16 June 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

Avocata Cristiana Uzuna: “Demersul administrativ al desemnarii lui Mihai Razvan Ungureanu in calitatea de candidat la functia de prim-ministru sub anulabilitate absoluta”

Scris de: L.J. | pdf | print

26 February 2012 11:47
Vizualizari: 16165

 

Avocata Cristiana Uzuna (foto) din Baroul Bucuresti ne-a trimis la redactie un punct de vedere referitor la legalitatea desemnarii premierului Razvan Ungureanu in functia de premier, prin decretul semnat de presedintele Traian Basescu. Avocata Uzuna considera ca aceasta desemnare s-a facut cu incalcarea prevederilor legale privitoare la interdictii si incompatibilitati, precum si cu ignorarea rolului Parlamentului in incetarea functiei de director al SIE a lui Ungureanu. Publicam in continuare punctul de vedere al avocatei Cristiana Uzuna pe aceasta tema.


Punct de vedere

<< In fapt - La data de 6 februarie 2012, prin Decretul nr. 259/2012, publicat in M.Of. 95/2012, presedintele Romaniei desemneaza pe dl. Mihai Razvan Ungureanu in calitate de candidat la functia de prim-ministru. Prin acest decret domnul Ungureanu urma a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern, potrivit art. 103 al. 2 din Constitutia Romaniei. La data de 8 februarie 2012 dl Ungureanu si-a inaintat demisia din functia de director al Serviciului de Informatii Externe, devenita efectiva la 9 februarie 2012.

Ca nota, demisia a fost anuntata pe site-ul Administratiei Prezidentiale cu mentiunea ca „Presedintele Romaniei, Traian Basescu, a luat act de demisia din functia de director al Serviciului de Informatii Externe a domnului Mihai Razvan Ungureanu”.

Intre luni, 6 februarie 2012 si miercuri, 9 februarie 2012, Romania a functionat cu premier interimar, domnul Catalin Marian Predoiu si un candidat desemnat la functia de prim-ministru, directorul in functie al Serviciului de Informatii Externe.

In drept,

Contestand decizia de desemnare drept candidat la functia de prim-ministru inteleg sa analizez decretul de desemnare si, pe cale de consecinta, dispozitivul acestui decret. Dispozitivul decretului face trimitere la art. 94 lit. c) din Constitutia Romaniei, ce se refera la numirea in functii publice, fara o precizare in concret a elementului supus numirii. In Constitutia Romaniei la art. 16 al. 3 se vorbeste de functii si demnitati publice, termeni ce arata misiunile constitutionale diferite atribuite fiecareia in parte. Daca pentru functia publica avem raportarea stricta la functionarul public, demnitatea publica exprima mai mult decat o categorie a dreptului administrativ, retinand totusi ca functiile publice si demnitatile publice sunt intr-o incontestabila legatura.

Din diferentierea terminologica anterior mentionata se arata neechivoc intentia legiuitorului la a limita atributul constitutional al numirii, de catre presedintele Romaniei, doar la functiile publice.

Acum, analiza se poate dezvolta pe doua paliere. Primul, in care calitatea de candidat la functia de prim-ministru reprezinta o demnitate publica si, al doilea, in care calitatea de candidat reprezinta o functie publica.

Chiar daca textul constitutional, prin raportare la dispozitivul decretului sus-mentionat si potrivit atributiilor constitutionale conferite presedintelui Romaniei, afirma situatia unei functii publice, consider ca ne aflam in cazul demnitatii publice. Daca per a contrario am considera situatia unei functii publice, aflata in sfera de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 188/1999, consider ca sunt suficiente elemente pentru a concluziona fara putinta de tagada ca domnul M.R.Ungureanu se afla in incompatibilitate la momentul desemnarii.

Inainte de a mai merge mai departe, se impun cateva precizari de ordin general cu privire la situatia juridica in care se afla candidatul desemnat la momentul semnarii decretului si pana la anuntul demisiei sale.

In 5 decembrie 2007 Camerele reunite ale Parlamentului au validat numirea lui Razvan Ungureanu in functia de director al Serviciului de Informatii Externe, functie cu rang de ministru. Ori potrivit Legii nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, la art. 15, personalului SIE ii este interzis sa faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice ori sa desfasoare propaganda prin orice mijloace sau alte activitati in favoarea acestora.

La numirea sa in functie directorul S.I.E. a depus un juramant prin care asigura ca isi va indeplini cu buna-credinta si nepartinire atributiile.

Intr-o prima concluzie, consider ca directorul S.I.E. nu si-a respectat obligatia de nepartinire ce se refera si la echidistanta politica si la neimplicarea in ceea ce putem defini drept lupta politica, act de guvernare ori alte aspecte ale vietii social-politice ce presupun angajarea manifesta in favoarea puterii sau opozitiei.

Obligatoriu se face distinctia intre membrii guvernului si seful guvernului, acesta din urma fiind o figura juridica distincta in cadrul guvernului. Acesta este desemnat pe criterii politico-juridice, el urmand a prezenta lista cu membrii guvernului.

Daca asupra criteriilor de ordin politic Constitutia trimite la partidul care are majoritatea absoluta in Parlament ori la consultarea partidelor reprezentate in Parlament, asupra criteriilor de ordin juridic trebuie sa ne raportam ca dispozitii constitutionale si legale.

Intrucat decretul invocat utilizeaza indirect termenul de numire, pentru realizarea acesteia, chiar daca vorbim de desemnare a unei candidaturi, consider ca trebuie indeplinite o serie de criterii prealabile, necesare validitatii acestui act. Astfel, in lipsa unei reglementari legale exhaustive privind criteriile prealabile desemnarii unui candidat la functia de prim-ministru, aceste criterii le interpretam prin coroborarea diverselor texte de lege in vigoare, lato sensu in raport cu cele aplicabile functiei publice.

Intrucat ne raportam la o desemnare printr-un act administrativ, Decretul nr. 259/2012, prin raportare la dispozitivul acestui decret (act normativ cu caracter individual), consider ca acest act este un act administrativ de numire in forma scrisa.

Aplicabilitatea unora din conditiile de ocupare a functiilor publice la speta de fata este justificata de conditiile ce trebuie respectate pentru asigurarea formei ad validitatem (temeiul legal al numirii, numele persoanei si denumirea functiei publice, in speta de fata, cea de demnitate publica numita).

Pe cale de consecinta, pentru a putea fi desemnat in calitatea de candidat la functia de prim-ministru, consider ca orice persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ cel putin urmatoarele conditii, prevazute de legislatia in vigoare cu privire la functiile publice:

1.are cetatenia romana si domiciliul in Romania,

2.cunoastere limba romana,

3.are capacitatea deplina de exercitiu,

4.are varsta de minimum 18 ani impliniti,

5.nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea,

6. nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege,

7. nu se afla in situatie de incompatibilitate ori conflict de interese.

Pentru conditiile de la lit. a) si b) textul constitutional este explicit la art. 16 al. 3 (functiile si demnitatile publice pot fi ocupate de personale care au cetatenia romana si domiciliul in tara) si art. 13 (limba oficiala este limba romana).

Pentru conditiile de la lit. c) – e) am in vedere incapacitatile de a incheia acte juridice civile, inclusiv cele cu caracter de sanctiune, incapacitati ce ar impiedica in mod absolut exercitarea functiei de demnitate publica.

Conditia de la lit. f) este una prealabila, chiar si in situatia unei candidaturi. Astfel la art. 3 din Legea nr. 187/1999 republicata, se arata ca persoanele ce candideaza spre a fi numite in functia de demnitate publica de membru al Guvernului sunt obligate sa faca o declaratie autentica, pe propria raspundere, potrivit legii penale, privind apartenenta sau neapartenenta ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca politie politica.

La al. 2 al aceluiasi articol se stipuleaza neechivoc faptul ca declaratia prevazuta la alin. (1) se va depune o data cu declaratia de acceptare a candidaturii, rezultatele verificarii realizate de C.N.S.A.S. urmand a fi publicate imediat in Monitorul Oficial si diseminate mijloacelor de informare in masa.

Or, nici pana in prezent nu am luat cunostinta, nici de declaratia autentica nici de rezultatele verificarii C.N.S.A.S. cu privire la candidatura domnului M.R. Ungureanu.

Critica de nelegalitate, cu privire la desemnarea candidatului la functia de prim-ministru cu calcarea regimului incompatibilitatilor rezida in aplicabilitatea conditiei de la lit. g).

Astfel Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, arata, la art. 80, ca incompatibilitatile privind demnitatile publice si functiile publice sunt cele reglementate de Constitutie, de legea aplicabila autoritatii sau institutiei publice in care persoanele ce exercita o demnitate publica sau o functie publica isi desfasoara activitatea.

Ulterior, la art. 99, persoanelor care exercita urmatoarele demnitati publice si functii publice de autoritate din cadrul autoritatilor si institutiilor aflate exclusiv sub control parlamentar, in speta directorului Serviciului de Informatii Externe si adjunctilor sai, li se aplica dispozitiile art. 72 si regimul incompatibilitatilor prevazut in pentru ministri si, respectiv, secretari de stat, precum si incompatibilitatile prevazute in legi speciale.

Aceasta in conditiile in care, la art. 72 din aceeasi lege, „Persoana care exercita functia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau functii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligata sa nu emita un act administrativ sau sa nu incheie un act juridic ori sa nu ia sau sa nu participe la luarea unei decizii in exercitarea functiei publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine.”

Consider ca directorul al S.I.E., in functie la momentul desemnarii, pe langa implicarea de ordin politic incompatibila cu juramantul prestat si calitatea de director al unui serviciu de informatii, se afla in conflict de interese producand in fapt un folos material pentru sine prin acceptarea desemnarii.

Pe cale de consecinta - Domnul M.R. Ungureanu a fost mandatat de Parlamentul Romaniei sa indeplineasca functia de director al S.I.E., functie ce implica neechivoc o echidistanta in raport cu intreg spectrul politic. Incetarea acestui mandat, prin vointa exclusiva a unei parti, trebuia sa se produca prealabil desemnarii sale in calitatea de candidat la functia de prim-ministru,

Incunostintarea doar a Administratiei Prezidentiale asupra demisiei sale din functia de director S.I.E. este o eroare de procedura, prin excluderea Parlamentului de la aceasta, intrucat presedintele Romaniei indeplineste doar formal actul de numire, aceasta fiind atributul exclusiv al Parlamentului,

Birourile Permanente reunite ale celor doua Camere ar fi trebuit sa discute solicitarea lui M.R. Ungureanu de eliberare din functia de director al Serviciului de Informatii Externe. M.R. Ungureanu nu trebuia sa isi paraseasca postul pana cand Parlamentul nu-i aproba demisia, seful Senatului si cel al Camerei Deputatilor, urmand sa-i trimita presedintelui Traian Basescu o scrisoare cu privire la decizia Legislativului, in care sa-i ceara, totodata, sa propuna o noua persoana care sa preia conducerea serviciului.

In cele aproape trei zile de coexistenta a celor doua demnitati au coexistat si doua mandate aflate in conflict, unul de echidistanta politica acordat de Parlament – puterea legislativa, si unul politic acordat de presedintele Romaniei – puterea executiva. Chiar neinregimentat politic, candidatul nu se poate deroba de sarcina politica ce o incumba calitatea in care a fost desemnat, implicand astfel S.I.E. in lupta politica si calcand juramantul depus,

Cele de mai sus nu numai ca infrang textul constitutional, ci pun sub anulabilitate absoluta demersul administrativ al desemnarii sale si actele juridice subsecvente acesteia.>>

 

 

Comentarii

# Dr.Av.Vasile Botomei date 26 February 2012 21:59 0

Nota 10 pentru materialul prezentat ! Intrebare: Cine are competenta in anulabilitatea actului?

# Ana date 26 February 2012 22:57 +1

Se poate merge pe calea contenciosului administrativ, deci competenta ar fi Curtea de Apel Bucuresti (anulare decret + acte subsecvente). 

# Zippo date 27 February 2012 10:38 0

Tine-te departe de femei, "doctor" Botomei si Vasile. Apropos, am aflat si noi, ca ai fost exclus din profesie.

# DanaIC date 9 June 2012 04:40 +1

prezumam ca "anulabilitatea absoluta" e un soi de institutie noua, creata de aceasta doamna avocat de indata de a iesit din bucatarie si si-a facut o poza slinos-festiva de trimis la ziar. Studentii de anul 1 ar rade de ea. Si de sustinatorii ei cu titlu de "prof.dr".

# gigi date 27 February 2012 00:22 +5

"Anulabilitate absoluta.." ??? :-?

# ultimul_charlot date 27 February 2012 10:21 0

Intrebarea este cine va face acest demers juridic de solicitare a nulitatii? Cat despre solutie...cred sincer la la primul termen se poate da solutia...admiterii :-)

# Aliceea date 27 February 2012 15:45 +1

Inainte de a fi inceput documentarea pentru declararea anulabilitatii absolute, era de preferat ca doamna avocat sa isi fi insusit teoria mulitatii absolute, precum si pe cea a nulitatii relative. Ar fi stiut ca actiunea in ''anulabilitate absoluta'' va putea fi admisa doar cand doamna avocat se va regasi printre creatorii recunoscuti ai dreptului... Inca nu face parte din teoria dreptului, aceasta categorie juridica - anulabilitate absoluta.

# AvocatTM date 27 February 2012 16:07 +3

..."anulabilitatea absoluta" o fi sinonima cu "analfabetism juridic" ??!! :sad: ; In rest, laudabil efortul Chiritei de a formula un punct de vedere pe care nu i la solicitat nimeni. E si asta o modalitate de ati face reclama gratuita, mutiland si reinventand dreptul cu tot felul de "chiritzisme". Bravo, asteptam episodul urmator care se va intitula probabil "anulabilitatea relativa". :D

# doru date 28 February 2012 18:51 0

nu, se va numi nulitate absoluta intemeiata pe un interes privat

# Baroul Bacau date 27 February 2012 16:52 0

Se cuvine a se mentiona despre domnul dr.Botomei Vasile urmatoarele: Este decan la Baroul Bacau. Reprezinta Uniunea Nationala a Barourilor din Romania-UNBR, in calitate de Presedinte. Bota este un invrajbit, invidios, care incearca sa arunce cu invective la adresa domnului doctor avocat Botomei Vasile, considerand ca prin atacuri la persoana l-ar considera unii destept. Nu este corecta atitudinea domnului Bota,cu atat maimult cu cat aceiasi atitudine ireverentiooasa o are si fata de Ministrul de Justitie, dar si fata de alti factori de decizie in materie juridica. Noi avem tot respectul pentru domnul doctor av.Botomei Vasile. Semneaza, avocat Mihai C.

# Banciu date 27 February 2012 17:10 +1

Mai Botomei, iar nu ti-ai luat pastilele ? Tu ai timp de comentarii propagandistice de 2 bani, in loc sa-ti pregatesti pe maine apararea pentru Judecatoria Constanta unde esti judecat in calitate de inculpat pentru infractiuni de fals, etc. ! S-ar putea totusi sa scapi cu o singura conditie: daca ti se va face un control psihiatric !

# p.Mihai C. date 27 February 2012 17:44 0

Scuze, revin cu urmatoarea corectie. Am incurcat numele, bata-le-ar sa le bata de etnobacauanice. Deci, Botomei este un invidios si un invrajbit, si NU are cum sa fie decan la nicioun barou, pentru ca, potrivit Legii, decan poate sa fie doar cineva care are o buna reputatie morala si profesionala. In plus, a fost exclus. Deci, nu mai e cazul. Domnul Bota sa ma scuze pentru aceste derapaje si promit ca nu mai fac. :o

# Io date 27 February 2012 19:08 0

UPS! http://departamente.psd.ro/justitie/despre.php DEPARTAMENTUL JUSTIŢIE, POLITICI LEGISLATIVE ŞI PROTECŢIA DREPTURILOR CETĂŢENEŞTI STRUCTURA: Florin IORDACHE – Presedinte al Departamentului •n.14.12.1960, Caracal, jud.Olt •Deputat in Colegiul uninominal nr. 5, Circumscriptia electorala nr.30- jud. Olt, (2000-2004, 2004-2008) •Presedinte al organizatiei judetene Olt a PSD Silvestru Mircea LUP – Vicepresedinte al Departamentului •n.04.02.1963, Copsa Mica, jud.Sibiu •Deputat in Colegiul uninominal nr.5, Circumscriptia electorala nr.34-jud.Sibiu •Vicepresedinte al organizatiei judetene Sibiu a PSD Cristiana UZUNA – Vicepresedinte al Departamentului •n. 02.12.1978 •avocat in Baroul Bucuresti Silviu UDANGIU – Secretar General al Departamentului •n.27.03.1969 •avocat in Baroul Bucuresti ORGANIZAREA DEPARTAMENTULUI JUSTIŢIE, POLITICI LEGISLATIVE ŞI PROTECŢIA DREPTURILOR CETĂŢENEŞTI Departamentul funcţionează in cadrul Consiliului National PSD şi este structurat pe două nivele: naţional si judeţean.

# IO date 27 February 2012 19:14 0

dupa cum se vede doamna avocat este si Vicepresedinte al DEPARTAMENTUL JUSTIŢIE, POLITICI LEGISLATIVE ŞI PROTECŢIA DREPTURILOR CETĂŢENEŞTI al PSD, deci nu e doar publicitate gratuita

# IO date 27 February 2012 19:26 0

dupa cum se vede doamna avocat este si Vicepresedinte al DEPARTAMENTUL JUSTIŢIE, POLITICI LEGISLATIVE ŞI PROTECŢIA DREPTURILOR CETĂŢENEŞTI al PSD, deci nu e doar publicitate gratuita

# eu date 27 February 2012 20:00 +1

"Or, nici pana in prezent nu am luat cunostinta, nici de declaratia autentica nici de rezultatele verificarii C.N.S.A.S. cu privire la candidatura domnului M.R. Ungureanu." - Erai in drept sa o faci? :o

# Av. Cristiana Uzuna date 27 February 2012 23:23 +2

Multumesc pentru aprecieri, dar mai ales pentru criticile Dvs. Le iau cu titlu constructiv si va marturisesc ca le gasesc a fi foarte utile. Te obliga sa fii atent pana la propozitia finala.  Intr-adevar, s-a strecurat o eroare materiala in ultima fraza a materialului, pe care personal i-am invederat-o doamnei Anghelescu, dar documentul fusese dat deja online. Se poate intampla chiar si unui perfectionist.. Pana la urma, substanta punctului de vedere prezentat rezida in documentarea exhaustiva realizata ce a necesitat mult timp de studiu si care a dat continut argumentelor juridice supuse dezbaterii publice; evident, sanctiunea ce intervine in cauza este nulitatea absoluta. In ceea ce priveste apartenenta mea politica, nu e un secret ca sunt un om de stanga, asumat public.  Inca o data multumesc frumos pentru ca ati acordat din timpul Dvs.pentru a lectura punctul meu de vedere ce s-a dorit a fi unul tehnic, nicidecum un atac la persoana. Seara placuta! 

# CI date 28 February 2012 18:19 0

Aș fi dispus să jur că undeva la orizont întrezăriți ptr. dvs o funcție publică...doar vin alegerile, nu? Rămân la convingerea mea deja exprimată, dar și ștearsă între timp de administratorii site-ului dintr-o crasă lipsă de umor, că articolul era mai convingător lângă o poză în costum de baie. Succes în cariera politică. Eu aş fi ales un alt subiect mai atractiv. Aş fi scris ceva în care înjuram DNA-ul sau măcar DIICOT-ul. Nu trebuia să fie ceva doct. Dimpotrivă...Ce succes nebun aţi fi avut pe aici...

# doru date 28 February 2012 18:56 0

tocmai din acest motiv ati si fost "taxata tehnic", dar, jos palaria, de cand citesc articole pe LUJU este prima data cand se recunoste o greseala. Respectele mele.

# Uff! date 28 February 2012 19:14 +1

Na,că dispăru comment-ul meu!

# doru date 28 February 2012 19:31 +1

si al meu. Se pare ca dom-soare e cuplata cu cineva de p'aci si "tendentiosul nu este tolerat" :D :D

# IO date 28 February 2012 02:54 +1

dupa cum se vede doamna avocat este si Vicepresedinte al DEPARTAMENTUL JUSTIŢIE, POLITICI LEGISLATIVE ŞI PROTECŢIA DREPTURILOR CETĂŢENEŞTI al PSD, deci nu e doar publicitate gratuita

# BO_TEO date 28 February 2012 16:54 0

Cine are competenta in anulabilitatea actului? Cine este titular al dreptului?

# interesant! date 28 February 2012 19:23 0

Nu doar CI e cenzurat! Voiam să-ți zic măi CI că ai face bine de ti-ai da întâlnire cu ea(cred că nu-i măritată)!

# CI date 28 February 2012 19:28 +1

Două din trei comentarii îmi sunt șterse. Pe ce site să-i dau întâlnire, că pe Luju...nu mai răzbat? :lol:

# CI date 28 February 2012 19:30 0

În plus, m-ar lua cu anulabilități și alte din ăstea...iar mie îmi e greu să le mai suport pe ale mele...

# doru date 28 February 2012 19:33 0

da-i si tu cu nulitate absoluta :D

# păi dacă-i glumă,glumă să fie! date 28 February 2012 20:03 0

aoleo ce tare de cap ești ,măi CI!Intră pe ''Goagăle'' și caută-i datele că doar nu-i mare lucru.Domnișoara are nume și prenume deci, ce mare scofală?Da' să nu-i zici de Pegas ;-)

# CI date 29 February 2012 06:56 0

Să-i spun că am Bentley, dar e în service?

# Dan date 29 February 2012 08:16 0

Nu cred ca ti-ar refuza invitatia la o shaurma cu de toate. Parerea mea...

# Dan date 14 March 2012 01:13 -1

Aveti timp de comentarii! Daca erati atat de buni erati cautati. Daca erati cautai nu mai aveati timp de palavre!  

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 14.06.2024 – Guvernul inflameaza grefierii

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva