18 July 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

DECIZIILE CARE INGENUNCHEAZA GUVERNUL – Executivul este obligat sa achite salariile integrale si restantele magistratilor si grefierilor. CEDO: “O autoritate nu poate sa pretexteze lipsa de fonduri pentru a nu onora o datorie intemeiata pe o hotarare judecatoreasca”. Prin doua decizii de condamnare a statului roman, CEDO a stabilit ca refuzul de a pune in aplicare hotararile judecatoresti reprezinta o incalcare a dreptului la un proces echitabil si protectia proprietatii (Deciziile)

Scris de: George TARATA | pdf | print

10 December 2023 15:07
Vizualizari: 11034

Prin refuzul de a le plati magistratilor si grefierilor drepturile salariale si restantele obtinute prin hotarari judecatoresti, Guvernul risca sa provoace o noua condamnare a statului roman la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO). Asta intrucat refuzul de a respecta o hotarare judecatoreasca reprezinta o incalcare a dreptului la un proces echitabil si o incalcare a protectiei proprietatii. Aspect stabilit deja de CEDO chiar in 2023, dar si in 2014.


 

Astfel, prin hotararea din 2014 in cauza “Fundatia Camine de Elevi ale Bisericii Reformate si Stanomirescu impotriva Romaniei” care viza tocmai nerespectarea unor hotarari judecatoresti, CEDO a stabilit ca dreptul de acces la o instanta ar fi iluzoriu daca o hotarare judecatoreasca definitiva si obligatorie sa ramana ineficienta in detrimentul unei parti, executarea unei hotarari judecatoresti trebuind sa fie considerata ca facand parte integranta din proces. De asemenea, in aceeasi speta CEDO a explicat ca protectia efectiva a justitiabilului si restabilirea legalitatii implica obligatia administratiei de a se conforma unei hotarari judecatoresti care a fost pronuntata impotriva acesteia. Or, in cazul in care autoritatile refuza sa puna in aplicare o hotarare judecatoreasca, ele anuleaza toate garantiile privind dreptul la un proces echitabil de care a beneficiat justitiabilul in timpul procedurii judiciare.

La noua ani de la aceasta decizie CEDO, a fost pronuntata o noua hotarare a Curtii fix pe aceeasi problema a refuzului de a pune in aplicare hotarari judecatoresti. Decizia din cauza “State si altii impotriva Romaniei”, care privea chiar refuzul de a se plati anumite sume de bani in pofida existentei inclusiv a unor hotarari judecatoresti, a fost pronuntata in temeiul deciziei din 2014 din speta “Fundatia Camine de Elevi ale Bisericii Reformate si Stanomirescu impotriva Romaniei”. Asadar, in 30 martie 2023, CEDO a stabilit din nou ca refuzul de a pune in aplicare o hotarare judecatoreasca de catre autoritatile statului reprezinta o incalcare a dreptului la un proces echitabil si a protectiei proprietatii.


Ion concluzie, ambele decizii CEDO (atasate integral la finalul articolului) au stabilit ca refuzul de a pune in aplicare hotararile judecatoresti reprezinta o incalcare a art. 6 alin. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, precum si a art. 1 din Protocolul 1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului.


Art. 6 alin. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului:

“Dreptul la un proces echitabil

1. Orice persoana are dreptul la judecarea cauzei sale in mod echitabil, in mod public si in termen rezonabil, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptate impotriva sa. Hotararea trebuie sa fie pronuntata in mod public, dar accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia, in interesul moralitatii, al ordinii publice ori al securitatii nationale intr-o societate democratica, atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces o impun, sau in masura considerata absolut necesara de catre instanta cand, in imprejurari speciale, publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei”.

 

Art. 1 din Protocolul 1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului:

“Protectia proprietatii

Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare reglementarii folosirii bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor”.


Redam fragmente din decizia CEDO pronuntata in cauza “Fundatia Camine de Elevi ale Bisericii Reformate si Stanomirescu impotriva Romaniei”:


“55. Curtea reaminteste ca dreptul de acces la o instanta, garantat de art. 6 din Conventie, ar fi iluzoriu daca ordinea juridica interna a unui stat contractant ar permite ca o hotarare judecatoreasca definitiva si obligatorie sa ramana ineficienta in detrimentul unei parti. Executarea unei sentinte sau a unei hotarari, pronuntata de orice instanta, trebuie asadar considerata ca facand parte integranta din 'proces', in sensul art. 6 din Conventie.

56. Curtea reaminteste, de asemenea, ca protectia efectiva a justitiabilului si restabilirea legalitatii implica obligatia administratiei de a se conforma unei sentinte sau hotarari care urmeaza sa fie pronuntata, eventual, impotriva acesteia in ultima instanta. In cazul in care administratia refuza sau omite sa execute o hotarare, ori o executa tardiv, garantiile prevazute la art. 6, de care a beneficiat justitiabilul pe parcursul etapei judiciare a procedurii, isi pierd orice ratiune de a fi.

57. In plus, Curtea reaminteste ca un termen de executare nerezonabil de lung al unei hotarari obligatorii poate, de asemenea, sa implice incalcarea Conventiei. Caracterul rezonabil al unui astfel de termen trebuie sa fie apreciat tinand seama in special de complexitatea procedurii de executare, de comportamentul reclamantului si al autoritatilor competente, precum si de cuantumul si tipul sumei acordate de instanta.

58. In orice caz, o persoana in favoarea careia s-a pronuntat o hotarare impotriva statului nu are obligatia de a initia o procedura distincta pentru a obtine executarea silita: autoritatile statului sunt cele carora le revine in primul rand sarcina de a garanta executarea unei hotarari judecatoresti pronuntate impotriva statului, incepand cu data la care hotararea devine obligatorie si executorie. O astfel de hotarare trebuie notificata in buna si cuvenita forma autoritatii in cauza a statului parat, care este asadar in masura sa faca toate demersurile necesare pentru a se conforma hotararii sau pentru a o comunica altei autoritati publice competente pentru chestiunile legate de executarea hotararilor judecatoresti. Este vorba despre un element deosebit de important intr-o situatie in care, ca urmare a complexitatii si suprapunerii posibile a procedurilor de executare voluntara sau silita, justitiabilul poate in mod rezonabil sa aiba nelamuriri legate de autoritatea care este responsabila in materie.

59. Desigur, este posibil sa fie necesar ca partile in cauza sa efectueze anumite demersuri procedurale care sa permita sau sa accelereze executarea unei hotarari. Obligatia de cooperare, care ii revine unei persoane, nu trebuie sa depaseasca totusi strictul necesar si, in orice caz, nu exonereaza administratia de obligatia pe care i-o impune Conventia de a actiona din proprie initiativa si in termenele prevazute, bazandu-se pe informatiile de care dispune, pentru a respecta hotararea pronuntata impotriva acesteia.

60. In cele din urma, indiferent de complexitatea procedurilor de executare sau a sistemului bugetar, statul este in continuare obligat de Conventie sa garanteze oricarei persoane dreptul la executarea, intr-un termen rezonabil, a hotararilor obligatorii si executorii pronuntate in favoarea acesteia. O autoritate a statului nu poate nici sa pretexteze lipsa de fonduri sau de alte resurse pentru a nu onora o datorie intemeiata pe o hotarare judecatoreasca.

(...)

70. Curtea reaminteste ca a concluzionat deja, in mai multe cauze, ca neexecutarea intr-un termen rezonabil de catre autoritati, fara o justificare valabila, a unei hotarari definitive pronuntate impotriva lor constituie o incalcare a dreptului de acces la o instanta, precum si a dreptului la respectarea bunurilor (Metaxas, citata anterior, pct. 26, Bourdov impotriva Rusiei, nr. 59498/00, pct. 37-38, CEDO 2002-III, sandor impotriva Romaniei, nr. 67289/01, pct. 23-37, 24 martie 2005, Orha impotriva Romaniei, nr. 1486/02, pct. 23-38, 12 octombrie 2006, Ruxandra Trading impotriva Romaniei, nr. 28333/02, pct. 54-75, 12 iulie 2007, Pistireanu, citata anterior, pct. 36-41, Nitescu, citata anterior, pct. 39-41, Aurelia Popa impotriva Romaniei, nr. 1690/05, pct. 24-25, 26 ianuarie 2010, si Ana Pavel, citata anterior, pct. 26-28)”.


Iata fragmente din decizia CEDO pronuntata in cauza “State si altii impotriva Romaniei”:


“6. Reclamantii s-au plans de neexecutarea sau intarzierea executarii hotararilor interne date in favoarea lor. Ei s-au bazat, in mod expres sau in fond, pe articolul 6 § 1 din Conventie si pe articolul 1 din Protocolul nr. 1.

7. Curtea reitereaza ca executarea unei hotarari judecatoresti pronuntate de orice instanta trebuie considerata ca parte integranta a unei 'sedinte de judecata' in sensul articolului 6. Ea face trimitere, de asemenea, la jurisprudenta sa privind neexecutarea sau executarea intarziata a hotararilor judecatoresti interne definitive (a se vedea Hornsby impotriva Greciei, nr. 18357/91, § 40, Raportul hotararilor si deciziilor 1997-II).

8. In cauza principala Fundatia Hostel pentru Studentii Bisericii Reformate si Stanomirescu c. Romania, nr. 2699/03 si 43597/07, 7 ianuarie 2014, Curtea a constatat deja o incalcare in privinta unor chestiuni similare celor din prezenta cauza, in care statul era debitor.

9. In continuare, Curtea retine ca deciziile instantelor nationale din prezentele cereri au dispus plata a diverse sume de bani catre reclamanti sau au dispus ca alte actiuni concrete sa fie intreprinse de catre diferite autoritati publice (a se vedea tabelul anexat pentru detalii despre hotararile judecatoresti). Prin urmare, Curtea considera ca deciziile in cauza constituie 'bunuri' in sensul articolului 1 din Protocolul nr. 1.

10. Examinand toate materialele care i-au fost prezentate, Curtea nu a constatat niciun fapt sau argument de natura sa o convinga sa ajunga la o concluzie diferita cu privire la admisibilitatea si fondul acestor plangeri. Avand in vedere jurisprudenta sa in materie, Curtea considera ca in speta autoritatile nu au depus toate eforturile necesare pentru a pune in aplicare integral si in timp util deciziile in favoarea reclamantilor.

11. Prin urmare, aceste plangeri sunt admisibile si releva o incalcare a articolului 6 § 1 din Conventie si a articolului 1 din Protocolul nr. 1”.


* Cititi aici decizia CEDO in cauza “Fundatia Camine de Elevi ale Bisericii Reformate si Stanomirescu impotriva Romaniei”

* Cititi aici decizia CEDO in cauza “State si altii impotriva Romaniei”

Comentarii

# 1 ban pe zi. Reesalonare datorii. Vor avea bani la pensie. date 10 December 2023 16:02 -110

Este anormal si nelegal sa nu se respecte hotararile judecatoresti in ceea ce priveste hotarari favorabile magistratilor. Propunem o reesalonare a sumelor in sistemul 1 ban pe zi. Cine nu e de acord? Nimeni? Asa va fiiiii...

# DODI date 10 December 2023 16:49 -31

CEDO a dat și sentințe prin care statul român era obligat să achite daune unor români care au fost judecați eronat de unii magistrați. Dar atunci nu au sărit în sus nimeni să oblige statul să facă acțiuni în regres împotriva magistraților vinovați. Iar noi cetățenii români trebuie să le plătim și sumnele câștigat în instanțele conduse de colegii magistraților și daunele pentru erorile comise tot de magistrați. La un așa stat slab așa magistrați profitori.

# Judecător date 10 December 2023 17:39 +115

In binecunoscutul stil luat etalon de la Ciolacu , toți interpreteaza legea original. Asta nu înseamnă decât rea-credunta și ignoranța . Dreptul e că matematica. Trebuia să fii riguros și exact. A te amăgi că pe logica de bun simt, dai soluții corespunzătoare , înseamnă că ești prea arogant și nu accepți că dreptul nu e o bagatelă . Nu zic de Dodi aici., ci de politicieni, care în aceasta temă, se situează deasupra oricărei norme de bun simt, având impresia că ești un om multilateral dezvoltat. A pune tunurile pe justiție și hotărârile judecătorești, înseamnă mai mult decât prostie, mai ales ajvând o funcție de demnitate publică. De asta. Nu merge nimic în aceasta tara!

# Just date 10 December 2023 18:52 +4

Pai sa le dea CEDO banii, nu romanii sa munceasca precum sclavii pentru a lua ei salarii si pensii de zeci si sute de milioane.

# gogo date 10 December 2023 18:52 +10

Nu merge nimic in aceasta tara din cauza voastra asa zisa ""justitie"" fara influente politice aveti numai drepturi nu si obligatii, de ce un proces civil cu o speta usoara niste facturi cu chitante pe legea consumatorului dureaza 3 ani??? de ce in Iasi , Suceava ,Bacau legea consumatorului e aplicata corect si in alte parti ale tarii niste judi gasesc virgule si o interpreteaza pe dos???? ca nu aveti responsabilitati si obligatii, voi numai drepturi , de aceea merge aceasta tara in halul asta, voi puteti duce o cauza ani de zile sau luni de zile. de ce??? in orice domeniu este un termen . voi nu aveti . o pronuntare dureaza si 3 luni sa o dati , de ce???? daca si voua v-ar spune cei de la paine , etcc veniti peste 3 ani sa vdeteti daca primiti painea, de aia merge tara rau, voi daca lucrati o ora pe zi sau 8 ore pe zi luati la fel salarii fara numar , de ce???

# Andrei date 10 December 2023 20:38 +21

Felicitari Gogo!De sute de ani ne întrebam de ce nația asta nu e ca altele, iar tu într-o clipă ai găsit explicația .Cam agramată, cam fără sens, dar toți avem dreptul la o părere.Pacat ca toti avem drept de vot.! .

# maxtor date 10 December 2023 20:59 +85

se poate pune poprire? (pai ce,doar guvernu' american sa fie amenintzat din cand in cand cu falimentu? la asa bancruta asa metoda!)

# lege-faradelege date 11 December 2023 01:15 -64

Cand un judecator incalca legea acesta nu raspunde pentru abuz in serviciu, daca este sesizat CSM.ul ni se raspunde de aceasta entitate ca inspectia judiciara nu poate interveni in procedura de deliberare si astfel magistratii au unda verde sa incalce oricand doresc legea pentru ca nu vor suporta nicio sanctiune, mai mult magistratii de le litigiii de munca la nivel de CURTE DE APEL,admit apelurile formualte de CASA DE PENSII si resping cererile de majorare a unor bieti salariati care dupa 40 de ani de munca nu au pensie decat 1500 lei, dar cand intra in discutie drepturile magistratilor, ei solicita, tot ei judeca, ei intre ei isi dau solutii favorabile , nu intervine nicio incompatibilitate, iar drepturile castigate de magistrati in astfel de imprejurari sunt platite de noi cetatenii romani ingenuchiati de o jutitie nedreapta, cu foarte putine exceptii.

# Judecător date 11 December 2023 06:40 +18

Exact ce am zis! Nu CONTEAZĂ legea, ce zice CEDO , contează frustrările fiecăruia și pe a cest fond, uite și cauza tuturor lucrurilo,r: sistemul de justiție! Nu cei care au misia că prin măsuri economice sa crească ni,velul de trai și care un raport cu acești parametri, nu justifică banii luați lunar, cca 70 000 lei! Nu vedeți că aceiași se rânduiesc la conducere acestui stat ! Daca nici CEDO nu mai are autoritate și nici pe Dumnezeu nu îl aveți în suflet, înseamnă că nu avem punți de comunicare! Se lucrează dintotdeauna subdimensionat la toate capitolele pentru că așa vor politicienii, și și așa suntem pe locul 3 la operativitate in UE cu 96 procente și nu știți cât durează :-x procesele in celelalte tari ! Fără justiție, cum poate fi denumit statul? Ori poate vreți să ne întoarcem in trecut?! Statul are obligații de garantare a tuturor lucrurilor și de respectare a principiilor constituționale! Ultima coaliție pare ruptă de orice rezolvând fara de lege orice! Fiat justitia!

# santinela date 11 December 2023 07:26 -252

Nu spune nimeni ca nu se vor plati imbuibatilor drepturile salariale, de ei consfintite, ci Guvernul se va inspira dupa celeritatea cazurilor rezolvate in justitie,adica se vor achita in timp,intre 2 ani si 14 ani.CEDO sa-si vada de treaba ei !

# @ judecator date 11 December 2023 09:14 +96

Ati avea dreptate daca nu ati fi judecator roman. Pentru ca judecatorul roman nu respecta deciziile CEDO, nu apreciaza ideea de justitie si nu raspunde pentru exercitarea abuziva a functiei sale (puterea fara raspundere naste monstri). Cand spun judecatorul roman, ma refer la 99,99% dintre ei, pentru ca pe ici pe colo mai apare (foarte rar, de zici ca-i inorog!) si cate un om normal.

# gogo-andrei date 11 December 2023 20:11 -11

Agramatii si cei cu drept de vot va platesc voua salariile, aia platesc taxe la stat , iar voi lucrati la "stat degeaba"" Daca ar fi pe pamant numai ca voi , era planeta goala va mancati intre voi !!!!

# @ANDREI date 11 December 2023 20:27 -48

Poate faci aluzie si la agramatii din sistem , ai citit o motivare in viata ta??? cum poti scrie 10 pagini intr-o motivare de o speta simpla??? cum poti face un dosar cu mii de file la un prejudiciu de 2 salarii minime pe economie??? e filozofie curata si gramatica curata!!! asa mai usor andreius cu pianul pe scari , stii zicala """bizonii voteaza """ dar tot acei bizoni va tin salariile de nababi !! pana cand vom vedea !!!

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 17.07.2024 – Fost judecator, actual secretar de stat in MJ, la sueta cu un inculpat

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva