16 July 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

GREFIERII CER DEZLEGARE PE VRS – Tribunalul Valcea a trimis la ICCJ solicitarea a 72 de grefieri de la Tribunalul Prahova de dezlegare a unei chestiuni de drept: „Daca in cadrul familiei ocupationale justitie, indemnizatiile de incadrare calculate prin valorificarea VRS 605,225 lei, obtinuta in baza unor hotarari judecatoresti / acte administrative, se majoreaza incepand cu 01.01.2018 cu procentul de 25%, conform art.38 alin.3 din Legea 153/2017, fara plafonarea prevazuta de art.38 alin.6”

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

3 July 2024 14:09
Vizualizari: 8136

Grefierii isi continua lupta pentru drepturile salariale. De data aceasta, pentru calcularea indemnizatiei in functie de valoarea de referinta sectoriala 605,225.La 7 februarie 2024, nu mai putin de 72 de grefieri ai Tribunalului Prahova au dat in judecata instanta la care activeaza (in calitate de ordonator tertiar de credite), precum si Curtea de Apel Ploiesti (ordonator secundar). Prin actiunea depusa la Tribunalul Valcea, grefierii solicita:

- recunoasterea si acordarea in intinderea drepturilor salariate cuvenite a unei valori de referinta sectoriale (VRS) de 605,225 lei, neplafonate, incepand cu data de 01.08.2016 la zi si pentru viitor, majorata cu 25% conform art. 38 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (Legea salarizarii unitare), raportate la aplicarea prevederilor art. 12 din Sectiunea 1 (Dispozitii comune) din Capitolul VIII (Reglementari specifice personalului din Justitie), Anexa V (Familia ocupationala de functii bugetare „Justitie” si Curtea Constitutionala) din Legea 153/2017;

- plata diferentei drepturilor salariate lunare corespunzatoare unei VRS de 605,225 lei, neplafonate, incepand cu data de 01.08.2016 ia zi si pentru viitor, la care sa se aplice o majorare de 25%, prin raportare la art. 12 din Sectiunea 1 sus-amintita;

- actualizarea sumelor stabilite mai sus cu indicele de inflatie stabilit de Institutul National de Statistica si prin aplicarea dobanzii legale penalizatoare pentru executarea cu intarziere a acestor obligatii de plata privind diferentele de drepturi salariate, calculate incepand cu data scadentei platii sumelor ce ar fi trebuit sa fie achitate reclamantilor pana la plata efectiva a sumelor cuvenite solicitate anterior.


Judecatoarea zice ca reclamantii


In 25 iunie 2024, magistrata Ioana-Andreea Comanescu de la Tribunalul Valcea a admis cererea de sesizare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – conduse de judecatoarea Corina Corbu (foto) – pentru dezlegarea urmatoarei chestiuni de drept:

Daca, in cadrul familiei ocupationale justitie, indemnizatiile de incadrare calculate prin valorificarea VRS 605,225 lei, obtinuta in baza unor hotarari judecatoresti / acte administrative, se majoreaza incepand cu 01.01.2018 cu procentul de 25%, conform art. 38 alin. 3 din Legea nr. 153/2017, fara plafonarea prevazuta de art. 38 alin. 6 din aceeasi lege”.

Dupa cum veti vedea in incheierea de sesizare a ICCJ, Ioana Comanescu a emis un punct de vedere favorabil grefierilor. In acest sens, judecatoarea aminteste ca atunci cand a intrat in vigoare actuala forma a art. 38 din Legea salarizarii unitare (continand plafonarile), existau deja hotarari judecatoresti definitive care recunosteau intregii familii ocupationale „Justitie” dreptul de a beneficia de VRS 605,225 lei neplafonata. Subliniem: intreaga familie ocupationala – asadar, nu doar judecatorii si procurorii, ci si grefierii.


Surse: presedintii de curti n-au miscat un deget


Totodata, judecatoarea Andreea Comanescu face trimitere la hotararea prealabila nr. 80/2023. Prin respectiva dezlegare de drept, ICCJ a stabilit ca orice grefier poate solicita drepturi salariale in baza VRS 605 sau a coeficientului de multiplicare 19, specific DNA si DIICOT, in cazul in care exista hotarari judecatoresti definitive de recunoastere a unor astfel de drepturi (click aici pentru a citi). ICCJ a pronuntat HP 80/2023 in 11 decembrie 2023. Din informatiile noastre, nicio curte de apel nu a emis vreo decizie individuala in cele aproape sapte luni scurse din acel moment!


Iata punctul de vedere al judecatoarei Comanescu (vezi facsimil):


Prin Ordinul nr. 959/I/12.04.2023 al Presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-a stabilit modul de salarizare pentru viitor a judecatorilor, prin stabilirea unor indemnizatii lunare de baza in raport cu valoarea de referinta sectoriala de 605,225 lei, cu inlaturarea de la aplicare a dispozitiilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

In preambulul ordinului se mentioneaza ca necesitatea stabilirii unor indemnizatii de baza in raport cu valoarea de referinta sectoriala de 605,225 lei, cu inlaturarea de la aplicare a dispozitiilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, este rezultata din obligatia de a pune in executare hotararile judecatoresti mentionate in cuprinsul acestuia, dar si a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 794/15.12.2016.

Astfel, la pct.84 din Decizia nr. 80 din 11 decembrie 2023 instanta suprema a retinut ca: „Nici daca reperul de comparatie invocat ar fi personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul unor instante/parchete de acelasi grad, invocarea prevederilor art.6 lit. b) si c) din Legea-cadru nr.153/2017 nu este suficienta pentru a justifica, prin ea insasi, solutia egalizarii; intr-o asemenea situatie, instanta este chemata sa faca o analiza a legii, in vederea corectei ei aplicari”.

Prin urmare, concluzia care se desprinde din cele statuate de instanta suprema este ca drepturile salariale solicitate, recunoscute prin hotarari judecatoresti altor judecatori care desfasoara activitate la instante de acelasi grad cu cele in care isi desfasoara activitatea reclamantii, pot fi acordate dupa ce instanta investita cu egalizarea salarialilor face o analiza a legii.

In continuare, analizand dispozitiile art. 38 alin. 6 din Legea-cadru nr.153/2017 care reglementeaza plafonarea, se retine ca in situatia in care, incepand cu 1 ianuarie 2018, salariile de baza, soldele de functie / salariile de functie, indemnizatiile de incadrare sunt mai mari decat cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorarilor salariale reglementate, se acorda cele stabilite pentru anul 2022.

Este adevarat ca prevederile legale mentionate mai sus plafoneaza indemnizatiile de incadrare la nivelul celor stabilite prin lege pentru anul 2022, insa vizeaza exclusiv drepturile salariale stabilite prin aceasta lege, respectiv cresterile salariale ce decurg din aplicarea etapizata a acesteia, conform distinctiilor de la art. 38 alin. 3 - 5, iar nu si drepturile care sunt recunoscute prin hotarari judecatoresti in temeiul unor prevederi legale anterioare.

Prin urmare, corecta aplicare a dispozitiilor din Legea nr. 153/2017 privind plafonarea indemnizatiilor de incadrare este pentru drepturile salariale stabilite prin aceasta lege, iar nu cele obtinute prin hotarari judecatoresti in temeiul legilor de salarizare anterioare.

Astfel, avand in vedere ca la momentul aplicarii dispozitiilor Legii nr.153/2017, indemnizatiile de incadrare aveau recunoscuta deja prin hotarari judecatoresti componenta de VRS 605,225 lei, drepturile salariale cuvenite in baza noii legi a salarizarii trebuie stabilite si calculate, incepand cu data de 01.01.2018, la o valoare de referinta sectoriala de 605,22 lei fara plafonare.

In ceea ce priveste majorarea de 25%, dispozitiile art. 38 alin. 3 din Legea-cadru nr.153/2017 prevad aceasta majore, atat a indemnizatiei, cat si a sporurilor, iar limitarea impusa de lege este doar prin raportare la art. 25 din lege, care se refera la sporuri, respectiv ca acestea sa nu depaseasca 30% din suma salariilor de baza pe ordonator de credite.

Aceste dispozitii (art. 38 alin. 3 din Legea nr. 153/2017) reprezinta compensarea pentru angajat a masurilor de reforma fiscala referitoare la trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, realizata prin O.U.G. nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017. Anterior, cotele de contributii ale angajatului erau: CAS 10,50%, CASS 5,50%, deci un total de 16 % fata de 35% incepand cu 01.01.2018.

Pentru a mentine in plata salariul net avut inainte de modificarile operate prin O.U.G. nr. 79/2017, legiuitorul a creat cadrul legislativ favorabil pentru a se ajunge la acest rezultat, fiind incidente prevederile art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, pentru personalul bugetar, sumele reprezentand contributii de asigurari sociale sau, dupa caz, contributii individuale la bugetul de stat ce au fost avute in vedere la stabilirea majorarilor salariate ce s-au acordat in anul 2018 personalului platit din fonduri publice, potrivit art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017.

Astfel, incepand cu luna ianuarie 2018, se impunea sa fie acordate salariile de baza si celelalte drepturi salariale avute in luna decembrie 2017, majorate cu 25%, pentru a se mentine acelasi venit net cuvenit angajatului in anul 2017.

Ca atare, indemnizatia de incadrare lunara trebuia calculata incepand cu data de 01.01.2018 si in continuare, cu luarea in considerare a VRS 605,225 lei, majorata cu 25%, conform art. 38 alin. 3 din Legea nr. 153/2017, fara aplicarea plafonarii prevazute de art. 38 alin.6 din Legea nr.153/12017, avand in vedere ca, in momentul aplicarii dispozitiilor noii legi de salarizare, inclusiv a majorarii de 25%, drepturile salariale aveau recunoscuta deja componenta unei VRS 605,225 lei, obtinuta prin hotarari judecatoresti / acte administrative, la care trebuie sa se aplice majorarea de 25% mentionata mai inainte, incepand cu data de 01.01.2018 si pentru viitor, pana la aparitia unei noi modificari legale privind drepturile noastre salariale.

Prin urmare, drepturile salariale cuvenite familiei ocupationale justitie trebuiau stabilite si calculate toate la o valoare de referinta sectoriala de 605,225 lei fara plafonare, la care trebuie aplicata o majorare de 25% conform prevederilor art. 38 alin.3 din Legea-cadru nr.153/2017.

De mentionat este si Sentinta 1885 din 08.12.2023 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. 5621/2/2023, prin care s-a recunoscut altor magistrati drepturile salariale deduse judecatii, dar si Decizia nr. 55 din 13 septembrie 2021 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicata in Monitorul oficial nr. 1102 din 19 noiembrie 2021. Astfel, la pct.82 din considerente, ICCJ a aratat ca „analiza jurisprudentei nationale releva (...) ca deja au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive, care au recunoscut dreptul la o indemnizatie calculata pe baza valorii de referinta sectoriala de 605,225 lei, incidenta in cadrul familiei ocupationale "Justitie" si care ii vizeaza pe toti ordonatorii principali de credite din acest sistem”. Totodata, la pct.87 din decizie, s-a statuat ca „ plecand de la premisa ca un nivel al valorii de referinta sectoriala de 605,225 lei a fost deja recunoscut altor angajati aflati in situatii identice, instantele de judecata au a examina discriminarea reglementarilor succesive si de statuat asupra necesitatii egalizarii indemnizatiei de incadrare la nivelul celui maxim aflat in plata”.

Ca atare, principiul egalitatii de tratament in salarizare implica recunoasterea acelorasi obiective si elemente de salarizare tuturor persoanelor aflate intr-o situatie comparabila.

Urmare a neaplicarii aceleiasi valori sectoriale de referinta pentru toti angajatii ce fac parte din familia ocupationala „Justitie”, s-a creat o stare de discriminare, constand in aplicarea unui tratament diferit unor persoane aflate in situatii comparabile, fara ca aceasta sa se bazeze pe o justificare obiectiva si rezonabila, fiind incalcate art. 14 din Conventia europeana privind apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, respectiv Protocolul nr. 12 la aceasta Conventie (care interzic discriminarile).

Fata de aceasta situatie, tribunalul apreciaza ca:

- in cauza este vorba despre un proces privind stabilirea si/sau plata drepturilor salariale sau de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice,

- asupra urmatoarei problema de drept: daca in cadrul familiei ocupationale justitie, indemnizatiile de incadrare calculate prin valorificarea VRS 605,225 lei, obtinuta in baza unor hotarari judecatoresti / acte administrative, se majoreaza incepand cu 01.01.2018 cu procentul de 25%, conform art. 38 alin. 3 din Legea nr. 153/2017, fara plafonarea prevazuta de art. 38 alin. 6 din aceeasi lege, de a carei lamurire depinde solutionarea pe fond a cauzei, Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a statuat si aceasta nici nu face obiectul unui recurs in interesul legii in curs de solutionare,

Motiv pentru care va solicita Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa pronunte o hotarare prin care sa se dea rezolvare de principiu chestiunea de drept mentionata”.


Comentarii

# Interesant date 3 July 2024 14:44 +4

Interesant de văzut ce va zice Iccj. Ar fi ideal să nu respingă sesizarea ca inadmisibila, deși o astfel de soluție e previzibilă..

# Acum judecatorul e incompatibil date 3 July 2024 14:52 -11

Unde scrie in OUG ca trebuie sa își exprime un punct de vedere?

# maxtor date 3 July 2024 20:30 0

-SCANDAL: barbat-arestat(PREVENTIV)-pentru-ca-si-a-infectat-partenera(49 DE ANI)-cu-hiv se pare ca eroul nostru nu are nici cea mai mica shansa in Justitie! (comentam pe larg daca binevoiti sa scrieti un articol,o tema la vorbe de fumoar,ceva)

# maxtor date 5 July 2024 02:04 0

Tânărul cu dizabilităţi, condamnat pentru nerespectarea restricţiilor ..13 oct. 2021 · Strugurel Matei, primul român condamnat la un an de închisoare cu executare pentru zădărnicirea combaterii bolilor, a fost eliberat din ..”Ce au zis oamenii mari din sală?”. Strugurel Matei a fost eliberat.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 15.07.2024 – „Deep State” stia de atacatorul lui Trump (Video)

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva