23 May 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

Luju

EPOPEE PE SUBSTANTE TOXICE – Ireal: dupa ce Curtea de Apel Timisoara a cerut reevaluarea ofertelor pentru servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, Primaria Arad a decis atribuirea contractului tot societatii DD Chim, aceeasi care a bagat in spital zeci de elevi de la Liceul Guttenbrunn, intoxicati cu substantele folosite. DSP Arad a demascat un posibil fals. DD Chim a incasat banii pentru dezinsectie inainte de efectuarea lucrarilor (Documente)

Scris de: Elena DUMITRACHE | pdf | print

16 December 2021 21:00
Vizualizari: 8695

Situatie incredibila la Arad. Dupa ce Curtea de Apel Timisoara a decis definitiv ca se impune ca Primaria Municipiului Arad sa reia procedurile de atribuire si sa reevalueze oferta SC DD Chim SRL privitoare la serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare pentru orasul Arad, autoritatea contractanta, Municipiul Arad, face o reevaluare cu acelasi rezultat, castigator fiind o companie cu un istoricul de trista amintire, cu un incident in urma caruia au ajuns intoxicati la spital peste 100 de elevi, in urma unor activitati de dezinsectie in cadrul unitatii scolare.


 

Ne referim evident la cazul de la Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrunn din Arad, unde in 13 ianuarie 2019, imediat dupa efectuarea unor actiuni de dezinfectie, dezinsectie si deratizare efectuate de firma DD CHIM SRL din Hunedoara, detinuta de asociatul unic Veres Csaba, peste 100 de elevi au ajuns la unitatea de primiri urgente a Spitalului Clinic Judetean Arad cu prurit si edeme la nivelul fetei si al ochilor, cateva zeci dintre acestia fiind chiar internati, dupa ce s-a constatat ca au avut o reactie alergica la substantele folosite la dezinsectie si dezinfectie.


Curtea de Apel Timisoara a cerut Primariei Arad sa reevalueze oferta DD Chim SRL, tinand cont de "fapta de o gravitate deosebita" savarsita la liceul Adam Muller Guttenbrunn


Concret, la data de 13 septembrie 2021, judecatoarea Corina Balcu de la Curtea de Apel Timisoara, a pronuntat Decizia Civila nr. 1099 in dosarul nr. 1212/59/2021 avand ca obiect contestarea Deciziei nr. 1613/C9/1639 din 27.07.2021 emisa de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, contestatie formulata de catre societatea SC Coral Impex SRL, dispunand anularea in parte a raportului procedurii de atribuire, precum si, actele care sunt parte integranta din raportul procedurii de atribuire cu privire la oferta depusa SC DD Chim SRL, dar si atentie, obligand Primaria Municipiului Arad sa reia procedura de atribuire si de reevaluare a ofertei SC DD CHIM SRL "prin prisma verificarii in concret a credibilitatil ofertantului SC DD CHIM SRL, vazand prevederile art. 171 din legea nr.98/2016, pentru a aprecia asupra impunerii sau nu a aplicarii masurii de excludere reglementata de legiuitor in art 167 alin 1 lit. c) din acelasi act normativ, vazand abaterea profesionala retinuta in sarcina acestui ofertant, prin raportare la considerentele deciziei civile nr. 482/A 03 noiembrie 2020, astfel cum s-a prezentat in detaliu anterior".

Prin "verificarea credibilitatii", Curtea de Apel Timisoara facea trimitere la Decizia civila nr. 482/A/3.11.2020 din dosarul nr. 1519/55/2020 a Tribunalului Arad, in urma careia DD Chim SRL trebuie sa declare in DUAE ca se afla in situatia prevazuta de art. 167 din Legea 98/2016, respectiv ca "a efectuat lucrari de deratizare, dezinsectie si dezinfectie la un liceu unde invata copii minori, iar datorita substantelor chimice folosite si neavizate din punct de vedere mediului, exista pericolul de infectare si intoxicare atat a elevilor, cat si a cadrelor didactice, acest fapt putand duce la imbolnavirea sau chiar decesul unor persoane", catalogand fapta ca fiind "de o gravitate deosebita", si dispunand in acelasi timp mentinerea amenzii aplicate de Garda Nationala de Mediu – Comisariatul General in valoare de 60.000 lei.


Iata ce a retinut judecatoarea Corina Balcu in Decizia Civila nr. 1099 din 13 septembrie 2021, din dosarul nr. 1212/59/2021:

Curtea constata ca, atat CNSC, cat si autoritatea contractanta s-au rezumat exclusiv la analiza situatiei mentionate, din prisma inexistentei inregistrarii in certificatul constatator a unor fapte de natura penala ori inexistenta unei rezilieri a contractului incheiat cu SC DD CHIM S.R.L. fara sa aiba in vedere si fara sa analizeze in concret documentele depuse de catre petenta anexat cererii de excludere a acestui ofertant.

Imprejurarea ca ofertantul SC DD CHIM SRL nu a fost condamnat penal pentru una din infractiunile prevazute de legiuitor in art. 164 alin I din Legea nr.98/2016, situatie care ar fi determinat autoritatea contractanta sa excluda ofertantul din procedura, retinand incidenta articolului de lege anterior mentionat, nu exclude obligatia autoritatii contractante de a verifica incidenta in cauza a ipotezelor reglementate de legiuitor in art. 167 alin 1 din acelasi act normativ, ipoteze in prezenta carora autoritatea contractanta este indreptatita sa ia masura excluderii din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica a acelui operator economic care se afla in oricare dintre situatiile vizate de acest articol.

Autoritatea contractanta nu a depus diligente pentru clarificarea aspectelor semnalate de catre petenta, desi principiul bunei administrari in cadrul achizitiilor publice o obliga la o astfel de conduita. (...)

Atunci cand autoritatea contractanta are cunostinta de un comportament culpabil al unui operator economic participant la o procedura de atribuire, este tinuta sa verifice daca acesta este in masura sa afecteze reputatia/credibilitatea sa profesionala, respectiv sa se clarifice daca respectivele abateri profesionale grave, de care are cunostinta, pot arunca un dubiu asupra integritatii lui si astfel il fac inadecvat pentru a i se atribui un contract de achizitii publice, chiar daca operatorul economic detine capacitatea tehnica si economica de a executa contractul.

In speta ne aflam in situatia existentei unei hotarari definitive unei instante de judecata, in considerentele careia se retine in sarcina operatorului SC DD CHIM SRL o fapta care se poate inscrie in categoria celor care demonstreaza un comportament culpabil al acestuia, avand legatura cu activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, astfel cum este si contractul de achizitie publica in cauza. Astfel, o instanta de judecata a retinut in mod definitiv ca "fapta savarsita de catre petenta din cauza de fata este o fapta de o gravitate deosebita, aceasta a efectuat lucrari de deratizare, dezinsectie si dezinfectie la un liceu unde invata copii minori, iar datorita substantelor chimice folosite si neavizate din punct de vedere al mediului, exista pericolul de infectate si de intoxicare atat a elevilor cat si a cadrelor didactice, acest fapt putand duce la imbolnavirea sau chiar decesul unor persoane".

Curtea constata, asadar, ca reputatia profesionala a ofertantului SC DD CHIM SRL este pusa in discutie.

Prin urmare, Curtea constata ca se impune admiterea in parte a plangerii petentei, cu consecinta modificarii Deciziei nr. 1613/C9/1639 din 27.07.2021 emisa de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in sensul ca va admite in parte contestatia formulata de petenta, va anula in parte raportul procedurii de atribuire, precum si, actele care sunt parte integranta din raportul procedurii de atribuire (procesele verbale de evaluare a ofertelor, rapoartele intermediare de evaluare) cu privire la oferta depusa SC DD Chim SRL. Va obliga autoritatea contractanta Municipiul Arad la reluarea procedurii de atribuire si la reevaluarea ofertci SC DD CHIM SRL prin prisma verificarii in concret a credibilitatil ofertantului SC DD CHIM SRL, vazand prevederile arta 171 din legea nr.98/2016, pentru a aprecia asupra impunerii sau nu a aplicarii masurii de excludere reglementata de legiuitor in art 167 alin 1 lit. c) din acelasi act normativ, vazand abaterea profesionala retinuta in sarcina acestui ofertant, prin raportare la considerentele deciziei civile nr. 482/A 03 noiembrie 2020, astfel cum s-a prezentat in detaliu anterior".


Dupa reevaluare, contractul a ajuns tot la DD Chim SRL


Stupoare insa, dupa Decizia nr. 1099 a Curtii de Apel Timisoara, Comisia de evaluare a ofertelor din cadrul Primariei Arad, prin Raportul nr. 79943/18.10.2021, reevaluand ofertele societatilor DD Chim si Coral Impex a decis atribuirea contractului in continuare societatii SC DD Chim SRL: "Ca urmare a Deciziei Civile nr. 1099/13.09.2021 emisa de Curtea de Apel Timisoara, inregistrata la registratura generala a Primariei Municipiului Arad cu nr. 74394/27.09.2021, comisia de evaluare constituita in temeiul prevederilor art. 127 alin. (3) din HG 395/2016, a procedat la reevaluarea ofertei depuse de catre ofertantul SC DD Chim SRL, cu respectarea celor mentionate in motivarea Curtii de Apel Timisoara, a documentatiei de atribuire si a dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice.

Procesul de verificare a fost detaliat in procesele verbale privind evaluarea garantiei de participare, a informatiilor din DUAE si a documentelor care-l insotesc, precum si indeplinirea cerintelor de calificare nr. 7760/07.10.2021 si 74988/29.09.2021, care este parte a dosarului achizitiei. (...)

Avand in vedere faptul ca Decizia Curtii de Apel Timisoara nu a modificat evaluarea propunerilor tehnice si financiare ale celor doi ofertanti, comisia de evaluare mentine evaluarea initiala detaliata in procesele verbale nr. 40314/20.05.2021, 42059/27.05.2021, 44901/07.06.2021 si 46271/10.06.2021".


Cu alte cuvinte, desi doua instante au retinut fapta de o gravitate deosebita a societatii SC DD Chim SRL care a condus la intoxicarea a zeci de elevi, Primaria Arad mentine contractul cu DD Chim ignorand inclusiv faptul ca sanctiunea aplicata de Garda de Mediu avea consecinte inclusiv la modul de clasificare a societatii in cadrul unei licitatii.


DSP Arad demasca DD Chim: a luat banii inainte sa faca dezinsectia. Dezinsectia a fost facuta la circa o luna de la emiterea procesului verbal de receptie


Ar fi bine de stiut totusi daca Primaria Municipiului Arad, prin comisiile sale, a tinut cont la momentul reatribuirii contractului catre societatea DD Chim SRL de faptul ca "fapta de o gravitate deosebita" produsa la liceul Adam Muller Guttenbrunn din Arad a fost posibila ca urmare a substantelor folosite de societate, si despre care aflam ca erau extrem de periculoase (Preventol), dar si de documentele care atesta ca lucrarile au fost receptionate cu circa o luna inainte de a fi efectuate. De altfel, acesta ar fi fost si motivul pentru care a fost posibila intoxicarea de la liceul din Arad.


Concret, conform Devizului nr. 1182/17.12.2019 (vezi facsimil) lucrarile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare la liceul Adam Muller Guttenbrunn au fost efectuate la data de 17.12.2019. In acest sens a fost intocmit Procesul verbal de receptie nr. 11585 (vezi facsimil) care arata ca la activitatea efectiva de dezinsectie, dezinfectie si deratizare au fost folosite substante precum Deadyna+Preventol, Ratex, Stive Carton si Guuetwin.


 


Numai ca, atentie, un document al Directiei de Sanatate Publica a Judetului Arad (DSP Arad), respectiv a Raportului nr. 561/3.02.2020 releva ca operatiunile efective de dezinsectie, dezinfectie si deratizare au fost efectuate la liceul Adam Muller Guttenbrunn "la data de 10.01.2020 incepand cu ora 9.00", fix in baza procesului de receptie intocmit de DD Chim SRL, fara a fi inaintate de catre reprezentatul firmei DD Chim recomandari privind substantele utilizate si masuri de prim ajutor conform prevederilor Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 119/2014, retine DSP Arad.


Totodata, in Raportul DSP Arad se mai retine si ca in perioada 10.01.2020 - 13.01.2020 (13 ianuarie 2020 fiind ziua in care elevii s-au prezentat la Spitalul din Arad cu intoxicatie din cauza substantelor DDD folosite) personalul auxiliar de curatenie nu a fost prezent in unitate, curatenia si dezinfectia mobilierului si a pavimentului nefiind efectuata. DSP Arad a retinut astfel ca dupa "operatiunea prestata in data de 10.01.2020, de dezinsectie, dezinfectie si deratizare si pana la inceperea semestrului II a anului scolar nu au fost efectuate operatiunile de curatenie si aerisire in toate corpurile de cladire ale Liceului Teoretic Adam Muller Guttenbrunn".

In urma acestor actiuni, se mai arata in Raportul DSP, Inspectoratul Judetean de Politie al Judetului Arad a solicitat Comisiei Nationale pentru produse Biocide sa precizeze daca "produsul Preventol CD 601 a fost avizat la data de 10.01.2020 pentru a fi utilizat in activitati de dezinsectie in Romania".

Iata ce se retine in Raportul DSP:

 


Dosar penal pentru DD Chim SRL


In urma acestor constatari, Inspectoratul de Politie Judeteana Arad a deschis un dosar penal vizand infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, vatamare corporala din culpa,dar si trafic de produse sau substante toxice, nici pana astazi solutionat.

Din punctul nostru de vedere, membrii Comisiei de evaluare din cadrul Primariei Arad trebuiau sa tina cont de aceste elemente inainte de a decide acordarea contractului societatii implicate in cazul soldat cu intoxicarea a zeci de elevi.


CNSC decide pe sufletul DD Chim


Decizia Comisiei de evaluare a ofertelor din Primaria Arad pronuntata in 18.10.2021 nu a ramas insa fara efect! Societatea SC Coral Impex SRL a atacat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) Raportul prin care licitatia a fost castigata de SC DD Chim SRL, cerand CNSC anularea rezultatului procedurii de atribuire, a raportului procedurii de atribuire, reevaluarea ofertei depuse de DD Chim si obligarea Primariei Arad la continuarea procedurii de atribuire prin aplicarea in mod corespunzator a factorilor de evaluare doar ofertelor admisibile.


In urma verificarilor, CNSC a decis respingerea, ca nefondata, a contestatiei formulate de Coral Impex SRL, certificand ca atribuirea contractului catre DD Chim SRL s-a facut nepreferential.

Pentru a ajunge la aceasta solutie, CNSC a sustinut ca Primaria Arad nu a fost obligata de instanta sa obtina un DUAE revizuit, desi acesta se impunea, data fiind ca societatea este cercetata in dosare penale fix pentru modul sau de lucru, dar si tinand cont ca a fost deja amendata de Garda de Mediu, iar instantele au retinut in sarcina acesteia nereguli legate de modul de operare de la Liceul Adam Muller Guttenbrunn.


Concret, CNSC a sustinut ca autoritatea contractanta, adica Primaria Arad, "este cea responsabila si in masura sa se pronunte daca documentele prezentate sunt suficiente pentru demonstrarea in concret a credibilitatii ofertantei" DD Chim SRL. Caci, sustine CNSC, Curtea de Apel Timisoara nu a cerut decat verificarea in concret a credibilitatii ofertantului DD Chim, nedispuand Primariei Arad sa solicite DUAE revizuit: "Or, daca instanta nu a impus achizitoarei prezentarea unui DUAE revizuit, nu existau motive pentru care comisia de evaluare sa efectueze un astfel de demers, contrar opiniei contestatoarei din raspunsul la punctul de vedere al autoritatii contractante. (...)

Se determina in aceste conditii, raportat la cele retinute in paginile de mai sus, nu se poate considera ca ofertanta DD Chim SRL a beneficiat de un tratament preferential, cu incalcarea tratamentului egal din procedura, cum a sustinut contestatoarea, cata vreme autoritatea contractanta a reevaluat aceasta oferta prin prisma celor dispuse de Curtea de Apel Timisoara, prin Decizia civila nr. 1099/13.09.2021".


Solutia CNSC a fost la randul sau contestata, instantele urmand sa dispuna in consecinta dupa administrarea intregului probatoriu.

Comentarii

# lulu date 17 December 2021 11:43 0

Aradul...TARA MA....I,NU SE DEZMINTE.ISTORIC: fabrica de zahar,combinatul chimic,fostele I.A.S. din judet, PISCICOLA,MII DE HA DE PADURE,TOATE DISPARUTE. VAMILE,JUDECATORI ARESTATI SI CONDAMNATI PENTRU TERENURI(MII DE HA) LUATE CU JAPCA DE CATRE ,,INVESTITORI"si mita. OAMENI ARUNCATI IN AER,POLITISTI ARESTATI SI JUDECATI PT FURT DIN CASELE OAMENILOR(probabil nu au putut fii acoperiti ca in alte situatii similare,dar vom vedea la procese condamnarile).Cat despre procurori , se ajungea aici ? Acesta e SISTEMUL? Daca IN PROVINCIE E ASA,BUCURESTIUL CE FACE? Sa inasprim legile ca astea nu ajung.Sa impresionam ,,pe cei multi"-de la LAPUSNEAN citire.Asupra potentialilor infractori marunti sa facem uz de arma chiar daca mai mor si oameni NEVINOVATI.,,MARILE TUNURI" CAT SI AUTORII lor(inclusiv CLANURILE ca E cu drepturi) AU DREPTURI SI SCAPA NEPEDEPSITI.SA FIE OARE OAMENII ,,SISTEMULUI" ? Nu stiu , intreb si eu...SA FIM MANDRII CA SUNTEM in ROMANIA IN CURS DE ...EDUCARE !

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 22.05.2024 – Belea pe capul lui Florenta

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva