21 May 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

Luju

CLOTILDE IAR AJUNGE LA PARCHET – Asociatia pentru Dreptul Urbanismului i-a facut plangere penala primaritei Sectorului 1, Clotilde Armand, pentru abuz in serviciu, neglijenta in serviciu si uzurpare de calitati oficiale. ONG-ul o acuza pe Armand ca a numit fara examen arhitectul-sef al sectorului si ca i-a prelungit mandatul, in loc sa organizeze concurs. Clotilde este reclamata si ca i-a delegat ilegal viceprimarului USR Oliver Paiusi atributii in domeniul urbanismului (Plangerea)

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

23 August 2022 18:02
Vizualizari: 4599

Primareasa Sectorului 1, Clotilde Armand (foto 1), s-a captusit cu o noua plangere penala. Luni, 22 august 2022, Asociatia pentru Dreptul Urbanismului – condusa de urbanistul Alexandru Panisoara (foto 2) – a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 cu privire la presupuse fapte de abuz in serviciu, neglijenta in serviciu si uzurpare de calitati oficiale in legatura cu doua mutari facute de Armand.Prima fapta reclamata de ADU se refera la numirea fara concurs a arhitectului-sef al S1 in persoana Biancai Buzdugan (dupa ce fusesera respinsi toti participantii la concursul initial, organizat in 2021). Mai mult: in loc sa organizeze concurs dupa primele 6 luni in care a numit-o pe Buzdugan ca arhitecta-sefa, Clotilde Armand a emis o noua dispozitie, prin care i-a prelungit mandatul, adauga ONG-ul.

Cealalta fapta pentru care Asociatia pentru Dreptul Urbanismului a sesizat PJS1 – in plangerea pe care Lumea Justitiei o prezinta in exclusivitate – se refera la delegarea unor atributii de urbanism si amenajarea teritoriului catre viceprimarul USR Oliver Paiusi, chiar daca legislatia prevede ca aceste atributii tin doar de primar.

Mentionam ca plangerea ii vizeaza nu doar pe Armand, Paiusi si Buzdugan, ci si pe Lavinia Ionescu (secretarul general al Sectorului 1) si Mirona Giorgiana Muresan (directorul executiv al Directiei Juridice din Primaria S1), care au contrasemnat, respectiv avizat pentru legalitate dispozitiile Clotildei Armand.


Redam principalul pasaj din plangerea penala (vezi facsimil):


In ceea ce priveste savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si neglijenta in serviciu de catre: Doamna Armand Clotilde, Doamna Ionescu Lavinia si Doamna Muresan Miroan Giorgiana:

In activitatea Doamnei Clotilde Armand, avand calitatea de Primar al UAT Sector 1, a emis Dispozitii cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniul urbanismului, autorizarii executarii lucrarilor de constructii si a Codului administrativ, dispozitii care au fost avizate de Directia juridica, respectiv Doamna Muresan Mirona Giorgiana – Director Executiv si contrasemnate pentru legalitate de Secretarul General al UAT Sector 1 Doamna Ionescu Lavinia.

Dispozitiile sunt relative la:

- delegarea atributiilor in domeniul urbanismului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii, ce revin exclusiv in sarcina Primarului, cu incalcarea dispozitiilor legale, astfel cum vom arata in cele ce urmeaza, Domnului Paiusi Oliver – Viceprimar al UAT Sector 1.

- Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere, cu incalcarea dispozitiile art. 510 din Codul administrativ.

Astfel, Primarul UAT Sector 1, Doamna Clotilde Armand, alaturi de persoane responsabile in domeniul verificarii legalitatii actelor administrative, din aparatul de specialitate al Primarului, respectiv Directorul Executiv al Directiei Juridice, Doamna Muresan Mirona Giorgiana, si Secretarul General al UAT Sector 1, Doamna Ionescu Lavinia, in exercitarea pronomiilor de putere de stat, au emis si pus in aplicare acte administrative cu incalcarea dispozitiilor legale si care, prin efectul lor, produc perturbari grave in activitatea autoritatii publice locale, eliberand acte administrative ce pot fi lovite de nulitate si care intra in circuitul civil si produc efecte intre privati.

Aspectele de nelegalitate ale actelor rubricate anterior le detaliem in cele ce urmeaza indicand si persoanele vizate.

In ceea ce priveste exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere si infractiunea uzurparii de calitati oficiale de catre Doamna Buzdugan Bianca:

Doamna Buzdugan Bianca ocupa fara drept incepand cu data de 01.07.2022, functia publica de conducere, asimilata inaltilor functionari publici, de Arhitect-Sef al unitatii administrativ-teritoriale Sector 1 Bucuresti.

In data de 16.07.2021 Primarul Sectorului 1 a emis Dispozitia nr. 2081 prin care Doamna Buzdugan Bianca, consilier, clasa I, grad profesional principal gradatia 3 in cadrul Biroului Urbanism si Autorizatii de Construire pentru Constructii Clasa „A” din subordinea Arhitectului-Sef, sa exercite cu caracter temporar functia publica de conducere vacanta de Arhitect-Sef, clasa I, gradul II, gradatia 3, pana la data de 31.12.2021 inclusiv.

Fata de aceasta, subscrisa a formulat plangere prealabila impotriva Dispozitiei de Primar nr. 2081/2021, transmisa in data de 01.10.2021 si inregistrata la sediul Primarului Sectorului 1 sub nr. 53048/01.10.2021 si 53076/01.10.2021, la care a fost comunicat raspunsul cu nr. 53048/53076/15.10.2021 conform caruia Primarul nu a dat curs plangerii prealabile.

Ulterior, subscrisa a sesizat si Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti, in data de 04.10.2021, inregistrata la sediul institutiei sub nr. 23628/05.10.2021 si 23671/05.10.2021, prin care am solicitat exercitarea tutelei administrative fata de Dispozitia nr. 2081/2021 emisa de Primarul Sectorului 1. Institutia Prefectului nu a retinut criticile formulate si pe cale de consecinta nu a dat curs exercitarii tutelei administrative.

De asemenea, in data de 05.10.2021 a fost sesizata si Agentia Nationala a Functionarilor Publici, sesizare inregistrata sub nr. 42146/05.10.2021 si fata de care s-a primit raspunsul cu nr. 42146/2021 prin care institutia a apreciat ca nu se impune revocarea/anularea Dispozitiei nr. 2081/2021 emisa de Primarul Sectorului 1.

Intrucat de toate institutiile sesizate nu s-a putut retine faptul ca prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, este reglementata functia de Arhitect-Sef si ca desi aspectele referitoare la acesta se completeaza cu dispozitiile Codului administrativ nu s-a tinut cont ca norma speciala stabileste in mod concret si fara echivoc conditiile de ocupare si totodata releva importanta functiei in functionarea autoritatii publice locale in materia urbanismului, in sens larg.

Astfel, Doamna Buzdugan Bianca ocupa functia temporara de Arhitect-Sef pentru o perioada mai lunga de 6 luni asa cum prevede art. 510 alin. (1) din Codul administrativ, pe de o parte, iar pe de alta parte nu este indeplinita exceptia prevazuta la alin. (2) al aceluiasi articol intrucat Primarul Sectorului 1 nu a organizat concurs pentru ocuparea functiei de Arhitect-Sef.

Este foarte important de retinut ca prin aceasta practica se incearca eludarea dispozitiilor legale, respectiv ocuparea fara concurs a functiei. Acest lucru reiese din faptul ca Doamna Buzdugan Bianca a participat la concursul de ocupare a functiei de Arhitect-Sef organizat in data de 30.03.2021 si conform rezultatelor afisate in data de 06.04.2021 nu a promovat concursul, iar prin atributul delegarii Doamna Buzdugan Bianca ocupa functia de Arhitect- Sef neavand insa competentele necesare avand in vedere faptul ca nu a promovat concursul organizat in acest sens.

Conform paginii de internet a institutiei, de la data de 30.03.2021 pana la data prezentei nu a mai fost organizat niciun concurs pentru ocuparea functiei de Arhitect-Sef.

Doamna Buzdugan Bianca, prin Dispozitia nr. 4553/27.12.2021 emisa de Primarul Sectorului 1, exercita functia de Arhitect-Sef pentru perioada 01.01.2022 – 30.06.2022, respectiv 6 luni conform art. 510 alint. (1).

Prin Dispozitia nr. 2483/01.07.2022 emisa de Primarul Sectorului 1, a fost prelungita pentru Doamna Buzdugan Bianca perioada ocuparii functiei de Arhitect-Sef pana la data de 31.12.2022. Or, pentru a putea fi posibila prelungirea ocuparii temporare a functiei trebuia ca pe de o parte Primarul Sectorului 1 sa organizeze concurs, iar perioada nu putea fi mai lunga de 3 luni, conform art. 510 alin. (2) din Codul administrativ.

In subsidiar si in critica fata de temeinicia pretinsei verificari a legalitatii efectuate de aparatul de specialitate a Institutiei Prefectului, asa cum a fost comunicat si prin Raspunsul cu nr. S.M/23.628; 23.671/20.10.2021, va invederam ca Dispozitia nr. 2081/2021 este nelegala intrucat nu respecta dispozitiile art. 529 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ fiind astfel incident art. 535 din acelasi act normativ, care prevede ca actele administrative intocmite cu nerespectarea dispozitiilor art. 528 – 533 sunt nule de drept. Acest aspect nefiind nici verificat si nici retinut in vreun fel nici de Institutia Prefectului si nici de Agentia Nationala a Functionarilor Publici.

In concret, art. 529 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ prevede ca in continutul Dispozitiei trebuie indicata expres dispozitia legala. Or, in nicio Dispozitie nu se prevede si Legea nr. 350/2001 fiind legea care reglementeaza functia de Arhitect-Sef si care, conform articolului mentionat, trebuia indicata in mod expres in cuprinsul Dispozitiei ca temei legal.

De asemenea, se poate observa din raspunsul Primariei Sector 1, ca in cazul Dispozitiei nr. 2483/01.07.2022, Agentia Nationala a Functionarilor Publici nu a mai fost notificata asa cum prevad dispozitiile Codului administrativ. Posibil a fi o omisiune in redactarea raspunsului, insa se impune verificarea acestui aspect.

Dispozitia nr. 2081/2021 nu respecta art. 539 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ intrucat in continutul acesteia nu a fost indicat in mod expres, asa cum cere dispozitivul normei, temeiul legal, respectiv Legea nr. 350/2001, cu atat mai mult cu cat functia de Arhitect-Sef este reglementata de aceasta lege, care are un caracter special.

Nici celelalte dispozitii emise ulterior de Primarul Sectorului 1, rubricate anterior, avand acelasi obiect, numirea in functia de Arhitect-Sef a Doamnei Buzdugan Bianca, nu respecta dispozitiile art. 539 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, nefiind indicata si Legea nr. 350/2001, care reglementeaza functia ocupata, fiind incidenta dispozitia art. 535 din Codul administrativ.

Subscrisa a sesizat si Agentia Nationala de Integritate, inregistrata sub nr. 16888/27.08.2021 si ulterior sub nr. 43216/S/II/15.09.2021, pentru constatarea starii de incompatibilitate a Doamnei Buzdugan Bianca sub aspectul exercitarii functiei de Arhitect-Sef in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 in concomitent cu calitatea de asociat unic in societatea 2B BIROU DE ARHITECTURA MANAGEMENT & URBANISM, care are ca obiect de activitate Cod CAEN 7111 – activitati de arhitectura. Anexam prezentei sesizarea formulata si raspunsul (adresa nr. 43352/G/III/15.09.2021) ANI transmis de Doamna Dumitrascu Georgiana – Inspector.

Trebuie retinut ca subscrisa a participat in sedinta ordinara a Consiliului Local Sector 1 din 12.07.2022 si a ridicat problema in fata consilierilor locali. Tema a fost preluata si in presa si cu toate acestea, pana la data prezentei nu s-a luat nicio masura de restabilirii a ordinii de drept.

In ceea ce priveste delegarea de atributii si savarsirea infractiunii de uzurpare de calitati oficiale de catre Domnul Paiusi Oliver:

Primarul Sectorului 1, Doamna Clotilde Armand, prin Dispozitie a delegat atributii in materia urbanismului si autorizarii executarii lucrarilor de construire / desfiintare Domnului Viceprimar Paiusi Oliver.

Dispozitia Primarului incalca prevederile legale intrucat deleaga atributii care prin normele imperative ale legii sunt exclusiv in sarcina acestuia, asa cum este prevazut la art. 4 si art. 6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 27, art. 32 si art. 56 alin. (6) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, art. 152 alin. (1) din Codul administrativ prevede posibilitatea Primarului de a delega catre Viceprimar anumite atributii, iar art. 157 din acelasi act normativ stabileste ca atributiile se deleaga in functie de competentele ce le revin in domeniile respectiv.

In acest sens, norma generala, respectiv Codul administrativ, reglementeaza posibilitatea delegarii unor atributii viceprimarului sau altor persoane din aparatul de specialitate.

Insa activitatile in urbanism si in cea a autorizarii executarii lucrarilor de construire / desfiintare sunt reglementate de legi speciale, respectiv Legea nr. 350/2001 si Legea nr. 50/1991.

In cele doua acte normative rubricate nu se prevede posibilitatea delegarii atributiilor ce revin in mod exclusiv Primarului.

Dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, statueaza principiul de drept conform caruia norma speciala deroga de la norma generala.

Dispozitiile Legii nr. 350/2001 si cele ale Legii nr. 50/1991 reglementeaza functiile, activitatile si atributiile autoritatii publice locale in materia urbanismului si constructiilor, avand astfel un caracter special in raport cu prevederile Codului administrativ.

Reglementarea activitatilor de urbanism si autorizarii executarii lucrarilor de construire / desfiintare constituie norme imperative (ius imperativum), de stricta interpretare (exceptio est strictissimae interpretationis) si sub imperiul principiului autoritatii ii este interzis tot ce nu este permis de lege, avand un caracter exclusiv de ordin onerativ sau prohibitiv.

Intrucat prin dispozitiile Legii nr. 350/2001 si ale Legii nr. 50/1991 nu se prevede posibilitatea delegarii de catre Primar a atributiilor in materie, acestea fiind exclusiv in sarcina sa, Dispozitia prin care Primarul Sectorului 1, Doamna Clotilde Armand, a delegat atributiile sale in urbanism si constructii, Viceprimarului Sectorului 1, Domnului Oliver Paiusi, este nelegala.

Fata de acestea, o asemenea conduita creeaza o perturbare majora in activitatea administratiei publice, functiile in materie fiind indeplinite si reprezentate de o persoana fara calitate si cu incalcarea dispozitiilor legale.

Va solicitam sa dispuneti masurile legale de restabilire a ordinii de drept, avand in vedere ca la acest moment actele de o importanta foarte mare sociala si economica pot fi lovite de nulitate si pot crea astfel perturbari majore in societate”.

 


Comentarii

# maxtor date 23 August 2022 20:16 0

"native people", vezi cerceii.prin Australia cei mai shmecheri aveau cele mai mari gauri in incisivi, sint unii pe la Antipa.(mai sint si unii cu capul f. mic,cat o nuca mai mare, "Amazon").

# ecaterin vitrioleanu date 24 August 2022 08:29 +1

Si daca totusi a ajuns la primarie pusa de servicii (franceze, romane nu conteaza) ca urmare a faptului ca francezii si-au retras candidatul la parchetul ue ca sa-i faca loc panaramei anticorupte? Chiar nu e vizibil ca nu ancheteaza nimeni nimic si ca sunt blocate orice actiuni impotriva ei? Pe steagul Romaniei trebuie desenata o banana ca sa stie toata lumea ca suntem doar o colonie de mana a saptea, si sa multumim din inima partidului si sistemului judiciar pentru situatia in care ne aflam.

# jos COLTOASA !!! date 24 August 2022 13:37 0

:-x :zzz Eventual, daca isi deschide PARCHET FORESTIER, E KMPIOANA LA FURAT !!! Are liber la FURACIUNE CU TOTI ACOLITII DIN ASA-ZISUL partid... :P :lol: <img src=ops:' /> 8)

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 20.05.2024 – Inca o palma pentru Justitia din Romania

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva