14 July 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

NICUSOR ARE PROCES DIN CAUZA COLEGEI DE ONG – Urbanistul Alexandru Panisoara si avocatul Alexandru Dumitrescu cer TMB obligarea primarului general Nicusor Dan la organizarea concursului pentru functia de administrator public al Capitalei. In 2021, Nicusor a numit-o administrator pe sefa de cabinet Diana Punga, fosta colega din Asociatia Salvati Bucurestiul. Cititi actiunea prin care Panisoara si Dumitrescu solicita de la Dan si Punga daune totale de peste 770.000 lei (Actiunea)

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

12 September 2023 13:29
Vizualizari: 3150

Primarul Bucurestilor Nicusor Dan (foto 1) s-a ales cu un nou proces, in care i se cer daune totale de peste 770.000 de lei. De data aceasta, din cauza propriei sefe de cabinet, pe care Dan a numit-o fara concurs in functia de administrator public al orasului.Este vorba despre economista Diana Punga (foto 2), fosta colega cu Nicusor in Asociatia Salvati Bucurestiul (ASB – predecesoarea partidului Uniunii Salvati Bucurestiul, din care avea sa apara USR-ul de azi). La 19 februarie 2021, edilul a numit-o in calitate de administrator public al municipiului Bucuresti fara organizare de concurs.

In vara acestui an, urbanistul Alexandru Panisoara – presedintele Asociatiei pentru Dreptul Urbanismului – si avocatul Alexandru Dumitrescu au trimis adrese catre Primaria Capitalei, solicitand organizarea concursului pentru functia de administrator public, cei doi justificandu-si interesul personal prin intentia de participare la concurs.

In schimb, institutia edilitara i-a refuzat pe ambii petenti, pretextand ca art. 244 din OUG nr. 57/2019 (Codul administrativ) nu impune vreo obligatie de organizare a concursului pentru ocuparea functiei de administrator public (vezi facsimile).

 Iata ce prevede art. 244 din Codul administrativ:


Atributiile, numirea si eliberarea din functie a administratorului public

(1) La nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, primarul, respectiv presedintele consiliului judetean poate propune consiliului local, consiliului judetean, dupa caz, infiintarea functiei de conducere de administrator public, in limita numarului maxim de posturi aprobate.

(2) Persoanele care pot ocupa functia de administrator public, de regula, trebuie sa fi absolvit studii superioare economice, administrative, tehnice sau juridice.

(3) Numirea in functie a administratorului public se face prin dispozitia primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, dupa caz, care are ca anexa un contract de management cu respectarea cerintelor specifice prevazute la art. 543.

(4) Contractul de management se incheie intre primar, respectiv presedintele consiliului judetean, dupa caz, si administratorul public pe durata determinata. Durata contractului de management al administratorului public nu poate depasi durata mandatului primarului, a presedintelui consiliului judetean, dupa caz, in timpul caruia a fost numit.

(5) In baza contractului de management, administratorul public poate indeplini atributii de coordonare a unor compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local, respectiv judetean, dupa caz.

(6) Primarul, respectiv presedintele consiliului judetean poate delega catre administratorul public, in conditiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

(7) Se excepteaza functia de administrator public de la incadrarea in procentul de 12% alocat functiilor de conducere prevazut la art. 391.

(8) Eliberarea din functie a administratorului public se face prin dispozitia primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, dupa caz si intervine in urmatoarele situatii:

a) in situatia in care durata contractului de management a expirat;

b) ca urmare a condamnarii definitive pentru una dintre infractiunile prevazute la art. 542 alin. (1) lit. f);

c) in situatia in care administratorul public nu isi indeplineste obligatiile stabilite in sarcina sa prin contractul de management;

d) in alte situatii prevazute de lege.

(9) Prevederile alin. (1)-(8) se aplica in mod corespunzator si subdiviziunilor administrativ-teritoriale”.


Alte localitati cum au putut sa scoata postul la concurs?


La 31 iulie 2023, atat avocatul Alexandru Dumitrescu, cat si seful ADU Alexandru Panisoara i-au actionat in instanta pe Nicusor Dan, pe Diana Punga, precum si unitatea administrativ-teritoriala a municipiului Bucuresti, solicitand obligarea primarului la organizarea concursului pentru postul de administrator public. De asemenea, reclamantii cer in solidar despagubiri totale de 778.927 lei (200.000 lei daune morale, respectiv 578.927 lei daune-interese). Despagubirile morale sunt solicitate pe motiv ca Panisoara si Dumitrescu se simt discriminati de faptul ca le-a fost luata sansa de a candida la functia de administrator public al Bucurestilor. Daunele-interese se refera la salariile pe care Diana Punga le-a incasat din februarie 2021 pana in prezent, in calitate de administrator public.

Petentii invoca art. 30 alin. 1 din Codul muncii, potrivit caruia „incadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice si la alte unitati bugetare se face numai prin concurs sau examen, dupa caz”.

De asemenea, Panisoara si Dumitrescu fac trimitere la art. 1 din HG nr. 286/2011 (pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice):

(1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzator unei functii contractuale se face prin concurs sau examen, in limita posturilor vacante sau temporar vacante prevazute in statul de functii.

(2) In cazul in care la concursul organizat se prezinta un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen”.

In plus, Dumitrescu si Panisoara aduc in discutie precedentele de la mai multe localitati, care au organizat concurs pentru ocuparea postului de administrator public. Este vorba, spre exemplu, de municipiul Baia Mare, comuna Podoleni (judetul Neamt) si municipiul Sacele (judetul Brasov).

Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul Bucuresti cu numarul 23182/3/2023, fiindu-i repartizat judecatoarei Cristina-Andreea Boaje.


Redam principalul pasaj din actiunea in instanta a urbanistului Alexandru Panisoara si a avocatului Alexandru Dumitrescu:


„Va solicitam respectuos ca prin hotararea pe care o veti pronunta sa dispuneti urmatoarele:

1. In temeiul art.8 alin.1 teza a II-a (n.r. din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004), sa constatati refuzul de efectuare a unei anumite operatiuni administrative, cum ar fi organizarea concursului pentru ocuparea functiei de administrator public, necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim, precum dreptul subsemnatilor de a participa la concursul de ocupare a functiei de administrator public;

2. In temeiul art.8 alin.1 teza a II-a, sa obligati paratii Municipiul Bucuresti si Primarul sa organizeze concurs pentru ocuparea functiei de administrator public, in considerarea obligatiei prevazute la art.554 alin.7 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

3. In temeiul art. 573 si urm din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, atragerea raspunderii administrativ-patrimoniale a Municipiului Bucuresti, a Primarului si a Administratorului in solidar si obligarea lor la plata de daune catre subsemnatii reclamanti in cuantum egal cu salariile incasate de actualul administrator public Diana Punga numit in mod nelegal din data de 19.02.2021, respectiv 578.927 lei cu titlu de daune interese si 200.000 lei daune morale (Formula de calcul a daunelor-interese este numarul de luni trecute de la incheierea contractului de management si pana la momentul introducerii actiunii inmultit cu cuantumul salariului incasat de administratorul public din cadrul PMB);

4. In temeiul art.453 CPC, obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata, pentru urmatoarele motive.

In fapt, in data de 19.02.2021 a fost incheiat contractul de management nr.4963 intre primarul general, ca reprezentant al Municipiului Bucuresti, in calitate de angajator, si Diana Punga, in calitate de administrator public al Municipiului Bucuresti, document la care ne vom referi in continuare drept 'contractul'.

Ulterior incheierii contractului, a fost emisa Dispozitia Primarului General nr.173 din 19.02.2021, prin care Diana Punga a fost numita administrator public incepand cu data de 22.02.2021, cu norma intreaga si pe perioada determinata, respectiv pe perioada mandatului primarului general Nicusor Dan.

In data de 22.06.2023, subsemnatul reclamant Dumitrescu Florin Alexandru am solicitat Municipiului Bucuresti organizarea concursului pentru ocuparea functiei de administrator public, solicitare la care Municipiul mi-a raspuns ca ocuparea functiei de administrator public se face prin numire, si nu prin concurs, opinie cu care nu sunt de acord si pe care o consider neconforma cu dispozitiile legale in materie administrativa.

In data de 11.07.2023, subsemnatul reclamant Alexandru Panisoara am formulat aceeasi solicitare catre Municipiul Bucuresti, de organizare a concursului pentru ocuparea functiei de administrator public, solicitare la care Municipiul Bucuresti a raspuns in mod similar, sustinand in mod nelegal ca ocuparea functiei de administrator public se ocupa prin numire, si nu prin concurs.

1. Cu privire la primul capat de cerere

In ceea ce priveste ocuparea functiei de administrator public, aratam instantei ca aceasta operatiune administrativa comporta doua etape: incheierea contractului de management pentru ocuparea functiei si numirea in functia publica prin dispozitie de primar. Acest lucru se poate lesne observa din analiza sumara a contractului nr. 4963 si a Dispozitiei primarului general nr. 173/19.02.2023, respectiv contractul este incheiat in data de 19 februarie 2023, iar numirea in functia de administrator public survine din data de 22 februarie 2023. Este evidenta dihotomia celor doua operatiuni administrative necesare pentru ocuparea in mod legal a functiei de administrator public.

Astfel, numirea administratorului public se poate face de primar numai dupa incheierea contractului de management care este anexa la dispozitia de numire. Dispozitiile Codului administrativ nu prevad vreo modalitate speciala sau derogatorie de la regula generala de incheiere a contractului de management pentru administratorul public. Prin urmare, acestui contract i se aplica regulile prevazute de Codul administrativ de la art.538 si urm., inclusiv regula prevazuta de art.554 alin.7, conform careia orice post sau functie contractuala se ocupa numai prin concurs sau examen.

In analiza conditiilor prevazute la art.543 din Codul administrativ, retinem conditia specifica conform careia incheierea contractului de management se face cu 'indicarea expresa a normelor generale de drept direct aplicabile raporturilor juridice, precum si modalitatea de solutionare a eventualelor litigii aparute in legatura cu derularea si executarea contractului'.

Parcurgand contractul de management nr. 4963/19.02.2023, la art.XX alin.5 din contract se prevede, urmand conditia specifica mentionata mai sus, ca 'prevederile contractului se completeaza cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.53/2003 – Codul muncii –, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare si ale Contractului Colectiv de munca aplicabil, incheiat la nivelul angajatorului'.

Dupa cum se poate observa, in contractul rubricat nu exista nicio mentiune expresa conform careia acesta ar fi guvernat strict de art.244 din Codul administrativ, ci se face referire la Codul administrativ in integralitatea sa, ceea ce confirma sustinerile noastre ca acest contract de management este guvernat de Codul administrativ in integralitatea sa, si nu doar de anumite dispozitii. Oricum, o asemenea interpretare a dispozitiilor normatve ale Codului administrativ ar fi fost una nelegala, interpretarea decupata nefiind una valida, ci doar interpretare sistematica a dispozitiilor legale incidente.

Reiteram ideea conform careia nici in contract, nici in Codul administrativ sau alta legislatie specifica nu este prevazuta vreo derogare de la dispozitiile continute de Titlul III, capitolele I, II, III si IV care se refera la personalul contractual din autoritatile si institutiile publice.

Astfel, in conformitate cu art.538 alin.2 din Codul administrativ, 'dispozitiile prezentului titlu (n.n. este vorba de Titlul III din Codul administrativ care priveste personalul contractual din autoritatile si institutiile publice) se aplica personalului din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, incadrat in temeiul unui contract individual de munca sau contract de management si al carui rol este definit conform art. 541, denumit in continuare personal contractual'.

Prin urmare, administratorul public face parte din personalul contractual acestei functii, aplicandu-i-se dispozitiile legale prevazute in Titlul III din Codul administrativ.

Apoi, la art.541 din Codul administrativ sunt reglementate rolul si atributiile personalului contractual, respectiv:

- Pentru personalul contractual prevazut la art. 539 lit. a) si b), este acela de realizare a activitatilor direct rezultate din exercitarea atributiilor autoritatilor si institutiilor publice;

- Pentru personalul contractual prevazut la art. 539 lit. c), este de a-l sprijini pe demnitarul sau alesul local la cabinetul caruia este incadrat.

La art.539 Cod administrativ, se stabileste ca 'personalul contractual poate ocupa urmatoarele categorii de functii:

a) functii de conducere;

b) functii de executie;

c) functii ocupate in cadrul cabinetelor demnitarilor si alesilor locali si in cadrul cancelariei prefectului'.

Raportandu-ne la cele aratate mai sus, retinem ca administratorul public este o functie de conducere, si nu una de executie sau o functie in cadrul cabinetelor alesilor locali, precum primarul.

In ceea ce priveste incadrarea si promovarea personalului contractual, astfel cum este si functia de administrator public, art.554 alin.7 stabileste, fara echivoc, faptul ca 'ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen pe baza regulamentului-cadru ce cuprinde principiile generale si care se aproba prin hotarare a Guvernului sau alte acte normative specifice'.

Mai indicam, pentru a confirma regula stabilita de legiuitor conform careia ocuparea postului vacant de administrator public, functie contractuala, se face numai prin concurs sau examen, dispozitiile art.1 din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice aprobat prin HG nr.286/2011, care a fost in vigoare pana in data de 8.11.2022, data de la care a intrat in vigoare Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice aprobat prin HG 1336/2022, care prevedea acelasi lucru la art.14.

Prin urmare, regula generala aplicabila pentru incheierea contractului de management specific functiei de administrator public este ca acesta se incheie numai prin concurs sau examen, ceea ce in situatia dedusa judecatii nu s-a intamplat.

Fata de toate dispozitiile legale indicate si de argumentele prezentate, conchidem ca Municipiul Bucuresti avea obligatia organizarii unui concurs pentru ocuparea functiei de administrator public al Municipiului Bucuresti, operatiune administrativa pe care, raportandu-ne la raspunsurile formulate la solicitarile subsemnatilor reclamanti de organizare a concursului, refuza sa o efectueze.

Avand in vedere ca subsemnatii reclamanti beneficiem de dreptul de libertate a muncii si de faptul ca dreptul la munca nu poate fi ingradit; apoi, mai beneficiem de dreptul de libertate in alegerea locului de munca caruia ii corespunde obligatia corelativa conform careia nimeni nu poate fi obligat sa nu munceasca intr-un anumit loc, oricare ar fi acesta, consideram ca prin refuzul efectuarii operatiunii administrative ce consta in organizarea concursului pentru ocuparea functiei de administrator public al Municipiului Bucuresti, paratii ne lezeaza aceste drepturi, consideram admisibil capatul 1 din petitul prezentei cereri de chemare in judecata.

Pe de alta parte, Codul administrativ, la art. 7 consacra principiul egalitatii ca parte esentiala a fundamentului principial al sau: 'Beneficiarii activitatii autoritatilor si institutiilor administratiei publice au dreptul de a fi tratati in mod egal, intr-o maniera nediscriminatorie, corelativ cu obligatia autoritatilor si institutiilor administratiei publice de a trata in mod egal pe toti beneficiarii, fara discriminare pe criteriile prevazute de lege'.

Or, prin conduita nelegala de a o numi pe parata Diana Punga in functia de administrator public al Municipiului Bucuresti, fara respectarea dispozitiilor legale care obligau la organizarea unui concurs sau examen pentru ocuparea acestei functii, paratii Municipiul Bucuresti si primarul general au savarsit o discriminare a subsemnatilor.

Fapta de discriminare consta in excluderea subsemnatilor reclamanti de la posibilitatea de a participa la concursul pentru ocuparea functiei de administrator public al Municipiului Bucuresti. Criteriul de discriminare relativ la aceasta discriminare este neapartenenta noastra la cercul de apropiati ai primarului general Nicusor Dan, din care face parte Diana Punga. Aratam ca Diana Punga a activat o perioada indelungata in cadrul Asociatiei Salvati Bucurestiul, alaturi de primarul general Nicusor Dan, cand acesta era presedintele acestei asociatii. In perioada mandatului de parlamentar al dlui Nicusor Dan, Diana Punga a fost angajata acestuia in cadrul cabinetului parlamentar, aspect care reiese din declaratia de avere a sa. Dupa alegerile locale din septembrie 2020, in urma carora Nicusor Dan a devenit primarul general al Capitalei, Diana Punga a fost angajata in pozitia de sef de cabinet a primarului general, pozitie pentru care nu era necesara organizarea unui concurs, ci se ocupa prin decizia exclusiva a primarului general. Astfel, aratam ca subsemnatii nu faceam parte din cercul social al primarului general la momentul desemnarii in mod nelegal si discriminatoriu al Dianei Punga in functia de administrator public la Municipiul Bucuresti ceea ce constituie criteriul discriminarii, excluderii noastre de la posibilitatea ocuparii functiei de administrator public.

Consideram, totodata, ca subsemnatiilor reclamanti ne-a fost restrictionat, in mod discriminatoriu, dreptul de a ocupa functia de administrator public, atat Municipiul Bucuresti cat si primarul general optand pentru numirea Dianei Punga in functia de administrator public, refuzand sa organizeze concurs pentru acest post de conducere, criteriul de discriminare fiind unul social – si anume: ca subsemnatii nu faceam parte la acel moment din cercul social al primarului general.

Pentru confirmarea discriminarii, este necesara efectuarea si analizei diferentierii (art. 1 alin. 3 al O.G. nr. 137/2000: 'Exercitarea drepturilor enuntate in cuprinsul prezentului articol priveste persoanele aflate in situatii comparabile'). In ceea ce priveste aceasta analiza a diferentierii, aratam ca in mod similar aspectelor retinute de Colegiu in Hotararea nr.283 din 11.05.2022 pronuntata in Dosarul nr.911/2021 aflat pe rolul CNCD, conform carora analiza diferentierii se realizeaza prin compararea a doua situatii prin raportare la situatia data: exista multiple exemple de situatii comparabile, [in care] numirea administratorului public in alte unitati administrativ-teritoriale, in aceeasi perioada in care Diana Punga a fost numita administrator public al Municipiului Bucuresti, s-a facut in urma organizarii unui concurs in conditiile legale prevazute de Codul administrativ. Indicam instantei anunturile de organizare a concursului pentru ocuparea functiei de conducere de administrator public in Municipiul Baia Mare, in Comuna Podoleni si in Municipiul Sacele. Astfel, in urma analizei diferentierii retinem confirmarea faptului ca exercitarea drepturilor subsemnatilor ar fi putut sa fie exercitate in jurisdictiile administrative indicate, insa, prin discriminare, nu am putut sa ne exercitam aceste drepturi la Municipiul Bucuresti.

2. In ceea ce priveste al doilea capat de cerere

Intelegem inainte de toate sa invocam in temeiul art.4 din Legea nr.554/2004, exceptia nelegalitatii actului administrativ individual 'Dispozitia Primarului General nr.173 din 19.02.2021' si, in mod subsecvent, a Contractului de management nr.4963/19.02.2021.

In ceea ce priveste exceptia invocata, aratam ca de Dispozitia primarului general nr.173 din 19.02.2021 depinde solutionarea fondului prezentei cereri. Fara sa reluam criticile de nelegalitate prezentate mai sus, in cadrul motivelor prezentate in sustinerea primului capat de cerere, prin care am aratat fara dubiu conduita nelegala a paratilor pentru ocuparea functiei de administrator public al Municipiului Bucuresti fara organizarea unui concurs (astfel cum Codul administrativ obliga in mod indubitabil), va solicitam respectuos sa constatati nelegalitatea Dispozitiei Primarului General nr.173/19.02.2021 si sa pronuntati o incheiere interlocutorie prin care sa dispuneti anularea acestui act nelegal.

In continuare, va solicitam respectuos sa obligati paratul Municipiul Bucuresti si Primarul General al Municipiului Bucuresti ca de indata sa organizeze concurs pentru ocuparea functiei de administrator public al Municipiului Bucuresti.

In sustinere, aratam ca in conformitate cu dispozitiile art.554 alin.7 din Codul administrativ, 'ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen pe baza regulamentului-cadru ce cuprinde principiile generale si care se aproba prin hotarare a Guvernului sau alte acte normative specifice'.

Totodata, prin art.1 alin.1 din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice aprobat prin HG nr.286/2011, act normativ in vigoare la momentul incheierii in mod nelegal a contractului de management nr.4963/2021, fara concurs sau examen si care a fost in vigoare pana in data de 8.11.2022, stabileste in mod neechivoc ca 'ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzator unei functii contractuale se face prin concurs sau examen, in limita posturilor vacante sau temporar vacante prevazute in statul de functii'.

De asemenea, prin art.14 alin.1 din Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice aprobat prin HG 1336/2022 (act normativ care a abrogat regulamentul anterior si care se aplica incepand cu data de 8.11.2022), se stabileste in mod similar ca 'ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzator unei functii contractuale se face prin concurs sau examen la care poate participa orice persoana care indeplineste conditiile generale si conditiile specifice stabilite prin fisa postului pentru ocuparea respectivei functii contractuale'.

Nicaieri in actele normative indicate nu se face vreo derogare de la aceasta regula generala care stabileste ca ocuparea unei functii contractuale precum este cea de administrator public al Municipiului Bucuresti s-ar putea face fara concurs sau examen.

Prin urmare, in considerarea obligatiei legale care ii incumba Municipiului Bucuresti si primarului general de organizare a concursului pentru ocuparea functiei de administrator public, consideram ca acesti doi parati nu si-au indeplinit aceasta obligatie, drept care consideram ca instanta este pe deplin indreptatita sa pronunte o hotarare prin care sa ii oblige pe acestia sa organizeze concursul de ocupare a functiei de administrator public raportat la interesul exprimat de subsemnatii reclamanti de a participa la acest concurs manifestat in solicitarile formulate in 22.06.2023 si 11.07.2023.

3. Cu privire la al treilea punct al cererii de chemare in judecata

Prin conduita lor, paratii au savarsit fapte ilicite ceea ce face posibila atragerea raspunderii administrativ patrimoniale prevazute la art.575 din Codul administrativ daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art.577 din acelasi act normativ, si anume:

a) actul administrativ contestat este ilegal;

b) actul administrativ ilegal este cauzator de prejudicii materiale sau morale;

c) existenta unui raport de cauzalitate intre actul ilegal si prejudiciu;

d) existenta culpei autoritatii publice si/sau a personalului acesteia.

Prima conditie care prevede ca actul administrativ contestat sa fie ilegal.

Respectarea dispozitiilor legale este o obligatie generala si este consacrata ca principiu care fundamenteaza Codul administrativ.

Astfel, aArt. 6 din Codul administrativ consacra principiul legalitatii, pe care il defineste in materie administrativa dupa cum urmeaza: 'Autoritatile si institutiile administratiei publice, precum si personalul acestora, au obligatia de a actiona cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a tratatelor si a conventiilor la care Romania este parte'.

Cu titlu prealabil, notam faptul ca principiul legalitatii este consacrat la nivel constitutional, cu titlu general in cuprinsul art. 1 alin. 5 din Constitutia Romaniei (sub forma principiului suprematiei legii/ dreptului).

Apreciem in acest context ca prin definirea principiului legalitatii in Codul Administrativ ca o obligatie generala a destinatarului normei (institutii, autoritati publice si personalul acestora) in sensul de a respecta legea lato sensu.

In conformitate cu dispozitiile art.2 alin.2 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, 'se asimileaza actelor administrative unilaterale si refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, dupa caz, faptul de a nu raspunde solicitantului in termenul legal'. Prin urmare, refuzul nejustificat al paratilor de a respecta dispozitiile legale evidente si de a da curs solicitarilor subsemnatilor, in virtutea art.6 care consacra principiul legalitatii, reprezinta fapta ilicita sau caracter nelegal formei asimilate a actului administrativ constand in obligatia generala de respectare a legilor. Se confirma astfel indeplinire primei conditii prevazute la art.577 din Codul administrativ.

A doua conditie: actul administrativ ilegal este cauzator de prejudicii materiale si morale.

Prin prejudiciu, intelegem rezultatele daunatoare, de natura patrimoniala sau morala, consecinte ale incalcarii sau vatamarii drepturilor si intereselor legitime ale subsemnatilor reclamanti. Prejudiciul trebuie sa fie cert, personal, direct si sa rezulte din atingerea unui drept sau cel putin a unui interes legitim al nostru.

Din perspectiva patrimoniala, prejudiciul suferit de subsemnatii reclamanti este cert, personal si direct rezultat din refuzul nejustificat al paratilor la solicitarea noastra de organizare a concursului de ocupare a administratorului public al Municipiului Bucuresti. Astfel, prin ingradirea dreptului de a participa la concursul pentru ocuparea functiei de administrator public, in virtutea art.1532 alin.2 Cod civil (caracterul cert al prejudiciului), 'prejudiciul ce ar fi cauzat prin pierderea unei sanse de a obtine un avantaj poate fi reparat proportional cu probabilitatea obtinerii avantajului, tinand cont de imprejurari si de situatia concreta a creditorului'. Prejudiciul consta in pierderea sansei de a avea un avantaj, respectiv salariile pe care subsemnatii parati le-am fi putut incasa ca urmare a promovarii concursului pentru ocuparea functiei de administrator public al Municipiului Bucuresti. Cuantumul acestui prejudiciu este egal cu salariile incasate de Diana Punga de la numirea sa din 19.02.2021 si pana in prezent, pentru fiecare dintre subsemnatii reclamanti.

Din perspectiva nepatrimoniala (daune morale), prejudiciile suferite de subsemnatii reclamanti sunt consecintele daunatoare suferite de noi, consecinte care nu au valoare economica si, prin urmare, nu pot fi evaluate pecuniar; ele constau intotdeauna in dureri psihice ale subsemnatilor reclamanti si sunt urmarea incalcarii drepturilor personale nepatrimoniale care definesc personalitatea umana, in tripla sa dimensiune: personalitatea fizica, personalitatea morala si personalitatea sociala. Durerile psihice ale noastre sunt provocate de conduita reprobabila a paratilor care, chiar daca declara public ca respecta legile si principiile unei administratii corecte, in realitate indoaie aceste principii in functie de interesele dumnealor personale. O asemenea conduita nu poate genera decat perturbari grave ale functionarii administratiei publice, in care o persoana fara calitate, numita ilegal in functia de administrator public nu este capabila sa gestioneze functionarea serviciului public de ecarisaj.

Prin Dispozitia 174/19.02.2021, primarul general deleaga pe durata mandatului primarului coordonarea ASPA - Autoritatea pentru Supraveghere si Protectia Animalelor de catre Diana Punga, nelegal numita administrator public.

In data de 21 ianuarie 2023, Ana Oros Daraban, o femeia in varsta de 43 de ani, a fost omorata de o haita de caini in timp ce alerga in zona Lacul Morii. O asemenea tragedie a fost posibila din cauza unei proaste coordonari si a unei perturbari evidente de functionare a serviciului public de ecarisaj. Dupa aproape doi ani de zile de coordonare a Dianei Punga, un om a fost sfasiat de caini comunitari in Bucuresti. Este un adevar frust si trist care subsemnatilor reclamanti a generat o mare durere psihica si o mare frustrare, constatand ca in anul 2023, intr-o tara europeana, acest gen de evenimente sinistre mai este posibil.

Prejudiciu afectiv suferit de subsemnatii reclamanti este cu atat mai mare, cu cat am vazut ca administratia locala din Bucuresti nu intelege sa respecte legea in conditiile in care in restul Romaniei autoritatile locale o fac, dupa cum am aratat cazul Baia Mare sau Sacele.

Mentionam ca subsemnatii reclamanti, in ultimii ani, am desfasurat o activitate intensa de watchdog in cadrul Asociatiei pentru Dreptul Urbanismului, in tot acest timp activitatile intreprinse avand ca scop imbunatatirea calitatii actului de administratie publica si cresterea calitatii serviciilor publice. Astfel, am reusit ca prin activitatea noastra sa determinam Inspectoratul de Stat in Constructii sa amendeze primarul general pentru nerespectarea termenelor legale imperative de eliberare a actelor in domeniul urbanismului (certificate de urbanism, autorizatii de construire si documentatii de urbanism specifice, etc).

In considerarea faptului ca subsemnatii reclamanti suntem specialisti cu privire la functionarea administratiei publice, fata de fapta ilicita de numire fara concurs a administratorului public din Municipiul Bucuresti consideram ca am suferit atingeri aduse demnitatii noastre ca profesionisti mai grave decat daca ar fi fost vorba de cetateni care nu ar fi avut o cunoasterea in detaliu a modului de functionare a administratiei publice.

Consideram astfel ca suntem indreptatiti sa primim despagubiri morale pentru atingerile aduse demnitatii noastre ca cetateni, in primul rand si ca profesionisti, in al doilea rand. Cuantumul daunelor morale il socotim a fi de 200.000 lei, cate 100.000 lei pentru fiecare dintre subsemnatii reclamanti.

A treia conditie: existenta unui raport de cauzalitate intre actul ilegal si prejudiciu. Este de domeniul evidentei faptul ca dintre fapta ilicita a paratilor de numire a administratorului public al Municipiului Bucuresti si prejudiciile indicate patrimonial si nepatrimonial, exista raport de cauzalitate. Prin refuzul respectarii si aplicarii dispozitiilor legale incidente, paratii au creat un prejudiciu cert, personal si direct subsemnatilor reclamanti atat patrimonial cat si nepatrimonial.

Aratam astfel ca si a treia conditie pentru atragerea raspunderii administrativ patrimoniale este indeplinita.

A patra conditie: existenta culpei autoritatii publice si/sau a personalului acesteia.

In activitatea sa, administratia publica si personalul angajat in cadrul acesteia, indiferent ca vorbim de demnitari, functionari publici sau personal contractul, sunt obligati sa respecte legea. Cunoasterea legii este in egala masura o obligatie fundamentala care se transpune in oglinda in adagiul latin nemo censetur ignorare legem - nimeni nu poate invoca necunoasterea legii.

Prin urmare, incalcarea normelor de drept material administrativ de parati s-a facut cu vinovatie acestea neputand sa invoce necunoasterea legii sau alte motive asemenea, ceea ce face ca si cea de-a patra conditiei a atragerii raspunderii adminsitrativ patrimoniale sa fie indplinita.

Fata de toate aceste lucruri aratate si pentru indeplinirea conditiilor necesare pentru atragerea raspunderii administrativ patrimoniale prevazute la art.577 din Codul administrativ, va solicitam respectuos sa dispuneti atragerea raspunderii administrativ patrimoniale a Municipiului Bucuresti si a primarului general si al administratorului public in solidar cu Municipiul Bucurest si sa obligati paratii la plata catre subsemnatii reclamanti a sumei de 578.927 lei, echivalentul stipendiilor incasate nelegal de actualul administrator public Diana Punga cu titlu de daune interese si suma de 200.000 lei cu titlu de daune morale pentru atingerile aduse demnitatii umane si sociale a unor cetateni procupati realmente de buna functionare a administratiei publice.

In considerareea tuturor aspectelor evidentiate in prezenta actiune, va solicitam respectuos admiterea actiunii astfel cum a fost formulata si prin hotararea pe care o veti pronunta sa dispuneti:

1. In temeiul art.8 alin.1 teza a II-a, sa constatati refuzul de efectuare a unei anumite operatiuni administrative, cum ar fi organizarea concursului pentru ocuparea functiei de administrator public, necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim, precum dreptul subsemnatilor de a participa la concursul de ocupare a functiei de administrator public,

2. In temeiul art.8 alin.1 teza a II-a, sa obligati paratii Municipiul Bucuresti si Primarul, sa organizeze concurs pentru ocuparea functiei de administrator public, in considerarea obligatiei prevazute la art.554 alin.7 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

3. In temeiul art. 573 si urm din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, atragerea raspunderii administrativ-patrimoniale a Municipiului Bucuresti, a Primarului si a Administratorului in solidar si obligarea lor la plata de daune catre subsemnatii reclamanti in cuantum egal cu salariile incasate de actualul administrator public Diana Punga numit in mod nelegal din data de 19.02.2021, respectiv 578927 lei daune interese si 200000 lei daune morale,

4. In temeiul art.453 CPC, obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata”.


* Cititi aici intreaga actiune depusa la Tribunalul Bucuresti

Comentarii

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 12.07.2024 – Zeci de procurori vor sa devina si sa ramana sefi

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva