24 June 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

DNA SA VINA SA O IA – Consilierii locali PSD si PNL din Sectorul 1 au depus plangere penala contra primaritei Clotilde Armand pentru abuz in serviciu, uz de fals si plati peste limitele maxime: „HCL de aprobare a bugetului n-a fost redactata conform celor votate. Amendamentele aprobate nu se regasesc in hotarare, atasandu-se 22 note de avizare nefavorabila a amendamentelor de catre Directia Juridica, intocmite ulterior aprobarii bugetului... Secretarul general n-a contrasemnat pentru legalitate”

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

27 April 2023 15:10
Vizualizari: 3191

Directia Nationala Anticoruptie trebuie sa o ancheteze pe primareasa Sectorului 1 Clotilde Armand (foto) din cauza ca a trimis catre Prefectura Capitalei un proiect de buget neaprobat de catre consiliul local.Cel putin asa solicita consilierii locali de la PSD si PNL, care joi, 27 aprilie 2023, au depus la DNA plangere penala in care o acuza pe USR-ista de abuz in serviciu, instigare la abuz in serviciu, uz de fals, precum si doua infractiuni prevazute de art. 77 lit. a si b din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Este vorba despre „angajarea, ordonantarea si efectuarea de plati peste limitele maxime ale sumelor aprobate la partea de cheltuieli”, respectiv despre „angajarea cheltuielilor (...) peste limita creditelor bugetare aprobate”.

Consilierii locali ai PNL si PSD au anuntat inca de acum doua saptamani ca vor depune aceasta plangere, acuzand-o pe Clotilde Armand ca a trimis la Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti un cu totul alt proiect de buget al Sectorului 1, total diferit de cel votat de catre Consiliul Local S1. Mai exact, Armand ar fi trimis forma initiala a proiectului, care nu continea amendamentele propuse si votate de catre consilierii liberali si social-democrati.

Mai mult: atat secretarul general din acel moment, USR-ista Lavinia Ionescu, cat si presedinta de sedinta, PSD-ista Daniela Popa, au refuzat sa contrasemneze proiectul trimis de Clotilde Armand la prefectura, fiind constiente de caracterul lui nelegal, afirma consilierii PSD-PNL in plangerea penala. De altminteri, amintim ca in urma cu doua saptamani, cand au anuntat ca vor depune sesizarea la DNA, consilierii mentionau ca Lavinia Ionescu a fost demisa de catre primarita pentru refuzul de a contrasemna proiectul (click aici pentru a citi).

Autorii subliniaza ca edilul USR avea cunostinta despre caracterul nelegal al documentului trimis catre prefectura, din moment ce a comunicat-o insotita de cele doua refuzuri (al Laviniei Ionescu si al Danielei Popa).


Redam principalul pasaj din plangerea penala depusa la DNA:


In sedinta Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti din data de 28 martie 2023, in care a fost votat si aprobat Bugetul general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 pentru anul 2023, subsemnatii, in calitate de consilieri locali alesi in Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, am depus 26 amendamente care au fost aprobate de catre Consiliul Local – asupra Proiectului nr. K2/041 din 10.02.2023.

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (4) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

'In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a) aproba, la propunerea primarului, bugetul unitatii administrativ-teritoriale, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar'.

Conform art. 138 alin. (12) din acelasi act normativ:

'Asupra prolectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii locali, precum si ceilalti initiatori prezenti la sedinta putand formula amendamente de fond sau de forma. Amendamentele se supun votului consiliului locul in ordinea in care au fost formulate'.

Art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 prevede ca: 'Se adopta cu majoritatea absoluta prevazuta la art. 5 lit. c) a consilierilor locali in functie urmatoarele hotarari ale consiliului local:

a) hotararile privind bugetul local'.

Amendamentele au fost formulate in conformitate cu prevederile art. 141 alin. (10) si alin. (1) din Codul Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cu ale prevederilor art. 41 din ROF al CLS1 aprobat prin HCLS 1 nr. 78/08.04.2020.

La acest proiect de hotarare – K2/041 din 10.02.2023 – au fost formulate si votate (cu majoritate absoluta – 15 voturi pentru din 27 de consilieri in functie), cele 26 de amendamente depuse de catre grupurile consilierilor locali PSD si PNL.

Astfel, asa cum am aratat mai sus, proiectul a fost aprobat, in integralitate, impreuna cu aceste amendamente, in sedinta din data de 28.03.2023, cu unanimitate de voturi (27 din 27), fiind indeplinita conditia de 'majoritate absoluta' prevazuta de art.139 alin. (3) din OUG nr. 37/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

La data de 06.04.2023, presedintele de sedinta a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti a fost instiintat ca a fost redactata hotararea de consiliu local privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1.

Dupa lecturarea hotararii, acesta a constatat, cu stupoare, ca hotararea de consiliu local nu a fost redactata in conformitate cu cele votate si aprobate in cursul sedintei din 28.03.2023, respectiv amendamentele aprobate de consilierii locali nu se regasesc in cuprinsul hotararii, atasandu-se in partea de fundamentare 22 de note de avizare nefavorabila a amendamentelor de catre Directia Juridica, Legislatie si Contencios Administrativ, intocmite ulterior datei aprobarii bugetului general centralizat al Sectorului 1 de catre Consiliul Local.

Precizam faptul ca au fost incalcate prevederile legale referitoare la modul de intocmire, aprobare si transmitere a hotararilor Consiliului Local al Sectorului 1, prin faptul ca aceasta hotarare, redactata de o maniera care nu corespunde realitatii celor votate in sedinta din 28.03.2023, a fost transmisa, in forma modificata, de catre Primarul Sectorului 1 si persoane din aparatul de specialitate al acestuia, catre Prefectura Municipiului Bucuresti si catre institutiile responsabile pentru ducerea la indeplinire a prevederilor hotararii de consiliu local, intrand astfel in circuitul civil si producand consecinte juridice.

Astfel, faptul ca amendamentele propuse si aprobate de Consiliul local nu au fost introduse in documentul intocmit de Primarul Sectorului 1 prin aparatul de specialitate din subordine se poate traduce prin aceea ca a intocmit un document fals, care nu respecta votul organului deliberativ – Consiliul Local. Mai mult decat atat, primarul si directiile din subordine au angajat cheltuieli nelegale pe capitolele de functionare si dezvoltare, inainte de aprobarea bugetului de catre organul deliberativ.

Un alt aspect demn a fi mentionat in sustinerea celor de mai sus este acela ca nici Secretarul General al Primariei Sectorului 1 nu a contrasemnat pentru legalitate documentul intocmit de Primarul Sectorului 1, prin aparatul de specialitate, nici presedintele de sedinta nu a semnat, ambele refuzuri fiind motivate de faptul ca hotararea nu a fost intocmita conform votului consilierilor.

Primarul Clotilde Armand a avut cunostinta de existenta documentului redactat neconform cu vointa Consiliului Local (numit HCL nr. 32/28.03.2023), dovada fiind adresa intocmita chiar de catre Primar, prin care comunica intreaga documentatie, inclusiv cu cele doua refuzuri, trimisa Institutiei Prefectului, prin adresa A727/07.04.2023, cu intentia vadita ca acesta sa produca efecte juridice.

Intentia de a utiliza documentul pe care il apreciem ca fiind fals este sustinuta si de chemarea a doi Consilieri Locali pentru a semna acest document, denumit HCL 32/28.03.2023.

Va rugam sa retineti in acesta privinta urmatoarele aspecte:

1. Conform art. 140 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, alin. (1):

'Dupa desfasurarea sedintei, hotararile consiliului local se semneaza de catre presedintele de sedinta si se contrasemneaza, pentru legalitate, de catre secretarul general al unitatii / subdiviziunii administrativ-teritoriale'

si alin. (2):

'In cazul in care presedintele de sedinta refuza, in scris, sa semneze, hotararea consiliului local se semneaza de cel putin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la sedinta. Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local'.

Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Sectorului 1 nu prevede o asemenea procedura, motiv pentru care trebuia convocata autoritatea deliberativa in vederea desemnarii a cel putin 2 consilieri prezenti la sedinta sau sa stabileasca o procedura de desemnare. Prin chemarea celor 2 consilieri locali – Nicolaescu Andrei-Cristian si Ozata Alev Burhan – care au semnat documentul numit HCL nr. 32/28.03.2023, primarul Clotilde Armand s-a substituit Consiliului Local, in mod abuziv, cu intentia de a genera si investi cu formula executorie un document al unei autoritati publice locale redactat neconform cu vointa acesteia.

2. Potrivit prevederilor art. 234, alin (1), lit. a, b si c din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 'Secretarul General al unitatii administrativ teritoriale asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuta, precum si intre acestia si prefect'.

Astfel, Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, fara a avea calitatea si substituindu-se si atributiilor secretarului general, asa cum au fost prevazute de legiuitor, a transmis Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti pentru analiza de legalitate actul administrativ cu intentia vadita ca documentul intocmit neconform votului consilierilor, sa produca efecte juridice din momentul comunicarii.

Asa fiind, consideram ca forma actului administrativ reprezentand Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 privind bugetul general centralizat al subunitatii administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2023, transmis de Primaria Sectorului 1 catre Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti, cu nr. A727/07.04.2023, sub semnatura unei persoane fara calitate, nu reprezinta actul administrativ votat si aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, ci un fals grosolan, existand suspiciuni rezonabile privind savarsirea unor fapte de natura penala de catre persoanele sus-indicate.

Faptul ca hotararile aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti sunt transmise cu modificari, omisiuni sau completari constituie o incalcare grava a prevederilor legale, iar prin aceste infractiuni de 'fals material in inscrisuri oficiale' si 'abuz in serviciu', se creeaza premisele lipsei de incredere a cetatenilor privind actele ce emana de la autoritatile publice locale, modalitatea in care sunt gestionate resursele financiare ale unitatii administrativ-teritoriale, iar procesul democratic in cadrul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti este profund viciat.

Cu privire la cele expuse, va comunicam faptul ca au fost sesizate atat Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti, cat si Curtea de Conturi a Romaniei.

Conchizand, apreciem ca, in cauza, sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunilor de 'fals material in inscrisuri oficiale', 'uz de fals', 'fals intelectual', 'abuz in serviciu' si 'instigare la abuz in serviciu', precum si cele ale infractiunii prevazute de art. 77 din Legea nr. 273/2006, sens in care va solicitam respectuos sa luati masurile legale ce se impun.


* Cititi aici intreaga plangere penala

Comentarii

# dulapul securelii,pelticiunii si pierzaniei nationale date 27 April 2023 19:17 +5

Credeti ca neosecureala, neorezisteala, lulutzismull ,hastagismul, neomarxismul vor misca vreun deget impotriva clatildei.Nici nu ne asteptam... Da unde esti tu bobor roman cand vezi cum iti fura tfl ii alegerile si tu taci malc! Cazurile lui plicusor, alien, fritezscu ,clatildei sunt marturia clara ca boborul asta nu e sante! Bobor de pasalic ca astfel nu vota de 2 ori un asa sef de trib care face ceva pe votanti, secureala se usureaza pe contribuitorii sau birnicii de rand.Nu o sa vedeti asa ceva la unguri, sirbi, polonezi, ! Nu o sa gasiti bobor mai de slugi ca asta , fara suparare.Astia sunt natiuni si tari, nu pasalic si populime ca aici! Astia sunt natiuni care isi respecta CONSTITUTIA si SUVERANITATEA, nu ca securicii astia care au facut ceva pe ea.Peste tot numai securisti tradatori si supusi stapanilor ! La urmatoarele alegeri sa o o votati pe dulutza macovista presedinte de pasalic ca o sa va faca sa va inchinati la soros si lumina o.sa o lauam de aCIA! aista-i o opinie

# DODI date 28 April 2023 00:07 +4

După ”viteza” cu care se fac unele dosarele importante de către PORCurori este clar: furtul de voturi cu sacii se va finaliza la terminarea mandatului reprezentantei serviciilor franceze, ilegalitățile din ”activitatea” de primar ale impostoarei vor fi începute în REM, vor fi date cu cREMă și apoi vor fi abandonate o vREMe nedefinită până apare binemeritata prescriere.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 23.06.2024 – Prinsa in scandalul Coldea, Kovesi si-a reactivat propagandistii

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva