24 June 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

NUME DE COD “AMENDATUL” - Avocatul Corneliu Liviu Popescu riposteaza in dosarul “Trofeul Calitatii” cu plangere impotriva sefei Inaltei Curti, Livia Stanciu, pentru anularea amenzii de 2000 lei. Completul de 5 a fost recuzat si se cere ICCJ sa publice pe cheltuiala sa, in trei ziare, hotararea de anulare a amenzii

Scris de: Adina A.STANCU - Razvan SAVALIUC | pdf | print

15 May 2012 17:18
Vizualizari: 21668

 

Razboi deschis intre avocatii premierului Adrian Nastase si presedinta Inaltei Curti, judecatoarea Livia Stanciu (foto) acuzata ca aplicat nejustificat o amenda de 2000 lei avocatului Corneliu Liviu Popescu, la ultimul termen din 10 mai al recursului din dosarul “Trofeul Calitatii”. Maestrul Liviu Popescu a depus marti o cerere in care solicita Completului de 5 al ICCJ, condus de sefa instantei supreme Livia Stanciu sa anuleze amenda pe care i-a dat-o in mod nejustificat, acuzand-o pe aceasta ca a comis un gest premeditat de umilire intrucat se afla in relatii de dusmanie cu el pentru cazul unei alte cliente a sa, judecatoarea Gabriela Birsan. Avocatul Liviu Popescu demonstreaza in cererea sa ca a fost amendat fara motiv, intrucat “la termenul din 10.05.2012, avocatul amendat pentru lipsa de la acest termen nu avea calitatea de aparator ales al partii, neavand imputernicire avocatiala depusa la dosar (...) imediat dupa sedinta de judecata din 02.05.2012, cand a fost fixat termenul din 10.05.2012, avocatul amendat a transmis Maestrului Viorel ROS - tot aparator ales al recurentului inculpat - copii dupa toate cererile si exceptiile depuse in scris la instanta, incunostintand despre aceasta si clientul, urmand ca Maestrul Viorel ROS sa sustina oral respectivele cereri si exceptii in sedinta de judecata din 10.05.2012.”


Autorul cererii, care va fi luata in discutie la termenul de miercuri 16 mai 2012 al dosarului „Trofeul calitatii” a solicitat nu doar anularea amenzii, cat si recuzarea intregului Complet de 5, dar si daune morale de 2000 lei siobligarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa publice, pe cheltuiala proprie, in trei ziare de circulatie nationala, a hotararii de constatare a nulitatii absolute a incheierii de aplicare a amenzii judiciare”, ca masura reparatorie pentru prejudiciul produs.

Publicam in continuare fragmente din cererea/declaratie de razboi a profesorului Corneliu Liviu Popescu, unul dintre marii specialisti in materia Drepturilor Omului.

Inalta Curte de Casatie si Justitie

Completul de 5 judecatori Penal 2

Dosar nr. 2470/1/2012

Termen: 16.05.2012

DOAMNA PRESEDINTA A COMPLETULUI DE 5 JUDECATORI PENAL 2,

Noi, av. Corneliu-Liviu POPESCU, avocat in Baroul Bucuresti, aparator ales al recurentului inculpat Adrian NASTASE, in nume propriu, avem onoarea a formula prezentele:

CERERI

1. in principal, solicitam constatarea nulitatii absolute a masurii aplicarii amenzii judiciare de 2.000 lei, prin incheierea din 10.05.2012

2. in solutionarea cererii de la pct. 1, formulam cerere de recuzare a tuturor celor 5 judecatori membri ai completului de judecata care a decis aplicarea amenzii judiciare

(...)

Motivele cererilor

In fapt, Prin incheierea din data de 10.05.2012, ne-a fost aplicata o amenda judiciara de 2.000 lei.

In drept

1. In principal, solicitam constatarea nulitatii absolute a masurii aplicarii amenzii judiciare de 2.000 lei, prin incheierea din 10.05.2012

(...)

Motivul 1 de nelegalitate - pe fond, gresita incadrare juridica a faptei

Pretinsa abatere judiciara a fost incadrata juridic la art. 198 alin. 4 lit. a) C.proc.pen., si anume "impiedicarea in orice mod a exercitarii, in legatura cu procesul, a atributiilor ce revin organelor judiciare". Se retine ca avocatul, prin absenta sa de la termenul din 10.05.2012, pentru care doar formal ar fi dovedit imposibilitatea prezentarii, a impiedicat instanta sa desfasoare cercetarea judecatoreasca in conditii de legalitate, obligand-o sa acorde un nou termen in cauza.

Art. 198 alin. 4 lit. a) C.proc.pen. are caracter general, fata de normele speciale continute la alin. 1 lit. b1) si alin. 3, si anume lipsa nejustificata a aparatorului ales, fara a-si asigura substituirea.

In aceste conditii, existand o norma speciala expresa, instanta era obligata sa dea calificarea juridica a pretinsei abateri judiciare stabilita prin norma expresa, iar nu calificarea figurand in norma cu caracter general, care nu este aplicabila.

Gresita incadrare juridica a faptei (pretinsa abatere judiciara) atrage nulitatea incheierii din 10.05.2012, sub aspectul amenzii judiciare aplicate avocatului.

Motivul 2 de nelegalitate - pe fond, fapta nu constituie abatere judiciara

Fapta pentru care s-a aplicat amenda judiciara nu constituie o abatere disciplinara. Astfel, potrivit art. 198 alin. 4 lit. a) C.proc.pen., constituie abatere judiciara "impiedicarea in orice mod a exercitarii, in legatura cu procesul, a atributiilor ce revin organelor judiciare", iar in conformitate cu alin. 1 lit. b1) si alin. 3, reprezinta abatere judiciara ”lipsa nejustificata a aparatorului ales […], fara a asigura substituirea, in conditiile legii”. Daca impiedicarea exercitarii atributiilor instantei de catre avocat s-a facut prin neprezentarea la sedinta de judecata, este necesar ca, in cauza:

- avocatul sa aiba calitatea de aparator al partii (un avocat care nu este aparatorul partii nu are cum, prin absenta sa, sa impiedice desfasurarea procesului);

- absenta avocatului sa fie nejustificata;

- avocatul sa nu fi luat, de indata ce a cunoscut situatia de impiedicare, masuri pentru a-si asigura substituirea;

- avocatul sa nu fi luat, de indata ce a cunoscut situatia de impiedicare, masuri de anuntare a instantei.

In fapt, niciuna dintre aceste conditii nu este indeplinita, avocatul dovedind o totala buna-credinta prin activitatea sa si neimpiedicand in vreun fel instanta sa-si exercite atributiile.

Primo, pentru termenul din 10.05.2012, avocatul amendat nu avea calitatea de aparator ales al recurentului inculpat.

Astfel, in Contractul de asistenta juridica nr. 157132 din 23.04.2012, incheiat cu partea, se stipuleaza expres ca obiectul sau il reprezinta ”consultatie privind posibilele violari ale drepturilor omului in Dosarul nr. 514/1/2009 al inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penala (Sentinta penala nr. 176/30.01.2012); asistenta privind respectarea drepturilor omului, redactare, semnare si depunere cereri incidente, chestiuni prealabile, exceptii si exceptii de neconstitutionalitate, precum si, in masura disponibilitatii de timp a avocatului, sustinerea acestora in sedinta de judecata (asistare/reprezentare) in Dosar nr. 2470/1/2012 (recurs) Inalta Curte de Casatie si Justitie - Complet 5 judecatori penal [subl.ns.]”.

Inainte de incheierea contractului de asistenta juridica, avocatul a adus la cunostinta potentialului client absenta din tara, in perioada 09-24.05.2012, pentru doua misiuni temporare de serviciu in strainatate, in calitate de profesor universitar. Clientul a fost constient si a consimtit la faptul ca, in aceasta perioada, avocatul nu il poate asista sau reprezenta in instanta.

La data incheierii contractului de asistenta juridica, se fixase termen de judecata pentru data de 02.05.2012. in aceste conditii, avocatul a convenit cu clientul redactarea in scris a unor cereri si exceptii, pe care sa le depuna in scris si sa le sustina oral in sedinta de judecata din 02.05.2012. in acest mod, avocatul ar fi asigurat nu numai redactarea in scris a cererilor si exceptiilor, ci si sustinerea orala a lor in sedinta de judecata.

Ca o consecinta logica a clauzelor contractului de asistenta juridica, a situatiei de fapt si a intelegerii cu clientul, avocatul a depus la dosar imputernicirea avocatiala nr. 660009 din 02.05.2012, in care se arata expres si explicit ca este angajat si are puteri de avocat pentru ”redactare, semnare, depunere cereri incidente, chestiuni prealabile, exceptii si exceptii de neconstitutionalitate si sustinerea lor, asistare/reprezentare in sedinta de judecata din 02.05.2012, Dosar nr. 2470/1/2012”.

Prin urmare, conform imputernicirii avocatiale aflate la dosar (fila 147), perfect disponibila completului de judecata, calitatea avocatului amendat de aparator ales al recurentului inculpat a existat exclusiv pentru sedinta de judecata din data de 02.05.2012. Pentru sedintele urmatoare, avocatul nu avea imputernicire avocatiala, neavand deci calitatea de aparator ales al partii si, prin urmare, nici dreptul, nici obligatia de a fi prezent la sedintele de judecata. Pentru termenul din 10.05.2012, cand a fost amendat, avocatul nu avea calitatea de aparator ales al partii, deci nu avea cum, prin absenta sa, sa impiedice instanta sa-si indeplineasca atributiile.

Sustinerea orala a cererilor si exceptiilor in sedinta de judecata din data de 02.05.2012 nu a fost posibila din motive absolut independente de vointa ori actiunea avocatului amendat ori a clientului sau. Astfel, cu incalcarea grava a legii si abuzand manifest de puterile sale, presedinta completului a refuzat recurentului inculpat, prin aparatorul ales (ulterior amendat), sa depuna in scris si sa sustina oral cererile si exceptiile in sedinta de judecata. Motivul a fost acela ca era nevoie ca respectivele cereri si exceptii sa fi fost depuse in prealabil in scris la dosar, pentru ca judecatorii membri ai completului de judecata sa le poata studia. Cu referire la respectivele cereri si exceptii, nicio dispozitie legala nu obliga partea ori avocatul acesteia sa le depuna in prealabil in scris la dosar, existand dreptul de a le ridica direct in sedinta de judecata, prin depunerea in scris si sustinerea orala. Avocatul a exercitat un drept al partii, de a cere sa poata depune in scris si sustine oral in sedinta de judecata cereri si exceptii. Pin natura lor, unele nici nu puteau fi depuse anterior la dosar (spre exemplu, avocatul nu putea anticipa lipsa de la dosar a unei imputerniciri a procurorului de sedinta ori faptul ca acesta nu va fi strigat la apelul cauzei). De asemenea, avocatul partii a prezumat competenta profesionala a judecatorilor compunand un complet de 5 judecatori (una dintre cele mai inalte formatiuni de judecata) al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (instanta judecatoreasca suprema), prezidat de presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie (cel mai inalt judecator national). Interdictia pusa avocatului partii de presedinta completului, de a depune in scris si de a sustine oral cererile si exceptiile, pe langa faptul ca a fost manifest ilegala si a exprimat un abuz de putere, nu este nici justificata pe motivul avansat (necesitatea studiului prealabil de catre judecatori), intrucat avocatul a aratat si a insistat asupra faptului ca doreste doar sa formuleze cererile si exceptiile, sa le depuna in scris si sa le sustina oral, urmand ca, daca instanta apreciaza necesar, sa acorde un nou termen pentru a se pronunta asupra lor. Avocatul a fost obligat sa depuna cererile si exceptiile in scris, la Registratura instantei, dupa terminarea sedintei de judecata.

Prin urmare, doar din cauza pozitiei manifest nelegale si vadit abuzive a presedintei completului, avocatul recurentului inculpat a fost in imposibilitate de a depune in scris si de a sustine oral cererile si exceptiile in sedinta de judecata din data de 02.05.2012, asa cum fusese angajat, cum convenise cu partea si cum depusese imputernicire avocatiala la dosar.

La termenul din 10.05.2012 insa, avocatul amendat pentru lipsa de la acest termen nu avea calitatea de aparator ales al partii, neavand imputernicire avocatiala depusa la dosar. Conform art. 126 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat, republicat in M.Of. nr. 898 din 19.12.2011 ("Contractul de asistenta juridica prevede, in mod expres, intinderea puterilor pe care clientul le confera avocatului. In baza acestuia, avocatul se legitimeaza fata de terti prin imputernicirea avocatiala […]"), singurul inscris prin care se dovedeste fata de terti calitatea de aparator al partii este imputernicirea avocatiala. Neavand calitatea de aparator ales pentru termenul din 10.05.2012 (care a existat exclusiv pentru termenul din 02.05.2012), avocatul nu avea nici obligatia, nici dreptul de a fi prezent.

In forma retinuta de instanta, abaterea judiciara pentru care i s-a aplicat avocatului amenda judiciara are un subiect activ calificat, si anume calitatea de aparator (ales ori din oficiu) al partii. Or, pentru sedinta de judecata din 10.05.2012, potrivit imputernicirii avocatiale exprese aflate la dosar, la dispozitia judecatorilor din completul de judecata, avocatul amendat nu avea calitatea de aparator ales al partii.

Neexistand obligatia de prezenta, fapta nu constituie abatere judiciara si incheierea prin care a fost aplicata amenda judiciara este grav nelegala, fiind nula absolut.

Secundo, nu este vorba despre o lipsa nejustificata a avocatului. La data sedintei de judecata, avocatul amendat se afla, in calitate de profesor la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, in misiune temporara de serviciu in strainatate. Este vorba despre Colocviul international in limba franceza, cu tema ”Jurisprudenta Curti Europene a Drepturilor Omului si doctrina”, organizat de Institutul International al Drepturilor Omului si Curtea Europeana a Drepturilor Omului, la sediul Curtii Europene a Drepturilor Omului din Strasbourg - Franta, in perioada 10-11.05.2012. Nu este vorba despre o simpla participare in randul publicului, ci de prezentarea, chiar in data de 10.05.2012 (data sedintei de judecata cand a fost amendat), a unei comunicari stiintifice, chiar prima dintre comunicarile stiintifice din program. Colocviul international a fost unul deosebit de prestigios, cu participarea a numerosi actuali si fosti judecatori ai Curtii Europene a Drepturilor Omului si a reputati universitari din domeniul stiintelor juridice.

Participarea avocatului la acest colocviu international si tema comunicarii stiintifice prezentate au fost decise inca din luna ianuarie 2012. De asemenea, biletele de avion au fost achizitionate in luna martie 2012. Prin urmare, decizia privind participarea la aceasta manifestare stiintifica internationala a fost luata cu mult inainte de fixarea datei sedintei de judecata din 10.05.2012, neexistand niciun dubiu ca nu a fost o lipsa intentionata ori nejustificata.

Tertio, lipsa avocatului nu s-a facut fara asigurarea participarii la sedinta de judecata a altor aparatori alesi ai partii, inclusiv pe cererile si exceptiile depuse in scris de avocatul amendat. Pe de o parte, la termenul din data de 10.05.2012, recurentul inculpat Adrian NASTASE a fost reprezentat de trei dintre aparatorii sai alesi.

Contrar celor retinute in mod complet neadevarat in incheierea din 10.05.2012 (dovada a consecintelor nerespectarii grosiere a dreptului la aparare al avocatului amendat), dupa angajarea sa ca aparator ales si inainte de termenul din 02.05.2012, a avut loc o lunga intalnire a tuturor aparatorilor alesi ai recurentului inculpat, in prezenta acestuia, la care au fost discutate si stabilite cererile si exceptiile care vor fi redactate si sustinute oral de avocatul amendat, ordinea acestora si alte chestiuni de strategie a apararii.

Cu ocazia acestei intalniri, toti ceilalti aparatori alesi ai recurentului inculpat au luat la cunostinta faptul ca in perioada 09-24.05.2012, avocatul amendat se afla in imposibilitate de a participa la sedintele de judecata, fiind plecat in misiuni de serviciu in strainatate, ca profesor universitar.

De asemenea, tot contrar celor retinute in mod complet neadevarat in incheierea din 10.05.2012, dand dovada de diligenta maxima, imediat dupa sedinta de judecata din 02.05.2012, cand a fost fixat termenul din 10.05.2012, avocatul amendat a transmis Maestrului Viorel ROS - tot aparator ales al recurentului inculpat - copii dupa toate cererile si exceptiile depuse in scris la instanta, incunostintand despre aceasta si clientul, urmand ca Maestrul Viorel ROS sa sustina oral respectivele cereri si exceptii in sedinta de judecata din 10.05.2012.

Mai mult, in data de sambata, 05.05.2012, a avut loc o noua intalnire directa intre avocatul amendat si Maestrul Viorel ROS, in care acestia au discutat, inter alia, despre cererile si exceptiile depuse in scris la 02.05.2012 de avocatul amendat, urmand ca ele sa fie sustinute oral, la 10.05.2012, de Maestrul Viorel ROS.

Faptul ca Maestrul Viorel ROS s-a aflat in imposibilitate de participare la sedinta de judecata din 10.05.2012, pentru motive medicale aparute ulterior, nu are cum sa fie imputat in vreun fel avocatului amendat, care a luat toate masurile de precautie necesare pentru ca, la termenul din 10.05.2012, sa poata fi sustinute oral, in numele si pe seama clientului comun, cererile si exceptiile depuse in scris. Ar fi absurd ca instanta sa-i pretinda avocatului amendat sa ia masuri ca avocatul care trebuia sa il substituie sa nu se imbolnaveasca.

Prin urmare, de totala buna credinta, avocatul amendat se asigurase in prealabil ca urma ca exceptiile si cererile depuse de el in scris la instanta sa fie sustinute oral de un alt avocat, iar faptul ca acesta s-a imbolnavit grav si nu a putut in mod justificat sa participe la sedinta de judecata din 10.05.2012 nu poate fi imputat nici avocatului bolnav, nici avocatului substituent.

Quatro, de indata ce a cunoscut situatia, avocatul a luat masuri pentru a incunostinta instanta despre absenta sa. In prealabil, trebuie aratat ca, in sedinta publica de judecata din 02.05.2012, avocatul a incercat cu doua ocazii sa aduca la cunostinta instantei de judecata faptul ca nu va putea fi prezent la termenul din 10.05.2012: prima data dupa ce nu a fost lasat sa depuna in scris si sa sustina oral cererile si exceptiile, a doua oara cand alti avocati, precum si recurentul inculpat au solicitat sa nu fie stabilit termenul de judecata pentru 10.05.2012. Cu ambele ocazii, avocatului i s-a interzis de presedinta completului de judecata sa ia cuvantul si sa formuleze cererea, pentru a putea aduce la cunostinta instantei acest aspect obiectiv. Avocatul amendat este un avocat disciplinat si respectuos fata de instanta, asa incat nu vorbeste daca nu i se da cuvantul de presedintele completului de judecata. Ascultarea inregistrarii audio a sedintei din 02.05.2012 face dovada clara in acest sens (iar nu incheierea de sedinta, in care apar inexactitati, cum ar fi faptul ca si avocatul ulterior amendat ar fi pus concluzii, alaturi de Maestrii Viorel ROS, Lucian BOLCAS si Adrian MICLESCU, de amanare a cauzei fata de cererile formulate de avocatii altor parti, fapt complet fals - fila 4 din incheiere).

Dupa terminarea sedintei de judecata din 02.05.2012, recurentul inculpat i-a solicitat avocatului ulterior amendat sa faca demersuri pentru a nu participa la colocviu sau pentru a modifica data prezentarii comunicarii sale stiintifice. Acest lucru a fost imposibil, atat ca urmare a prestigiului deosebit al colocviului, cat si a rigorii academice privind ordinea stabilita si logica a prezentarii comunicarilor stiintifice.

In data de 09.05.2012 (in preziua sedintei de judecata si in ziua deplasarii spre Strasbourg), dupa-amiaza, din convorbirile telefonice purtate cu recurentul inculpat si cu maestrul Viorel ROS, cand se afla pe aeroportul din Bucuresti, respectiv in tranzit pe cel din Paris, avocatul amendat a aflat ca Maestrul Viorel ROS s-a imbolnavit grav si nu poate participa la sedinta de judecata din 10.05.2012. De altfel, convorbirea telefonica avuta cu Maestrul Viorel ROS a fost quasi-ininteligibila, acesta avand mari dificultati de a vorbi. In aceste conditii imposibil de anticipat, recurentul inculpat i-a solicitat telefonic avocatului ulterior amendat sa depuna o cerere de amanare a sedintei de judecata din 10.05.2012, spre a putea fi prezent personal sa sustina oral cererile si exceptiile. Avocatul s-a conformat cererii clientului si a facut demersuri pentru a obtine o copie a ordinului de deplasare care sa justifice cererea (act care nu se afla in posesia sa imediata), prin intermediul doamnei asistent universitar Daniela Anca DETESEANU. Aceasta a obtinut, prin email, o copie a ordinului de deplasare, in dupa amiaza zilei de 09.05.2012, adica dupa terminarea programului de lucru cu publicul a Registraturii instantei. Email-ul a fost retrimis, impreuna cu o cerere de amanare redactata extrem de rapid in tranzit pe aeroportul din Paris, catre avocata Oana GHIURCA, avocat colaborator la Cabinetul de Avocat "Corina-Ruxandra Popescu", cu care avocatul amendat se afla in raporturi de conlucrare profesionala.

Imediat ce a fost posibil, adica in data de 10.05.2012, ora 10,00 (momentul inceperii programului de lucru cu publicul al Registraturii instantei), un alt avocat colaborator al cabinetului aflat in raporturi de conlucrare profesionala (avocat Madalina CIORAN) s-a prezentat la Registratura pentru a depune cererea de amanare, insotita de dovada lipsei justificate (ordinul de deplasare), fara a intarzia si a astepta inceperea sedintei de judecata, fixate pentru ora 11,00. in mod complet fals, in incheierea din 10.05.2012 se sustine ca respectiva cerere de amanare ar fi fost depusa la ora 10,30 (fila 5 din incheiere), in realitate depunerea fiind facuta imediat dupa inceperea programului de lucru cu publicul, la ora 10,05. Pentru informarea judecatorilor membri ai completului, programul de lucru cu publicul al serviciilor instantei incepe la ora 10,00, iar depunerea unui act in dosar necesita, in prealabil, luarea unei vize de la Arhiva Completului de 5 judecatori (aflata la mezanin), urmata de depunerea propriu-zisa a actului la Registratura generala (aflata la parter). Pe cererea de amanare, functionarul de la Registratura generala a consemnat expres ca aceasta a fost depusa la ora 10,05. Daca a fost nevoie de 25 de minute pentru ca respectiva cerere sa fie deplasata si depusa la dosar de personalul administrativ al instantei, aceasta este o problema de organizare interna a instantei, de competenta presedintei instantei (care este si presedinta de complet), iar nu a avocatului amendat.

Subliniem faptul ca depunerea cererii de amanare nu inseamna existenta calitatii de aparator ales al partii la sedinta din 10.05.2012, ci formularea unei cereri de amanare tocmai pentru a se putea exercita in viitor o asemenea calitate, in temeiul unei imputerniciri avocatiale ulterioare.

In concluzie:

- avocatul nu a avut calitatea de aparator ales pentru termenul din 10.05.2012, depunand imputernicire avocatiala exclusiv pentru termenul din 02.05.2012;

- a lipsit complet justificat, pentru un motiv cu mult anterior stabilirii datei sedintei de judecata din 10.05.2012 (iar nu inventat pro causa);

- discutase in prealabil cererile si exceptiile cu toti membrii echipei de avocati si isi asigurase, dupa sedinta din 02.05.2012, substituirea pentru sedinta din 10.05.2012;

- a fost impiedicat in doua ocazii de presedinta completului, la sedinta din 02.05.2012, sa ia cuvantul si sa informeze instanta despre imposibilitatea sa de participare in 10.05.2012;

- a actionat cu totala-buna credinta si conform instructiunilor exprese ale clientului si a formulat cererea de amanare imediat ce a fost instiintat de situatia exceptionala survenita si imediat ce a fost posibil.

Prin nimic, avocatul amendat nu a impiedicat instanta sa-si exercite atributiile, deci fapta nu constituie abatere judiciara, amenda aplicata fiind vadit nelegala.

Ca o comparatie, si la termenul din 16.05.2012, avocatul trebuia sa se afle in misiune temporara de serviciu in strainatate, ca profesor invitat la Universitatea Paris I Panteon-Sorbona, in perioada 14-24.05.2012, aspect de asemenea cunoscut inca de la angajarea in cauza de catre client si de ceilalti avocati. Totusi, fiind vorba de o deplasare de mai lunga durata si care nu este legata imperativ de o anumita data ce nu poate fi sub nicio forma modificata, imediat dupa fixarea termenului la 16.05.2012 avocatul a luat masuri pentru modificarea perioadei activitatii la Paris, pentru a putea fi prezent la sedinta de judecata din data de 16.05.2012 (cu toate ca nu avea nicio obligatie in acest sens, imputernicirea sa avocatiala fiind exclusiv pentru termenul din 02.05.2012). Pentru toate aceste motive, rezulta ca fapta nu constituie abatere judiciara, asa incat incheierea prin care s-a aplicat amenda judiciara este grav nelegala.

(...)

Motivul 4 de nelegalitate - procedural, sanctiunea judiciara a fost aplicata cu violarea grava a garantiilor conventionale ale procesului echitabil

Asa cum s-a aratat supra (sub aspectul admisibilitatii acestui capat de cerere), aplicarea amenzii judiciare (avand o natura penala in sens european autonom) s-a facut fara respectarea garantiilor minimale ale unui proces echitabil, adica fara ca avocatului amendat sa i se aduca la cunostinta invinuirea, fara ca acesta sa poata sa-si formuleze apararea, sa propuna martori si probe, sa fie instiintat de procedura impotriva sa, sa beneficieze de o instanta impartiala (aspect care va fi dezvoltat si infra), care a cumulat rolurile de acuzator si judecator pretins impartial.

Constatarea, prin incheierea din 10.05.2012, a savarsirii abaterii judiciare si aplicarea amenzii judiciare s-au facut deci cu violarea grava a dreptului consacrat de dispozitiile art. 6 parag. 1 dimensiunea penala si parag. 3.a, b. c si d Conventia europeana a drepturilor omului, asa cum au fost interpretate in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, sub aspectul caracterului echitabil al procedurii, al impartialitatii instantei si al drepturilor apararii, ceea ce atrage nulitatea absoluta a incheierii.

Pentru avocatul amendat, proba suprema a absurditatii amenzii aplicate este reprezentata de hohotele de ras starnite in Palatul Curtii Europene a Drepturilor Omului, in data de 10.05.2012, in cadrul dezbaterilor dupa prezentarea comunicarii sale stiintifice. Cu aceasta ocazie, avocatul amendat a informat participantii la colocviul international despre faptul ca prezenta sa si prezentarea comunicarii stiintifice l-au costat 500 de euro (echivalentul aproximativ al amenzii judiciare), fiind amendat pentru acest motiv de o formatiune de judecata a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, prezidata chiar de presedinta instantei supreme. De teama sa nu fie acuzat de savarsirea vreunei infractiuni, avocatul amendat se abtine sa redea in vreun fel opiniile care i-au fost transmise in discutii personale de prestigiosi participanti la colocviu.

(...)

2. in solutionarea cererii de la pct. 1, formulam cerere de recuzare a tuturor celor 5 judecatori membri ai completului de judecata care a decis aplicarea amenzii judiciare

Asa cum a fost formulata la pct. 1 si pentru a constitui un remediu efectiv in sens conventional, cererea de constatare a nulitatii absolute trebuie solutionata de un complet compus din judecatori impartiali, ceea ce, evident, nu poate fi cazul pentru judecatorii care au constatat vinovatia avocatului, au constatat ca fapta constituie abatere judiciara si i-au aplicat acestuia amenda judiciara.

Judecatorii in cauza nu mai pot fi impartiali, asa cum cer art. 6 parag. 1 din Conventia europeana a drepturilor omului si art. 21 alin. (3) si art. 124 alin. (2) din Constitutie. Ei si-au spus deja parerea cu privire la cauza, motiv de incompatibilitate prevazut de art. 47 C.proc.pen., aplicat mutatis mutandis.

Acest motiv de recuzare ii vizeaza pe toti cei 5 membri ai completului de judecata care a adoptat incheierea din 10.05.2012.

Distinct de acest motiv de recuzare, exista un motiv suplimentar de recuzare pentru doamna judecator Livia STANCIU, pentru care avocatul amendat are motive obiective sa o suspecteaza ca nutreste sentimente de dusmanie fata de el, cauza de incompatibilitate prevazuta de art. 48 alin. 1 lit. g) C.proc.pen.

Astfel, avocatul amendat este implicat in alte cauze, in care este pusa in discutie violarea grava a drepturilor omului de Inalta Curte de Casatie si Justitie, condusa administrativ de doamna judecator Livia STANCIU.

In concret, avocatul amendat este avocatul domnului judecator CEDO Corneliu BIRSAN si al doamnei judecator iCCJ Gabriela-Victoria BIRSAN, formuland in numele acestora, inter alia, cereri, plangeri administrative, sesizari disciplinare, plangeri penale si actiuni in justitie, implicand Inalta Curte de Casatie si Justitie sau judecatori ori alt personal al acesteia. Spre exemplu, iCCJ are calitatea de parat in Dosarul nr. 15686/3/2012 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a de contencios administrativ si fiscal. Mai mult, in mod vadit abuziv, presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie a decis, la 16.11.2011 (impreuna cu vicepresedinta instantei) inlocuirea doamnei judecator Gabriela-Victoria BIRSAN de la prezidarea unui complet de 5 judecatori, iar ulterior a propus Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa i se interzica doamnei judecator Gabriela-Victoria BIRSAN sa participe la sedintele de judecata (propunere respinsa de colegiul de conducere).

De asemenea, in legatura cu o cauza aflata pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului, avocatul amendat a facut cereri de informatii de interes public la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care au determinat, succesiv, masuri contradictorii dispuse de vicepresedinta si de presedinta instantei, aspecte relatate pe larg si in mod critic in presa. Refuzul comunicarii unor informatii de interes public a dus la formularea, de avocatul amendat, a unei actiuni impotriva Inaltei Curti de Casatie si Justitie, formand obiectul Dosarului nr. 14043/3/2012 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a de contencios administrativ si fiscal.

(...)

9. Cumulat cu pct. 1, solicitam obligarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa publice pe cheltuiala proprie, in trei ziare de circulatie nationala, hotararea de constatare a nulitatii amenzii judiciare si sa plateasca avocatului amendat suma de 2.000 lei cu titlu de reparatie pentru prejudiciul moral.

Mass media a redat pe larg desfasurarea procesului fostului Prim Ministru Adrian NASTASE. Cu aceasta ocazie, au fost indicate expres in presa numele avocatului si faptul ca a fost amendat pentru savarsirea unei abateri judiciare. Masura instantei a fost extrem de popularizata, iar instanta a fost in mod evident constienta de mediatizarea cauzei, inclusiv a masurii pe care urma sa o ia, de amendare. Prestigiul profesional al avocatului, care nu a suferit nicio alta sanctiune disciplinara sau judiciara, a fost grav lezat, fiind considerat autorul intentionat al unor manopere ilicite, de tergiversare a cauzei.

In realitate, asa cum s-a aratat, avocatul a actionat cu totala buna-credinta, iar sanctiunea judiciara i-a fost aplicata cu violarea grava a garantiilor minimale de procedura echitabila si, posibil, in considerarea unor sentimente de dusmanie nutrite de presedinta completului.

Pe langa lezarea grava a prestigiului profesional, avocatului amendat i-au fost create, prin aceasta masura manifest abuziva, sentimente puternice de injustitie, de teama fata de aparatul represiv, de neincredere in cea mai inalta instanta judiciara si in cel mai inalt judecator din Romania si, prin aceasta, in intreaga justitie.

Tot ceea ce a dorit, urmarit si obtinut instanta a fost umilirea publica grosiera a avocatului. Problema care se pune este aceea de demnitate a avocatului amendat, iar nu neaparat a cuantumului amenzii (avocatul amendat are un onorariu orar de 500 euro + TVA, ceea ce inseamna ca amenda aplicata reprezinta 54,5 minute, punandu-i indirect si o problema de dificultate de calcul a unui onorariu suplimentar pentru client; daca i s-ar fi aplicat o amenda de 2.200 lei, ar fi fost mult mai usor de facturat pur si simplu o ora intreaga).

Repararea prejudiciului semnifica in primul rand aducerea la cunostinta publicului, prin intermediul presei, a ilegalitatii amenzii judiciare aplicate, deci a nevinovatiei totale a avocatului. De aceea se impune obligarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa publice, pe cheltuiala proprie, in trei ziare de circulatie nationala, a hotararii de constatare a nulitatii absolute a incheierii de aplicare a amenzii judiciare.

In plus, ziua in care avocatul a fost amendat are o semnificatie cu totul speciala pentru acesta, fiind vorba de aniversarea casatoriei sale. Ziua in care trebuia sa fie bucuros pentru acest moment important s-a transformat, ca urmare a actiunii constiente a membrilor completului de judecata, intr-una a umilintei.

Prejudiciul moral suferit este cuantificat material exact la nivelul amenzii judiciare aplicate, adica 2.000 lei.

Conform jurisprudentei constante a Curtii Europene a Drepturilor Omului, in cazul violarii unui drept conventional, pierderea calitatii de victima este atrasa nu numai de recunoasterea existentei violarii (ceea ce, in cauza, ar rezulta din constatarea nulitatii absolute a masurii aplicarii amenzii judiciare), ci si din repararea prejudiciului suferit, ceea ce nu se poate face decat prin ordonarea publicarii in presa a hotararii de constatare a nulitatii amenzii judiciare si prin repararea materiala a prejudiciului moral suferit. Repararea morala si materiala a prejudiciului trebuie facuta de inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de comitent, iar nu de judecatori, pentru a nu fi afectata independenta acestora. Din acest motiv, nu este necesara stabilirea prealabila a raspunderii penale sau disciplinare a judecatorilor.

Mijloace de proba

Solicitam incuviintarea si administrarea urmatoarelor probe:

1. inregistrarile audio, notele de sedinta ale magistratului asistent si incheierile de la sedintele de judecata din 02.05.2012 si 10.05.2012; solicitam sa ni se elibereze copii ale inregistrarilor audio si ale notelor de sedinta si sa fie audiate in sedinta publica inregistrarile audio.

2. Proba cu inscrisuri:

- depunem alaturat fotocopii dupa: contractul de asistenta juridica (extras); dovezile deplasarilor in strainatate in interes de serviciu in perioadele 9-13 si 14-24.05.2012 (ordine de deplasare, bilete avion, adeverinta in traducere certificata, program); email-uri din 09.05.2012 privind demersurile pentru obtinerea unei copii a ordinului de deplasare; extrase de presa;

- solicitam sa fie vizate spre neschimbare urmatoarele inscrisuri, aflate in original la dosarul cauzei: imputernicirea avocatiala proprie (fila 147); dovada imposibilitatii medicale de prezentare a maestrului Viorel ROs la termenul din 10.05.2012; intrucat analizam posibilitatea formularii de plangeri penale si sesizari disciplinare impotriva celor 5 judecatori membri ai completului, pentru a nu exista nici un dubiu privind inlaturarea posibilitatii de disparitie a actelor din dosar, solicitam ca vizarea spre neschimbare sa se faca de doamna magistrat asistent.

3. Proba cu martori: solicitam audierea ca martori a recurentului inculpat Adrian NASTASE, a Maestrului Viorel ROS, a asistentei universitare Daniela Anca DETESEANU, a avocatelor Oana GHIURCA si Madalina CIORAN.

Aspecte procedurale

Solicitam sa participam la judecarea cererilor, inclusiv la judecarea cererii de recuzare, sens in care solicitam sa fim citati la sediul profesional. Solicitam judecarea cererilor noastre (cu exceptia cererii de recuzare) in sedinta publica de judecata, nu avem nimic de ascuns si nu ne este frica de adevar.

Daca este posibil, suntem de acord ca judecarea sa aiba loc la data de 16.05.2012. in caz contrar, solicitam ca judecarea cererilor noastre sa nu se faca in perioada 17-24 mai inclusiv, deoarece, in calitate de profesor la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, suntem plecati in misiune temporara in strainatate, la Paris - Franta, ca profesor invitat la Universitatea Paris I Panteon-Sorbona. Acest lucru nu intarzie cu nimic judecarea pe fond a cauzei penale a clientului nostru.

Ne rezervam dreptul de a formula plangeri penale si sesizari disciplinare, in termenul de prescriptie. Analizam posibilitatea de a face acest lucru dupa terminarea mandatului prezidential al persoanei care a semnat decretul de numire in functie a presedintei Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a procurorului general de pe langa ICCJ, pentru a avea garantia unor proceduri independente.”

Av. Corneliu-Liviu POPESCU

* Cititi aici cererea integrala a avocatului Corneliu Liviu Popescu depusa marti la ICCJ

Comentarii

# Ioana D"arc date 15 May 2012 18:07 -11

Livia Stanciu=Luisa Monica Macovei=TORTIONARI COMUNISTI ramasi in functii datorita Pulimii lui Taica...!!!

# Pulimea Taichii date 15 May 2012 20:08 +4

Are you talking to me, Ioană ?! :-)

# DOREL date 16 May 2012 09:22 -1

Asa nu se mai poate, justitia trebuie sa devina prioritatea prioritatilor in Romanica noastra ! Statul de drept nu se poate construi decat cu o putere judecatoreasca adevarata, reala si corecta. Acum, ne-am procopsit cu toate scursorile proletcultiste, cu urmasii si ******larii lor. Daca nu rezolvam rapid nenorocirea care este justitia de azi, suntem pierduti definitiv ! Pentru ca, daca justitie nu e, nimic nu e ! Parerea mea ...

# Zoro date 15 May 2012 18:09 +4

Mie unul imi place "meciul" dintre cei doi.Dar mestrul L.P. uita cine detine puterea. In ceea ce priveste cererea de anulare a amenzii are doua parti.Una buna si una rea. Cea buna este faptul ca asa trebuia sa procedeze intr-o prima faza,iar cea rea este ca nu trebuia sa comenteze asa de mult in cerere. I-a oferit sansa stimabilei Liva Stanciu sa-i respinga cerea inspiranduse chiar din petitie.Eu unul i-as sugera maestrului sa faca o plangere si la inspectia judiciara,nu ca sar rezolva favorabil,altele sunt motivele si maestrul cred ca le stie.Dupa cat cunosc eu, slabe sanse cu recuzarea.

# enduru date 15 May 2012 18:50 0

circ ieftin, de Romania

# Fantomas date 15 May 2012 19:04 +1

endurule circul ieftin din Romania ne costa mult,prea mult.Mie dor de 1907.

# Dragos date 15 May 2012 19:07 +7

Doua intrebari am eu dupa ce am citit asta: 1. Oare CLP l-a facturat pe AN si pentru redactarea si documentarea acestei cereri? si 2. Oare cat timp liber trebuie sa ai ca sa formulezi astfel de cereri?

# Dramo date 15 May 2012 19:15 -3

@Dragos=> Probabil ca tu esti avocatul care nu are timp sa redacteze cererile in apararea clientilor. Sunt convinsă că îţi minţi clienţii că ai depus cererea, concluziile, întâmpinările etc  De unde să ştie ei cum să te verifice? Cum să le dea lor prin cap că de fapt eşti un şarlatan?  ;-)

# Dragos date 15 May 2012 22:32 +5

Pai, scuze dar asta e in apararea proprie, nu in apararea clientilor. Si tocmai pentru ca cererile clientilor imi mananca tot timpul, as da linistit 2000 de lei ca sa imi petrec timpul ramas cu copilul, decat sa fac cereri din astea.

# A_L_I_E_N date 15 May 2012 19:27 +3

Sah-mat!!! Un rechizitoriu la adresa abuzului, vanitatii si a suficientei . Cred ca maestrul se strica de ras imaginandu-si "senzatiile" si "reactiile" doamnei la citirea materialului. Iar faptul ca acesta ar putea fi sustinut si in sedinta publica, cred ca va duce la un minim de medicatie ... Din pacate insa, aceasta urecheala unica prin curaj si fara precedent, nu va avea alte efecte decat ura vesnica a doamnei si probabil si "pedepsirea" clientului... Noua putere politica sper ca va avea taria de a adopta unica masura ce mai poate schimba ceva : sanctiunea disciplinara de excludere din magistratura pentru magistratul ce a cauzat, repetat - condamnare CEDO ...

# catalin date 15 May 2012 19:42 -6

Impertinenta si nesimtirea acestei asa numite Magistrat nu are limite si bun simnt Itrebare pt.acest "MONSTRU"-al JUSTITIEI- ROMANE , cine sint ucigasii REVOLUTIEI si CINE a instrainat FLOTA ROMANIEI- dupa 22 de ani nu avem un raspuns, in schimb o dam cu A. NASTASE, si cu C,VOICU; M-dam fati VALIZA.

# cc date 16 May 2012 16:20 0

Avetzi urmasi?

# Pulimea Taichii date 15 May 2012 19:50 -4

Hai, măi, că nu-mi vine să cred ... adecă tan'Livia nu a citit ce scria ... pe împuternicirea avocatului ? Nu a văzut că apărătorul ... nu avea mandat pentru şedinţa din 10 mai ? Hmmm, nu pot să nu mă întreb ... oare ce nu a mai fost citit ... din cuprinsul dosarului ? :sad:

# Fantomas date 15 May 2012 20:10 -1

imnul justitiei Romane ; Ceata lui Presedinte Intra mandra in sedinte Toti luptatori de soi Dai intr-unul tipa doi Aualeu ce taraboi, Dai intr-unul tipa doi Aprigi ca niste zmei Te omoara din condei Aroganti si sfidatori Latra cainii dupa ei ham ham ham ce derbedei Latra cainii dupa ei

# CI date 15 May 2012 22:17 +6

Ce idiot obraznic şi arogant. El chiar a crezut că vorbeşte cu papagali, că poate păcăli pe oricine! Zice că nu mai era avocat după 02.05.2012, dar pe de altă parte, în 10.05.2012, a propus amânarea cauzei pentru a susţine excepţii! Păi, dacă nu mai era avocat, în ce calitate a formulat această cerere, în ce calitate să mai susţină excepţiile, că el nu exercită un drept propriu, ci dreptul părţii pe care o reprezintă? Invocă un contract de asistenţă confidenţial la care instanţa, conform legii, nu avea acces! Contractul de asistenţă juridică e un contract ca oricare altul şi care poate fi dovedit şi prin alte mijloace de probă, ca de exemplu declaraţia lui Adrian Năstase (care a recunoscut că pseudomaestrul CL Popescu e avocatul lui) şi a altor avocaţi ai săi, coroborate cu însăşi cererea de amânare semnată de CL Popescu! Cu câtă neruşinare minte tupeistul francofon.

# CI ptr golanul CL Popescu date 15 May 2012 22:29 +12

Aşa-zisul profesor CL Popescu vorbeşte de faptul că el ar fi adus la cunoştinţă instanţei că nu se va putea prezenta la termenul din data de 10.05.2012, dar nu i s-a dat cuvântul şi el e cuminte, nu vorbeşte neîntrebat! Deci instanţa trebuia să-l întrebe: "Preamărite şi preaiubite profesor universitar şi doctor CL Popescu, îndrăznim a vă întreba, dacă pentru termenul din data de 10.05.2012 ne veţi putea onora cu prezenţa dvs? Vă mulţumim anticipat pentru răspuns, maestre, precum şi pentru faptul că existaţi!". Deci nu a putut spune instanţei în timp util, a prins curaj în a spune instanţei chiar la termenul din 10.05.2012, când nu se mai putea face nimic! Deci nu s-a urmărit amânarea, tergiversarea? S-o creadă cine e tâmpit!

# CI date 15 May 2012 22:37 +7

CL Popescu spune că unele împrejurări l-au surprins şi nu a putut să pregătească dinainte excepţiile. De exemplu, CL Popescu nu s-a aşteptat să nu găsească la dosar împuternicirea PROCURORULUI !? Cine să-l împuternicească, procurorul şef? Şi procurorul şef de cine să fie împuternicit, de poporul român? CL Popescu e neghiob? Păi, procurorul e reprezentant convenţional, el reprezintă în baza convenţiei sau a legii? A citit Constituţia? CL Popescu a fost şi a rămas un măscărici. Nici nu ştie că a ajuns de râsul lumii juridice. Nu mai spune lumea bancuri, îl pomeneşte pe CL Popescu.

# CI date 15 May 2012 22:52 +10

Cât orgoliu pe acest deşeu!? E şocat că instanţa a îndrăznit să-i sancţioneze mârlăniile! Cum şi-a permis instanţa să sancţioneze pe ditamai profesorul universitar, unsul lui Dumnezeu!? Ce individ penibil şi mărunt e CL Popescu ăsta...Ce ironii ieftine! Auzi: el a prezumat că judecătorii sunt competenţi, că nu se aştepta la asemenea greşeli elementare de la o "formaţiune" a celei mai înalte instanţe în stat, că nişte papiţoi au murit de râs când el a povestit cât de ridicoli sunt judecătorii din România. Rar mi-a fost dat să văd atâta obrăznicie în acte adresate instanţei de avocaţi. Sper să-l sancţioneze din nou pe acest derbedeu cu pretenţii. La început am râs cu lacrimi de acest boschetar al periferiei lumii juridice, acum a început să mă deranjeze şi să-mi provoace scârbă. Hai, băgaţi minusuri! Amenzile contravenţionale sunt sancţiuni penale în sensul CEDO. De amenzi judiciare, n-am auzit vreo speţă...Să ne spună şi nouă maestrul decizia CEDO cu pricina! Ce a scris CL Popescu de a ajuns profesor universitar?

# CI, un frustrat de procuror DNA plin de achitari date 15 May 2012 22:55 -8

CI, tu esti un jeg. Un nenorocit de procuror DNA, frustrat si plin de achitari ca ******-ul de hartii. Ai tu fata sa vorbesti de un maestru ca Liviu Popescu???

# A_L_I_E_N date 15 May 2012 23:16 -3

Lui CI daca-i iei legitimatia, ori se sinucide ori se apuca sa tortureze pisici ... Asta nu iese pe strada singura, si merge doar pe unde este lumina ... O frustrata mediocra, fudula si cumplit de invidioasa ... Io zic cand o sa-i faca institutiile abilitate cuvenitul control la zona ce-i oboseste inutil gatul, sa ascundeti fratilor pisicile ...

# DOREL date 16 May 2012 09:26 -4

Mai draga CI, parca te-am mai intrebat: la 112 nu ai incercat ? Acolo, sigur vei avea succes, pe-aici te cam ia lumea cu pietre din cate vad eu, si e pacat pentru sensibilitatea ta ! Parerea mea ...

# cornelus date 15 May 2012 22:18 +9

"...solicitam obligarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa publice pe cheltuiala proprie, in trei ziare de circulatie nationala, hotararea de constatare a nulitatii amenzii judiciare si sa plateasca avocatului amendat suma de 2.000 lei cu titlu de reparatie pentru prejudiciul moral..."-asta e foarte tare. Maestre poate ne indici si textul de lege pentru solicitarile tale. Asta asa ca sa invatam si noi si sa nu credem ca faci doar circ ieftin ca sa pari citit. Textul de lege si pentru cererea de "publicare" şi pentru cea de obligare a I.C.C.J. sa-ti plateasca daunele. Vreau si eu sa cer acelasi lucru intr-o cauza dar nu gasesc un text in vreo lege indiferent care ar fi ea pentru aceasta solicitare. Poate ma ajutati. Sper ca exista si nu ati facut doar un circ ieftin.

# ioi date 15 May 2012 22:38 +8

Eu as spune ca ar mai trebui si 2 ziare de circulatie internationala. Plus unul de circulatie continentala. Ce usor e sa debitezi ineptii nesustinute de vreun text de lege. Tragic e ca altii ce in viata lor nu au citit vreo lege cred ca asemenea ineptii sunt intemeiate.

# Andrei date 15 May 2012 22:36 +11

La 500 de euro pe ora + TVA putea cere si luna de pe cer. Ce text de lege iti trebuie cornelus? La 500 de euro + TVA tu faci legea . Eu l-as trimite la carte si i-as mai lua 2000 lei pentru timpul pierdut cu citirea petitiei. 

# Pulimea Taichii date 15 May 2012 22:37 -3

Corneluş, taică ... nu-i bai că nu găseşti tu ... textu' de lege ... important este faptul ... că cererea va fi judecată ... de magistraţi de Înaltă Curte ... care or pune mînă de la mînă ... şi-or găsi principiul de drept ... aplicabil în speţă. Ca să nu se ajungă ... Doamne fereşte ... la vreo denegare de dreptate :-) P.S.: Iar dacă n-or găsi ei ... îl vor deranja din liniştita-i pensie ... pe Toni Pandrea ... să-i descalţe :-|

# Taica date 15 May 2012 22:42 +10

Nici eu nu am gasit textul de lege dar poate il ai tu la indemana. Indica-l te rog. Si principiul ala de drept referitor la publicarea in 7 ziare nationale si doua internationale a incheierii de anulare sa ne spui si noua in ce an se preda la facultatea de drept. Si la ce materie, musai. Te rog eu.

# cetateanul tulburat! date 15 May 2012 22:49 +8

dragi juristi, cititi si cererea anexata in integralitatea ei! atat cat se pricepe, redactia a eliminat penibilul! eu am tras urmatoarele concluzii: 1. omul ori are foarte mult timp ori semneaza fara sa citeasca ce i-a scris vreun stagiar 2. omul isi face publicitate 3. omul actioneaza in interes personal si in detrimentul clientului. si as avea o intrebare pt maestru: care e temeiul de drept in baza caruia solicita publicarea? as mai avea si un sfat pt maestru: sa ramana in mediul academic! colocvii, seminarii, etc,

# Pulimea Taichii date 15 May 2012 22:55 -4

He he ... da' ce promptă ... fu Taica ... cu ironia. ;-) Uite, deşi nu dau consultaţii juridice ... după ora 10 ... iote un sfat gratis ... he he TVA free :roll: ... citeşte cererea maestrului ... pînă deduci ... care-i principiul de drept . Nu aşa ... fuga-fuga ... la mură-n-gură 8)

# taica date 15 May 2012 23:07 +5

Ironii ieftine...de doi lei....atat poti/atat spui. Cand nimic nu ai a spune vorbesti si tu discutii sa pari inteligent. Mai deschide si tu o carte, o lege, un cod ceva...nu crede toate prostiile doar pt ca unul isi spune maestru. Si tot nu ne-ai luminat cu textul de lege sau cu principiul cu publicarea hotararii in 5 periodice si 3 saptamanale. Poate ar trebui publicat prin ceva revista de umor la rubrica sa radem cu maestrul. deci...nu uita sa ne spui textul de lege...sau principiul...

# Pulimea Taichii date 15 May 2012 23:23 -4

Observ 2 chestii ... la replica ta ... nick-name-ul tău ... a trecut de la nume propriu ... la unu' comun (ţi-a mai scăzut ... stima de sine ? :roll: ) ... şi ... nu mă mai rogi ... ci ... îmi pui în vedere ... să-ţi spun principiul de drept. Chiar aşa de greu ... a fost să reciteşti ... cererea maestrului ? :-)

# wow! date 15 May 2012 22:57 +10

oameni buni! lamuriti-ma va rog! intr-o cerere de reexaminare amenda se cer daune morale si publicarea hotararii de la o instanta penala?

# cetateanul tulburat! date 15 May 2012 22:58 +10

dragi juristi, cititi si cererea anexata in integralitatea ei! atat cat se pricepe, redactia a eliminat penibilul! eu am tras urmatoarele concluzii: 1. omul ori are foarte mult timp ori semneaza fara sa citeasca ce i-a scris vreun stagiar 2. omul isi face publicitate 3. omul actioneaza in interes personal si in detrimentul clientului. si as avea o intrebare pt maestru: care e temeiul de drept in baza caruia solicita publicarea? as mai avea si un sfat pt maestru: sa ramana in mediul academic! colocvii, seminarii, etc,

# factor lex date 15 May 2012 23:21 +7

In realitate, este un blat ordinar intre judecatori si Nastase (via avocati) pentru a nu se rata prescriptia. Restul e can can.

# CI date 15 May 2012 23:26 +8

Îndrăznesc să fac o prezicere: Adrian Năstase îşi va angaja un avocat pentru fiecare termen, aceştia cerând termen pentru studiu dosarului sau îmbolnăvindu-se subit, fără a putea anunţa în termen util instanţa! Sunt curios ce vor mai inventa avocaţii ca să amâne procesul şi să se împlinească prescripţia.

# Pulimea Taichii date 15 May 2012 23:34 -7

Io ştiu, CI ... da' nu-ţ' spun ... fin'că citesc pe-aici ... că eşti procuror ... recte procuroare ... şi mă aştept ... să mergi cu pîra ... la tan'Livia :-)

# CI date 15 May 2012 23:49 +7

CL Popescu spune că el şi Livia Stanciu nu pot fi în aceeaşi cauză, că între ei e duşmănie. Păi, atunci de ce a intrat el în proces? Să invoce duşmănia cu Livia Stanciu? Să ceară recuzarea? Deci singurul său rol în proces a fost să mai amâne puţin procesul! Dacă scapă de luna iunie, Năstase se mută cu procesul în octombrie! Încă puţin şi dăm în prescripţie! Ce mai visează la asta de alde Carpen, Bălăşescu şi alţii...

# Pulimea Taichii date 15 May 2012 23:57 -5

N-ai ghicit-o ... cu prescripţia ... în schimb ... cu octombrie ... ai nimerit-o ... la fix : atunci expiră mandatele ... fraţilor-dina-mită ... Morar @ Codruţa :-x

# Emil date 16 May 2012 15:19 +5

Bucuria hotilor, nu? :-)

# Pulimea Taichii date 16 May 2012 16:47 -5

Va fi tristeţea lor ... a hoţilor ... din PD 8)

# procuror incomod date 16 May 2012 00:04 +2

Mirica de ce s-a "sesizat din oficiu" la dusmanu' Betelie? De ce "a intrat in procest" ? Vai de capul vostru, dementilor !!! PS La prescriptie o sa visezi tu si defectii tai de sefi cand otzi fi tratati obiectiv si impartiali de juzii supremi eliberati de teroare si santaj ...

# pt.cei doi dementi CI(mirica), date 16 May 2012 20:38 -1

probabil o sa traiti bucuria condamnarii unor oameni(unii dintre ei, colegi, si fosti sefi! Si, asta va satisfrace pe voi,dementilor?Asta rezolva justitia?Si unii ca voi,oligofrenilor, fac justitie?

# Ezoteric date 16 May 2012 01:25 -1

Draga ci,nu te cunosc,sper sa fii o persoana normala. Te rog,te implor,sa te uiti la pozele postate si sa imi spui daca sunt ale unor oameni normali. Fac un apel disperat la un minim bun simt al tau rezultat din limba romana pe care o folosesti corect. Ti se pare ca personalitatile istorice,inclusiv cele comuniste,care au facut ceva in viata lor,seamana cu astia oe care ii vedem noi ? Chiar crezi ca la cinci zile dupa terminarea mandatului ,cineva isi va aduce aminte de stanciu,kovesi,morar !? Ma refer la intelectuali,la istorie,nu la femei de serviciu,secretare,jandarmi... Te rog sa imi raspunzi,

# pepe date 16 May 2012 09:55 +7

acestea toate sunt numadecât nişte prostii şi tergiversări. l-am întrebat pe dl năstase, direct pe site-ul său, ce va face în cazul în care se va pronunţa o decizie definitivă de condamnare. o va executa ori nu o va executa? ce credeţi că mi-a răspuns?

# pepe,stiu ce trebuia sa-ti raspunda, date 16 May 2012 20:28 -5

pepe, esti un idiot!

# Pulimea Taichii date 16 May 2012 10:23 -5

Mda, nici nu ar executa mult ... fin'că are peste 60 de ani. În cele 8 luni ... va scrie o carte ... despre mînăriile justiţiei băsăului ... şi despre sistemul penitenciar din România ... va face milioane ... atît din vînzarea cărţii ... cît şi din daunele plătite de statul român ... ce va fi obligat de CEDO ... pentru încălcările repetate ... ale dreptului său ... la apărare. Cît despre tan'Stanciu ... va "muri cu ea de gît"... dacă ex-procuroarea ... nu are prudenţa să se abţină ... pentru gafa cu amendarea avocatului Popescu ;-)

# usla date 16 May 2012 11:16 +4

ce se mai aude cu recursul lui bota la curtea de apel alba iulia ? care aveti informatii ?

# addi date 16 May 2012 14:53 +11

CL Popescu este rasul avocatilor din tara asta, un bufon penibil care isi bate joc de profesie, un circar

# addi date 16 May 2012 14:57 +9

CL Popescu este rasul avocatilor din tara asta, un bufon penibil care isi bate joc de profesie, un circar

# avocatTM date 16 May 2012 17:13 +6

...de regula, penibilul, prostia si tupeul deranjeaza de fiecare data, indiferent din tabara care o emana (magistrati sau avocati). In dorinta de a impresiona sau pur si simplu din prostie ori autosuficienta, asistam/observam din ce in ce mai des tot felul de "inovatii juridice" si "reinventari ale dreptului" nascute de mintea jucausa sau preaodihnita a unor genii juridice nedescoperite (magistrati sau avocati). Cat priveste celebra cerere formulata de celebrul Maestru cred ca antecomentatoarea CI a reusit sa o lamureasca suficient de bine.

# Pulimea Taichii date 16 May 2012 18:50 -2

Ascultă, CI-fan ... cu mintea posacă şi/sau obosită ... cam genul tău de comentarii ... au fost emise şi atunci cînd ... în anii '90 ... s-a găsit un avocat ... tot profesor la facultate ... Eugeniu Safta-Romano ... fost judecător ... care a invocat ... pornind de la doctrina şi jurisprudenţa franceză ... dreptul la "daune morale". Acum, după 15 ani de luptă cu "obosiţii"... acest drept e unul normal ... unanim consacrat ...doctrinar ... legislativ ... şi, mai ales, jurisprudenţial ... fiind invocat ... şi acordat ... în procese de tot felul. :-)

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 23.06.2024 – Prinsa in scandalul Coldea, Kovesi si-a reactivat propagandistii

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva