17 July 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

NICUSOR IGNORA BOLNAVII DE CANCER – De aproape doi ani, primarul Capitalei Nicusor Dan refuza sa emita autorizatie de construire pentru extinderea Centrului Oncologic Sanador. Judecatorii Silvia Pavelescu, Mircea Epuran si Cristina Ardeleanu de la Curtea de Apel Bucuresti l-au obligat definitiv pe Nicusor in octombrie 2023 sa elibereze autorizatia, dar edilul se face ca ploua. ISC l-a amendat pe Nicusor cu 6.000 lei pentru refuzul de emitere a autorizatiei (Documente)

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

9 November 2023 16:34
Vizualizari: 2510

De 21 de luni incoace, primarul Capitalei Nicusor Dan (foto) ignora bolnavii de cancer, blocand extinderea unui spital de oncologie din Bucuresti. Iar incapatanarea edilului este cu atat mai frapanta, cu cat de mai mult de o luna incoace exista hotarare judecatoreasca definitiva care il obliga sa rezolve problema.Astfel, la 11 octombrie 2023, judecatorii Silvia Pavelescu, Mircea Epuran si Cristina Ardeleanu de la Curtea de Apel Bucuresti au mentinut definitiv sentinta prin care, in 14 noiembrie 2022, magistrata Ancuta Zvoristeanu de la Tribunalul Bucuresti il obligase pe primarul general sa emita autorizatia de construire pentru extinderea Centrului Oncologic Sanador de pe strada Sevastopol, la numarul 3A (pe langa Piata Victoriei). Dar ceea ce trebuie sa subliniem este faptul ca refuzul lui Nicusor Dan dureaza inca din 22 februarie 2022. Caci atunci a emis primarul adresa prin care a instiintat Sanador de refuzul privind emiterea autorizatiei de constructie.


Nicusor a incasat si o amenda de la ISC, dar tot nu s-a pus pe treaba


Pe scurt, situatia arata in felul urmator: spitalul Sanador a obtinut in anul 2019 Certificatul de Urbanism nr. 1560/1730877, ce a fost prelungit pana la data de 17.11.2021. Totodata, unitatea sanitara a initiat demersurile pentru obtinerea autorizatiei de construire ca sa poata extinde cladirea din strada Sevastopol, conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin HCGMB nr. 254/15.12.2015 in conformitate cu Avizul Arhitectului Sef nr. 15/08.06.2015.

Spitalul Sanador a obtinut toate avizele si acordurile mentionate in cuprinsul Certificatului de Urbanism nr. 1560/1730877 din 18.11.2019 (inclusiv avizul favorabil al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare – CNCAN) si a depus, in termenul de valabilitate al certificatului de urbanism, intreaga documentatie la registratura Primariei Municipiului Bucuresti. In 19 octombrie 2021, compania a depus la PMB cerere pentru autorizatia de constructie. In schimb, la 22 februarie 2022, primarul i-a comunicat societatii refuzul, pe motiv ca imobilul cu pricina pe care Sanador vrea sa-l ridice intra sub incidenta nu a PUZ-ului din 2015 mentionat mai sus, ci a Planului Urbanistic General (PUG) – vezi facsimil 1:

Intrucat PUZ Sevastopol 5 nu reglementeaza imobilul in cauza, documentatia de urbanism aplicabila este Planul Urbanistic General, care il incadreaza in zona CA2.

Intrucat proiectul propus nu respecta prevederile regulamentului de urbanism al zonei CA2 aferent Planul Urbanistic General cel putin in privinta retragerilor laterale, nu putem solutiona favorabil cererea dumneavoastra”.


Vazand asa, la 21 martie 2022, Sanador s-a adresat Inspectoratului de Stat in Constructii. La randul lui, ISC a raspuns in 12 aprilie 2022, anuntand ca l-a amendat pe Nicusor Dan cu 6.000 de lei pentru refuzul de emitere a autorizatiei (vezi facsimil 2). Subliniem ca amenda i-a fost aplicata primarului, nu primariei. De altfel, este a nenumarata oara cand Nicusor pateste asa ceva din pricina incapatanarii de a emite autorizatii de constructie, chiar daca petentii au toate documentele necesare. In ciuda sanctiunii contraventionale, edilul nu s-a lasat induplecat, asa incat, in 13 iulie 2022, Sanador a depus actiune la Tribunalul Bucuresti, cerand ca instanta sa-l oblige pe primar la emiterea autorizatiei. Ceea ce s-a si intamplat la 14 noiembrie 2022, sentinta TMB nr. 5936 fiind mentinuta in recurs de catre Curtea de Apel Bucuresti prin decizia nr. 2154 din 11 octombrie 2022. Cu toate acestea, in ciuda hotararii definitive a CAB, Nicusor Dan refuza sa emita autorizatia pentru extinderea Centrului Oncologic Sanador.


La o saptamana dupa decizia CAB, compania a trimis o notificare, solicitandu-i edilului sa se conformeze deciziei judecatoresti definitive (vezi facsimil 3).

Incheiem, mentionand ca Sanador a fost reprezentat in instanta de catre o echipa condusa de avocatii Vladimir Visoianu si Radu Dinulescu.Iata minuta sentintei TMB nr. 5936/2022 din dosarul nr. 19018/3/2022:


Admite actiunea. Anuleaza Adresa nr. 2000677/22.02.2022 si obliga paratul la emiterea Autorizatiei de construire pentru imobilul din Bucuresti, Sector 1, str. Sevastopol nr. 3A.

Ia act ca reclamanta a solicitat cheltuieli de judecata pe cale separata.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucuresti – Sectia a II-a de contencios administrativ si fiscal. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, azi, 14.11.2022”.


Redam minuta deciziei CAB nr. 2154/2023:


Respinge exceptia de nelegalitate ca inadmisibila. Respinge recursul, ca nefondat.

Definitiva. Pronuntata azi, 11.10.2023 prin punerea solutiei la dispozitia partilor, prin mijlocirea grefei”.


Prezentam cel mai important fragment din sentinta Tribunalului Bucuresti:


In fapt, prin Adresa nr. 2000677/22.02.2022 (fila 19 vol. I) emisa de catre parat i s-a raspuns reclamantei, in legatura cu cererea sa nr. 2000677/19.10.2021 (fila 20 vol.I) privind emiterea unei autorizatii de construire pentru un imobil in str. Sevastopol 3A Bucuresti Sector 1 in sensul ca „Intrucat PUZ Sevastopol 5 nu reglementeaza imobilul in cauza, documentatia de urbanism aplicabila este Planul Urbanistic General, care il incadreaza in zona CA2.

Intrucat proiectul propus nu respecta prevederile regulamentului de urbanism al zonei CA2 aferent Planului Urbanistic General cel putin in privinta retragerilor laterale, nu poate fi solutionata favorabil cererea”.

In drept, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 „(1) Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atat privat, cat si public”.

Art. 8 alin. (1) din acelasi act normativ prevede ca „Persoana vatamata intr-un drept recunoscut de lege sau intr-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemultumita de raspunsul primit la plangerea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns in termenul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanta de contencios administrativ competenta, pentru a solicita anularea in tot sau in parte a actului, repararea pagubei cauzate si, eventual, reparatii pentru daune morale. De asemenea se poate adresa instantei de contencios administrativ si cel care se considera vatamat intr-un drept sau interes legitim al sau prin nesolutionarea in termen sau prin refuzul nejustificat de solutionare a unei cereri, precum si prin refuzul de efectuare a unei anumite operatiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim. Motivele invocate in cererea de anulare a actului nu sunt limitate la cele invocate prin plangerea prealabila”.

Verificand actul contestat, referitor la apararile paratului in sensul ca prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care se refera la contrasemnarea dispozitiilor primarului general de catre secretarul general, nu sunt aplicabile in prezenta cauza, in conditiile in care actul contestat nu constituie o astfel de dispozitie a primarului general si nu poarta denumirea de „dispozitie” a primarului general sau ca actul contestat nu este un act care sa implice verificarea si certificarea de catre compartimentele de specialitate si semnarea de catre secretarul general si arhitectul-sef ori ca prevederile art.155 alin. (5) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ se aplica doar in cazul emiterii avizelor, acordurilor si autorizatiilor, iar actul contestat nu este nici aviz, nici acord si nici autorizatie, iar prevederile art. 6 alin. (3) si art. 7 alin. (13) din Legea nr. 50/1991 si prevederile art. 49 alin. (1) si (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 nu sunt aplicabile in prezenta cauza, in conditiile in care actul contestat nu este un certificat de urbanism sau o autorizatie de construire / desfiintare, tribunalul le apreciaza ca fiind intemeiate, urmand a respinge argumentele reclamantei, intrucat in mod evident dispozitiile mentionate nu sunt incidente in cauza.

In continuare, tribunalul retine ca reclamanta, in calitate de titular al dreptului de proprietate asupra imobilului situat in Bucuresti, Sector 1, str. Sevastopol nr. 3A, a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 1560/1730877 din 18.11.2019, prelungit pana la data de 17.11.2021, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea autorizarii lucrarilor de constructii privind extinderea cladirii destinate prestarii serviciilor medicale, in regim de inaltime 2S+P+5E-6E (cu monument istoric incorporat, in regim de inaltime Sp+P+M), cu un corp nou de constructie de servicii medicale si birouri, in regim de inaltime S+P-+-6E, pe suprafata terenului mai sus amintit (filele 46 si urm. vol. I).

Astfel, din inscrisurile depuse la dosarul cauzei, tribunalul constata ca reclamanta a obtinut toate avizele si acordurile mentionate in cuprinsul Certificatului de Urbanism nr. 1560/1730877 din 18.11.2019.

De asemenea, potrivit Hotararii nr. 254/15.12.2015, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat Planul Urbanistic Zonal – str. Sevastopol nr. 3A, Sector 1, in conformitate cu Avizul Arhitectului Sef nr. 15/08.06.2015, planul de reglementari urbanistice vizat spre neschimbare si Regulamentul Local de Urbanism aferent documentatiei mai sus amintite.

Astfel, din plansa de reglementari aferenta planului urbanistic zonal aprobat in temeiul HCGMB nr. 254/2015, rezulta ca imobilul situat in Bucuresti, Sector 1, str. Sevastopol nr. 3A este cuprins in limitele zonei studiate potrivit acestei documentatii de urbanism (fila 48 vol. I).

In acest sens este si Raspunsul nr. 1230/06.05.2022 emis de catre Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”, din care reiese ca “efectele produse prin aprobarea PUZ str. Sevastopol nr. 5, Sector 1, se extind inclusiv asupra imobilelor cuprinse in zona studiata, astfel incat aceasta documentatie de urbanism a avut rolul de a reglementa inclusiv retragerile corespunzatoare constructiilor propuse/posibil a fi edificate pe suprafata terenurilor situate in interiorul zonei studiate, nu doar pe parcela (str. Sevastopol nr. 5) care a generat PUZ” (fila 30 vol. I).

In conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1560/1730877 din 18.11.2019, Primaria Municipiului Bucuresti mentioneaza, in mod clar, faptul ca acest imobil a facut obiectul de studiu al PUZ str. Sevastopol nr. 5, sector 1, aprobat in temeiul HCGMB nr. 254/15.12.2015.

Tribunalul mai retine si ca, intr-adevar, Primaria Sectorului 1 confirma in cuprinsul Certificatului de Urbanism nr. 914/115/S/l7153 din 30.05.2018, emis in scopul autorizarii lucrarilor de desfiintare a constructiei mai sus amintite, faptul ca terenul situat in Bucuresti, Sector 1, str. Sevastopol nr. 3A este cuprins in limita de studiu a PUZ-ului Sevastopol nr. 5, aprobat cu HCGMB nr. 254/15.12.2015 (filele 36 si urm. vol. I).

Pe cale de consecinta, tribunalul apreciaza ca motivele invocate de catre parat in refuzul de emitere a autorizatiei de construire sunt neintemeiate, ceea ce reprezinta in fapt un refuz nejustificat de eliberare a autorizatiei de construire, desi reclamanta a facut dovada indeplinirii conditiilor legale pentru aceasta.

Pentru aceste considerente, in baza dispozitiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, tribunalul va admite actiunea si va anula Adresa nr. 2000677/22.02.2022 si obliga paratul la emiterea Autorizatiei de construire pentru imobilul din Bucuresti, Sector 1, str. Sevastopol nr. 3A”.


* Cititi aici intreaga sentinta TMB

Comentarii

# Ioana M. date 9 November 2023 16:57 +1

De executare silita vizand conturile primarului nu a auzit nimeni? Se vaita toata lumea ca babele. Ia sa il oblige cu 1000 lei pe zi de intarziere/ obligatie de a face si sa ii blocheze conturile pentru amenzi... O sa fie foarte receptiv.

# DODI date 9 November 2023 18:19 +1

Acest mucușor este prea îngrămădit pentru a-și aișa înggratitudibnea față de mucureștenii care l-au votat dacă nu ar avea spatele asigurat de o grupare toxică din cadrul SRI. Așa că buba trebuie căutată la gașca păstorită până deunăzi de alogenul HELLvig și ținută în brațe de alogenul josANUS de la Cotroceni.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 17.07.2024 – Fost judecator, actual secretar de stat in MJ, la sueta cu un inculpat

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva