24 May 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

Luju

DECRETUL DE INSTITUIRE A STARII DE URGENTA – Libera circulatie a cetatenilor va fi limitata gradual. Circulatia rutiera, a metroului si a trenurilor va fi inchisa gradual. Tot gradual vor fi inchise restaurantele, hotelurile, scolile, cafenelele, cluburile si cazinourile. Instantele si parchetele nu vor mai solutiona decat cauzele de maxima urgenta. Termenele de prescriptie se suspenda. Publicatiile care vor da stiri false vor fi anihilate (Decretul)

Scris de: George TARATA | pdf | print

16 March 2020 15:18
Vizualizari: 9449

Presedintele Klaus Iohannis (foto stanga) a iesit luni, 16 martie 2020, la orele 15, la Palatul Cotroceni, pentru a anunta ca decreteaza starea de urgenta pe tot teritoriul Romaniei, pe o perioada de 30 de zile.Masurile anuntate apar ca fiind unele de bun simt, iar romanii nu pot decat sa spere ca autoritatile nu vor abuza de restrangerea unor drepturi fundamentale ale omului, precum:

-libera circulatie;

-dreptul la viata intima, familiala si privata;

-inviolabilitatea domiciliului;

-dreptul lainvatatura;

-libertatea intrunirilor;

-dreptul de proprietate privata;

-dreptul la greva;

-libertatea economica;


Iata decretul presedintelui Klaus Iohannis, prezentat in premiera de Digi 24:


Decret privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei


Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de tari, in care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate si peste 5.800 au decedat, precum si declararea „Pandemiei” de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, la data de 11.03.2020,

Luand in considerare experienta tarilor grav afectate de evolutia virusului si masurile care au avut impact pozitiv in limitarea raspandirii acestuia si care au vizat actiuni in planul sanatatii publice, concomitent cu limitarea sau intreruperea activitatilor socio-economice neesentiale, dar mai ales ingradirea exercitarii unor drepturi si libertati fundamentale, fara de care celelalte actiuni desfasurate nu ar fi putut avea efectul scontat,

In contextul masurilor adoptate la nivelul statelor europene, in principal cele limitrofe, dar si cele cu comunitati mari de cetateni romani, din care 12 state au adoptat masuri speciale prin instituirea unor stari exceptionale in scopul prevenirii raspandirii comunitare a infectiei,

Luand act de evolutia situatiei epidemiologice pe teritoriul Romaniei si de evaluarea riscului de sanatate publica pentru perioada imediat urmatoare, care indica o crestere masiva a numarului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2,

Tinand cont de faptul ca neluarea unor masuri urgente, cu caracter exceptional, in domeniul social si economic, pentru limitarea infectarii cu coronavirusul SARS-CoV-2 in randul populatiei ar avea un impact deosebit de grav, in principal asupra dreptului la viata si, in subsidiar, asupra dreptului la sanatate al persoanelor,

Subliniind necesitatea instituirii starii de urgenta pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de masurile adoptate la nivel national si international pentru combaterea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2,

In considerarea faptului ca elementele sus-mentionate definesc un context exceptional care nu putea fi previzionat, care vizeaza interesul public general si care constituie o situatie extraordinara, ce impune masuri exceptionale,

Tinand cont de faptul ca restrangerea exercitiului unor drepturi nu trebuie sa afecteze substanta lor, ci sa urmareasca un scop legitim, sa fie necesara intr-o societate democratica si sa fie proportionala cu scopul urmarit,

Vazand Hotararea CSAT nr. 30/2020 privind necesitatea instituirii starii de urgenta si planul de actiune la instituirea starii de urgenta,

Avand in vedere propunerea Guvernului de instituire a starii de urgenta,

In temeiul prevederilor art. 93 alin. (1), ale art. 100 din Constitutia Romaniei, republicata si ale art. 3 si art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

Presedintele Romaniei decreteaza:

Art. 1 - Se instituie starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, pe o durata de 30 de zile.

Art. 2 - Pentru prevenirea raspandirii COVID-19 si realizarea managementului consecintelor, raportat la evolutia situatiei epidemiologice, pe durata starii de urgenta este restrans exercitiul urmatoarelor drepturi, proportional cu gradul de realizare al criteriilor prevazute de art. 4 alin. (4):

a) libera circulatie;

b) dreptul la viata intima, familiala si privata;

c) inviolabilitatea domiciliului;

d) dreptul la invatatura;

e) libertatea intrunirilor;

f) dreptul de proprietate privata;

g) dreptul la greva;

h) libertatea economica.


Art. 3 - In scopul prevazut la art. 2 se stabilesc masurile de prima urgenta cu aplicabilitate directa si imediata prevazute in anexa nr. 1

Art. 4 - (1) In scopul prevazut la art. 2 se stabilesc masurile de prima urgenta cu aplicabilitate graduala, prevazute in anexa nr. 2.

(2) Masurile de prima urgenta cu aplicabilitate graduala prevazute la pct. 1-7 din anexa nr. 2 se dispun de ministrul afacerilor interne sau de inlocuitorul legal al acestuia, cu acordul prim-ministrului, prin ordonanta militara.

(3) Masurile de prima urgenta cu aplicabilitate graduala, prevazute la pct. 8 din anexa nr.2 se dispun de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin ordin al secretarului de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta sau inlocuitorul legal al acestuia.

(4) Masurile de prima urgenta cu aplicabilitate graduala se dispun potrivit alin. (2) si (3) potrivit evaluarii realizate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, cu acordul prim-ministrului, pe baza urmatoarelor criterii:

a. intensitatea transmiterii intracomunitare a COVID-19;

b. frecventa aparitiei unor focare intr-o zona geografica;

c. numarul de pacienti critici raportat la capacitatea sistemului sanitar;

d. capacitatea si continuitatea asigurarii serviciilor sociale si de utilitati publice pentru populatie;

e. capacitatea autoritatilor publice de a mentine si asigura masuri de ordine si siguranta publica;

f. masurile instituite de alte state cu impact asupra populatiei sau situatiei economice a Romaniei;

g. capacitatea de asigurare a masurilor pentru punere in carantina;

h. aparitia altor situatii de urgenta.


(5) Conducerea aplicarii masurilor stabilite prin ordonantele militare sau prin ordinul prevazut la alin.(3) revine Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 5. - (1) Coordonarea integrata a masurilor de raspuns cu caracter medical si de protectie civila la situatia de urgenta generata de COVID-19 se realizeaza de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, in colaborare cu Ministerul Sanatatii si cu celelalte institutii implicate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.

(2) Masurile dispuse pentru prevenirea COVID-19 ca urmare a hotararilor Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta sunt aplicabile si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 6. - Conducatorii autoritatilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum si persoanele fizice au obligatia sa respecte si sa aplice toate masurile stabilite prin prezentul decret si prin ordonantele emise de ministrul afacerilor interne.

Art. 7. - Institutiile sprijina structurile Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea acestuia, in indeplinirea misiunilor, conform legislatiei in vigoare.

Art. 8. - Prezentul decret se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si intra in vigoare la data publicarii.

Art. 9. - Prezentul decret se transmite Parlamentului in vederea exercitarii atributiei prevazute de art. 93 alin. (1) din Constitutie.PRESEDINTELE ROMANIEI

KLAUS-WERNER IOHANNISANEXA nr. 1

MASURI DE PRIMA URGENTA CU APLICABILITATE DIRECTA

Capitolul I - Domeniul ordine publica

Art. 1 - Politia Locala se subordoneaza operational Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 2 - Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor se subordoneaza operational unitatilor teritoriale de politie, care stabilesc activitatile de sprijin pe care acestea le executa.

Art. 3 - Serviciile voluntare de pompieri (situatii de urgenta) se subordoneaza operational unitatilor teritoriale pentru situatii de urgenta, care stabilesc responsabilitatile si modul de actiune al acestora.

Art. 4 - Serviciile publice de ambulanta se subordoneaza operational inspectoratelor pentru situatii de urgenta.

Art. 5 - (1) Ministerul Apararii Nationale sprijina, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne pentru asigurarea pazei si protectiei unor obiective/zone, transportul de efective, materiale si tehnica pentru indeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologic, asistenta medicala si alte misiuni in functie de evolutia situatiei.

(2) Institutiile din cadrul Sistemului national de ordine publica si securitate nationala suplimenteaza, la nevoie, efectivele si tehnica pentru interventie, prevazute in planuri, in functie de evolutia situatiei.

Art. 6 - Institutiile din cadrul Sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala pot angaja fara concurs, la nevoie, pe durata determinata de 6 luni, personal din sursa externa sau cadre care au trecut in rezerva, carora le-au incetat raporturile de serviciu.

Art. 7 - Pentru ca efectivele institutiilor din cadrul Sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala sa fie mereu la dispozitie in scopul interventiei in cazuri reale generate de pandemia de COVID-19, pe perioada starii de urgenta, se suspenda exercitiile, simularile, aplicatiile si orice alte activitati care pot interfera cu masurile luate de autoritatile competente destinate prevenirii si combaterii raspandirii infectiilor cu COVID-19, cu exceptia celor cu caracter militar desfasurate in poligoanele de instructie.

Capitolul II - Domeniul economic

Art. 8 - Guvernul poate adopta masuri de sustinere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19.

Art. 9 - Pentru combaterea raspandirii infectiilor cu COVID-19, autoritatile publice centrale pot rechizitiona unitati de productie materiale si echipamente necesare combaterii acestei epidemii.

Art. 10 - Autoritatile publice centrale precum si entitatile juridice in care statul este actionar majoritar, pot achizitiona in mod direct materiale si echipamente necesare combaterii acestei epidemii.

Art. 11 - Beneficiarii fondurilor europene afectati de adoptarea masurilor de urgenta prevazute in prezentul decret pot decide, impreuna cu autoritatile de management/organismele intermediare, sa suspende contractele de finantare incheiate conform legii.

Art. 12 - Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza, la cerere, operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul COVID-19, certificate de situatie de urgenta in baza documentelor justificative.

Art. 13 - Se vor dispune masuri pentru asigurarea continuitatii in aprovizionare, respectiv extractie, productie, procesare, transport, distributie, furnizare, mentenanta intretinere si reparatii a resurselor si materiilor prime si/sau semiprocesate necesare functionarii corespunzatoare a sistemului energetic national, precum si asigurarea continuitatii functionarii acestuia si a tuturor serviciilor de utilitate publica.

Art. 14 - Se mentine valabilitatea documentelor eliberate de autoritatile publice care expira pe perioada starii de urgenta.

Art. 15 - Pe perioada starii de urgenta se pot plafona preturile la medicamente si aparatura medicala, la alimentele de stricta necesitate si la serviciile de utilitate publica (energie electrica si termica, gaze, alimentare cu apa, salubritate, carburanti etc.), in limita pretului mediu din ultimele 3 luni inaintea declararii starii de urgenta.

Capitolul III - Domeniul sanatatii

Art. 16 - In structurile Ministerului Afacerilor Interne, in unitatile sanitare si in serviciile de asistenta sociala se poate angaja fara concurs, la nevoie, pe durata determinata de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmacisti, personal de laborator si alte categorii de personal contractual necesare.

Art. 17 - Prelungirea aplicabilitatii actelor normative, cu valabilitate pana la data de 31 martie 2020, privind acordarea serviciilor medicale si medicamentelor in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, programe nationale de sanatate – preventive si curative, pe perioada starii de urgenta, cu modificarea prevederilor, in caz de necesitate, dupa cum urmeaza:

a) serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 si complicatiile acestora se acorda tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Romaniei si se suporta din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS);

b) serviciile medicale si medicamentele pot fi acordate si validate si fara semnarea cu cardul national de asigurari sociale de sanatate si fara termen de raportare in 3 zile lucratoare de la data acordarii serviciilor;

c) decontarea pentru unitatile sanitare cu paturi aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, a sumelor contractate si decontate din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate sau bugetul Ministerului Sanatatii, indiferent de numarul de cazuri realizate sau dupa caz la nivelul activitatii efectiv realizate in conditiile in care acesta depaseste nivelul contractat;

d) decontarea serviciilor medicale in unitatile sanitare din asistenta medicala primara si ambulatoriul de specialitate clinic la nivelul activitatii efectiv realizate, cu maximum 8 consultatii/ora;

e) prescrierea de medicamente de catre medicii de familie, inclusiv a medicamentelor restrictionate din Lista de medicamente, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, pentru pacientii cronici.

Art. 18 - In cazul achizitiei de medicamente de catre unitatile sanitare pentru tratarea pacientilor cu COVID-19, preturile medicamentelor pot depasi preturile maximale aprobate de Ministerul Sanatatii.

Art. 19 - Pe perioada starii de urgenta, pentru neindeplinirea atributiilor de serviciu, pot fi suspendati din functiile de conducere conducatorii unitatilor sanitare, directiilor de sanatate publica, caselor de asigurari de sanatate, serviciilor de ambulanta, precum si autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale cu atributii in domeniul asistentei si protectiei sociale, indiferent de statutul lor. Nu este necesar ca persoanele desemnate sa exercite temporar aceste functii sa fie functionari publici.

Art. 20 - Pe perioada starii de urgenta se pot realiza transferuri intre bugetele Ministerului Sanatatii si Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (in ambele sensuri) precum si intre diferitele linii de buget ale Ministerului Sanatatii sau Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate in functie de necesitati.

Art. 21 - Influentele financiare determinate de cresterile salariale pentru personalul medical si nemedical din unitatile sanitare publice si cele care au ca asociat unic unitatile administrativ teritoriale se suporta din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate – Titlul VI – Transferuri intre unitati ale administratiei publice.

Art. 22 - Valoarea procentului aferent contributiei clawback pentru trimestrul I al anului 2020 se plafoneaza la valoarea trimestrului IV al anului 2019.

Art. 23 - Pentru serviciile medicale, medicamente, investigatii paraclinice acordate in perioada starii de urgenta, sumele angajate nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020.

Art. 24 - Decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate in carantina pentru COVID-19 va fi realizata cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare in bugetul FNUASS la nivelul necesar.

Art. 25 - Pe perioada starii de urgenta, modificarile de structura din cadrul unitatilor sanitare se vor aviza de catre directiile de sanatate publica locale in functie de necesitati.

Art. 26 - Pe perioada starii de urgenta, prin ordin al ministrului sanatatii se pot introduce noi programe de sanatate si servicii medicale destinate prevenirii si combaterii COVID-19.

Art. 27 - Se autorizeaza prescriptiile de tratamente „off – label” in cazul pacientilor infectati cu virusul SARS-CoV-2, dupa ce aceste tratamente sunt avizate de catre comisia de politica a medicamentului din cadrul unitatii sanitare respective.

Art. 28 - (1) Asigurarea sumelor necesare in bugetul Ministerului Sanatatii pentru achizitionarea de catre directiile de sanatate publica de materiale necesare in perioada pandemiei se realizeaza prin transferuri de la Ministerul Sanatatii, urmand ca achizitia sa se realizeze de catre directiile de sanatate publica prin procedura de achizitie directa.

(2) Asigurarea sumelor necesare in bugetul Ministerului Sanatatii pentru achizitionarea de catre unitatile sanitare de materiale si medicamente necesare in perioada pandemiei se realizeaza prin transferuri de la Ministerul Sanatatii, urmand ca achizitia sa se realizeze de catre unitatile sanitare prin procedura de achizitie directa.

(3) Ministerele cu sistem de sanatate propriu pot face achizitii directe pentru unitatile sanitare proprii atat din bugetele ministerelor de resort cat si din cele ale unitatilor sanitare.

Art. 29 - (1) Prin ordin al ministrului sanatatii se stabilesc masurile de sprijinire a persoanelor izolate la domiciliu, ca urmare a masurilor de limitare a raspandirii COVID-19.

(2) Masurile de sprijin se pun in aplicare de autoritatile administratiei publice locale.

(3) Cheltuielile necesare se asigura prin transfer intre bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, si bugetele locale.

Capitolul IV - Domeniul muncii si protectiei sociale

Art. 30 - Guvernul poate sprijini angajatorii si angajatii afectati de efectele crizei COVID-19, prin derogari de la prevederile legale in vigoare.

Art. 31 - Prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale se stabilesc masuri de protectie sociala pentru angajati si familiile acestora din sectoarele economice a caror activitate este afectata sau oprita total sau partial prin decizii ale autoritatilor publice, pe perioada starii de urgenta.

Art. 32 - (1) Pe perioada starii de urgenta, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, nu se aplica angajatilor sistemului national de aparare, angajatilor din penitenciare, personalului din unitatile sanitare publice si altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei si al ministrului transporturilor, dupa caz.

(2) Personalul prevazut la alin. (1) are dreptul la o majorare a salariului in cuantumul prevazut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, in situatia in care celalalt parinte nu beneficiaza de drepturile reglementate in aceasta lege.

Art. 33 - Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, autoritatile administrative autonome, regiile autonome, societatile si companiile nationale si societatile la care statul ori o unitate administrativ- teritoriala este actionar unic sau majoritar, societatile cu capital privat, introduc, acolo unde este posibil, pe perioada starii de urgenta, munca la domiciliu sau in regim de telemunca, prin act unilateral al angajatorului.

Art. 34 – Pe durata starii de urgenta, are loc suspendarea efectuarii controalelor la angajatori, de catre Inspectoratele Teritoriale de Munca, cu exceptia controalelor dispuse de catre Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, a celor dispuse de Inspectia Muncii pentru punerea in aplicare a hotararilor Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, a celor necesare pentru a da curs sesizarilor prin care se reclama savarsirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social si pentru cercetarea accidentelor de munca.

Art. 35 - Se mentine valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective pe perioada starii de urgenta.

Art. 36 - Pe perioada starii de urgenta se interzice declararea, declansarea sau desfasurarea conflictelor colective de munca in unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile sanitare si de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din transporturile pe caile ferate, din unitatile care asigura transportul in comun si salubrizarea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa.

Art. 37 - Prin exceptie de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, persoana indreptatita isi pastreaza stimulentul de insertie, in situatia pierderii locului de munca ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19.

Art. 38 - Cererile pentru acordarea beneficiilor si prestatiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronica.

Art. 39 - Certificatele de incadrare a copilului intr-un grad de handicap si atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protectia copilului, precum si certificatele de incadrare in grad si tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a caror valabilitate expira in perioada de urgenta declarata, isi prelungesc valabilitatea pana la incetarea starii de urgenta.

Art. 40 - Certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale si licentele serviciilor sociale, provizorii si de functionare, a caror valabilitate expira in perioada de urgenta declarata, isi prelungesc valabilitatea pana la incetarea starii de urgenta.

Capitolul V – Domeniul justitie

Art. 41 - Prescriptiile si termenele de decadere de orice fel nu incep sa curga, iar, daca au inceput sa curga, se suspenda pe toata durata starii de urgenta instituite potrivit prezentului decret, dispozitiile art. 2532 pct. 9 teza a II – a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispozitii legale contrare nefiind aplicabile.

Art. 42 - (1) Pe durata starii de urgenta, activitatea de judecata continua in cauzele de urgenta deosebita. Lista acestor cauze se stabileste de colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru cauzele de competenta acesteia si, respectiv, de colegiile de conducere ale curtilor de apel pentru cauzele de competenta lor si pentru cauzele de competenta instantelor care functioneaza in circumscriptia lor teritoriala, putand fi, dupa imprejurari, actualizata. Consiliul Superior al Magistraturii da indrumari, in vederea asigurarii unei practici unitare, colegiilor de conducere ale instantelor mentionate cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judeca pe durata starii de urgenta.

(2) Pe durata starii de urgenta, pentru judecarea proceselor prevazute la alin. (1), instantele judecatoresti, tinand seama de imprejurari, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar in aceeasi zi.

(3) In procesele prevazute la alin. (1), cand este posibil, instantele judecatoresti dispun masurile necesare pentru desfasurarea sedintei de judecata prin videoconferinta si procedeaza la comunicarea actelor de procedura prin telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.

(4) Amanarea judecarii cauzelor prevazute la alin. (1) poate fi dispusa la cerere, in situatia in care partea interesata se afla in izolare la domiciliu, in carantina sau spitalizata in contextul pandemiei de COVID-19. Cand instanta respinge cererea de amanare a judecatii in considerarea necesitatii de a solutiona cauza in contextul instituirii prezentei stari de urgenta, va amana, la cererea partii sau din oficiu, pronuntarea in vederea depunerii de concluzii scrise.

(5) Activitatea de executare silita continua numai in cazurile in care este posibila respectarea regulilor de disciplina sanitara stabilite prin hotararile Comitetului National privind Situatiile Speciale de Urgenta, in scopul ocrotirii drepturilor la viata si la integritate fizica ale participantilor la executarea silita.

(6) In temeiul prezentului decret, judecarea proceselor civile, altele decat cele prevazute la alin. (1) se suspenda de plin drept pe durata starii de urgenta instituite prin acesta, fara a fi necesara efectuarea vreunui act de procedura in acest scop.

(7) Termenele de exercitare a cailor de atac in cauzele prevazute la alin. (6), aflate in curs la data instituirii prezentei stari de urgenta, se intrerup, urmand a curge noi termene, de aceeasi durata, de la data incetarii starii de urgenta. In cauzele prevazute la alin. (6) in care au fost declarate cai de atac pana la data emiterii prezentului decret, dosarele se inainteaza instantei competente dupa incetarea starii de urgenta.

(8) Dupa incetarea starii de urgenta, judecarea proceselor prevazute la alin. (6) se reia din oficiu. In termen de 10 zile de la incetarea starii de urgenta, instanta de judecata va lua masuri pentru fixarea termenelor de judecata si citarea partilor.

Art. 43 - (1) Activitatea de urmarire penala si cea a judecatorilor de drepturi si libertati se desfasoara numai cu privire la:

a) cauzele in care s-au dispus ori se propune luarea masurilor preventive ori a celor de protectie a victimelor si martorilor, cele privind aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical, cele cu persoane vatamate minori;

b) actele si masurile de urmarire penala a caror amanare ar pune in pericol obtinerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum si cele privind audierea anticipata;

c) cauzele in care urgenta se justifica prin scopul instituirii starii de urgenta la nivel national, alte cauze urgente apreciate ca atare de catre procurorul care supravegheaza sau efectueaza urmarirea penala.

(2) Procesele penale aflate in curs pe rolul instantelor de judecata, inclusiv cele aflate in procedura in camera preliminara, se suspenda de drept pe durata starii de urgenta, cu exceptia celor de la alin.(1) lit. c) apreciate ca atare de judecator sau instanta de judecata, precum si a urmatoarelor cauze: cele privind infractiunile flagrante, cele in care au fost dispuse masuri preventive, cele referitoare la contestatii impotriva masurilor asiguratorii, cele privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, cele ce cuprind masuri de protectie a victimelor si a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical, cele privind infractiuni contra securitatii nationale, cele privind acte de terorism sau de spalare a banilor;

(3) In termen de 10 zile de la incetarea starii de urgenta, judecatorul sau instanta de judecata va lua masuri pentru fixarea termenelor de judecata si efectuarea actelor de procedura;

(4) Acordul de comunicare in cauzele penale a actelor procedurale prin posta electronica se prezuma, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgenta, telefonic indicarea adreselor de posta electronica pentru comunicarea respectivelor acte;

(5) Termenele de comunicare a solutiilor, de formulare si solutionare a plangerilor, altele decat cele reglementate de alin. (1), se intrerup, urmand ca de la data incetarii starii de urgenta sa inceapa sa curga un nou termen, de aceeasi durata. Termenele de exercitare a cailor de atac in cauzele penale, cu exceptia celor judecate potrivit prezentului decret, se intrerup, urmand ca de la data incetarii starii de urgenta sa inceapa sa curga un nou termen, de aceeasi durata. Fac exceptie cele judecate potrivit prezentului decret.

(6) Ascultarea persoanelor private de libertate se face prin videoconferinta la locul de detinere sau in spatii corespunzatoare din punct de vedere sanitar, fara a fi necesar acordul persoanei private de libertate .

(7) Se suspenda de drept organizarea licitatiilor publice in cadrul procedurilor de valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate in procesele penale.

(8) Pe durata starii de urgenta, in cauzele in care nu se efectueaza acte de urmarire penala sau procesul penal este suspendat potrivit prezentului decret, prescriptia raspunderii penale se suspenda.

Art. 44 - Pe durata starii de urgenta, prevederile art. 42 se aplica in mod corespunzator si in procedurile de competenta Inspectiei Judiciare.

Art. 45 - (1) Pe durata starii de urgenta, activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrelor comertului de pe langa tribunale continua in ceea ce priveste inregistrarea mentiunilor privind persoanele juridice si persoanele fizice inregistrate in registrul comertului si se deruleaza prin mijloace electronice, in baza cererii de inregistrare a mentiunilor si a documentelor anexate la aceasta in forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

(2) Copiile de pe inregistrarile efectuate si de pe actele prezentate de solicitanti, informatiile despre datele inregistrate si certificatele constatatoare se elibereaza pe cale electronica.
(3) Activitatea de asistenta pentru efectuarea procedurilor necesare inregistrarii prin mijloace electronice in registrul comertului, din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, precum si activitatea de publicare si de furnizare a Buletinului procedurilor de insolventa se realizeaza prin mijloace electronice.

Art. 46 - In executarea pedepselor si a masurilor educative neprivative de libertate, executarea supravegherii prin prezentarea persoanei la serviciul de probatiune, primirea vizitelor consilierului de probatiune, precum si obligatiile de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii, de a urma un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala, de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare sociala, respectiv prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii rezultata din inlocuirea amenzii penale se suspenda pe durata starii de urgenta. Pentru situatiile in care termenul de supraveghere, durata supravegherii sau durata masurii educative neprivative de libertate s-a implinit in timpul starii de urgenta, in raportul final se face mentiune despre imposibilitatea obiectiva de executare.

Art. 47 - (1) In executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate, exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizita intima, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizita, cat si recompensele constand in permisiunea de iesire din penitenciar se suspenda.

(2) Pentru mentinerea legaturii cu mediul suport se majoreaza durata si numarul de convorbiri pentru persoanele condamnate aflate in regimul de maxima siguranta, la maximum 45 minute pe zi, iar pentru persoanele condamnate aflate in regim inchis, semideschis, deschis, regim provizoriu sau pentru cei care nu au regimul stabilit, la maximum 75 minute pe zi. Dreptul detinutilor la convorbiri on-line, indiferent de situatia disciplinara si periodicitatea legaturii cu familia, se suplimenteaza corespunzator numarului de vizite la care au dreptul conform regimului de executare.

(3) Persoanele condamnate clasificate in regimul semideschis si deschis pot executa pedeapsa in camere de detinere permanent inchise si asigurate.

(4) Pentru minorii privati de libertate care nu au un reprezentant legal, medicul curant al locului de detinere actioneaza ca reprezentantul legal, exclusiv pentru acordarea asistentei medicale si a masurilor de preventie.

(5) In completarea obligatiilor prevazute in Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare, cu modificarile si completarile ulterioare, politistul de penitenciare este obligat sa participe la toate activitatile desfasurate in conformitate cu dispozitiile superiorilor, cu respectarea timpului legal de odihna, timpul lucrat suplimentar in aceasta imprejurare fiind compensat exclusiv cu timp liber corespunzator.

(6) Pe perioada starii de urgenta, in raport de necesitatile si situatia operativa existente la nivelul unitatii penitenciare unde este incadrat sau al altei unitati din politia penitenciara, politistului de penitenciare i se pot modifica, fara acordul sau, locul si/sau felul muncii.

Capitolul VI - Domeniul afaceri externe

Art. 48 - Pe perioada starii de urgenta, Ministerul Afacerilor Externe indeplineste urmatoarele atributii:

a) va mentine functiile si atributiile sale conform HG nr. 16/2017 privind organizarea si functionarea MAE, cu modificarile si completarile ulterioare si va asigura, prin misiunile diplomatice ale Romaniei, reprezentarea Romaniei in cadrul tuturor reuniunilor care vor fi organizate pe durata mentinerii starii de urgenta in Romania, in special la nivelul Uniunii Europene, Consiliului Europei, NATO, ONU, indiferent de domeniul vizat de reuniune;

b) va notifica Secretarului General al ONU si Secretarului General al Consiliului Europei masurile adoptate prin decretul de instituire a starii de urgenta care au ca efect limitarea exercitiului unor drepturi si libertati fundamentale, in conformitate cu obligatiile internationale ce revin Romaniei;

c) va asigura comunicarea exclusiva cu misiunile diplomatice si oficiile consulare acreditate in Romania, precum si cu reprezentantele/birourile organizatiilor internationale din Romania, sens in care autoritatile competente vor furniza toate informatiile necesare;

d) va asigura respectarea normelor dreptului international relevante in contextul aplicarii dispozitiilor prezentului decret in situatia in care membrii misiunilor diplomatice/oficiilor consulare/ reprezentantelor/ birourilor organizatiilor internationale vor fi testati pozitiv cu COVID-19;

e) va mentine comunicarea cu misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate pentru transmiterea oricaror instructiuni si informari necesare in contextul aplicarii prezentului decret, sens in care autoritatile competente vor furniza MAE informatiile necesare;

f) va dispune masurile necesare in conditiile in care membrii misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei vor intra in auto-izolare sau carantina conform legii din statele de resedinta in cazul testarii pozitive cu COVID-19 a unuia sau a unor membrii ai misiunilor diplomatice/oficiilor consulare ale Romaniei (inclusiv membrii de familie), inclusiv din perspectiva asigurarii continuitatii drepturilor acestora (salariale sau de orice alta natura).

Capitolul VII – Alte masuri

Art. 49 - Pe durata starii de urgenta, cursurile din toate unitatile si institutiile de invatamant se suspenda.

Art. 50 - Pe durata starii de urgenta, autoritatile administratiei publice centrale si locale vor lua masuri pentru organizarea activitatii astfel incat sa fie evitat, pe cat posibil, contactul direct intre persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Art. 51 - (1) Autoritatile si institutiile publice stabilesc masurile care se impun pentru asigurarea desfasurarii optime a activitatii, cu respectarea regulilor de disciplina sanitara stabilite de autoritatile cu atributii in domeniu, inclusiv prin hotararile Comitetului National privind Situatiile Speciale de Urgenta, urmarind cu prioritate asigurarea preventiei si reducerea riscului de imbolnavire.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si organelor de conducere ale profesiilor de avocat, notar public, executor judecatoresc, precum si ale celorlalte profesii.

(3) Organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, dupa caz, sunt obligati sa sprijine indeplinirea prompta si efectiva a masurilor prevazute la alin.(1).

Art. 52 - (1) La propunerea ministerelor si autoritatilor publice locale, Ministerul Afacerilor Interne, prin Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, analizeaza si face propuneri de folosire a unor resurse materiale si umane in vederea sprijinirii populatiei afectate, precum si satisfacerii cererilor de produse si servicii destinate nevoilor institutiilor cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, inclusiv prin scoaterea, in conditiile legii, a unor materiale din rezervele de stat sau de mobilizare.

(2) In aplicarea alin. (1), autoritatile imputernicite de lege pregatesc si efectueaza rechizitii de bunuri si chemarea persoanelor fizice pentru prestari de servicii in interes public in scopul rezolvarii problemelor materiale de orice natura si asigurarea fortei de munca.

Art. 53 - In perioada starii de urgenta, drepturile prevazute la art. 35 alin. (2) – (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda fara a se tine cont de obligativitatea incadrarii in limita de 3% prevazuta la alin. (4) si (5) ale aceluiasi articol si fara a tine cont de plafonul maxim de ore anual stabilit la alin. (6) al aceluiasi articol.

Art. 54 - (1) Institutiile si autoritatile publice, precum si operatorii privati contribuie la campania de informare publica privind masurile adoptate si activitatile desfasurate la nivel national.

(2) In situatia propagarii unor informatii false in mass-media si in mediul on-line cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire, institutiile si autoritatile publice intreprind masurile necesare pentru a informa in mod corect si obiectiv populatia in acest context.

(3) Furnizorii de servicii de gazduire si furnizorii de continut sunt obligati ca, la decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, sa intrerupa imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea intr-o retea de comunicatii electronice ori stocarea continutului, prin eliminarea acestuia la sursa, daca prin continutul respectiv se promoveaza stiri false cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire.

(4) In situatia in care eliminarea la sursa a continutului prevazut la alin. (3) nu este fezabila, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului sunt obligati ca, la decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, sa blocheze, imediat, accesul la respectivul continut si sa informeze utilizatorii.

(5) La decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Romania la continutul care promoveaza stiri false cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire si este transmis intr-o retea de comunicatii electronice de catre persoanele de la alin. (3) care nu se afla sub jurisdictia legislatiei nationale.

Art. 55 - In perioada starii de urgenta pot fi depasite normele de dotare si consum prevazute de reglementarile in vigoare, daca aceasta depasire se datoreaza efectelor evolutiei COVID-19 si masurilor de protectie si prevenire.

Art. 56 - Pe perioada starii de urgenta, termenele legale stabilite pentru solutionarea solicitarilor formulate in exercitarea liberului acces la informatii de interes public, precum si a petitiilor se dubleaza.

Art. 57 - Guvernul Romaniei efectueaza, in regim de urgenta, rectificarea bugetara, in vederea asigurarii resurselor financiare necesare.

ANEXA nr. 2

MASURILE DE PRIMA URGENTA CU APLICABILITATE GRADUALA

1. Izolarea si carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum si a celor care iau contact cu acestea; masuri de carantinare asupra unor cladiri, localitati sau zone geografice;

2. Inchiderea graduala a punctelor de trecere a frontierei de stat;

3. Limitarea sau interzicerea circulatiei vehiculelor sau a persoanelor in/spre anumite zone ori intre anumite ore, precum si iesirea din zonele respective;

4. Interzicerea graduala a circulatiei rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute si a metroului;

5. Inchiderea temporara a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociatiilor si ale altor localuri publice;

6. Asigurarea pazei si protectiei institutionale a statiilor de alimentare cu apa, energie, gaze, a operatorilor economici care detin capacitati de importanta strategica la nivel national;

7. Identificarea si rechizitionarea de stocuri, capacitati de productie si distributie, de echipamente de protectie, dezinfectanti si medicamente utilizate/utilizabile in tratarea COVID-19;

8. Limitarea activitatii spitalelor publice la internarea si rezolvarea cazurilor urgente:

i. urgente de ordin I – pacienti internati prin Unitati de primiri urgente/Compartimente de primiri urgente care isi pot pierde viata in 24 de ore;

ii. urgente de ordin II – pacienti care trebuie tratati in cadrul aceleiasi internari (odata diagnosticati nu pot fi externati);

iii. pacientii infectati cu virusul SARS-CoV-2, respectiv diagnosticati cu COVID-19”.


Comentarii

# Edelweiss - Ivory Tower Chronicle date 16 March 2020 15:39 +2

„Hi-hi-hi, ha-ha-ha, ho-ho-ho! „Pi străzi, Oștenii mei!” (scriere light de alungat plictisala izolării) :roll: Mey o pățât șî prostanul ăla de Petrov taman cum o pățât amu vreo 500 de ani bunicu' Ștefan. Cică, prin vremea lui Ștefan cel Mare și Sfânt, s-o auzit zvoană de invazie otomană. Pe atuncea invazia otomană erea acătării, cu ieniceri, spahii, sângeacuri și toate celea, nu ca amu invazie făcătură, cu milioane de refugiați sirieni ce stau în block-starturi așteptând ca Sultan Tayyp să pocnească pistolul. Atunci Vodă Ștefan o dat poruncă prin care o convocat la oaste toți boierii și toți răzeșii disponibili. (cei care nu erau plecați la zidit Catedrale prin Britania și Hibernia, nici la șters la cur marchize și ducese prin Genova, Venezia și Florența, dar nici la rânit balega prin Bavaria sau Țările de Gios.

# Edelweiss - Ivory Tower Chronicle date 16 March 2020 15:40 +1

S-o adunat oastea moldovinească pe un câmp mare de supt zâdurile Cetății, s-o așezat în linie ca pentru revistă de front, o dat onorul la Vodă după care Vodă s-o aburcat pe cal, ca să poată să fie auzit și mai ales văzut de toată răzeșimea! (că doară zice în Letopiseț că Vodă aista era el mai mititel de stat, dar „mare la sfat și degrabă vărsătoriu de sânge”) Se aburcă Vodă în șa, cuprinde cu rotocoala privirii până la orizont polog de răzășime și, încântat de spiritul de coeziune, camaraderie și solidaritate al moldovenilor, poruncește cu voce de tunet ORDINUL DE LUPTĂ: „- Pi cai, Oștenii mei!”

# Edelweiss - Ivory Tower Chronicle date 16 March 2020 15:41 +1

În loc să iasă o forfotă ca o mare turburată, răzășimea stetea și-și dădea din coate și mustăcea zâmbete nerușinate. Neștiind ce anume se petrece, Vodă Ștefan se întoarse mânios către Marele Spătar, mustrându-l și chestionându-l cu privirea: „- WHAT THE SHIT IS HAPPENING HERE? La care Marele Spătar, rușinat și temător, respectful își ia cușma din cap și mototolind-o în mâini, îndrăznește cu voce spășită să-i explice lui Vodă că Decretul Voievodal de Convocare nu poruncea prezentarea la oaste cu cal, ci numai cu paloș, coif și scut. „- N-avem cai, Măria Ta, fie-ne cu iertăciune!” - încheie with al due respect Marele Spătar.

# Edelweiss - Ivory Tower Chronicle date 16 March 2020 15:42 +1

Realizând uriașa eroare de comunicare a Cancelariei voievodale și scârbit peste măsură de incompetența Marelui Logofăt ce redactase draftul ucazului voievodal, Vodă își smuci cu furie hățurile roibului și cu privirea arzătoare ca doi tăciuni de mânie, azvârli către oștire o sudalmă disprețuitoare, de asemenea rămasă în Cronici: „- Apăi dacă-i așa... Pi curând, oștenii mei!” ------ La fel o pățât zilele trecute și Petrov - Turnătorul la Secu și în Pocale, când s-o trezit el mai pe seară să zbiere ca... SĂ IASĂ ARMATA ȘI SĂ PATRULEZE PE STRĂZI, ÎN SATE. Acuma na, nu prea l-o băgat nimeni în seamă pe Chiorpecul drojdier, nu de alta dar vremea era pe la ceas de înserat, atunci când concentrația alcoolică în sânge atinge cifre egale cu mortalitatea virusului Covi iar sub masă încep să se adune cam multe butâlci goale de Johnnie Walker Black Label.

# Edelweiss - Ivory Tower Chronicle date 16 March 2020 15:43 +4

Cum se smiorcăia el acolo ștergându-și mucii cu dosul mânecii, „Să vină Armata!”, „Să iasă Armata pe străzi!”, într-un târziu l-o lămurit chelnerul, venit să adune sticlele goale de sub masă, ca să nu mai zbiere atâta că-i târziu și copiii o adormit, 'te dreeqului de chefliu! Și l-o lămurit din scurt pe matrozul matrafoxat că n-are cum să vină Armata fiindcă în Rroemenika NU MAI ESTE ARMATĂ. La care matrozul planetar, sărindu-i oleacă aburii beției, îl întreabă pe chelner: „- Da' atunci dacă nu-i Armată, cine păzește Țara?” La care chelnerul i-o retezat-o scurt, zmulgându-i din față paharul în care mai avea un deșt de licoare scoțiană (scotch): „- Păi, cei pe care i-ai tocmit matale. Arnăuții lefegii, din oastea Licuriciului, din Fanarul Uașintonului!”

# Edelweiss - Ivory Tower Chronicle date 16 March 2020 15:44 +4

La care matrozul, devastat sufletește de faptul că nu mai erau deloc pahare și nimic de turnat în pahare, se îndreptă atunci cu pas... legănat către ieșirea cârciumii, boscorodind neinteligibil la chelner: „- Apăi dacă... nu mai e nimic, atunci... pe curând!” ------ Addendum explicativ: Caricatura asta de Petrov, coincide identitar cu neisprăvitul care acum vreo 10 ani, tot la vreme de criză, le hăhăia halenă alcoolică direct în față medicilor și asistenților, spunându-le cu tupeu că „dacă nu le convine, n-au decât să plece peste hotare!” :eek:

# Pintea date 16 March 2020 18:04 +5

La naiba a mai dat acest decret! Ce bătaie de joc cu emfază! Ceea ce era important si anume inchiderea granitelor si restrictia circulatiei, se va efectua gradual! Pana cand, până la Craciun? Până ne vor infecta diasporezii pe toti? Ce desconsiderare mascată de tonul in gama do re mi al cotrocenistului! Nu este decat un prilej pt acest guvern incompetent ca sa faca rectificari bugetare pe care nu le va sti nimeni. Câțu deja anuntase ca va ferici IMM-urile. Inca o data murim de grija firmelor private, care traiesc pe spinarea statului. Că celor de stat le facem colivă. Alea, cate or mai fi..

# nae girimea date 17 March 2020 07:42 +1

@Edelweiss Domnule , va citesc intotdeauna cu interes si cu mare placere . Postarile de azi sint de antologie : cultura , stil , literatura de cea mai buna calitate . Fara sa vorbim de continut ! Sa ne traiesti , ca mi-ai inseninat ziua !

# Edelweiss - Ivory Tower Power Archiver date 17 March 2020 11:05 +1

Mulțam de firitiseală, Nae Girimea. Exact pentru asta am și scris glumița de mai sus, ca să ne mai alinăm oleacă încrâncenarea isterică a zilelor prezente. Dară, dincolo de histrionismul ce-și are ca temă centrală lipsa totală de viziune a Matrozului Planetar și Călăfătuitor Galactic, deși nu-s Io* zelot al pesedismului de caviar și nici fan Dragnea, observ iarăși, cu surprindere, că zilele astea NIMENI, dar absolut NIMENI nu s-a ginit la o treabă: grăim despre întoarcerea la natură, despre alimentația sănătoasă care să asigure acel aport de minerale și vitamine necesare unei imunități ridicate a organismului. Toate Oliviile Steer și toți nutriționiștii recomandă ceea ce ar fi trebuit să fie de mult timp normalitate (iar când scriu asta fierb pentru a doua oară în ultimele zile o oală mișto de urzică). Și amu ținte bine de parâmă, că urmează tsunami-ul mnemotehnic, un tsunami pentru care o să-mi primesc aiurea multe etichete de „ propagandist pesedist” (below)

# Edelweiss - Ivory Tower Power Archiver date 17 March 2020 11:10 +2

Mey, dar nu era mai anul trecu unul care era subiect de bășcălie pe toate publicațiile Diviziei de Presă a Binomului pe motiv că vrea să taie parale de la bugetele serviciilor și să demareze un amplu program național de „vitaminizare” a po******ției? ERA! (amu nu mai e, că-și taie degetele cu flexul în garajul pârnăiei de la Rahova). Dar nu poți să nu te întrebi retoric, cât de diferite erau ASTĂZI, ACUM datele problemei cu o po******ție românească ce tocmai avea o perioadă destul de consistentă de implementare a programului vitamina D pentru toți, nu neapărat copiii? :sigh: :sigh: :sigh: concluzie: Dă-i, Domnu Zeu, rrumânului, mintea de după Covi19.

# Marin date 17 March 2020 11:14 0

Romania s-a intors la dictatura! UK va trece prin asta imunizand po******tia si NU PREFACANDU-SE ca ii vrea „binele” arestand-o la domiciliu! Ce poate refuzati din pricina isteriei generalizate GENERATE DE MASS-MEDIA GLOBALISTA PLATITA SI ASERVITA este sa „vedeti” ca dupa o lunga perioada de „arest la domiciliu” intr-o DICTATURA A BINELUI COLECTIV, de fapt mai devreme sau mai tarziu vom contacta gripa cu totii, ceea ce este normal in evolutia unui organism. Cand veti fi eliberati din „arest”, virusul deja va avea noi tulpini, se va fi modificat deja – pentru asa evolueaza virusurile astea, deh – iar noi vom contacta o varianta AGRAVANTA. Sau vom fi VACCINATI CU FORTA. TUBERCULOZA este contactata rapid din aer daca organismul este slabit! Cine aduna sarmanii strazii sa ii verifice daca au tuberculoza – boala sociala – sau HIV/SIDA – boala sociala – sau HEPATITA C / B? NIMENI! Pentru ca nu exista „BINE COLECTIV”, ci numai intentia de a ni se ridica drepturile si LIBERTATEA!

# Baran Gheorghe date 17 March 2020 14:12 +1

Klaus Klaus si Orban Orban trebuie exmatriculati. Astia 4 ( doi boi si doua vaci) trebuie sa mearga afara sa diasporizeze. Sa stea acolo votati 100% , sa invete sa vorbeasca, sa scrie, sa citeasca si mai ales sa munceasca. Putorile !!!

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 23.05.2024 – CSM incepe consultarea cu instantele si avocatii

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva