23 May 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

Luju

DNA I-A SPALAT PAMPERSII LUI VLADUT – Procuroarea DNA Andreea Oana Nica a clasat pe „fapta nu exista” dosarul pornit de la denuntul depus de Coalitia pentru Natiune, partidul avocatului Dan Chitic, impotriva lui Vlad Voiculescu in legatura cu felul in care fostul ministru al Sanatatii si-a echivalat in Romania studiile universitare din Austria. CPN il acuza pe Voiculescu de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual, precum si de uz de fals si fals in declaratii (Ordonanta)

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

6 May 2021 18:19
Vizualizari: 9281

Nici gand ca DNA sa-l ancheteze pe fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu (foto 1) pentru felul in care acesta si-a echivalat in Romania diploma de licenta obtinuta in Austria.Procuroarei Andreea Oana Nica (foto 2) – de la Sectia a II-a din DNA Central – i-au trebuit mai putin de doua luni sa claseze dosarul deschis ca urmare a denuntului depus de catre Coalitia pentru Natiune (CPN), partidul avocatului Dan Chitic (foto 3), atat impotriva lui „Vladut Magicianul”, cat si pe numele Gabrielei Marilena Letcai, directoarea Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educatiei Nationale. La 19 aprilie 2021, procuroarea Nica a inchis dosarul in baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedura penala: „fapta nu exista”. CPN inaintase denuntul la DNA in data de 24 februarie 2021.

Mai precis, Coalitia pentru Natiune (cunoscuta anterior drept Partidul Alianta Nationala) l-a acuzat pe Vlad Voiculescu de instigare la abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, instigare la fals intelectual, precum si uz de fals si fals in declaratii. La randul ei, Gabriela Letcai era acuzata de abuz in serviciu si fals intelectual.

Si mai exact, CPN a reclamat faptul ca ministrul Sanatatii (revocat intre timp de catre premierul Florin Citu la 14 aprilie 2021, in urma binecunoscutului scandal) a prezentat un document emis de catre Universitatea din Viena ca fiind o diploma de masterat, cand in realitate acel document viza doar absolvirea unor cursuri dedicate studentilor din Europa de Est. Mai mult: Voiculescu s-a folosit de acel document ca sa devina ministru atat in 2016 – in guvernul Dacian Ciolos –, cat si in 2020, in cabinetul Citu, a adaugat partidul lui Chitic. De asemenea, formatiunea politica o acuza pe Marilena Letcai de faptul ca in mod ilegal a emis atestatul prin care CNRED i-a recunoscut lui „Vladut Magicianul” studiile din Austria.

La randul ei, procuroarea Andreea Nica relateaza in ordonanta de clasare ca a solicitat si a primit inscrisuri relevante atat de la Ministerul Educatiei, cat si de la Centrul de Echivalare a Diplomelor, din care s-a convins ca nu este nimic in neregula, motiv pentru care a clasat dosarul pe „fapta nu exista”.

Inainte sa va prezentam principalele pasaje din ordonanta de clasare, mentionam ca avocatul Dan Chitic a declarat pentru Lumea Justitiei ca va contesta ordonanta de clasare la procurorul ierarhic superior din DNA si apoi in instanta, daca va fi nevoie.


Iata cum a comentat maestrul Chitic pe Facebook clasarea procuroarei Nica:


Vlad Voiculescu a fost "spalat" de DNA!

Semn ca Sistemul mai are nevoie de el, semn ca misiunea acestuia inca nu a fost indeplinita.

Clasarea ultra rapida a plangerii formulate de Colitia pentru Natiune si "recunoasterea" "studiilor" acestuia indica extrem de clar faptul ca Vlad Voiculescu e un jucator important al Sistemului.

Clasarea a fost dispusa desi la dosarul cauzei nu pare a fi fost depusa si o alta Diploma in afara celei deja cunoscuta publicului, respectiv "Diploma-supliment de licenta/master" din data de 04.10.2011, "diploma de master"

Acum e si mai clar: Distrugerea si privatizarea sistemului public de sanatate reprezinta un obiectiv important al agendei Sistemului Neo-Colonialist din Romania.

#LuptaContinua: vom ataca Ordonanta de clasare 65/P/2021.

#PanaLaCapat!”


Redam cele mai importante fragmente din ordonanta de clasare (dosar nr. 65/P/2021):


Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, invocate in actul de sesizare, nu are aplicabilitate in cauza de fata. Acest act normativ se aplica oricarui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene care doreste sa exercite in Romania, in mod independent sau ca salariat, o profesie reglementata de legea romana, si care a urmat un stagiu profesional in afara statului membru de origine. (...)

Legea educatiei nationale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 asigura cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului roman a dreptului fundamental la invatatura pe tot parcursul vietii. Legea reglementeaza structura, functiile, organizarea si functionarea sistemului national de invatamant de stat, particular si confesional.

Potrivit art. 147 alin. (1), recunoasterea si echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate in tara sau in strainatate se realizeaza pe baza unei metodologii-cadru stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si a unor metodologii specifice aprobate de senatul universitar al fiecarei institutii de invatamant superior, pe baza normelor europene, ale sistemului european de acumulare si transfer al creditelor de studii, cu respectarea metodologiei-cadru. (...)

Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor are in competenta recunoasterea si echivalarea academica si este punct de contact pentru recunoasterea calificarilor profesionale. Dreptul de exercitare a profesiei si accesul pe piata de munca interna il acorda numai autoritatile competente corespunzatoare fiecarui domeniu de activitate din Romania.

Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor are printre atributii si stabilirea criteriilor de recunoastere a diplomelor in conformitate cu legislatia nationala si internationala. (...)

Ministerul Educatiei si Cercetarii, Directia Generala Juridica, Control, Relatii Publice si Comunicare, a inaintat Directiei Nationale Anticoruptie, prin adresa nr. 26879/24.03.2021, actele din dosarul numitului Vasile-Voiculescu Vlad, prin care i-a fost echivalata acestuia, de catre statul roman, diploma obtinuta de la universitatea din Austria, precum si punctul de vedere al Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor.

Astfel, la data de 15.12.2015, numitul Vasile-Voiculescu Vlad a completat si depus o cerere la Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, prin care a solicitat echivalarea diplomei de licenta / master, in profilul economic, specializarea business administration, eliberate la data de 04.10.2011 de Vienna University of Economics and Business Administration din Austria.

Cererea a fost inregistrata sub nr. 85418/16.12.2015.

La cerere, solicitantul a anexat urmatoarele inscrisuri:

- copia actului de identitate cliberat pe numele Vasile-Voiculcscu Vlad;

- diploma de studii universiare (in limbile germana si engleza) eliberata de Universitatea din Viena de Economie si Afaceri;

- traducerea legalizata in limba romana a diplomei de studii universitare (eliberate de Universitatea din Viena de Economie si Afaceri);

- formularul Authorization-Permission to disclose records / transcripts / any type of information related to my studies;

- chitanta seria MECS nr. 01746 din 15.12.2015 eliberata de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, ca dovada a achitarii taxei de evaluare;

- copia actului de identitate eliberat pe numele Roman Gheorghe Dumitru.

La data 28 decembrie 2015, Nistor Alina, consilier in cadrul Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, i-a solicitat numitului Vasile- Voiculescu Vlad, prin email, completarea dosarului cu urmatoarele documente:

- anexa la actul de studii pentru care se solicita echivalarea (foaia matricola / suplimentul la diploma sau orice alt document de studiu din care sa rezulte parcursul scolar): copie simpla si traducere legalizata in limba romana

- diploma care a dat acces la programul de studii pentru care se solicita echivalarea: in copie simpla si traducere legalizata in limba romana pentru actele redactate in limbi straine, copie legalizata (daca actul de studii este redactat in limba romana) sau atestatul de echivalare sau recunoastere obtinut anterior, in copie, cu precizarea ca, daca este cazul, diploma originala va fi legalizata, apostilata sau supralegalizata.

In consecinta, numitul Vasile-Voiculescu Vlad a depus, prin adresa nr. 70272/12.01.2016, mai multe inscrisuri, in completarea dosarului, dupa cum urmeaza:

- copie a Diplomei de bacalaureat seria R nr. 0277431;

- diploma-supliment in limba engleza;

- traducere legalizata in limba romana a documentului Degree examination certificate;

- certificatul examinarii de grad nr. J151 eliberat de Vienna University of Economics and Business din Austria, in limba engleza si traducere legalizata in limba romana.

In baza documentelor depuse la dosar, Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor a intocmit Referatul nr. 1138_CNRED/L.G./14.01.2016, pentru emiterea de catre CNRED a atestatelor de echivalare.

Astfel, in urma evaluarii de catre inspectorul de specialitate din cadrul CNRED a 8 dosare (printre care si cel al numitului Vasile-Voiculescu Vlad) depuse pentru echivalarea diplomelor de studii obtinute de cetateni romani in strainatate, s-a constatat ca diplomele mentionate in anexa indeplinesc prevederile O.M.E.C.S. nr. 5269/21.09.2015 privind aprobarea metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la insiitutii acreditate de invatamant superior din strainatate si ale O.M.E.C.T. nr. 4022/14.05.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor si a Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, cu modificarile ulterioare.

Ca urmare a verificarii indeplinirii conditiilor legale pcntru cetatenii mentionati in anexa la acest referat, CNRED propune emiterea atestatelor de echivalare. (...)

Referatul in cauza este semnat de Gabriela Marilena Letcai, in calitate de director al CNRED, de Ionela Mihaela Milutin, director general, de Lucica Gheorghicean, consilier, si are avizul de legalitate.

La dosar se regaseste si Adeverinta nr. 85418/L.G./06.01.2016, prin care Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor confirma faptul ca numitul Vasile-Voiculescu Vlad a depus dosarul nr. 85418/16.12.2015 la CNRED in vederea echivalarii diplomei de studii eliberate de Vienna University of Economics and Business din Austria la data de 04.10.2011. In cuprinsul adeverintei, se mentioneaza ca, in urma analizarii dosarului in cadrul CNRED, diploma de studii a fost echivalata cu diploma de master (care cuprinde si ciclul de licenta pentru care nu i s-a eliberat o diploma distincta) in domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarii afacerilor, si a fost inclus in avizul de legalitate in vederea echivalarii. Adeverinta este semnata de Gabriela Marilena Letcai, in calitate de director al CNRED, si de Lucica Gheorghicean, consilier.

In acest context, Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor a emis Atestatul nr. 85418/L.G./15.01.2016, prin care, in baza O.M.E.C.S. nr. 5269/2015 si a avizului de legalitate nr. 1138 acordat de catre Directia Generala Juridica la data de 15.01.2016, se atesta ca diploma de studii, eliberata de Vienna University of Economics and Business din Austria la data de 04.10.2011 domnului Vasile-Voiculescu Vlad, se echivaleaza cu diploma de master (ciclul II) in domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarea afacerilor.

In Atestat, se face precizarea ca acesta cuprinde si ciclul de licenta pentru care nu i s-a eliberat o diploma distincta, conferind aceleasi drepturi cu cele obtinute de absolventii institutiilor de invatamant superior similare, acreditate, din Romania si este valabil cu prezentarea diplomei mentionate mai sus, in original.

Atestatul este semnat de Gabriela Marilena Letcai, in calitate de director al CNRED, si de Lucica Gheorghicean, consilier. (...)

Urmare a administrarii probatoriului, in cauza nu au rezultat elemente care sa contureze savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal), fals intelectual (prev. de art. 321 Cod penal), uz de fals (prev. de art. 323 Cod penal) si fals in declaratii (prev. de art. 326 Cod penal), neexistand probe care sa ateste actiuni specifice realizarii continuturilor constitutive ale acestor infractiuni, atat in ceea ce priveste caracterul inscrisurilor depuse de Vasile-Voiculescu Vlad la Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor in vederea echivalarii de catre autoritatile romane a diplomei obtinute la Vienna University of Economics and Business din Austria, cat si in legatura cu procedura urmata de functionarii din cadrul CNRED, in urma careia a fost emis atestatul de echivalare a studiilor superioare absolvite in strainatate.

In baza documentelor depuse de solicitant conform prevederilor legale, cu respectarea metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior din strainatate, (...) a fost emis Atestatul nr. 85418/L.G./15.01.2016, prin care se atesta echivalarea diplomei de studii eliberate de Universitatea din Viena numitului Vasile-Voiculescu Vlad cu diploma de master (ciclul II) in domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarea afacerilor, cuprinzand si ciclul de licenta.

Astfel, in conditiile in care, din perspectiva verbum regens (n.r. elementul material al infractiunii), nu s-a stabilit ca vreuna dintre faptele sesizate ar fi fost comisa in materialitatea sa, urmeaza a se constata incidenta in cauza a disp. art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p., cu consecinta dispunerii solutiei de clasare.

In ceea ce priveste infractiunile de instigare la abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (prev. de art. 47 Cod penal, rap. la art. 13/1 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal) si instigare la fals intelectual (prev. de art. 47 Cod penal, rap. la art. 321 Cod penal) sesizate, retinem ca pentru a se retine instigarea ca forma de participatie este necesar, printre altele, ca fapta prevazuta de legea penala, savarsita de doua sau mai multe persoane, sa constituie, in mod obligatoriu, infractiune. De altfel, aceasta este o conditie de existenta a oricarei forme de participatie penala, deci si a participatiei proprii.

Conditia savarsirii unei fapte prevazute de legea penala care sa constituie infractiune se refera la activitatea autorului, adica a persoanei care realizeaza executarea elementului material al uneia dintre infractiunile prevazute de lege, fie in forma unei infractiuni consumate, fie in forma unei tentative pedepsibile, cu indeplinirea cerintei ca orice act de participatie sa se raporteze la o activitate de baza – fapta autorului.

Savarsirea unei fapte prevazute de legea penala este determinanta pentru existenta participatiei, ea atribuind formelor de participatie sens penal.

In lipsa faptei, chiar daca s-a efectuat un act de participatie, acesta ramane fara semnificatie penala.

Atat timp cat faptele de abuz in serviciu si fals intelectual, ce ar fi putut fi imputate autorului, nu exista, nu pot exista nici faptele de participatie proprie la savarsirea acestor infractiuni.

Proba privind lipsa faptei autorului este suficienta pentru a conduce la concluzia ca, in cauza, urmeaza a se dispune solutia de clasare cu privire la infractiunile de instigare la abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, si instigare la fals intelectual.

Astfel, urmeaza a se constata incidenta in cauza a disp. art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p., cu consecinta dispunerii solutiei de clasare.


* Cititi aici intreaga ordonanta


sursa foto Nica: Ziarul de Iasi

Comentarii

# Lorenzo de Medici date 6 May 2021 19:22 +76

Păi, acum ce vroiați de la o structură #rezist a Ministerului Public ? Să belească un ministru #rezist ? C est ne pas possible ! Ca să vorbesc pe limba unora dintre stăpânii din afara României, care coordonează gruparea antinațională USRPLUS. Dacă era vorba de vreun pesedist, era altceva. Era lupta cu ”comuniștii”, cu ”rușii”, cu ”ciuma roșie”. Așa, nu se cădea să se paradească ei între ei, ”capitaliștii”, ”reformatorii”, ”progresiștii”. Mais, no, mais, no, mais, no!

# Acareturile occidentului....ucigă-le toaca! date 7 May 2021 11:22 +36

Vedem bine împuțiciunea.... este evidentă... vedem bine si sminteala aşa-zisului "organ al dreptății", care, înainte de facerea lui, a fost rodul unor minți întunecate de ură, de trădare, de nimicnicie... va veni vremea ca această şandramauă sau adăpost al ticăloşiei să se surpe cu ticăloşi cu tot... se vor umfla cu ticăloşie până la momentul în care propria ticăloşie îi va crăpa (precum un balon).... Umflă ticălosule, umflă!

# Vanga date 14 September 2021 09:40 0

Nu o suspectați de o asemenea pregătire să lege atâtea cuvinte la un loc, în cazul nostru, ordonanță. Am certitudinea că a fost scrisă de un ofițer... Nivelul la care se ridică din punct de vedere profesional e mic tare. Și apropo, este folosită de regulă la NUP-uri, e specialista în acest domeniu.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 22.05.2024 – Belea pe capul lui Florenta

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva