18 May 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

Luju

PALMA GREA PENTRU HORIA GEORGESCU – Senatoarea Ecaterina Andronescu a castigat procesul cu Agentia Nationala de Integritate. Judecatoarele ICCJ Doina Duican, Rodica Florica Voicu si Luiza Maria Paun au anulat Raportul de evaluare al ANI prin care s-a stabilit ca fostul ministru al Educatiei s-a aflat in stare de incompatibilitate (Minuta)

Scris de: Alex PUIU | pdf | print

26 March 2014 12:05
Vizualizari: 14116

Esec pentru Agentia Nationala de Integritate. Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, marti 25 martie, recursul formulat de senatoarea PSD Ecaternia Andronescu (foto) impotriva sentintei Curtii de Apel Bucuresti pronuntate in dosarul in care institutia condusa de Horia Georgescu a acuzat-o pe fosta ministra de incompatibilitate. Completul de 3 al Sectiei contencios administrativ si fiscal a ICCJ, format din judecatoarele Doina Duican, Rodica Florica Voicu si Luiza Maria Paun, a anulat Raportul de evaluare nr. 65.957/G/II/03.06.2011 realizat de ANI si, prin decizia nr. 1.515/25.03.2014, a stabilit ca Ecaterina Andronescu nu a fost incompatibila:


"Admite recursul declarat de Andronescu Ecaterina impotriva Sentintei nr. 2.362 din 3 aprilie 2012 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal. Modifica in parte sentinta atacata, in sensul ca admite contestatia formulata de reclamanta Andronescu Ecaterina si in consecinta: Anuleaza Raportul de evaluare al Agentiei Nationale de Integritate nr. 65957/G/II/3.06.2011. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei atacate. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 25 martie 2014".

Agentia Nationala de Integritate a acuzat-o pe Ecaterina Andronescu ca s-a aflat in stare de incompatibilitate atunci cand a detinut simultan functiile de senator in Parlamentul Romaniei, rector al Universitatii Politehnice din Bucuresti si vicepresedinte al PSD. Institutia condusa de Horia Georgescu a constatat starea de incompatibilitate incepand cu 10 februarie 2011 - data intrarii in vigoare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, intocmind Raportul de evaluare nr. 65957/G/II/03.06.2011. Ecaterina Andronescu a atacat Raportul realizat de ANI la Curtea de Apel Bucuresti, insa, la 3 aprilie 2012, instanta i-a respins contestatia ca neintemeiata. La recurs, ICCJ i-a dat castig de cauza.

Prezentam acuzatiile aduse Ecaterinei Andronescu, asa cum reies din comunicatul Agentiei Nationale de Integritate, din 2 iunie 2011:

"Agentia Nationala de Integritate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, a constatat, in urma procedurilor de evaluare, urmatoarele:

- incalcarea de catre doamna Ecaterina Andronescu, Rector al Universitatii Politehnica din Bucuresti si Senator in Parlamentul Romaniei, a regimului juridic privind conflictul de interese in materie administrativa;

- indicii referitoare la posibila savarsire de catre doamna Ecaterina Andronescu, Rector al Universitatii Politehnica din Bucuresti si Senator in Parlamentul Romaniei, a infractiunii de conflict de interese, prevazuta si pedepsita de art. 2531 din Codul Penal al Romaniei.

in temeiul art. 12, alin. (1) si alin. (2), lit. b din Legea nr. 176/2010, Agentia Nationala de Integritate s-a sesizat din oficiu, la data de 11.03.2011, cu privire la nerespectarea de catre doamna Ecaterina Andronescu, in calitate de Rector al Universitatii Politehnica din Bucuresti, a regimului juridic al conflictului de interese.

incepand cu anul 2004, doamna Ecaterina Andronescu exercita functia de Rector si ordonator de credite al Universitatii Politehnica din Bucuresti. in perioada 2000 – 2003 si, respectiv, 2008 – 2009, mandatul de Rector si ordonator de credite al Universitatii Politehnica din Bucuresti a fost intrerupt pentru indeplinirea demnitatii publice de Ministru al Ministerului Educatiei si Cercetarii, respectiv, al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii. in prezent, doamna Ecaterina Andronescu se afla in exercitarea celui de-al patrulea mandat consecutiv de Parlamentar (1996 - 2008 – Deputat in Parlamentul Romaniei si 2008 - prezent – Senator in Parlamentul Romaniei).

Sub aspect procedural, la data de 08.04.2011, au fost indeplinite cerintele Legii nr. 176/2010 in ceea ce priveste informarea persoanei evaluate, doamna Ecaterina Andronescu fiind instiintata, prin intermediul 46000/G/I.I., recomandate (confirmare de primire datata 12.04.2011), cu privire la declansarea procedurii de evaluare, precum si cu privire la drepturile sale de a fi asistata sau reprezentata de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

La data de 27.05.2011, avocatul doamnei Ecaterina Andronescu s-a prezentat la sediul Agentiei Nationale de Integritate, ocazie cu care a luat la cunostinta de faptul ca au fost identificate elemente in sensul existentei conflictului de interese, precum si de informatiile si datele cuprinse in dosarul de evaluare si a depus la dosarul cauzei punctul de vedere al persoanei evaluate.

in urma evaluarilor efectuate, s-au identificat urmatoarele elemente:

- doamna Ecaterina Andronescu a fost numita in functia de Rector si ordonator de credite al Universitatii Politehnica din Bucuresti prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului nr. 3538/24.03.2008;

- in perioada 12.02.2009 - 30.09.2009, prin Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii nr. 3251, mandatul doamnei Ecaterina Andronescu de Rector si ordonator de credite al Universitatii Politehnica din Bucuresti a fost intrerupt pentru indeplinirea demnitatii publice de Ministru al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii;

- la data de 30.09.2009, in baza Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii nr. 5431, doamna Ecaterina Andronescu isi reia mandatul de Rector si ordonator de credite al Universitatii Politehnica din Bucuresti;

- la data de 08.09.2008, doamna Ecaterina Andronescu, in calitate de Rector al Universitatii Politehnica din Bucuresti, a semnat Decizia nr. 302, prin care a fost desemnat Managerul Proiectului ”Pregatirea competitiva a doctoranzilor in domenii prioritare ale societatii bazate pe cunoastere” – ID 7713, in persoana doamnei Ecaterina Andronescu;

- doamna Ecaterina Andronescu a incasat, in perioada octombrie 2009 – aprilie 2011, in calitate de Manager de proiect, suma de 39.843 Lei;

- in perioada indeplinirii demnitatii publice de Ministru al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, din documentele transmise de catre Directia Generala Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (A.M.P.O.S.D.R.U.), nu rezulta faptul ca doamna Ecaterina Andronescu s-a suspendat din functia de Manager de Proiect.

Dupa exprimarea punctului de vedere de catre persoana evaluata, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 176/2010, inspectorul de integritate a considerat ca sunt elemente in sensul incalcarii legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza:

- incalcarea de catre doamna Ecaterina Andronescu, Rector al Universitatii Politehnica din Bucuresti si Senator in Parlamentul Romaniei, a regimului juridic privind conflictul de interese in materie administrativa, ca urmare a obtinerii unui beneficiu patrimonial si a semnarii, cu incalcarea prevederilor legale referitoare la conflictul de interese, in calitate de Rector al Universitatii Politehnica din Bucuresti, a urmatoarelor documente:

1. Decizia nr. 302/08.09.2008, prin care doamna Ecaterina Andronescu era numita in calitate de Manager de proiect;

2. Cererea de finantare a Proiectului ”Pregatirea competitiva a doctoranzilor in domenii prioritare ale societatii bazate pe cunoastere”, nr. 7713/07.05.2008, depusa de catre Universitatea Politehnica din Bucuresti la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse, Directia Generala Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (A.M.P.O.S.D.R.U.);

3. Contractul de finantare POSDRU/6/1.5/S/19, datat 25.09.2008, cu o finantare initiala nerambursabila in valoare de 18.130.000 Lei, incheiat intre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse, Directia Generala Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (A.M.P.O.S.D.R.U.) si Universitatea Politehnica din Bucuresti;

4. Actul aditional nr. 1 al Contractului de finantare POSDRU/6/1.5/S/19, datat 15.12.2008;

5. Actul aditional nr. 2 al Contractului de finantare POSDRU/6/1.5/S/19, datat 14.04.2010, privind diminuarea sumei finantate initial de la 18.130.000,00 Lei, la suma maxima de 14.350.688,16 Lei (fara TVA), reprezentand 98% din valoarea eligibila a proiectului, diferenta de 2%, respectiv 292.871,19 Lei, avand ca sursa de finantare contributia beneficiarului – Universitatea Politehnica din Bucuresti.

- indicii referitoare la posibila savarsire de catre doamna Ecaterina Andronescu, Rector al Universitatii Politehnica din Bucuresti si Senator in Parlamentul Romaniei, a infractiunii de conflict de interese, prevazuta si pedepsita de art. 253.1 din Codul Penal al Romaniei, constand in indeplinirea unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, sotul sau, o ruda ori un afin pana la gradul II inclusiv, sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de munca in ultimii 5 ani, sau din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de servicii sau foloase de orice natura.

Avand in vedere cele de mai sus, au fost dispuse urmatoarele masuri:

- initierea demersurilor prevazute de art. 22, alin. (2) din Legea 176/2010, in vederea anularii contractelor incheiate cu incalcarea prevederilor legale privind conflictul de interese. Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din functie, precum si interdictia de a mai ocupa o functie sau o demnitate publica pe o perioada de 3 ani de la data ramanerii definitive a raportului, ori, dupa caz, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit reglementarilor aplicabile demnitatii si functiei respective;

- sesizarea Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la posibila savarsire de catre doamna Ecaterina Andronescu, Rector al Universitatii Politehnica din Bucuresti si Senator in Parlamentul Romaniei, a infractiunii de conflict de interese, prevazuta si pedepsita de art. 2531 din Codul Penal al Romaniei.

Agentia Nationala de Integritate isi exercita atributiile cu respectarea principiilor legalitatii, confidentialitatii, impartialitatii, independentei operationale, celeritatii, bunei administrari, precum si al dreptului la aparare".

*Cititi aici sentinta Curtii de Apel Bucuresti din 3 aprilie 2012, prin care s-a respins contestatia Ecaterinei Andronescu impotriva Raportului ANI

Comentarii

# magister date 26 March 2014 12:23 +14

Sa le faca plangere penala judecatoarelor, nu? Ca vad ca lui georgescu ala ii plac plangerile. Oricum, cred ca il cearta sefu acum

# DOREL date 26 March 2014 13:54 +7

Sfat pentru Horia Georgescu: modelul Camelus Paduraru (abandon du travaille) ! Ieri daca se poate ! Si, b): e din partea unui pretin ...

# paul date 26 March 2014 12:36 +14

Are dreptate Mazăre când cere desfinţarea DNA şi ANI? Slugile ăstea băsiste au un tupeu porcesc greu de explicat pentru unul normal la cap? Când or să răspundă pentru toate dezastrele provocate de ei?

# Paul , avocat 31 cu limba intre buci PSD-iste date 26 March 2014 13:15 -10

Cand o sa-ti scoti tu limba dintre bucile lor.

# Avocatul31 date 26 March 2014 14:16 +3

Câtă vreme o să aud din gura lui Ponta că el este anti-basescu,regimul psd-ist are sens pentru mine,Romănia fiind de mult colonie a marilor economii,care in lipsa justitiei,azi blocată de prezenta marionetelor magistrati,lasă cale liberă escrocilor-Romania este privită ca o curva de catre pestele ei UE,de catre China,Rusia si oricine doreste sa beneficieze de nurii ei,dacă te intrebi cum a sabotat Rusia economia noastra iti dau cel putin 10 linkuri,eventual iti poti aminti de fostul Combinat de sarma de la Campia Turzii,daca te intereseaza orice alta ruina,care subzista cumva pe fosta noastra economie,te poti documenta paul,ca esti mare,dar nu uita faptul ca1.infractorii pe care îi numim escroci nu au culoare politică,natională sau de alt fel,2.acceptiunea termenului basism este aceea de escroc care controlând justitia dobândeste incepand cu avantaje materiale gen prejudicii morale absolut nemeritate-pana la comisioane de ordinul  milioanelor de euro,bani furati Romaniei,de-aia...

# Ioan date 26 March 2014 12:52 -11

Pai psd-istii si pdl-istii si probabil si pmp-istii vor castiga de-acum incolo toate procesele!!!\" Pericolul\" pentru Romania este PNL-ul!!! Acesta TREBUIE sugrumat iar bratul psd-ului si al lui basescu strang puternic grumazul unicului partid istoric din Romania!!! Securistii sa traiasca si cei ce le canta-n strune!!! Voi ati devenit niste cantaciosi caraghiosi, pacat de munca voastra de pana acum!!!!

# richard popescu date 26 March 2014 13:26 -8

Acum bineinteles, un liberal nu ar fi avut acelasi privilegiu ca cei din echipa de la guvernare. PSD ne confirma inca odata ipocrizie si coruptie. Poporul roman trebuie sa recunoasca aceste lucruri si sa nu voteze pesede nici la europarlamentare, nici la prezidentiale.

# Mihai date 26 March 2014 13:27 -11

Dupa episodul \"Ponta- plagiatorul\", nu ma mai mira nimic legat de justitia din Romania ! Daca Ponta nu a fost pedepsit, atunci de ce ar fi un om de-al sau ? Se pare ca legatura dintre Basescu si Ponta continua, si dupa impartirea functiilor este necesar sa aiba grija de cei numiti, si se pare ca asta fac acum. Nici un om de-al lor nu mai este atins de justitie. Dar daca era un liberal pus intr-o situatie de genul acesta , atunci legea se aplica normal si corect ! Cam asta este Romania cu PSD si PDL in conducere: ne indreptam cu pasi repezi spre mai rau! Chiar avem nevoie de o schimbare si liberalii sunt cei mai potriviti pentru acest lucru ! 

# Andrei date 26 March 2014 13:36 -6

Acesta este efectul coabitarii dintre Basescu si Ponta !! Dupa ce si-au numit oamenii in functiile cheie din justitie, fiecare apropiat al lor scapa de problemele cu legea. Daca era un liberal in situatia asta sau un adversar al lui Basescu sau Ponta cu siguranta nu putea candida.

# Mitica date 26 March 2014 13:36 -6

Daca ar fi fost un liberal sau orice alt adversar al lui Basescu sau Ponta in locul Ecaterinei Andronescu cu siguranta nu putea candida. Dupa ce si-au numit oamenii in justitie fiecare apropiat al lor scapa de problemele cu legea. Se poate vedea clar efectul coabitarii dintre Basescu si Ponta.

# George date 26 March 2014 13:41 -7

Bineinteles ca ICCJ a considerat ca Ecaterina Andronescu poate candida la europarlamentare, doar exista un pact de coabitare intre Basescu si Ponta, justitia e a lor, cum sa se dispuna altfel? Daca era un liberal in cauza sunt convins ca se gaseau numeroase motive pentru o decizie negative. Rusine!!!

# emil date 26 March 2014 13:41 -8

Acesta este efectul coabitarii dintre Basescu si Ponta. Dupa ce si-au numit oamenii in justitie, fiecare apropiat al lor scapa de problemele cu legea.

# Cosmin date 26 March 2014 13:43 -7

Daca era un liberal in situatia asta sau un adversar al lui Basescu sau Ponta cu siguranta nu putea candida.

# Ioana popescu date 26 March 2014 13:53 -6

ICCJ a considerat ca Ecaterina Andronescu poate candida la europarlamentare, doar din simplul motiv ca acesta  efectul coabitarii dintre Basescu si Ponta. Dupa ce si-au numit oamenii in functiile cheie din justitie, fiecare apropiat al lor scapa de problemele cu legea. Daca era un liberal in situatia asta sau un adversar al lui Basescu sau Ponta cu siguranta nu putea candida.

# Ioana date 26 March 2014 13:53 -6

Abramburica s-a simtit nebagata in seama si vrea si ea sa-si faca loc la masa de la Bruxelles, a auzit ca se servesc pateuri bune si probabil vrea si dansa sa le incerce, ce sa realizeze ea in Parlamentul European, cand toata lumea stie ce “amprenta” si-a lasat in Invatamant, sa stea mai bine acasa si sa nu tulbure si apele internationale.

# mihnea date 26 March 2014 13:55 -4

Candidatura Ecaterinei Andronescu este efectul coabitarii dintre Basescu si Ponta. Dupa ce si-au numit oamenii in justitie,acestia au scapat toti de problemele cu legea. Daca era un liberal in situatia asta,sigur nu putea candida.

# alice mihaela date 26 March 2014 13:58 -5

E firesc.Dupa ce si-au numit oameni in justitie, este firesc ca orice apropiat al lor sa scape de rigorile legii. Suntem martori la rezultatul coabitarii dintre Ponta si Basescu. Daca ar fi fost un liberal in aceasta situatie cu siguranta nu exista posibilitatea sa candideze

# Aurel date 26 March 2014 13:59 -4

Se vede legatura stransa dintre Basescu si Ponta! Toti apropiatii lor scapa de problemele cu legea. Daca un liberal sau adversar de a lui Basescu sau Ponta erau in aceasta situatie sigur nu putea candida!

# Costin date 26 March 2014 14:01 -4

Acesta este efectul coabitarii excesive dintre Victor Ponta si Traian Basescu. Dupa ce si-au numit oamenii in justitie, fiecare apropiat de-al lor scapa de problemele cu legea. Daca era un liberal in aceeasi situatie sau orice alt adversar al lui Basescu si Ponta cu siguranta se stergeau cu candidatura lui in dos si nu il lasau sa candideze.

# MIA date 26 March 2014 14:02 -4

Era normal sa fie asa, pai pactul de coabitare in ce sa fie vazut, daca nu in “buna colaborare”.Rusine!!!

# slana date 26 March 2014 14:04 -3

Acesta este efectul coabitarii dintre Traian Basescu si Victor Ponta .Dupa ce si-au numit oamenii in justitie, fiecare apropiat al lor scapa de problemele cu legea.Daca era un liberal in situatia asta sau un adversar al lui Basescu sau Ponta cu siguranta nu putea candida :D

# mira date 26 March 2014 14:06 -4

Acesta este efectul coabitarii dintre Basescu si Ponta, dupa ce si-au numit oamenii in justitie. Fiecare apropiat al lor scapa de problemele cu legea, daca era un liberal in situatia asta sau un adversar al lui Basescu sau Ponta cu siguranta nu putea candida.

# coleta date 26 March 2014 14:07 -4

Acesta este efectul coabitarii dintre Traian Basescu si Victor Ponta .Dupa ce si-au numit oamenii in justitie, fiecare apropiat al lor scapa de problemele cu legea.Daca era un liberal in situatia asta sau un adversar al lui Basescu sau Ponta cu siguranta nu putea candida ;-)

# Laura date 26 March 2014 14:09 -4

Acesta este efectul coabitarii dintre Traian Basescu si Victor Ponta. Dupa ce si-au numit oamenii in justitie, fiecare apropiat al lor scapa de problemele cu legea. Daca era un liberal in situatia asta sau un adversar al lui Basescu sau Ponta cu siguranta nu putea candida.

# numeras date 26 March 2014 14:10 -3

Acesta este efectul coabitarii dintre Traian Basescu si Victor Ponta .Dupa ce si-au numit oamenii in justitie, fiecare apropiat al lor scapa de problemele cu legea.Daca era un liberal in situatia asta sau un adversar al lui Basescu sau Ponta cu siguranta nu putea candida :lol:

# ilie date 26 March 2014 14:14 -3

Acesta este efectul coabitarii dintre Traian Basescu si Victor Ponta .Dupa ce si-au numit oamenii in justitie, fiecare apropiat al lor scapa de problemele cu legea.Daca era un liberal in situatia asta sau un adversar al lui Basescu sau Ponta cu siguranta nu putea candida 8)

# cata.chirita date 26 March 2014 14:18 -3

Cum de un membru PSD nu poate fi declarat incompatibil, desi a detinut 3 functii simultan?? Tot Ecaterina Andronescu l-a aparat pe Ponta in dosarul tezei de doctorat. Acum ponta i-a intors gestul. Cum de corupti, mincinosi si plagiatori ca ei au 42%?? Baiii, treziti-va pe 25 mai si alegeti corect. Nu doar ce vedeti la tv si cat de frumos minte Ponta.

# Vendetta date 26 March 2014 14:20 -4

Ma intreb daca era un membru PNL sau vre-un potrivnic de-al lui Base oare mai scapa de acuzatii atat de lejer? PSD-ul este si va fi la fel cum a fost si in timpul lui Nastase si Iliescu, niste mafioti si doar atat.

# cisma date 26 March 2014 14:22 -4

Acesta este efectul coabitarii dintre Traian Basescu si Victor Ponta .Dupa ce si-au numit oamenii in justitie, fiecare apropiat al lor scapa de problemele cu legea.Daca era un liberal in situatia asta sau un adversar al lui Basescu sau Ponta cu siguranta nu putea candida :-|

# Avocatul31 date 26 March 2014 14:32 +6

Ultimele 20 de comentarii pe această pagină apartin unui personaj liberal convins sau care incearca sa convinga de faptul ca basescu si ponta au un numitor comun...protectia justitiei compromise de basism,cu zero argumente,ilie,laura,etc.rămâne de actualitate doar faptul că PNL nu mai exista,fiind o masă amorfă de oportunisti-băsisti...care merită ștreangul.

# emieta date 29 March 2014 18:07 -1

Ce bine ti se potriveste streangul , mai javra !

# raul date 26 March 2014 14:33 -4

Aceste legaturi  intre Ponta si Basescu  cu numirea  oamenilor apropiati in poziti cheie ale justitie .Oare daca nu  era omu lui Basescu sau a lui Ponta mai putea candida?

# andrei date 26 March 2014 14:34 -4

Acesta este efectul coabitarii dintre Traian Basescu si Victor Ponta.Daca era un liberal in situatia asta sau un adversar al lui Basescu si Ponta cu siguranta nu candida! :-| ;-) ;-)

# Avocatul31 date 26 March 2014 14:52 +7

Vrei să te referi la ceva concret? sau te multumesti sa te invarti in jurul cozii,dand de inteles ca stii tu ceva,un secret,dacă nu esti papagal impartaseste-l cu noi,psihopatule.

# Avocatul31 date 26 March 2014 14:55 +6

Nici un liberal,de cand a tradat Romania PNL-ul nu mai este om politic decât cu numele si titulatura,o sa te convingi psihopatule liberal la alegeri de acum inainte,normal că nu are vre-un rost sa mai candidezi din partea PDL,PNL,PMC,...PLM.

# maria date 26 March 2014 14:53 -4

Prietenia dintre Basescu si Ponta incepe sa dea roade, Andronescu a avut castig de cauza. Ma intreb daca daca ar fi fost o persoana de la PNL, ar fi fost acest rezulta?  Cel mai probabil ca nu. Si Ponta si Basescu abuzeaza de putere la maxim si vor sa controleze tot.

# Avocatul31 date 26 March 2014 15:12 +4

Psihopatule liberal,bătălia pentru justitie este batalia pentru insanatosirea institutiilor care promoveaza si apara principiile si legile care guverneaza statul de drept,tumorile gen Stnciu,Haineală,s.a.m.d.mai intai trebuie identificate,după care Parlamentul trebuie sa opereze Romania indepartand aceste cancerele,paralizante si care ameninta cu moartea imineantă  Romania.Problema unui candidat pnl-ist este falsă si fără sens,nu te supăra,in conditiile in care acestia in lacomia si prostia lor s-au anulat politic...iar Basescu nu-i poate cumpara si duce cu vorba pe toti magistratii,chiar dacă acestia nu functioneaza ca o echipă,unitar,fiind mai degrabă niste spăgari influentabili,fără nici un fel de mândrie,dragoste de țară si profesionalism.

# Mario date 26 March 2014 14:58 -3

Fiecare-si face dreptate dupa propria-i lege. Dupa ce si-au numit oamenii in justitie, fiecare apropiat al lor scapa de problemele cu legea.

# Avocatul31 date 26 March 2014 16:23 +5

Te corectez un pic,nu mai este ca pe vremea lui ceausescu,pe baza de apropiati,ouă si produse,azi neam,apropiat,brânza-i pe bani.Asta este o diferenta intre dictatura ceausista si cea băsistă.Nu mai sunt batranii,au venit copii lor la rând,doar că ăstia sunt mai tupeisti,perersi si tampiti...au sabotat si blochează in continuare economia României.

# V. Ruse date 26 March 2014 16:15 -5

Este clar că justiția din România este aservită politic. Adică este la picoarele lui Băsescu și alui Ponta, adică la picioarele Fostului FSN. Liberalul Mircea Diaconu din cauză că era senator și director de teatru a fost pedepsit de Înalta Curte de Casație și Justiție, Iar PESEDISTA Ecaterina Andronescu care era senator și rector nu a fost pedepsită de Înalta Curte de Casație și Justiție. QED.

# kat date 26 March 2014 16:37 -5

Androneasca a scapat ca multi alti pesedisti si pedelisti de dosarele din justitie. Daca era vorba de un liberal cu siguranta era incatusat, inchis si aruncata cheia. De aici observam ca pactul de coabitare Ponta-Basescu este mai exact o \"mana spala pe alta\".

# jean date 26 March 2014 16:59 -6

Acesta este efectul coabitării dintre Traian Băsescu și Victor Ponta. După ce și-au numit oamenii în justiție, fiecare apropiat al lor scapă de problemele cu legea. Dacă era un liberal în situația asta sau un adversar al lui Băsescu sau Ponta cu siguranță nu putea candida.

# CETATEAN - nu avocat nu magistrat date 26 March 2014 17:25 +6

Eram studenta cand am votat la comunisti si imi aduc aminte ca ne-au scos fortat din camine sa votam plus ne-au spus si pe cine . Dar noi am desenat robineti si becuri pe buletinele de vot aducand aminte de conditiile din tara la acea vreme Nimeni nu a fost sanctionat atunci si nu a patit nimic ca buletinele de vot au fost bataie de joc . Ce se intampla acum e mai rau si mai periculos pe o parte poate candida numai cine vor unii , iar cei care vor sa voteze sunt amenintati in tot felul de DIVERSE ASA ZISE INSTITUTII ALE STATULUI Asta e rezultatul profesionalistilor din JUSTITIE atat avocati , judecatori , procurori sigur cei care sunt in conducere in toate institutiile nu au facut studiile pe fortele lor sunt PRODUCTIA LA HECTART A CAP-URILOR DIN FACULTATILE PRIVATE si acum dau din COATE ca sa isi gaseasca loc de munca ASA SUNT ACUM ASA ZISELE \"\"CONCURSURI PE POSTURI \"\" ESTE PRAF IN OCHII NOSTRI AI CETATENILOR RUSINE RUSIEN SE VEDE SI DUPA COMENTARII CAT DE PREGATITI SUNT UNII

# ronaldo date 26 March 2014 18:21 -4

Sa fie oare vreun efect al coabitarii?

# cetateanul turmentat date 26 March 2014 18:58 +6

:lol: bă voi ăștia cu coabitarea cum e cu ăla dă la Constanța Constantinescu ? bă lăsațio baltă cu coabitarea că Mazăre tot dacolo e,bă voi ăștia cu coabitarea lu papură-vodă,ce ați fi vrut să pupe tălpili lu antonescu că a dat bir cu fugiții și a vrut să bage țărișoara în mâinili lu yohanis să io dea la cheie lu angelica lui,să mai vedem încă o lovitură dă stat pă la ue și la europa?nu credeți că suntem în chinurile zbaterii cozii de șarpe lovit la cap? băgați voi haos la greu că în rest este de toate paici,balamucu nou e în floare de corcoduș(că tot au înflorit !)hai la treabă că vreți condiții can ue dar cu osu la muncă-i mai greu,cluburi fițe tunate,și mașini și gagici !!! restui pentru proștii de vârsta a 3-a !!!!

# lidy date 26 March 2014 19:30 -7

Acesta este efectul coabitarii dintre Basescu si Ponta !! Dupa ce si-au numit oamenii in justitie, fiecare apropiat al lor scapa de problemele cu legea. Daca era un libera in situatia asta sau un adversar al lui Basescu sau Ponta cu siguranta nu putea candida.

# DEZLEGARE LA PESTE \"\"DE LA ANI\"\" date 26 March 2014 19:38 +2

D-NILOR DE LA ANI? VA ROG SA VERIFICATIDACA E LEGAL SI CALENDARUL ORTODOX DACA TOATE DEZLEGARILE LA PESTE . ULEI VIN SUNT CORECTE VA ROG SA VERIFICATI DACA E LEGAL : CETATENII DIN ACEASTA TARA AU VOIE SA BEA APA , CEAI , CAFEA CA E EXITICA VA ROG SA VERIFICATI DACA E LEGAL SA MEARGA PE JOS ? DACA E LEGAL DACA CETATENII DIN ROMANIA AU VOIE SA NASCA COPII VA ROG SA VERIFICATI DACA E LEGAL SA MURIM???????????????? DACA TOT SUNTETI CU LEGALITATEA SI INCOMPATIBILITAEA IN ACESTA TARA VA ROG SA VERIFICATI CELE MAI SUS SI ASTEPT SI RASPUNSURI SUNTETI O ASA ZISA INSTITUTIE PLINA DE \"\"BUBE CANCEROASE PE BANI MULTI\"\" SCARBA DE TOATE INSTITUTIILE DIN ACEASTA TARA CONDUSE DE CANCEROSI CARE PRIMESC MEDICAMENTE COMPENSATE PE BANI MULTI NOI CETATENII DIN ACESTA TARA SUNTEM VINOVATI CA PLATIM TAXE CA SA IMBUIBE ACESTI TRANTORI DIN BANIINOSTRI SCARBA !!!!!!!!!!!! SCARBA !!!!!!!!!!

# unguru date 26 March 2014 20:10 -6

Si Ponta si Basescu abuzeaza de putere la maxim si vor sa controleze tot.Acesta este efectul coabitării dintre Traian Băsescu și Victor Ponta. După ce și-au numit oamenii în justiție, fiecare apropiat al lor scapă de problemele cu legea.Fiecare-si face dreptate dupa propria-i lege.

# tudose date 26 March 2014 20:30 -3

Coruptia este mare fiecare isi foloseste asul din maneca,toti scapa care sunt cu ei.liberalii au ales sa mearga pe calea dreapta de asta continua pactul de coruptie ponta basescu

# Ghinet Iulian date 26 March 2014 20:35 -3

Normal cu relatii orice e posibil ea a vrut ceva si a reusit deoarece are cine sa o ajute din spate astfel nu e posibil uitati asa nu va putea realiza nimic pentru noi nu e capabila.

# Dr.av. Vasile Botomei date 27 March 2014 08:39 +2

Dr.av. Vasile Botomei transmite felicitari distinsei doamne rector Ecaterina Andronescu! Judecatori ICCJ au aplicat intelept legea!

# Academician Dr. Ing. Vasilescu Vasilinski Vasimilovici date 27 March 2014 09:33 +2

Esti diliu , mai Botosei . Incearca cu funie si cu sapun.

# avi date 27 March 2014 09:28 +2

draga Botomei, nu te mai afisa pana scapi de belele: inselaciune, fals, ultraj, avocatura ilegala si multe altele: Jud. Bacău - dos. nr. 16700/180/2012, dos. nr. 12179/180/2011 si dos. nr. 16037/180/2013, Judecătoria Suceava - dos. nr. 17458/180/2011, Curtea de Apel Iaşi - dos. 458/32/2013

# B I date 27 March 2014 10:10 0

Asa e Botomei, vezi ca la Judecătoria Suceava in dos. nr. 17458/180/2011, se pronunta solutia pe 2 aprilie! Te va condamna, sa speram cu suspendare!

# avocat traditional date 27 March 2014 10:12 0

A batut o politista, nu cred ca il achita...

# basescu georgescu ebola de romana date 29 March 2014 12:48 +1

8) chiorul si toporul :-* :P gumbix coruptul sa muriti de ebola -eba buzata :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 17.05.2024 – Procuror cu demisia trimisa la CSM

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva