13 June 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

NEPOTISM LA AVOCATUL POPORULUI – Avocatul Virgil Narita si fostul politist judiciar Adrian Petre au obtinut suspendarea concursului pentru ocuparea unui post de consilier juridic in Biroul teritorial Alba al Avocatului Poporului. Cititi acuzatiile candidatilor: „Presa a devoalat ca in concurs este inscris Paul Ganfalean, fiul lui Ioan Ganfalean, adjunctul AVP, si ca ar fi beneficiat de un real ajutor din partea unui membru al comisiei de concurs, Dinu Eugen... Conflict de interese” (Documente)

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

17 April 2024 16:16
Vizualizari: 3254

Avocatul Poporului Renate Weber (foto 1) a suspendat miercuri, 10 aprilie 2024, concursul pentru ocuparea cate unui post de consilier juridic in biroul teritorial din Alba, ca urmare a doua reclamatii primite in legatura cu posibila existenta a unui conflict de interese. Masura suspendarii vizeaza si postul scos la concurs pentru biroul teritorial din Slobozia (vezi facsimil).Reclamatiile au fost formulate la inceputul acestei luni de catre avocatul Virgil Narita si fostul politist judiciar Adrian Petre, candidati pentru postul din Alba.

Lumea Justitiei prezinta in exclusivitate memoriilor celor doi competitori, care i-au solicitat Renatei Weber sa anuleze si sa reia concursul, pe motiv ca al treilea concurent pentru locul de consilier juridic din Alba este Paul Ganfalean, fiul lui Ioan Ganfalean (foto 2), nimeni altul decat Avocatul Copilului (unul dintre adjunctii Avocatului Poporului). Informatia a fost dezvaluita de publicatia Anchetatorii.ro, care a scris ca Ganfalean-junior ar fi aflat subiectele de la Eugen Dinu (foto 3), consilier in departamentul Armata, Justitie, Politie, Penitenciare al AVP.

De asemenea, cei doi candidati acuza organizatorii concursului ca nu au respectat obligatia de publicitate – fapt ce atrage anularea competitiei, conform Hotararii de Guvern nr. 1336/2022.

Alta nemultumire formulata de Narita si Petre se refera la faptul ca membrii comisiei de concurs nu au protejat datele personale ale candidatilor (indicati in tabelele de la finalul articolului prin coduri alfanumerice, nu prin nume si prenume), din moment ce presa a putut sa afle identitatea lui Ganfalean-junior.

 Iata principalul pasaj din reclamatia formulata de comisarul-sef (colonelul) in rezerva Adrian Petre:


1. Nu a fost respectata conditia impusa de art.18 alin.4 din HG nr.1336/2022, respectiv anuntul referitor la desfasurarea concursului nu a fost transmis spre publicare catre portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, imprejurare care atrage anularea concursului potrivi art 18 alin.6 din acelasi act normativ;

2. Nu a fost respectata conditia impusa de prevederile art.34 din HG nr.1336/2022 potrivit caruia „In vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul de concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului pentru ocuparea unui post vacant (...)”. Astfel, concursul a fost postat pe site-ul institutiei la data de 05.03.2024, iar prima zi alocata activitatii de depunere a dosarelor a fost 11.03.2024, in loc de 15.03.2024, celelalte probe sustinandu-se, pe cale ce consecinta, cu patru zile mai devreme. Mai mult, potrivit art. 31 din actul normativ „Desfasurarea concursului de angajare consta in etapele cuprinse intre prima zi de depunere a dosarelor candidatilor si data afisarii rezultatelor finale ale concursului.” De asemenea, art.18 alin.1 prevede ca „Autoritatea sau institutia publica organizatoare are obligatia sa publice anuntul privind concursul, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru prima proba a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru prima proba a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, la sediul acesteia si pe pagina proprie de internet, la sectiunea special creata in acest scop, dupa caz”. Astfel, daca anuntul referitor la organizarea concursului respecta cronologia impusa de art.18.alin.1 din HG nr.1336/2022, demersul administrativ nu se mai incadreaza in etapizarea stabilita de art.34 din actul normativ mentionat;

3. Nu a fost inclusa in anunt ora de desfasurare a probei intitulate „Verificarea si selectia dosarelor, desi prevederile art.18 alin.2 lit.e) impun o astfel de precizare;

4. Nu a fost indeplinita obligatia de abtinere stabilita de prevederile art.24 din HG nr.1336/2022 in sarcina membrilor comisiei de concurs in cadrul etapei „Verificarea si selectia dosarelor” dupa ce acestia au constatat faptul ca printre candidati figureaza fiul Avocatului Copilului, persoana cu functie de conducere in cadrul institutiei fata de care membrii respectivi se afla in relatii ierahice de subordonare, indeplinind, implicit, cerintele conflictului de interese. Astfel, potrivit art. 19 alin.2 din HG nr.1336/2022 „Persoanele nominalizate in comisia de concurs si in comisia de solutionare a contestatiilor, cu exceptia secretarului, sunt, de regula, salariati cu raport de munca cu functii de conducere sau functii de executie pentru care este prevazut cel putin acelasi nivel de studii, grad profesional sau aceeasi treapta profesionala, dupa caz”, referirea facandu-se, potrivit alin.3 al aceluiasi articol, la nivelul de studii, grad profesional sau treapta profesionala cu cele ale postului scos la concurs. Cu alte cuvinte, membrii comisiei de examinare trebuie sa indeplineasca cel putin conditia echivalentei studiilor, gradului si treptei profesionale, deci, acestia trebuie sa fie cel putin incadrati pe functia de consilier, specializarea juridica. Or, din cuprinsul fisei postului aferente acestei functii si din cuprinsul Legii nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului si, respectiv, cel al Regulamentului de organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului din 18.10.2019, rezulta, fara putinta de tagada, subordonarea ierahica a membrilor comisiei de examinare fata de Avocatul Copilului, adjunct al Avocatului Poporului, subordonare ce da nastere unor interese de ordin patrimonial. Astfel, Inalta Curte de Casatie si Justitie a statuat ca prin „folos patrimonial se intelege orice fel de avantaj patrimonial (de exemplu, bunuri, imprumuturi, premii, prestari de servicii gratuite, promovarea in servicii). Norma de incriminare nu cere ca folosul sa fie unul injust (de pilda, persoana angajata sa nu existe, angajatul sa nu fi prestat activitati remunerate), ci numai ca acesta sa fi fost efectiv obtinut printr-o procedura favorizanta”.

Mai mult, asa cum s-a aratat in Expunerea de motive la Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal: „Prin incriminarea conflictului de interese, se urmareste inlaturarea oricarei suspiciuni cu privire la conduita functionarului public care este chemat sa indeplineasca un act sau sa participe la luarea unei decizii in virtutea atributiilor sale de serviciu, iar prin aceasta produce, direct sau indirect, un folos material pentru sine, sotul sau, o ruda ori un afin pana la gradul II inclusiv, sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de munca in ultimii 5 ani sau din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de servicii sau foloase de orice natura”. Asa fiind, apreciez ca notorie imprejurarea conform careia interesele patrimoniale specifice raporturilor de serviciu de subordonare ierarhica (constand in salariu, prime, evaluari profesionale, aprobari de concedii de odihna peste planificarea initiala etc.) ale membrilor comisiei au afectat impartialitatea si obiectivitatea evaluarii realizate pe parcursul derularii probelor de concurs. In acest sens, in conformitate cu dispozitiile art.21 din HG nr.1336/2022, „ Membrii comisiilor de concurs sau de solutionare a contestatiilor trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: (...)

c) sa nu se afle in cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese”.

Tot astfel, potrivit art.23 lit.a): „Nu poate fi desemnata in calitatea de membru in comisia de concurs sau in comisia de solutionare a contestatiilor persoana care se afla in urmatoarele situatii:

a) are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati sau interesele patrimoniale ale sale ori ale sotului sau sotiei pot afecta impartialitatea si obiectivitatea evaluarii”.

Fiind in aceasta situatie, conform art.24 alin.2 din HG nr.1336/2022, membrii comisiei aveau obligatia de diligenta de a informa in scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni, Hotararea de Guvern reglementand inclusiv situatia potentiala, posibila, si nu numai pe cea concreta, certa, deoarece interesul privat este evaluat ca o simpla vocatie, posibiliate, care nu este cuprinsa in categoria juridica de drept.

Pe de alta parte, in media on-line, a fost publicat la data de 02.04.2024 un articol intitulat „Coruptie la Avocatul Poporului: Ioan Ganfalean ii lasa mostenire postul fiului sau”. Pe langa anumite inexactitati, articolul oglindea faptul ca fiului Avocatului Copilului i s-ar fi adus la cunostinta de catre domnul Dinu Eugen subiectele probei scrise. Fiind in cunostinta de continutul acestui articol, am constatat, din surse deschise, faptul ca domnul Dinu Eugen a facut si face parte din comisia de examen, dar, in desconsiderarea prevederilor art.24 alin.2 enuntate mai sus, nu a intreprins niciun demers referitor la orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni, mai ales in conditiile in care in cuprinsul articolului erau evocate imprejurari de natura a atrage raspunderea penala;

5. Nu au fost respectate dispozitiile art.29 din HG nr.1336/2022 potrivit carora „In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 27 si 28, membrii comisiei de concurs, ai comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si persoanele care asigura secretariatul acestor comisii au obligatia de a respecta confidentialitatea datelor cu caracter personal, potrivit legii.”(subl.ns.). Or, plecand de la presupunerea justificata conform careia numai membrii comisiei de examen si secretarul acesteia au avut acces la datele cu caracter personal ale candidatilor, aparitia acestor date in mediul on-line pe calea unui articol de presa conduce la concluzia unei diseminari neutorizate cu intentie sau din neglijenta;

6. Nu au fost respectate prevederile art.41 alin.8 din HG nr.1336/2022, intrucat desi, aparent, intrebarile si raspunsurile au fost consemnate in scris la proba interviului, raspunsurile ori nu au fost redactate, ori au fost redactate incomplet sau cu alt sens decat ceea ce s-a rostit in fata comisiei, fiind necesara, in cazul meu, modificarea celor consemnate. Obiectiunea este importanta, intrucat comisia de evaluare a contestatiilor in cazul probei interviului realizeaza evaluarea pe baza consemnarii raspunsurilor la interviu (art.54 alin.3 din HG nr.1336/2022). Or, in lipsa rapunsurilor sau prin analiza raspunsurilor cu sens diferit decat cel oferit in realitate, analiza conduce la un rezultat defavorabil candidatului.

De asemenea, precizez faptul ca prin organizarea concursului in modul aratat, prin nesocotirea prevederilor legale s-a realizat incalcarea prevederilor art.16 din Constitutie, egalitatea candidatilor in fata comisiei de examen fiind numai aparenta, intrucat au fost luate in considerare numai privilegiile legate de filiatia fata de o persoana cu functie de conducere din cadrul institutiei organizatoare a concursului.

Tot astfel, prin eventuala oficializare a rezultatului concursului, s-ar determina crearea starii de incompatibilitate prevazute la art.95 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu toate remediile impuse de actul normativ privind incetarea acestei stari.

Avand in vedere cele expuse va adresez rugamintea de a aprecia asupra oportunitatii aplicarii art.62 din HG nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

si sa dispuneti suspendarea, respectiv anularea concursului pentru ocuparea a 2 (doua) locuri vacante programat de catre institutia dumneavoastra a se desfasura pana la data de 11.04.2024, inclusiv.

7. De asemenea, va aduc la cunostinta faptul ca imi rezerv dreptul de a trimite petitii cu continut similar Comisiilor pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii din Camera Deputatilor si Senat, Comisiei pentru petitii din cadrul Parlamentul European, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si organelor judiciare pentru a aprecia asupra cauzelor de conexitate existente intre situatia de fapt descrisa si cercetarea penala initiata in anul 2018 intr-un caz smilar.


Prezentam cel mai important fragment din plangerea avocatului Virgil Narita:


I. Pe criterii strict de procedura, pe prevederile H.G. 1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, va rog sa retineti faptul ca:

1. Potrivit art. 18 alin. 4 HG nr.1336/2022, respectiv anuntul referitor la desfasurarea concursului:

(4) Anuntul prevazut la alin. (2) se transmite spre publicare catre portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (1)”.

Rezulta faptul ca nu a fost respectata aceasta conditie de publicitate, impusa prin HG nr. 1336/2022, imprejurare care atrage anularea concursului, asa dupa cum este prevazut in art. 18 alin. 6 a aceluiasi act normativ, respectiv:

(6) Nerespectarea prevederilor cu privire la publicitatea concursului constituie motiv de anulare a concursului pentru ocuparea unui post vacant sau pentru ocuparea unui post temporar vacant”.

2. Va rog sa observati ca NU este respectata procedura prevazuta de art. 34 a HG nr. 1336/2022, respectiv:

Art. 34 In vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul de concurs in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului pentru ocuparea unui post vacant”.

Asa dupa cum se poate observa din “Stampila de inregistrare” a Registraturii Generale a institutiei Avocatului Poporului, acest anunt de concurs a fost inregistrat la data de 5 Martie 2024 si din cuprinsul acestuia rezulta ca se organizeaza pe perioada 11 Martie 2024 – 11 Aprilie 2024, nerespectandu-se termenul “… de 10 zile de la data afisarii …”, indicandu-se, ca data pentru depunerea dosarelor, respectiv a demersurilor in vederea desfasurarii concursului, data de 11 Martie 2024, adica cu 4 zile mai devreme.

Va rugam sa observati ca termenul de 10 zile se coroboreaza cu prevederile art. 31 al aceluiasi act normativ: “Desfasurarea concursului de angajare consta in etapele cuprinse intre prima zi de depunere a dosarelor candidatilor si data afisarii rezultatelor finale ale concursului”, aspect care, la fel, NU este respectat prin modalitatea de desfasurare a concursului organizat de institutia Avocatului Poporului.

II. In data de 02.04.2022, in presa on-line, respectiv pe pagina de internet a publicatiei Anchetatorii.ro, a fost publicat articolul “Coruptie la Avocatul Poporului: Ioan Ganfalean ii lasa mostenire postul fiului sau”, cu adresa de internet: (https://anchetatorii.ro/2024/04/02/coruptie-la-avocatul-poporului-ioan-ganfalean-ii-lasa-mostenire-postul-fiului-sau/), devoaland faptul ca in concurs este inscris chiar FIUL Adjunctului Avocatului Poporului, respectiv Paul Ganfalean, fiul lui Ioan Ganfalean, si ca acesta ar fi beneficiat de un real ajutor din partea unui membru al comisiei de concurs, respectiv din partea lui Dinu Eugen.

In urma procedurii prin eliminare, examenul fiind sustinut de doar 3 candidati, s-a stabilit, cu certitudine, ca intr-adevar Paul Ganfalean era candidatul cu “cod numeric pentru identificare atribuit nr. 8870, asa cum rezulta din tabelul intocmit de comisia de concurs.

Totodata, Va rugam sa observati ca Adjunctul Dvs, respectiv Adjunctul Avocatului Poporului Ioan Ganfalean, NU se bucura de o buna probitate si reputatie morala, acesta fiind suspectat si implicat in organizarea unui alt concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, concursuri care au si fost anulate, aspecte relatate pe larg in publicatiile online, din care indic, cu titlu reprezentativ:

https://www.bursa.ro/concursurile-pentru-functiile-publice-contestate-acuzatii-la-adresa-avocatului-copilului-84133539

https://www.bursa.ro/scandalul-de-la-avocatul-copilului-concurs-anulat-angajati-cu-rude-printre-candidati-40905532

https://www.bursa.ro/concurs-cu-final-asteptat-nepotism-la-avocatul-poporului-83878534

https://www.bursa.ro/concursul-a-trecut-scandalul-continua-plangere-penala-impotriva-avocatului-copilului-01209530

https://www.bursa.ro/cercetari-penale-privind-ocuparea-posturilor-dna-incepe-ancheta-la-avocatul-copilului-49612637

Ca atare, consider ca ne aflam, in mod evident, in fata unui conflict de interese, asa cum este reglementat si pe larg dezbatut in legislatie, practica si literatura de specialitate, daca nu chiar in fata unor fapte care intra sub incidenta legii penale.

Asa dupa cum rezulta din prevederile art. 73 alin. 2 si art. 76 alin. 2 din Legea 161/2002: “Actele administrative sau juridice incheiate cu incalcarea principiilor impartialitatii si integritatii sunt lovite de nulitate absoluta”. (...)

Fata de prevederile art. 24 alin. 2, conform carora: “(2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sa informeze, in scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. In aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sa se abtina de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concursul in cadrul caruia a intervenit conflictul de interese” si fata de imprejurarea ca unul dintre candidati este chiar fiul Adjunctului Avocatului Poporului Ioan Ganfalean, membrii comisiei de concurs fiind direct subordonati acestuia, consider ca acestia aveau obligatia de abtinere si sa informeze, in scris, cu celeritate “despre orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni”.

Dupa cum se poate observa, articolul a fost publicat in data de 2.04.2024, adica la o zi dupa prima proba a concursului, si totusi comisia de concurs, inclusiv Dinu Eugen, desi aveau obligatia, nu au intervenit, nu s-au abtinut si nu au informat “in scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni”.

Personal, consider ca interesele patrimoniale specifie raporturilor de serviciu de subordonare ierarhica ale membrilor comisiei fata de Adjunctul Avocatului Poporului Ioan Ganfalean au afectat impartialitatea si obiectivitatea evaluarii candidatilor pe parcursul probelor de concurs, in special in ceea ce priveste proba de interviu.

III. Va rog sa observati ca nu a fost respectate nici macar prevederile art. 29 a HG 1336/2022, respectiv: “In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 27 si 28, membrii comisiei de concurs, ai comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si persoanele care asigura secretariatul acestor comisii au obligatia de a respecta confidentialitatea datelor cu caracter personal, potrivit legii”, in conditiile in care prin articolul de presa publicat pe pagina de internet “Anchetatorii.ro”, a fost dezvaluit numele candidatului Paul Ganfalean; numele unui membru de comisie, respectiv Dinu Eugen etc.

Ca o consecinta, in conditiile in care a fost desfasurat concursul, de modul cum a fost stabilita comisia de concurs etc., consider ca s-a dat dovada de o mare neglijenta din partea acestora, in condiitiile in care doar membrii comisiei de examen si secretarul acesteia au avut acces la datele cu caracter personal al candidatilor, candidatii fiind identificati doar printr-un numar de atribuire, iar de numele domnului Dinu Eugen s-a aflat doar in urma publicarii articolului pe pagina de internet.

Neglijenta acestora, cu caracter voit sau nu, a indicat in mod clar posibila situatie a unui conflict de interese si posibile fapte de natura penala, aspecte la care imi rezerv dreptul de a formula chiar si o sesizare penala la institutiile abilitate de lege.

Fata de cele aratate mai sus si exemplificate, respectiv:

articolele indicate mai sus, in care se indica subiectivismul si influentele anumitor angajati in desfasurarea concursurilor organizate in trecut de institutia Avocatului Poporului;

fata de dezvaluririle din articolul cu referire la concursul la care am participat si subsemnatul petent;

fata de participarea chiar a fiului Paul Ganfalean al Adjunctului Avocatului Poporului Ioan Ganfalean la concursul organizat, fata si de modalitatea in care acesta s-a comportat pe perioada examenului de concurs (la proba de specialitate a avut nota cea mai mica; ulterior, ca prin magie, s-a mobilizat si a luat de departe nota cea mai mare, intrecand juristi cu o experienta de peste 15 ani in domeniul juridic, pe baza unei probe (a interviului) mai mult decat subiective si cu mari vicii de procedura);

fata de reputatia de care se bucura Adjunctul Avocatului Poporului Ioan Ganfalean, tatal candidatului, ca urmare a lecturarii articolelor publicate si indicate;

fata de faptul ca, intr-adevar, unul din membrii comisiei de concurs este Dinu Eugen, dezvaluit in presa de ancheta, confirmand, din nou, cele relatate in articol;

fata de faptul ca aceasta comisie de concurs este direct subordonata Adjunctului Avocatului Poporului Ioan Ganfalean;

fata de erorile de procedura in organizarea si desfasurarea concursului indicate la punctul I. de mai sus,

consider ca acest concurs a fost grav viciat si in consecinta Va solicit sa dispuneti anularea si reluarea concursului mentionat.


* Cititi aici intreaga reclamatie a lui Adrian Petre

* Cititi aici plangerea completa a lui Virgil Narita

* Cititi aici tabelele cu notele obtinute de catre cei trei candidati

Comentarii

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 12.06.2024 – Solomon o vrea pe “Veverita” la PICCJ

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva