29 May 2023

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

RAZBOIUL BAROURILOR – Dupa ce a inchis paginile de Facebook ale barourilor traditionale, UNBR-Bota a notificat UNBR-Florea sa inceteze in 5 zile sa mai foloseasca denumirile UNBR, Baroul Bucuresti, Baroul Dolj si Baroul Suceava: “Continuarea utilizarii marcilor ce ne apartin va atrage in sarcina culpabililor sanctiunile prevazute de legea civila si penala”. UNBR Bota a protejat la OSIM si EUIPO denumirile si insemnele UNBR si ale barourilor (Marcile)

Scris de: L.J. | pdf | print

6 November 2017 15:54
Vizualizari: 24083

Barourile infiintate de avocatul Pompiliu Bota incepand cu 2003, in baza unei hotarari judecatoresti, si care formeaza in prezent UNBR-Bota, revin in forta impotriva barourilor traditionale conduse de avocatul Gheorghe Florea (UNBR-Florea). Dupa ce in ultima luna au reusit sa obtina de la Facebook inchiderea paginilor oficiale a 39 de barouri traditionale – fapt care a creat fierbere in sanul avocatilor traditionali – UNBR-Bota a trecut la un atac judiciar de forta. A trimis somatii oficiale, prin executor judecatoresc, prin care a solicitat sa se respecte drepturile de proprietate asupra denumirii si insemnelor pe care le-a protejat la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) si Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala (EUIPO).


Prin Notificarea nr. 150 din 1 noiembrie 2017, transmisa prin executor judecatoresc, UNBR-Bota, cu sediul in str. Academiei 4-6, sector 3, Bucuresti a somat UNBR-Florea cu sediul in Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Bucuresti sa inceteze in termen de 5 zile sa foloseasca denumirile si insemnele lor:

-Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

-Baroul Bucuresti

-Baroul Dolj

-Baroul Suceava

Iata continutul integral al Notificarii adresate UNBR-Florea:

Catre,

Entitatea autointitulata „Uniunea Nationala a Barourilor din Romania” localizata in Bucuresti, Splaiul Independentei 5, Sector 5

Subscrisa Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, cu sediul in Bucuresti, str. Academiei 4-6, Sector 3, persoana juridica romana de interes public, singura structura infiintata legal in domeniul avocaturii dupa data de 19 ianuarie 1948 este detinatoarea exclusiva a urmatoarelor marci, aflate in perioada de protectie, in temeiul Legii nr. 84/1998 rep. si Regulamentului (CE) nr. 207/2009:

-Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, in baza Cerificatului OSIM nr. 140322/13.08.2015

-Baroul Bucuresti, in baza Certificatului de inregistrare EUIPO nr. 014762439/06.05.2016

-Baroul Dolj, in baza Certificatului OSIM nr. 140818/16.09.2015

-Baroul Suceava, in baza Certificatului OSIM nr. 141497/16.09.2015

in temeiul art. 36 din Legea nr. 84/1998 rep. noi, subscrisa Uniune intelegand sa ne exercitam dreptul de aparare a proprietatii si exclusivitatii asupra acestor marci va inaintam prezenta

N O T I F I C A R E

prin care va invederam urmatoarele:

1.In termen de 5 (cinci) zile de la primirea prezentei urmeaza sa incetati a mai folosi, sub orice forma si in orice imprejurare, denumirile si insemnele ce reprezinta marcile a caror detinere exclusiva apartine Uniunii noastre sau similare acestora, care ar putea produce confuzie in randul publicului.

2.Continuarea dupa aceasta data a utilizarii marcilor ce ne apartin va atrage in sarcina culpabililor sanctiunile prevazute de legea civila si penala, prezenta constituind in acest sens si procedura de punere in intarziere.

3.Avocatii apartinand de entitatea autointitulata „Uniunea Nationala a Barourilor din Romania” aflata in Bucuresti pe Splaiul Independentei 5, Sector 5 care doresc sa utilizeze marcile care apartin Uniunii noastre vor putea sa beneficieze de acest drept in conditiile legii.

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

Presedinte

Constantin Balacescu

O notificare pe aceeasi tema a fost trimisa si Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cu urmatorul continut:

Catre CSM:

N O T I F I C A R E

prin care va solicitam sa dispuneti, in proxima sedinta a Consiliului - potrivit atributiilor institutiei dumneavoastra si in spiritul Deciziei CSM nr. 79 din 26 ianuarie 2015 – instantelor de judecata, parchetelor, celorlalte institutii

apartinand Justitiei sau in care se desfasoara activitati ale acesteia, judecatorilor, procurorilor si personalului auxiliar al acestora, sa verifice calitatea de detinatori ai marcilor ce ne apartin, a entitatilor si persoanelor care practica avocatura in Romania si, in cazul in care nu detin o astfel de calitate sa li se refuze prestarea oricaror activitati in respectivele institutii.

Precizam ca, potrivit legii, marcile, modelele si desenele industriale pot fi utilizate de terti doar in acord cu dreptul cedat de catre detinatorul exclusiv al acestora.

In acest sens entitatile si persoanele apartinand acestora vor putea face dovada dreptului de a utiliza marcile suscitate doar prezentand un document eliberat de catre subscrisa Uniune.

Va facem cunoscut ca pretinsa „Uniunea Nationala a Barourilor din Romania” a fost deja notificata in sensul celor de mai sus.

Apreciind ca o eventuala lipsa de reactie a Consiliului Superior al Magistraturii fata de solicitarea noastra, va pune Consiliul in postura de complice la nerespectarea legii, intelegem sa conferim prezentei adrese calificarea unui inscris cu valoare de punere in intarziere si totodata de plangere prealabila.

Anexam copii certificate de pe:

-Certificat inregistrare OSIM nr. 140322/13.08.2015

-Certificat EUIPO nr. 014762439/06.05.2016

-Certificat OSIM nr. 140818/16.09.2015

-Certificat OSIM nr. 141497/16.09.2015

-Notificare nr. 150/01.11.2017, BEJ Andrei Ionel

O alta notificare a fost trimisa si la Ministerul Justitiei caruia i s-a cerut:

Catre Ministerul Justitiei:

...cu privire la protocoalele incheiate intre Ministerul Justitiei si entitatea autointitulata Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR), cu sediul in Splaiul Independentei nr. 5, Bucuresti privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor pentru furnizarea serviciilor de asistenta judiciara din oficiu

solicitam sa ne comunicati copii de pe urmatoarele documente in baza carora s-au incheiat respectivele protocoale:

-Hotararea judecatoreasca de infiintare a entitatii UNBR

-Actul constitutiv al entitatii UNBR

-Statutul entitatii UNBR (conform art. 9 din Constitutie)

-Certificatul de inregistrare la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci care ar autoriza folosirea denumirii Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si a insemnelor aferente, conform Legii nr. 84 /1998 si Legii nr. 51/1995 art. 60 alin. (6)

-Dovada inregistrarii entitatii UNBR in Fondul Arhivistic National al Romaniei conform prevederilor art. 34 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, modificata prin Legea nr. 358 din 6 iunie 2002.

Reactia UNBR - Florea

Concomitent cu notificarile mai sus prezentate, si imediat dupa ce Facebook a inchis 39 de pagini oficiale ale barourilor traditionale la cererea UNBR-Bota, care a prezentat marcile obtinute la OSIM si la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala – EUIPO, UNBR-Florea a dat publicitatii urmatorul comunicat:

La solicitarea expresa a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 5, Sector 5, Cod postal 050091, CIF RO4315974, reprezentata de Presedinte av. Gheorghe Florea,

Ministerul Justitiei a procedat la verificarea calitatii de subiect de drept a entitatilor autointitulate „Uniunea Nationala a Barourilor din Romania” cu sediul in strada Academiei nr. 4-6, scara B, etaj III, apt. 31, sector 3, Bucuresti, reprezentata de Constantin Balacescu si ”Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA”, cu sediul in str. Academiei nr. 4-6, Sector 3, Bucuresti, Cod 030012.

S-a constatat ca cele doua entitati mentionate nu sunt inregistrate in Registrul persoanelor juridice fara scop patrimonial (Asociatii si fundatii) infiintat si administrat potrivit O.G. nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile (in continuare, OG nr. 26/2000).

Registrul este public si este afisat in format electronic pe site-ul Ministerului de Justitie (www.just.ro).

Raspunsul Ministerului Justitiei este anexat, pentru a fi comunicat instantelor judecatoresti, unitatilor de Parchet, Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, Barourilor care sunt infiintate si functioneaza potrivit Legii nr. 51/1995 si care alcatuiesc Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, Barourilor din Uniunea Europeana (prin CCBE), institutiilor publice si autoritatilor din Romania, precum si publicului larg.

Cele doua entitati nu sunt infiintate prin Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat (in continuare, Legea nr. 51/1995).

Entitatile nu sunt infiintate nici cu respectarea cerintelor art. 200 alin. (1) C.civ. si ale art. 8 alin. (1) din OG nr. 26/2000, potrivit caruia: ”Asociatia devine persoana juridica din momentul inscrierii ei in Registrul asociatiilor si fundatiilor”.

Art. 12 alin. (2) din OG nr. 26/200 prevede ca: ”In relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice (a asociatiilor si fundatiilor - n.ns.) se face cu certificatul de inscriere” in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Cele doua entitati nu au capacitate de folosinta in sensul art. 205 alin. (1) C.civ., adica nu pot dobandi drepturi si nu pot avea obligatii. Ele nu sunt subiecte de drept.

In mod corespunzator, art. 56 alin. (2) C.pr.civ. prevede expres ca cele doua entitati care nu sunt constituite potrivit legii nu pot sta in judecata.

Subliniem ca Uniunea Nationala a Barourilor din Romania cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 5, Sector 5, Cod postal 050091, CIF RO4315974, reprezentata de Presedinte av. Gheorghe Florea este infiintata prin Lege.

Conform art. 60 alin. (2) si (5) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat ”U.N.B.R. este persoana juridica de interes public (…)” si ”U.N.B.R. este succesoarea de drept a Uniunii Avocatilor din Romania”.

In conformitate cu art. 85 din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii: „Persoanele juridice de utilitate publica – asociatii, fundatii sau alte organizatii de acest fel – infiintate prin legi, ordonante, decrete-lege, hotarari ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante, ci raman supuse reglementarilor speciale care stau la baza infiintarii si functionarii lor.”

Legea nr. 51/1995 nu impune inregistrarea U.N.B.R., infiintata prin Lege, in Registrul organizat de O.G. nr. 26/2000.

Conform art. 7 alin. (3)3 din O.G. nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile: “Este interzis ca denumirea asociatiei sa fie identica sau asemanatoare pana la confuzie cu denumirea oricarei structuri profesionale constituite in baza legii si care functioneaza in acord cu aceasta, cum ar fi: «Barou», «Camera», «Uniunea Nationala a Barourilor din Romania», «Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania», «Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti», «Consiliul de Mediere», «Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania», «Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania», precum si altele asemenea”.

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda, conform dispozitiilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat: “Folosirea fara drept a denumirilor «Barou», «Uniunea Nationala a Barourilor din Romania», «U.N.B.R.» ori «Uniunea Avocatilor din Romania» sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum si folosirea insemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat in alte conditii decat cele prevazute de prezenta lege ”.

Raspunsul UNBR-Bota

Intr-un comunicat trimis redactiei noastre, UNBR-Bota ne-a informat ca nu are nicio importanta ca titulaturile UNBR, Baroul Bucuresti si INPPA nu apar in registrul asociaiilor si fundatiilor de la Ministerul Justitiei, intrucat barourile acestei structuri s-au infiintat prin efectul unei hotarari judecatoresti civile irevocabile si sunt alte forme de asociere decat asociatiile si fundatiile, invocand in acest sens decizia irevocabila nr. 62/22.02.2017 a Curtii de Apel Bucuresti:

"Ordonanta nr. 26/2000

privind asociatiile si fundatiile

Dizolvarea

Art. 54. - (1) Asociatiile si federatiile se dizolva:

a) de drept;

b) prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz;

c) prin hotararea adunarii generale.

Art. 85. - Persoanele juridice de utilitate publica - asociatii, fundatii sau alte organizatii de acest fel - infiintate prin legi, ordonante, decrete-lege, hotarari ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante, ci raman supuse reglementarilor speciale care stau la baza infiintarii si functionarii lor. (Legea 51/1995)

CURTEA DE APEL BUCURESTI

Dosar nr. 54430/299/2012

Decizia civila irevocabila nr. 62/2017 din 22 februarie 2017:

"reclamanta a solicitat instantei sa constate nulitatea Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (Bota) si, pe cale de consecinta sa dispuna dizolvarea si lichidarea acestei parate.”

"intre regula generala, pe de o parte, si regula speciala instituita de Legea nr. 51/1995 in cazul organizarii si exercitarii profesiei de avocat, pe de alta parte, exista un raport care cade sub incidenta regulii: generalia specialibus non derogant si, respectiv, specialia generalibus derogant.”

(Legea nr. 51/1995 nu prevede nici infiintarea, nici desfiintarea barourilor si UNBR)

"Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (Baroul Bota) fiind infiintata printr-o hotarare judecatoreasca cele statuate in cuprinsul sau se impune a fi respectate si nu pot fi modificate decat prin exercitarea cailor de atac prevazute de lege si nicidecum printr-o actiune in constatarea nulitatii persoanei juridice de interes public astfel create, neputandu-se introduce o cerere in cadrul careia sa se pretinda stabilirea contrariului a ceea ce s-a statuat anterior judecatoreste.”

,,Din moment ce nu s-a dovedit si desfiintarea ulterioara a incheierii pronuntata la data de 30 iulie 2003, de catre Judecatoria Targu-Jiu in dosarul nr. 79/PJ/2003, prin care s-a autorizat functionarea unei asociatii avand drept scop infiintarea de barouri, argumentul primei instante este pe deplin valabil si nu se impune a fi reformat.”

ONG-uri sunt asociatiile Bonis Potra, Figaro Potra si Filiala Balesti Gorj…

Cu privire la desfiintarea ONG-urilor Bonis Potra, Figaro Potra si Filiala Balesti Gorj...

cele 42 barouri si UNBR infiintate anterior nu mai pot fi desfiintate conform principiului neretroactivitatii legii civile,

A se vedea si:

ART. 198 alin. (1) Cod civil "De la data la care hotararea judecatoreasca de constatare sau declarare a nulitatii a devenit definitiva, persoana juridica inceteaza fara efect retroactiv si intra in lichidare."

ART. 199 alin. (1) Cod civil "Constatarea sau, dupa caz, declararea nulitatii nu aduce atingere actelor incheiate anterior in numele persoanei juridice de catre organele de administrare, direct sau prin reprezentare, dupa caz."

* Cititi aici certificatul OSIM de inregistrare a marcii UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

* Cititi aici certificatul EUIPO de inregistrare a marcii BAROUL BUCURESTI

* Cititi aici notificarile adresate de UNBR-Bota catre UNBR-Florea si CSM

* Cititi aici raspunsurile oferit de Ministerul Justitiei catre UNBR-Florea

Comentarii

# avi date 6 November 2017 16:25 +3

Văleu !

# Cristi P. Sturzu date 6 November 2017 16:35 +17

Un articol realizat intr-un mod profesionist. Nu acelasi lucru pot spune despre elucubratia de pe Juridice.ro, care poarta un titlu ciudat, neelegant din punct de vedere sintactic, semanand mai degraba cu o reclama la produse agricole. Rog cititorii care nu inteleg foarte bine acest fenomen si nici Drept, exemplul de notorietate fiind avi, sa se abtina de la comentarii ieftine, ranchiunoase si denigratoare.

# avi avi date 1 December 2017 17:40 -1

Ce vorbesti ,soro?chiar asa? Nici nu ai inviat bine si vorbesti aiurea.Daca ai fi inteles fenomenul si Dreptul, ai fi intrat in avocatura.Asa ,faci pe botistul si ne dai lectii. Stai pe scaunul tau si lasa-ne(lasa-ma) in pace. Ce ar fi sa incep si eu sa ma dau la tine?As avea ce injura(metaforic vorbind) dar ma abtin.

# EU date 6 November 2017 16:40 +3

Nu va lasati domnule BOTA.Ingropati-i pe penali lacomi si corupti ocrotiti de statul de drepti al lui Ponta si Livia Stanciu.. Nitu era prietenul lor...Nu le-ar mai dainui numele...Va sugerez si o plangere la Curtea Constitutionala fiindca Florea a transformat examenul prevazut in lege, in concurs.Ceea nu este deloc in regula pentru o profesie liberala. Pentru o profesie liberala nu se poate pune un prag de admitere. Profesia liberala nu are posturi platite nici de stat nici de patroni.Pentru admiterea in barou se impun aceleasi conditii ca la admiterea in INM, de unde ocupi un post platit de stat.Ceea ce, in conditiile in care avocatura este o profesie liberala nu este in regula deloc.Avocatul cu Cabinet Individual nu este platit de nimeni.Este propriul lui patron.Pentru ce sa sustina concurs? Nu poate sa fie ingradit de note si bareme.Este posibil ca avocatilor angajati sa li se puna anumite conditii pentru angajare. Avocatilor care vor sa acceada in profesie , NU.

# VIO date 7 November 2017 12:16 +2

SA LASE TOTI ANALFABETII(FUNCTIONALI SA INTRE IN PROFESIE) SA NU MAI FIE O SELECTIE REALA SA FIE UN BALAMUC NICIUNDE IN EUROPA FAC DE DREPT SI MEDICINA NU ESTE PRIVATA(PE BANUTI) LA FAC DE DRREPT A UNIV BUCURESTI II RUPE CU CARTEA LA CELELATE NU INVATA NIMIC SE ANGAJEAZA LA BNR ...PARLAMENT ETC AJUNG SPECIALIDSTI IN DREPT LASATI EXAMENUL DE INTARE IN PROFESIE SA AIBA SANSA SI COPII DE LA TARA FARE RELATII SA FAC CEVA IN TARA ASTA.

# @VIO date 8 November 2017 17:47 +3

in Romanica este invers. Daca ai absolvit fac. de drept din cadrul Univ Buc. ca subsemnatul nu ai loc in sistem. Daca ai avut banuti si ai absolvit spiru haret, danubius si mai stiu eu ce ajungi procuror general. Daca esti omul sistemului si faci parte din servicii ocupi orice post isi doreste muschiul tau. uitati-va la cazuri concrete in magistratura, au fost admisi majoritatea celor din ministerul de interne. iti pui mainile in cap sa vezi cum judeca. sunt niste catastrofe. iti dau termen dupa termen, iti cer tot felul de aberatii care nu au legatura cu cauza si la urma suspenda cauza. justitia e afectata grav de impostori. la nea florea s-a umplut de pitiponci/pitipoance, tot felul de absolventi de facultati particulare facute cu traista. asa a iesit si produsul numit avi avi. asta e deja marca inregistrata la OSIM. vrei un exemplu de mediocritate, te gandesti la avi avi. :D

# Visu date 3 May 2018 17:51 0

Impostorii au afectat justitia, te apuci cu mainile de cap cat de MEDIOCRU gandesc,circ si numai circ,catastrofe umane, de la facultatile facute pe banutul taticului, pitiponci/pitipoancele NUMAI INEPTII SCOT .Jalnic!

# Mediere date 6 November 2017 16:50 +5

Bota asteapta la negocieri noua conducere a UNBR !

# @Medieregtrf@yahoo.com date 6 November 2017 21:04 0


Citeza pe Mediere
Bota asteapta la negocieri noua conducere a UNBR !
:lol: :lol: :lol: :lol: niciodata prietene, niciodata

# profesorul date 6 November 2017 17:53 +11

ceea ce se numeste examen de catre entitatea lui florea reprezinta o mascarada. nu are nimic de a face cu teoria dreptului, spetele date la examen sunt o amestecatura ilogica de spete lipsite de realitate, iar raspunsul este dupa chipul si asemanarea aluia care le-a facut. mai degeaba nimeresti numerele la loto 6/49 decat rezultatul la grila. raspunsurile chipurile corecte sunt o sfidare a regulilor si logicii juridice. numai cine cumpara grila reuseste. cum va explicati ca magistrati care au dat acest asa zis examen au facut sub 40 de puncte? nu ma mira ca vad loaze in instanta analfabete, care spun ineptii. daca le citesti actiunile avocateilor de dupa revolutie te tavalesti de ris. aviuta este exemplul clar de emanat al dreptului reinventat. sa fii doctor in drept si sa spui ca legea 51 te-a infiintat dupa ce ai fost desfiintat in 48 e demential. o fi visat astia ca legea 51 contine verbul a infiinta iar noi prostimea nu l-am vazut.

# avocat Bucuresti date 12 November 2017 06:53 0

Acum ai ajuns si profesor,,,jurisatule,,?

# Ultimul Charlot date 6 November 2017 18:22 +5

Acum e acum. Prin Romania mai tine figura cu smecherii sa se anuleze eventual la OSIM certificatele dar la OHIM aia nu stiu de gasca vesela a lui Florea& CO. Mai pe concret ORICARE avocat care foloseste pe contracte sau pe delagatii sintagma de "BAROU" si "UNBR" savarseste cu buna stiinta infractiunea de folosire fara drept a insemnelor. Aici acum nu e vorba de cine e avocat si cine nu, structuri si barouri infiintate sau nu ci este vorba despre cine are drept legal sa foloseasca si cine nu insemnele unei profesii. Dragi traditionali, Florea si decanii vostrii v-au adus in situatia sa fiti infractori cand va practicati profesia. Scapati de ei. Repede!!!

# om bun date 6 November 2017 18:50 +4

dragi traditionali ani grei de Jilava va asteapta pentru folosirea ilegala a insemnelor unei profesii.daca sunteti acuzati de infractiune, solicitati aparatori legali de la Bota.

# Hehe date 6 November 2017 19:21 +1

Nu da Florea niciun fas pe articolul asta. Atat timp cat televiziunile sunt cenzurate si UNB-Bota nu are posibilitatea de a explica situatia, as ava ramana ca si pana acum: unii profeseaza si unii mor de foame....Daca avocatii traditionali stau linistiti, atunci si Flo&Co e linistit.

# dana daniela date 6 November 2017 20:05 +7

Eeee ne-a venit si noua randul. Eu cred ca domnul Bota primeste toti avocatii din traditional. Nu are nimeni nimic cu avocatii traditionali dar conducerea.... si-a batut joc de avocatii lor prin impunerea de baremuri in ceea ce priveste onorariile si ce o mai fi in organizarea lor....Cred ca a venit vremea sa se respecte legea si profesiile liberale sa se bucure de legile care le guverneaza.

# ultimul mohican date 6 November 2017 20:23 +3

Ani grei nu, dar cateva luni bune, DA.+ constituirile ca parte vatamata din toata tara. Vai de voi.

# OSIM date 6 November 2017 20:34 +1

acum nu va mai scapa nici nulitatile de Aida Popa sau Nitu !

# Jurist date 7 November 2017 02:09 +1

Problema barourilor de avocați ( vrem sau nu vrem sa recunoaștem adevarul juridic acesta e : 2 uniuni de avocați , câteva mii la unbr b și celelalte mii la unbr tradițional) era rezolvată de multă vreme dacă trăiam intr o țara civilizat in care statul de drept funcționează practic. La noi incompetenta, corupția și favorizarea grupurilor de interese a dus avocatura din ro in situația aceasta. Avocații sunt sătui de lupta dintre barouri.....sărăcie multă in avocatura și. Războiul se poarta pe ciolan.

# Care pagini? date 7 November 2017 06:19 0

Pagina Baroului Dolj functioneaza https://www.facebook.com/pages/Baroul-Dolj/215287011871975 si multe alte pagini.

# Marin ŢULUŞ, Slatina, Olt date 7 November 2017 07:43 +2

Justiţia nu poate fi legitimă fără a se rezolva această problemă! In spetă, noi nu putem spune că suntem stat de drept din moment ce am lasat la mana clicilor criminale autonomia justitiei, care a dus la suprapunerea acestora peste instituţiile de invatamânt şi au făcut din profesiile de magistrat, avocat, notar surse de venituri si de îngrădire a drepturilor cetăţeanului româ!.Ani la rand cei care am făcut parte din UNBR Bota am fost terorizati de clanurile din magistratură şi de gruparea lui Florea sustinută-practică mafiotă,practica mafiotă de instituţiile statului român, CSM; MJ; Parchetul General.Dar poporul român nu a avut parte de o justiţie dreaptă-aşa cum spunea şi Băsescu,care nu a făcut nimic!-pt.că sub cupola independenţei şi-au făcut doar interesele şi nimeni nu le-a făcut nimic pt. că puterea politică dar si instit. europene i-au protejat.De 9 ani sunt terorizat de aceste grupări,de nouă ani trăiesc ca un detinut!Alo, DNA, numai faceti pe orbii!

# mirciulica date 7 November 2017 08:16 0

am incercat sa postez pe JURIDICE.RO dupa autentificare, insa adresa mea de e-mail contine fr in loc de com si nu m-am putut loga. Apoi am scris administratorului, insa nici el nu a rezolvat pb. Cred ca Florea ar trebui sa afisese la usile instantelor care sunt infractiunile la care sunt expusi avocatii de la asazisul lor barou, fiindca la cat stiu unii carte, vai de ei!

# av.Radu Liviu date 7 November 2017 09:54 +1

speram ca pînă la urma urmelor să se facă dreptate si să plăteasca pentru umilinţa făcută

# Medierea date 7 November 2017 10:11 +6

Medierea este o alta afacere banoasa pentru unii. O sursa de imbogatire fara just temei. Unde ati pomenit sa platesti 300 de lei taxa pentru viza legitimatie? Bun platim dar daca medierea este zero? De ce avocatii sunt mediatori fara sa faca cursuri? Credeti ca avocatii dau drumul la cauze  pentru mediere? Nu, medierea este sublima dar lipseste cu desavarsire. De altfel multi si-au inchis cabinetele pentru ca aceasta profesie nu exista. Fiind condusa de avocati medierea a ajuns doar o sursa de imbogatire pentru unii pe spinarea naivilor care si-au dorit o profesie.

# coleg date 7 November 2017 16:37 +3

In nici o tara medierea nu este data avocatilor, notarilor,executorilor numai la noi medierea nu are treaba cu mediatorii care au facut pregatire si au platit cursuri de perfectionare, lumea care are o mediere se duce la notar ca este titlu executoriu ce treba are cu mediatorul daca nu are nici o putere de decizie . Intrebati orice mediator daca are medieri ,toti va vor spune ca nu au facut niciodata s-au suspendat pentru ca a fost o mare bataie de joc de profesia acesta .Mare pacat ca ati lasat pe alti sa ne ia painea de la gura si ne rad in nas ca suntem prosti .Au depus un proiect la senat si ne amagesc ca se va rezolva doar de mai storc niste bani pe taxa de legitimatie anuala Rusine consiliului de mediere nu o sa mai aveti mediatori nici pentru taxa mai sus mentionata.

# alt coleg date 7 November 2017 17:40 +5

medierea este ZERO si nesimtitii astia vor bani. trimit cu nerusinare mail-uri sa le dam bani. multi colegi au renuntat la mediere. ca sa inchizi biroul cica trebuie sa dea ei hotarare in acest sens. iti cer hotararea de infiintare , legitimatia si arhiva pe care majoritatea nu o avem fiindca nu am avut medieri. dati-le fratilor tot sa se spele cu ele pe cap. astia sunt ca niste paduchi, se hranesc cu salarii, protocoale, etc iar noi sa le platim. ne bombardeaza mail-urile cu tot felul de timpenii, incheie protocoale cu toti neica nimeni degeaba. se lauda cu prostiile astea de parca asta aduce bani. rezultatul acestor protocoale de doi bani este MEDIERE ZEROOOOOO! sa nu mai aud de mediere niciodata. le-am dat hartiile la ****** si am tras apa! teapa cursuri de 1000 de euro, bani dati de pomana unei himere!

# adio mediere date 16 November 2017 20:23 +2

mai sunt naivi care cred in mediere? :D aia a fost teapa lui madam gorghiu pentru fraieri. o profesie nascuta moarta pe care au pus stapanire niste smecheri care sug salarii frumusele pe spinarea naivilor creduli. vi se trimit note de plata pentru ceva care v-a adus doar pagube. exista vreunul in tara asta care si-a scos macar a zecea parte din cat a cheltuit pentru pacaleala asta? platesti cursuri 1000 euro, diverse taxe ca sa-ti dea aia voie, chirie cabinet si rezultat ZERO! :D :D

# alex date 7 November 2017 11:39 0

E bun ca abordati subiectul; din pacate, pe la Antena 3, unde se tot duce domnul Savaliuc, nu se ating de problema intrarii in avocatura, cu atit mai importanta daca e inaccesibil INM-ul pina la 30 de ani.

# @alex date 7 November 2017 14:10 +1

Nici presa nu este libera....Atat timp cat sunt invitati in platou avocati traditionali....nu prea sunt sanse cu UNBR Bota.

# gogu date 7 November 2017 14:45 +2

Dana Grecu il invita mereu pe Prisca, marele jurist avocat penelist-florist. Atata stie fata, poate a ajutat-o cu ceva pe habarnista ce-i place sa bata apa-n piua in fiece zi pe ot felul de teme de 2 bani.

# ALBASTRU date 7 November 2017 11:51 0

Avand in vedere ca, barourile traditionale se proclama PERSOANE JURIDICE PRIVATE DE INTERES PUBLIC !?!, nu se poate presupune ca, neaparat, statul trebuie sa le dea dreptul de a folosi insemnele, ca ar fi apanajul lor, insemne, care spun ei, ca sunt interzise a fi folosite de alte persoane juridice private. Si-au dat cu stangu-n dreptu, declarandu-se persoane juridice private, interesul fiind de a nu se amesteca nimeni in bugetul lor. Acum sa vedem cum o vor mai descurca cu insemnele, intrucat aceasta situatie tinde sa se rezolve la nivel european si nu va mai tine de caste si institutii aservite...

# The_punisher date 7 November 2017 21:54 +2

Spre ca vine vremea...cand se va termina mafia din baroul traditional!Examenul e o escrocherie pe fata..unde dai bani degeba.

# Danut-Radu Tuluca date 8 November 2017 01:08 +4

Nici o profesie liberala nu este ingradita de Constitutia Romaniei. Daca acceptam ideea UNBR, ar fi justificat sa avem in curand si UN a Frizerilor di Romania, si UN a Tamplarilor din Romania, si UN a Maseuzelor din Romania, etc. Toate UN-urile, cu conduceri centralizate, cu cotizatii, cu IN de pregatire si concursuri de intrare in profesie...., adica iar cu taxe, iar cu bani, iar cu bani, iar cu taxe (a se citi : biruri !). Toti amploaiatii din chestiile astea cu denumiri administrative bugetare (directori, adjuncti, vice...), sunt de fapt sinecuri (ca in politica !) de care va dispune castigatorul alegerilor in profesie. Principiul liberei concurente este eludat cu justificarea "interesului major" al apararii justitiabilor. S-a reusit astfel ca examenul de licenta la facultatile de drept sa fie doar o etapa preliminara, un fel de testare, in vederea examenului decisiv de intrare in avocatura. Daca pici la avocatura, inseamna ca ai absolvit degeaba facultatea. E bine ? E liberala?

# Ghita Bizonu' date 8 November 2017 14:54 0

Pai tocmai ca Bota asat cu trecutu au cam .. penal aduce avocatii la nivelul de ospatari. a se retine opataul nu este chlener! Chelnerul este un ospatar cu scoala ...

# DANA DANIELA date 8 November 2017 10:12 0

cabinetele de psihologie or fi avand si acestea uniuni la care sa cotizeze ca avocatii? Nu cred! Nu cred ca nici dentistii nu au sefi care sa-i cenzureze la bani sau sa dea' cota' din castig.Acestea sunt profesii liberale. Nu prea cred ca ""mafiotii ""vor da drumul la fraiele conducerii in profesiile ,avocatura, executor, notariate. Aceste profesii sunt pt. cei cu sange de milionar... Daca avocatura este profesie liberala pt. ce sunt manuiti si nu pot sa ceara onorarii cat doresc? Adica un avocat nu poate sa aiba sentimentul milei si sa nu ia onorariu unui amarat? De ce judecatorii care sunt"toba de carte" dupa 30- 35 de ani nu pot intra in avocatura fara examen? Si multe alte probleme care nu sunt rezolvate....

# Ctioi date 8 November 2017 15:43 0

Cititi Drept Administrativ ( orice Curs Universitar) Forta juridica si efectele juridice,anularea, revocarea etc.

# dana daniela date 8 November 2017 20:19 +2

Nu mai stiu drept administrativ dar din cate imi amintesc documentele:hotarari, dispozitii, adeverinte, poate fi dat de o institutie, si nu sunt mai presus de lege. UNBR BOTA a luat fiinta printr-o hotarare judecatoreasca care nu a fost atacata. Este definitiva si fara sa mai fie vorba de revocare, anulare.In tot cazul ,o sa imi fac timp sa citesc si ceea ce ati mentionat referitor la dr. administrativ.

# Ultimul mohican date 8 November 2017 21:17 0

Aveti condamnati penal pentru exercitare fara drept a profesiei de avocat. Mai recent, in anul 2015 doi oameni pedepsiti la Tulcea.Nu aveti acte.Nu mai mintiti lumea ca m-am lamurit.

# @ultimul maidan date 9 November 2017 06:20 0

Tu confunzi inselaciunea cu exercitarea fara drept a profesiei....dar, nu-I nimic. Din mii de avocati inscrisi in UNBR 2004, doar doi sa faca puscarie pentru EFDA? hahaha

# KURTYAN date 13 November 2017 19:43 0

Albertino, cand publici in monitorul tau oficial condamnarea ta ?

# mai ultimul mohican-uitat de lume date 9 November 2017 09:45 0

Daca nu cunosti situatia...nu ar trebuie sa vb in plus!!!

# Ultimul meletian date 11 November 2017 15:36 +1

Mohicane, mai recent avem certificat OSIM, asta va scoate din minti! va bagati unghiile in gat si o sa va doara. In legatura cu condamnatii, uita-te in ograda ta, sa vezi acolo cati condamnati sunt pentru fapte mult mai grave decat asa zisa exercitare fara drept, care oricum e o manevra facuta de voi, dar care se va intoarec impotriva, vai,vai, valeleu ce urmeaza.

# Uitati de avocatura date 9 November 2017 11:24 -4

Sunt inscrisuri fara valoare cele prezentate de bota.Sunt mai multi condamnati,ci numai cei de la Tulcea.

# Uitati de, democratie date 9 November 2017 18:29 +1

Prietene! ori ai prea mare incredere intr-un sistem putred de corupt si mafiot care distruge destine umane, ori slujesti acest sistem devotat, ori esti prost, ori esti latrau/trompeta.

# jurist@uitati de avocatura date 9 November 2017 20:32 +6

am avut ocazia sa vad pe cei mai mari inversunati contra avocatilor Bota, precum esti tu, avi- uță. cine credeti ca sunt acestia?nimeni altii decat loazele intrate cu bani, fii de afaceristi de doi lei si fii de loaze ajunse politic in diverse structuri. acesti mici analfabeti au facultati absolvite la obscure particulare, datorita pilelor s-au procopsit cu robe. acum se dau mari avocati si urla ca niste dementi sa arate lumii ce genii sunt ei si ce fraieri sunt altii. mergeti la instante si o sa vedeti toate loazele fara clienti ca rag ca niste vitelusi neințărcati. nu e vorba de concurenta, ca nu ai cu cine sa concurezi atit timp cat marii asi ,cu glilimelele de rigoare, ai avocaturii, intreaba cu cat se timbreaza plangerea penala...ce sa mai vorbim, imi e scarba sa vad cum lichelele au ajuns in instante si o fac pe avocatii.

# Kermit florea & Muppet Show Time date 14 November 2017 18:52 +2

Ha ha ha....atât de tare sunt speriați cutumiarii, încât nici comment-uri in stilul de notorietate nu le mai arde sa posteze. Hah hah hah...ciocu mic si joc de glezne, taica floreo, nici cu tot nămolu' din tercighiol nu te mai faci bine...hah hah hah... :D :D :D

# YanY date 15 November 2017 18:27 +5

Desteptii lui Florea peste,va-ti batut joc de societatea civila ce apara drepturil;e omului in instantele de judecata,ati luptat pentru a baga oamemni nevinovati la puscarie .Florico,ti-a venit rindul,iati gasca si la Julava,a-i prostit atita lume si ti-ai batut joc de profesionisti redutabili>>>>>>valea infractoruleereeeeeeeeeeeeeeeeee,ati mincat banii statului distrugind destine.

# GRAMATICUS date 16 November 2017 21:11 0

:lol: :D Nene YAN ,acolo,in China ,nu ai invatat si limba romana? ,,iati,,a-i,, :lol:

# YanY date 17 November 2017 21:45 +1

Prietene,ai dreptate,iertă-mi greşelile!Pe voi,să vă ierte Dumnezeu că e veşnic,romînii nu vă pot ierta.

# avi avi date 19 November 2017 15:47 -3

care romani ,mai acesta?Cei care nu sunt in stare sa intre in avocatura si apeleaza la tot felul de smecherii boti :lol: ste?

# Katapulta date 23 November 2017 08:23 +1

Să vedeți ce v-o luați, pe prostia voastră de monopoliști 'juridicalmente' inculți. Și așa, robii voștri cotizanți la sfânta tri-zeciuială, încep să geamă sub povara birurilor pe care organizația fără acte de înființare LEGALĂ zis și 'cutumeria florea', le încasează lună de lună, ca pe un salariu de excelență pentru care nu trebuie să facă nimic în schimb, doar să uneltească noi metode de cumetreală și subjugare. Bravo băeți, nu vă lăsați, țineți-o tot așa, să nu deschideți ochii fiindcă veți avea surprize - surprize

# Mefirescu date 19 November 2017 13:00 +2

Nu aveti autorizarea legala sa exercitati avocatura hi,hi,hi,hi......

# @Mefirescu date 20 November 2017 06:37 0

Si cine emite astfel de autorizatii, mai desteptule?

# Homer date 19 November 2017 14:44 0

Pratic nu ar putea fi aplicate prevederile legale care enunta sanctiuni penale in Legea nr.51/1995, deoarece infraciuni nu se pot stabili decat prin lege organica (art. 73 lit. h din Constitutie) or legea nr.51/1995 nu poate interveni in domenii rezervate legii organice ( art.115 alin.1 din Constitutie).

# Moise date 22 November 2017 21:45 -1

Bota nu detine acte legale.Nu va lasati inselati ca nu veti fi recunoscuti avocati si veti fi condamnati penal.

# @Moise date 22 November 2017 22:11 +2

Spre deosebire de entitatea-Florea, care functioneaza ilegal, fiind tolerata de un urias sistem mafiot, UNBR-Bota a fost infiintata legal. Deci, Moise, latra la alta masa !

# the lawyer date 27 November 2018 10:45 0

prietene avocat, daca tu nu esti in stare sa citesti niste amarate de hotarari ale instantei, atunci avocatura nu este pentru tine iar sumele achitate, probabil cu greu pentru a intra in baroul dlui Florea, i-ai cam dat degeaba, nu crezi?

# costea date 23 November 2017 08:25 +1

Aflarea in treaba ca metoda de lucru la ..paraleli. In loc sa iasa in strada, sa faca greva foamei pana intra n spital pentru recunoastere, pe ei ii freaca grija de paginile FB. Sa iasa bota insotit de 100-200 de avocati, sa stea toata iarna in fata MJ facand greva foamei si locuind in corturi. Asta poate ar rezolva ceva..

# avi avi date 23 November 2017 11:58 0

Da,ar rezolva ceva:ar raci cu totii,mai ale ca unii idntre ei ai fixul slapilor.

# @ avi avi date 24 November 2017 11:07 0

Invata sa scrii....

# Pamantul catre avi & ene date 24 November 2017 19:40 +1

Fixisme d'astea doar voi aveti in cap, la fel cum aveti si fixatia obsesiv-paranoica precum ca Legea 51 ar infiinta ceva. Pana la momentul acesta pretios, in care eu imi pierd vremea cu unii ca voi tot incercand sa va fac sa intelegeti (voi...Batman...Batman), taica florea nu a fost capabil sa prezinte institutiilor, niciun document din care sa rezulte infiintarea CONFORM LEGII (nu 51, sa fie clar), a entitatii juridice cutumiare. Habar n-aveti despre Drept, dar asta nu ne mai deranjeaza deloc, sunteti deja de notorietate 'in domeniu', vrem doar ca institutiile statului sa judece drept, nu sub influenta cumetriilor si portocoalelor meschine incheiate in receptia hotelului de la TerciGhiol, care e intretinut din munca voastra, a robilor platitori de multe biruri. Tot asa sa va mearga, pana va veti dezmetici...daca va veti dezmetici vreodata. Happy Thanksgiving Day!

# Ene date 23 November 2017 20:11 -4

N-au nicio sansa cu toti slapii lor, nu-i recunoste nimeni avocati si nici nu stiu sa valorifice macar acele hotarari care le detin cu autoritate judecat.Prin urmare nu detin acte de exercitare legala a profesiei de avocat in Romania ori sunt condamnati penal din aceasta cauza.

# Vali date 30 December 2017 11:28 0

"Avocatii traditionali" si pun ghilimele ca multi dintre voi sunt in ghilimele avocati, iar acum mai nou trebuie sa va predati insemnele la parchet. Sper ca puteti sa interpretati legal si sa intelegeti ce insemna marca inregistrata.

# avi avi date 30 December 2017 15:28 0

ce spui soro,chiar asa? Aia de la OSIM nu cunoc legea.Noi nu trebuie sa ne inregistram,fiind infiintati prin lege.Daca nici asta nu intelegi,esti lovit cu bota

# avi a grama ticus date 30 December 2017 21:42 0

Chiar soro, prin ce lege sunteti infiintatati de va scuteste de OSIM?

# the lawyer date 27 November 2018 10:51 0

legea la care probabil faci referire ....NU INFINTEAZA !!! fa un efort si uitate peste ea!

# Moise date 3 January 2018 12:27 0

Ce faci cu persoanele condamnate penal (clputin sapte la numar) pentru exercitarea profesiei fara drept?Esti legal sau nu esti?Cand ai fost in legalitate?Nu va lasati inselati de Bota, risacti sa fiti condamnati penal.

# Avi zis Moses date 11 January 2018 16:09 0

,,clputin sapte,, ,,risacti sa fiti,, ! Ai NOTA 3 AVI !

# juravle date 3 January 2018 18:23 0

bati campii moise. de fapt sigur esti... avi la cap.

# Firescu date 4 January 2018 10:10 -3

Bota functioneaza fara sa aiba existenta legala si va inseala.Multi, sunt condamnati penal pentru exercitare fara drept a profesiei si nu va doresc asta.Nu-l recunoaste nimeni pe Bota de avocat.

# avi date 11 January 2018 16:06 0

Nu am mai vazut demult virgula intre subiect si predicat: ,,Multi, sunt condamnati,, ! De la avi !

# Mari date 10 January 2018 15:10 0

Daca avea existenta legala apara pe bune persoanele condamnate penal dar nu e avocat.NU va e clar ca o incurca daca se va prezenta in instanta in numele unui anume barou ca avocat?

# Vanga date 11 January 2018 14:39 0

Atentie! Bota nu are existenta legala si nu va pote apra interesele in fata instantei intr-un cadru legal. Riscati sa fiti codamnati penal pentru exercitarea profesiei fara drept. Nu sunteti recunoscuti de instante ca avocati.

# V ANGA date 11 January 2018 16:04 0

Vanga, pana nu inveti sa scrii nu te citeste nimeni: ,,nu va pote apra,,

# Amon date 13 January 2018 20:20 0

Eu am inteles chiar si asa.Cine are ochi citeste ori cine are urechi aude tvarase.Barurile lui Bota, nu are existenta legala si imi este foarte clar, numai ca voua va ramane sa va fie clar ca faceti pucarie.Instantele nu va accepta.

# pucarie date 17 January 2018 16:21 0

Vangule, tu confunzi UNBR cu pf Bota. Dupa cum scrii esti de ,,pucarie,, !

# Popa Nicolae date 17 January 2018 14:16 0

Noi,din barourile Bota,avem soarta sa traim acele momente de supunrere politico-sociala impotriva propriei vointe a unui individ sau a unui grup social marginalizat de sistemul actual a justitiei din Romania contrar art.190 C.p.Curtea Europeana a relevat ca robia reprezinta "o forma deosebit de grava a negaii libertatii; Recomandarea Adunarii Parlamentare a Cnsiliului Europei nr.1523 (2001),adoptata la 26 iunie 2001;Recomandarea nr.1663 (2004) reflecta asta.Faptul de a aduce pe cineva in situatia de scalvie inseamna a nu-i recunoaste personalitatea juridica ori asta s-a intamplat cu asociatia profsionala (avocatii) Bota.Aceste forme contemporane de scalvie fac parte din notiunea de scalvie ca crima impotriva umanitatii,in dreptul international.Scalvia inseamna lipsirea unei persoane de capacitatea de folosinta, adica plasarea acesteia intr-o astfel de situatie inact sa nu mai poata avea drepturi sau sa isi asume obligatii.A se vedea A. Filipas,Drept penala roman. Partea speciala,p.246

# Moses dacul date 17 January 2018 14:59 0

Ai inviat,neaPopa?Se pare ca nici dupa ani de absenta nu ai invatat carte.Robie,sclavie? Daca nu ai fi de plans,ai fi de ras

# Mari date 18 January 2018 17:28 0

Nu aveti existenta legala. Nu sunteti avocati. Moses dacul ziz bota va inseala.

# Mărie date 18 January 2018 19:59 0

Marie draga, noi poate ,,nu existam legal,, dar barourile noastre sigur. Apropo, cine-i ,,Moses dacul ziz,, ?

# Petru date 26 January 2018 08:30 0

Ce spuneti de art. 173 C.Pen., 178 C. pen.

# Aron date 26 January 2018 15:23 0

Bota nu are existenta legala.Va inseala si riscati sa fiti condamnati penal pentru exercitare fara drept a profesiei.Instantele nu recunosc avocatii.Mai multe persoane fizice au fost deja condamnate penal printre care si Bota.

# Dani si Aroane date 28 January 2018 17:31 0

Dani si Aroane, Bota are carte de identitate, certificat de nastere, domiciliu. Cum adica ,,nu are existenta legala,, ?

# Dani date 28 January 2018 12:20 0

Adevart ca bota nu are existenta legala.Mare dreptate aveti si m-am convins de asta.Instantele nu-i recunosc si am vazut ce tratamente le aplica unii judecactori in salile de judecata.

# drs. Tudor Georgescu date 30 January 2018 18:53 0

Singura marca inregistrata pe clasele 35, 41 sau 45 pentru cautare dupa *barourilor* este: UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA BAROUL BRASOV (clasele 35, 36, 42). Pe clasa 45 au fost radiate marcile: UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA Sursa: http://online.osim.ro/marci/hit_list.jsp

# Heraclion date 4 February 2018 13:52 0

Nea boata,cu toate hoatararile Tib. Buc. si C.A. documentele ce le ai, sa te adresezi ministrului de resort pentru obtinerea autorizatiei respective.Altfel nu se poate!Art 9 Conventie interpretat in lumina art 11 din Conventia europeana protejeaza viata sociala.

# Leonard date 6 February 2018 20:11 0

Persoanele care exercita fara drept activitati specifice avocaturii risca a fi pedepsite penal conform legii.Mai multi idivizi patiti, va pot confirma ca au fost pedepsiti penal si au cazier pentru acest moiv.Libertatea persoanelor fizice este compromisa printr-un cazier judiciar patat pe timp indelungat si nu mai pot fi absolviti de nimeni.

# Prostanacu' date 7 February 2018 14:44 0

Mai ,,idividule'' in primul rand pune mana pe gramatica, apoi lasa confirmarile un timp mai indelungat, citeste legea cazierului judiciar si absolva-te de pacate. Prea mare incredere ai in metoda ,,dosarelor fabricate'' la comanda, asta nu-i bine, de asta nu te mai absolva nimeni.

# Doroftel date 7 February 2018 14:52 0

Dar cu ,,idivizii'' care folosesc fara drept denumirea de UNBR, ce se va intampla oare? va pot confirma ca o incurca rau de tot, pe timp indelungat, iar de asta nu-i mai absolva nimeni.

# Ridvel date 7 February 2018 20:38 0

Nu va lasati inselati.Bota nu detine suficiente dovezi (acte) incat sa fie recunoscut (denumit) avocat.

# Prostanacu' date 8 February 2018 15:17 0

Mai ,,Ridvele'' In primul rand sa-mi spui ce acte detine dom' Florica? 2: diferenta dintre ,,dovezi'' si (acte) ce acte mai? in afara de hotarare judecatoreasca de constituire de functionare si sute de hotarari judecatoresti, ce mai vrei? poate doar o bucatica de hartie de ****** de culoare maronie cu miros imbatator.3: ,,recunoscut'' (denumit) :D faptul ca tu nu-l recunosti e una, important e sa-l recunoasca cine trebe.Intelegi?

# Vica date 8 February 2018 18:18 0

Nu va lasati inselati de bota.Omul nu are existenta legala.

# Prostanacu' date 9 February 2018 19:46 0

Nea bota,daca aveati acte si calite puteati sa reprezntati oamenii in fata instantei ori multi au fost acuzati si condamnati penal pentru exercitarea profesiei fara drept a profesiei.Neavand acte, instantele au constatat ca nu aveti nici calitate de avocati ori hartoagele voastre nu indeplinesc conditii de forma si fond in fata judecatorului sustinuti prin sindicat desi nu aveti calitate de angajati la bota, nu sunteti nici membrii de sindicat, lipsa de cunostinta de carte a doctorului bota.Nu va lasati inselati de bota deoarece va minte ca puteti fi avocati la el.Nu are existenta legala si nici calitate!

# Viorel date 12 February 2018 16:37 0

Contrazic opiniile neconstitutionale mentionad art. 40, art.8 alin. 2 si art. 9 din Constitutie coroborat cu art.11 paragraf 2 din Conventia europeana raportate la art.2, lit.b), art. 7 alin.1 si art.8 din Legea nr. 39/2003.Prevederile constitutionale nu numai ca garanteaza dreptul la asociere, dar si stabilesc formele de asociere.

# Juliet date 14 February 2018 09:56 0

Bota va inseala ori drepturiele lui de libera practica sunt inexistente.Nu are existenta legala si riscati sa fiti condamnati penal pentru exercitarea unei profesiei fara drept.Nu poate reprezenta in instanta ca avocat nici macar pe cei care va aflati in situatia de inculpat.

# Sarmari date 15 February 2018 22:54 0

Botistilor, nu va mai strofocati ca nu aveti calitate de avocati.

# Prostanacu' date 16 February 2018 22:41 0

In jurisprudenta, s-a aratat ca initierea sau constitutirea unei asociatii sau grupari presupune un grup organizat de cel putin trei persoane,rezultand din interpretarea sistematica a normelor de incriminare.Legiuitorul foloseste expreiile "doua sau mai multe persoane" sau "mai multe persoane".Cel care face propuneri fara efect nu intruneste elementele constitutive ale infractiunii, ci constitutie tentativa.In cauzele penale, in acelasi sens T. Draganu. Actele administrative si faptele asimilate lor supuse controlului judecatoresc (...),op.cit.,pag.62.

# Sorin date 18 February 2018 10:31 0

Nu va imbatati cu apa rece pentru ca nu aveti existenta legala!

# Avi_delirium tremens date 4 March 2018 11:48 0

Nu are existenta legala...exprimare rurala, de culegator de omizi :D

# Sori Nacio date 18 February 2018 11:54 0

Ba da, avem ,,existenta legala,, ca de-aia se oftica un@betii ca avi.

# liyca date 20 February 2018 12:43 -1

Dreptul pretins de bota este prescris.Legea 51/1995 prevede ca orice organizare alta decat UNBR este nula de drept.Nu aveti acte legale.Bota va inseala.

# Ninel date 24 February 2018 18:13 -1

Dovada ca bota ca nu-i avocat este faptul ca bajbaie ca un orbete in ce priveste dreptul in avocatura care nu se regaseste prin textele din Legea 51/1995. Mai intai prin barourile de care vorbeste sa demonstreze ca isi poate apara avocatii condamnati penal, ci nu prin sindicatul inexistent.

# Eusev date 26 February 2018 09:44 0

Nu rscati sa mergeti la barurile bota ca faceti puscarie.Nu are acte legale care sa ateste calitata de avocat.

# AVI UN@BETICUS date 26 February 2018 12:01 0

Avi, tu il cunosti pe Jija? de ce bate grija ? Mai intai termina clasele I - IV si apoi vb despre avocatura.

# Oschim date 27 February 2018 21:15 -1

Bota nu are existenta legala.Nu va lasati inselati ca riscati sa fiti condamnati penala si nu are calitate de reprezentare in instanta.

# Tutune date 28 February 2018 11:24 0

Barurile lui bota nu sunt recunoscute de instantele de judecata.Nu au dreptul de a reprezenta persoane fizice si nici prsoane juridice in instanta, mai ales, vedeti chiar in acele cauze penale in care sunt acuzati chiar ei de exercitare fere drept a unei profesii, nu au calitate de a fi reprezentati in aceasta calitate indivizii acuzati penal.Nu au existenta legala si va inseala ca veti fi avocati incasand bani de la dvs., pe nedrept sa primiti acte fiscale fara valoare juridica.

# oliver date 28 February 2018 20:09 +1

indiferent de porecla folosita alias Tutune, Oschim etc. stilul lui avi parizer traditional este inconfundabil. mentalitate si gandire de carutas in drept si in gramatica! cu asemenea amatori juridici care nici macar nu stiu sa scrie corect in limba romana putem spune ca avem o justitie sublima care lipseste cu desavarsire.

# Suzana date 3 March 2018 18:14 -1

Barul bota nu are existenta legala.Nu recunoste nimeni barurile bota.Aveti perfecta dreptate!

# cutumiaru tolerat date 4 March 2018 11:43 0

Ori esti bolnav cu capu', ori ai o problema nasoala la mansarda. Una din doua.

# cutumiarul tolerat prostanacu' date 6 March 2018 19:40 0

Nu detine acte legale bota si va inseala.Riscati sa primiti pedepse penale greu de remediat pentru ca nu pote sa dovedesca caliateta sa prin brurile ilicite, e respins in fata instantei pentru a va apara eficient.Nu are calitate barurile acestuia.UNBR e cel pe Spalaiul Independentei, ci nu barurile bota unbr.

# prostanacu' date 10 March 2018 09:25 0

Barurile lui bota cutumiarul tolerat nu au existenta legala.

# avi date 10 March 2018 12:53 0

Si eu am crezut asta, dar cand le-am vazut am ramas mai prostanac ca tine! Toate barourile si UNBR (Bota) au hot de infiintare, statute si inregistrari la OSIM si Ohim!

# Avi date 14 March 2018 17:29 -1

Barurile bota nu sunt recunocute ca fiiind legale.Bota mai inseala lumea dar nu are existenta legala.Neavand calitate,barurile bota nu pot reprezenta in instanta persoanele condamnate sau acuzate penal pentru exercitre fara drept a profesiei.Persoane condamnate penal pentru exercitarea profesiei fara drept pot confirma asta cu acte certe ori sunt in aceasta situatie nefericita din cauza lui bota si dovada e ca barurile sunt baruri,ci nu barouri.A nu se confunda barurile cu barourile din Splaiul independentei.

# Roxi date 17 March 2018 20:27 -1

Bota nu are existenta legala.

# oarecare date 20 March 2018 21:20 +2

oare cind vor raspunde pentru minciunile in legatura cu RIL-ul trucat tovarasii Nitu si Aliduta Popescu? vad ca s-a dus cu minciunele si in cazul ghita pe la sirbi sa-i vrajeasca pe aia cu povesti vanatoresti! asta e justitia romana? nu dau nici doi bani pe justitia asta cu minciuni si parsivenii. avi tu oricum esti atit de prost incat nu ai pereche!

# rilu' crocodilu' date 21 March 2018 14:42 +1

Rilu ca rilu, stati tovarasi, putintica rabdare. Urmeaza surpriza pentru desfiintati.Putem sa-i zicem: uragan. Nume inca nu are. :D :D :D :D :D :D

# Lena date 22 March 2018 16:36 -1

Nu va imbatati cu fulgi de zapada mergand pe strada chiar daca mai ninge afara.Bota nu are existenta legala.RIL-ul e in vigoare ori avocatii de la Bota sunt condamnati penal pentru exercitare fara drept a profesiei de avocat.Pana in prezent nu exista surprize tovarasi si nici n-o sa existe cum sperati voi.Decizia Curtii de Apel nu e valabila ori va minte Bota.

# Prostanacul' date 28 March 2018 15:46 0

Barurile bota nu au existenta legala. Nu va jucati cu focul!

# Margareta date 28 March 2018 18:28 0

Nu confunda exercitarea fara drept a profesiunii cu inselaciunea bunei credinte.eu emigrez, astept confirmarea Green Cardului gata. in tara asta numai ne imbatam cu mii de iluzii ,cu minciuni :sad:

# Aielenei date 28 March 2018 19:21 0

Ce prostii poți spune-scrie!

# Mimi date 29 March 2018 15:54 0

Va inselati voi singuri la bota ca sunteti avocati. Nu are existenta legala barurile.

# Jose date 4 April 2018 09:13 0

Barurile lui Bota nu au capacitatea si nici calitatea legala de a sta in proces civil sau penal. UNBR din splaiul Independentei nr 5 are existenta legala.

# Apolo date 6 April 2018 11:10 0

In raport cu sursa ei, entitatea Bota isi are izvoriul din imputernicirea data de instanta judecatoreasca. dosrul 79/PJ/2003.A se vedea Drept civ., Persoana fizica. Prsoana Juridica. Iosif Robi Urs si Carmen Todica, Editura Univesitara Bucuresti,2007,p65,.

# Ovidiu date 7 April 2018 17:57 0

Omule, pentru a fi analizat dreptul despre care spui, trebuie formaizat. Trebuie inlocuit proceul de gandire bazat pe sensul convingerilor, adica proces de gandire intuitiv. Or, regula de conduita impusa de o hatarare judecatoreasca trebuie inteleasa de toti, ca emana de la o autoritate publica dintre cele prevazute de art. 1 alin.4 din Constitutie. Constrangerea este asigurata in temeiul art. 1 alin.5 din Constitutie.

# Giumbo date 8 April 2018 20:35 0

Tot nu v-ati lamurit ca nu aveti acte ori vreti sa faceti minuni la puscarie?Bota nu are existenta legala.

# Lucretiu date 10 April 2018 09:47 0

Va mai inselati mult cu ideea ori va lasati inselati de Baota? Nu are existenta legala omul.

# Titi date 12 April 2018 10:03 0

Legea 51/1995 a fost modificata si este periculos pentru voi sa riscati cu bonta. Contributia noastra este evidenta in procesul normativ pentru a combate avocatura clandestina. Nu aveti existenta legala si nici participare in acest sens conform legii ori va folositi de minciunile lui bota si va credeti avocati pe hartii fara valoare in fata instantei. Nu aveti calitate de avocati si riscati condamnari penale.

# Onea date 18 April 2018 16:00 0

Pe ultima suta, mergeti si cererti prin executor judecatoresc la Ministerul Justitiei autorizarea unbr pe decizia 62/22.02.2017 C. Ap. Bucuresti.

# popescu lazar date 19 April 2018 13:28 0

Avocat din baroul BOTA condamnat...GÎNDAC AURELIAN Inculpat Foculescu Niculina Parte civilă GÎNDAC AURELIAN-cu sediul procesual ales la Cab.Av.,,Anca Inculpat SC IRON&STEEL IMPEX SRL Parte civilă Şedinţe 18.04.2018 Ora estimata: 08:30 Complet: C 8 Penal Tip solutie: Soluţionare Solutia pe scurt: Respinge sesizarea din oficiu privitoare la schimbarea încadrării juridice în raport de art 5 C pen. Respinge solicitarea inculpatului prin apărător de a se constata intervenită prescriere răspunderii penale. În baza art. 244 al 1 şi 2 C pen cu aplicarea art 35 al 1 C pen coroborat cu art. 396 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. condamnă pe inculpatul Gîndac Aurelian la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată ( trei acte materiale). În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate de 1 an închisoare şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen, ce se calculează, de la d

# Lori date 20 April 2018 12:02 0

Bota va expune pericolului si nu intelegeti.Nu are existenta legala.Nu mai credeti in acest pentru ca riscati pedepse aspre.

# Calin date 20 April 2018 17:06 0

Bota, nu are decat sa fuga ca sobolanul din calea celor care il urmaresc continuu de ilegalitate.Se pare ca asta si face..... Fuge si tot fuge dar il vom ajunge!

# Aura date 20 April 2018 20:55 -1

Va invitam la congresul avocatilor recunoscuti de instante sa vedeti ce inseamna recunostre si legalitatea in profesia de avocat.

# Garcea date 21 April 2018 19:16 0

Avocati din baruri ale lui bota condamnati.

# Chelemen date 24 April 2018 09:43 0

Bagati-va mintile in cap si nu mai va incurcati cu acest om si barurile lui.Riscati condamnari penale intrucat nu are existenta legala.

# Suzy date 26 April 2018 11:39 0

Ramai cu numai cu acea pretentie sa nu foloseasca denumirea pe facebook si bine ca o folosim in acte oficiale... Ce-i cu asta?Nu aveti existenta legala oricum.

# Kavlovschi date 30 April 2018 10:50 0

Bota va inseala. Nu va este clar ca nu are caltatea prevazuta de lege de a sta in proces penal sau civil in calitatte de avocat? S-a dus la fund!...

# XXL date 3 May 2018 15:58 0

Riscati condamnari penale. Barurile nu detin acte de functionare.

# N-au acte date 4 May 2018 15:44 0

Adevarat ca avei de furca cu noi cei de la Bota.

# Da date 4 May 2018 16:24 0

Privind dosarul 42443/3/2018 autoritatea de lucru judecat (interpretat) in penal privind UNBR - dos.4201/28.01.2007 Parchetul de pe langa judecatpria Timisoara, dosar 493/P/2005 Parchetul de pe langa Trib. Botosani, dos. 7265/55/2007 C.Ap., dec 324/08.09.2008 la Suceava. Definitive etc.

# gogu date 13 May 2018 08:25 0

Nu mai rostogoliti o informatie gresita. Nr. dosarului este 42443/3/2017, pe rolul TMB. Si mai este unul, 42448/3/2017, tot la TMB.

# Masias date 4 May 2018 19:12 0

Inexistenta actelor juridice este dezvoltata in orice Trata de drept administrativ, vol.I sau II.Vedeti"Problema inexistentei acetlor administrative".Se cere delimitarea nulitatii in absoluta, relativa etc.Prof. Paul Negulescu, op.cit.p. 425 "actele inexistente nu mai au nevoie de nici o constatatre".Teoria sustinuta in art.100 alin.1 si art.108 alin.4 Constitutie "Nepublicare atrage inexistenta hotararii". Inexsitenta a devenit o institutie de ordin constotutional.A se vedea M.Of."in aceste situatii,legiuitorul constitutional considera ca neindeplinirea unei forme procedurale posterioare emiterii actelor (...)" in cazul persoanei juridice ... "are ca urmare inexistenta actelor administrative" inexintenta hotararii de infiintare UNBR de Ghe Florea. A se vedea si Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, Vol I,op.cit.p.211. Ministerul Public putea anula prontr-o actiune separata? cand a constatat inexistenta in dosarele...CEDO,24.06.1982, Van Droogenbroeck,contra,Belgiei, parag. 58.

# PELIN date 4 May 2018 23:12 0

Bota nu are acte legale. N-o mai lalaiti..... Ha,ha,ha,ha,ha,ha!

# Bingo date 6 May 2018 16:51 0

Este institutie de ordin constitutional prevederea ca "Nepublicrea atrage inexistenta hatararii" profesiei de avocat in cadrul UNBR din Splaiul Independentei, nr. 5 Bucuresti. A se vedea Art. 100 alin.1 si art. 108 alin. 4 din Constitutie.Privind dosarul nr. 42443/3/2018 cu termen la 17.05.2018 pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a V-a civila, propun urmatoarele intrebari reclamantei UNBR dupa cum urmeaza: 1) De la Decretul-lege nr. 90/1990 art. 14 a existat un act de infiintre a UNBR sa e constate validitatea printr-un act de valid persoana juridica in baza Legea nr.51/1995? 2) Tipologia Legii nr. 51/1995 este de reglementare directa? 3) Reclamanta UNBR este suverana in baza Legii nr. 51/1995? 4) Reclamanta UNBR are caracter subsidiar in aplicarea prevederior Legii nr.51/1995-se supune ordinii juridice (legii si Constitutiei) statulului de drept? Reclamanat UNBR considera ca Legea nr. 51/1995 si Statutul profesiei au reglemenare direct a profesiei numai fata de aceasta? Da sau NU?

# Bocaneala date 7 May 2018 15:49 +1

Nu aveti documente care sa ateste calitatea de avocat. Tot nu va este clar?

# 009 date 7 May 2018 22:36 -1

Se va termina si cu dreptul de a mai purta insigna si drept de denumire cum pretinde Bota prin inscrisuri fara valoare juridica. Constantin Balacesu trebuie sa revina cu piciarele pe pamant cu Bota al lui . Sa avem rabdare, deoarece s-a castigat in parte procesul si s-a respins toate exceptiile invocate de pararti cu obligre la plata.

# Hygor date 8 May 2018 15:57 0

Nu aveti acte cei de la Bota si din acest motiv s-a admis exceptia de incetare a folosirii marcii cu denmirea de UNBR si reprezentarea grafica ce constituie insigna de avocat cu denumirea UNBR. Riscati sa fiti invinuiti, urmariti si apoi condamnati penal daca mai folositi inscrisuri cu asemenea denumiri interzise de instanta. NU va este clar inca botistilor?

# the lawyer date 27 November 2018 11:14 0

...prietene, iti este necaz ca noi practicam avocatura in conditii perfect legale, adica vreau sa spun Muuult mai legale fata de cei din Baroul dlui Florea, fara sa platim taxe baroului,

# Senyor date 9 May 2018 15:02 0

A inselat muta lume acest individ. Nu are eistenta legala este clar. Ce facem cu mafia din partea cealalta?

# avi avi date 9 May 2018 16:41 0

Ei,nea Pompi,cei de mai sus tot eu sunt?

# Daniel date 9 May 2018 21:28 0

N-ai nici o sansa sa casigi in fata noastra acel proces.Marca si insigna sunt ca si pierdute tov bota. Te asteptam macar in sala daca ai curaj.

# Losan date 9 May 2018 22:59 -1

Pompilica, chiar nu mi poti dormi de la adimiterea exceptiei de catre Tribunalul Bucuresti prin care iti interzic sa folosesti denumirea si insigna cu inscriptiile unbr? Va fi si mai rau!..........ha,ha,ha,ha,ha,ha.........la.....

# Ene date 10 May 2018 23:38 0

Hotararile judecatoresti care au statuat anterior existenta legala, nu au cum sa fie contrazise intr-un stat de drept in afara cailor legale de atatc, indiferent ce s-a admis in dosarul 42443/3/2018 la Tribunalul Bucuresti.

# Martin date 11 May 2018 14:43 0

Cata minte trebuie sa ai pentru a intelege ca sindicatul lui Bota nu inseamna Barou, ci nici organizatie care sa apere avocati in cauzele penale.

# Walter date 11 May 2018 20:58 0

Existand decizia Curtii de Apel Bucuresti 62/22.02.2017 care constata existenta UNBR - Bota ce impediment mai poate fi impotriva unei entitati sa nu existi legal?

# Laurentiu date 12 May 2018 00:04 0

Nu va lasati inselati de bota ca riscati sa fiti pedepsiti penal pentru exercitarea profesiei fara drept. Bota nu are suficiente cunostinte juridice si nici nu este pregatit profesional sa faca fata unei asemenea demnitti profesionale cum cea de avocat.

# Benihil date 12 May 2018 12:11 -1

NU exista UNBR bonta, ci decat Sindicat borta.Exista decat baruri bota, ci nu barouri.

# Laur date 12 May 2018 17:27 0

Gheorghe Florea, are pentru ce sa se bata sa nu aiba concurenta la banii publici. Banii publici venti de la Ministerul Justitiei sau nu numai din aceasta susrsa sunt o sursa importanta pentru avocati care asista inculpatii din oficiu in cauze penale. Urmariti zilele in care au loc procesele penale la instantele judecatoresti se vedeti cum stau avoctii in salile de judecata ca graurii in vie. Va invit in salile de judecata, in acele zile, sa veti pe viu cum se scurg banii de la stat in cauzele penale cu inculpati, inspre avocati desemnati de barouri sa asigure apararea formal.

# Mariana date 12 May 2018 21:24 0

Se spune ca, legaturile dintre dreptul penal si dreptul constitutional reglementeaza relatiile de organizare a statului de drept. Or, protectia asigurata de dreptul penal este dor un fascicul al complexului de masuri si reglementari pe care dreptul, in general, le stabileste pentru a asigua functionarea statului de drept. Intrebare : se aplica normele juridice penale in scopul ocrotirii satului de drept, a ordinii de drept din Romania sau nu?

# Petre date 12 May 2018 22:36 0

Cu prilejul judecatii faptei de exercitare fara drept a profesiei veti beneficia de o marire artiiciala a starii infractiunii in raport cu continutul ei concre prevazut de noua lege penala in vigore conform (RIL).

# Kaul date 14 May 2018 19:42 0

Nitu, este pe baricade si va urmareste continuu pentru a pune in practica RIL 15/2015. Asteptam barurile voaste in instanta.

# doritiu date 14 May 2018 23:11 0

A se vedea Decizia CCR nr. 48 M.Of. nr.242 din 01.06.2000 impusa organelor puterii statului de drept.

# Verdict date 16 May 2018 23:22 -2

Lasati glumele botistilor. Urmeaza sa fiti executati de instata.

# suzuky date 17 May 2018 21:41 +2

o sa ne ia boii de la bicicleta si o sa-i dea la baragladinile floresciene. tie verdict ti-ar trebui niste minte, dar se zvoneste ca s-a epuizat stocul.

# MonteCristooo date 19 May 2018 20:44 +1

Verdictule, pacat ca tara asta si asa putred de corupta este populata de astfel de comunisti bolsevici ca si tine. Ai sa vezi tu executare in curand, de o sa-ti iasa pe nas si cu bulbuci.

# sentinta date 20 May 2018 22:28 +1

e clar. verdict avi este iremediabil plecat cu sorcova.

# avi avi date 9 June 2018 15:28 0

Asteapta ,mai pipilica, sa vin eu cu sorcova pe la tine.Va fi vai de poponetul tau,Asta daca nu,pana atunci,nu te ascunde cineva .Ori la Balaceanca ori,mai sigur,la Jilava. :lol:

# cucuveau date 9 June 2018 23:07 0

mos avi sfarsitul e aproape. o sa vezi pirnaia cat de curind cand o sa dati socoteala pentru protocoale. crezi ca scapi?vii cu sorcova? sa vezi ce sorcove iti iei cand o sa stai pe buda turceasca. clientii vinduti de tine parchetului sigur or sa te sorcoveasca. o sa bei pipilica la greu. un pic de rabdare si o sa primesti tot ce -ti doresti.

# Susana date 23 May 2018 02:01 0

Botistule, nu te mai juca cu focul ca bagi oameni nevinovati in puscarie intrucat nu detii acte legale si nici caliatate de avocat.

# Leu date 24 May 2018 21:40 0

Va astept in instanta daca aveti curajul pe ei de la Poarta frigaro

# Hyt date 28 May 2018 12:16 0

Ce face Porta bordis daca nu mai foloseste denumirea?

# Paval date 30 May 2018 22:18 0

Pune in aplicare hoatararea.

# Ela date 31 May 2018 19:06 0

Lui boris porta este intezis sa mai foloseasca inscriptiunile UNBR

# Visu date 8 June 2018 12:16 0

Nu va lasati inselati de Bota. S-a hotarat sa nu foloseasca denumirea de UNBR, nu a re existenta legala.

# kan date 9 June 2018 12:49 0

Nu va lasati inselati de aceasta bomba Frigaro Prota. Nu detine acte astfel sa poti exercita profesia de avocat legal.

# avi avi date 9 June 2018 15:31 0

Nu a fost si nu este vreo bomba.A fost un balon ce a facut fasss inca de la inceput.Adica de la crasma sateasca a lui tata socru.

# Naty date 11 June 2018 07:55 0

Fiti atenti ca se pregateste un mare proces lui Bota. Toti cei implicati in aceasta structura sunt cercetati penal de Politie in toata tara. Mai multe persoane au fost condamnate pe RIL.

# Gregorian date 11 June 2018 13:28 0

Nu exista unbr, barou constitutional cat timp nu aveti recunostere, calitate legala in proces pe acest aspect. Riscati pedeapsa penala. Cerere la ANAF de inctare de indata este solutia pentru fiecare individ. S-a inceput urmarirea penala in rem prin comisie rogatorie in toata tara.

# Yany date 13 June 2018 12:20 0

Nu aveti nici cea mai mica scapare deoarece actele voastre nu sunt recunoscute de instante.

# Mari date 14 June 2018 11:59 0

Este clar va va inseala Bota cu barurile lui, intrati in inchisori nevinovati. Nu are acte legale pentru a exercita avocatura.

# Ghita date 22 June 2018 10:43 0

Nu aveti nici macar o mica sansa. RIL e cu ochii pe voi si primiti condamnari pe banda. Bota fuge ca sobolanul.

# Solomon date 23 June 2018 19:40 0

Nu va mai ganditi la cai verzi pe pereti, nu aveti calitate de avocat in instanta.Se plica art 474 alin.4 Cpp si riscati: pentru ce?

# yoi date 26 June 2018 11:05 0

Barurile lui Bota s-au inchis.

# Romica date 28 June 2018 10:20 0

Au fost inchisi pe ril?

# Telu date 3 July 2018 18:29 0

Lasati balta totul ca nu stiti carte pentru a fi avocati.Peste RIL nu se trece!

# Juzu date 6 July 2018 16:08 0

Bota este un papagal.Nu are existenta legala. Va inseala si se imbogateste pe spinarea voastra.Voi cu puscaria el cu bogatia pe spatele vostru inseala si pe altii.

# Jeny date 7 July 2018 12:38 0

Despre justitie nu am parere pre buna in ce priveste aprecierile.Vedeti OUG 27/18.04.2003, M. Of. 291/25.04.2003, art 3 (1) a).

# Ernes date 7 July 2018 15:35 0

Este un sobolan, nu papagal!

# Eaka date 11 July 2018 11:00 0

Printre altele, art 348 C.p. ete neconstitutional, potrivit art. 9; 41 alin.1 si art. 117; art. 135 (1) din Constitutie.

# homer date 13 July 2018 09:54 0

Barurile Protra boruis sunt inexistenta. S-a constatat de instanta.

# Onel date 20 July 2018 13:58 0

In cate tari foste comuniste din Uniune exista pedeapsa de exercitare fara drept a unei profesii si s-o aplice numai unei categorii de oameni din societate?

# Botonel date 20 July 2018 16:05 0

Mai Onele,invata ,mai,drept (macar cel)_ penal si vei constata de ce,fata de cine si in ce mod se aplica legea.Asta daca vrei sa ajungi avocat adevarat.

# anton date 21 July 2018 18:21 0

Corect spus. Legea se aplica discriminator si neunitar. Multe profesii din tara sunt vizate de textul cu pricina. Cine aplica sanctiunea si pentru ce meserii?

# remus date 24 July 2018 09:01 +1

Pompi, ai mancat bine la congresul de la Deva ? Cred ca numai tu ai participat la chestia aia, initiata de tine pentru tine .....

# Romica date 30 July 2018 18:31 0

Numai la Deva putea sa convoace un congres unde totul este mort.Nici hoti nu mai exista in zona.Canda s-a tinut congres, n-am auzit de ei ?

# Lyon date 13 August 2018 14:30 0

Bota, mai inseala persoane naive ce vor sa intre in avocatura?

# Pele date 14 August 2018 11:34 0

Congresul lui bota s-a tinut in curtea Cetatii Deva. Asa am auzit.

# Codrut date 20 August 2018 11:46 -1

Bota nu are existenta legala nici nu va poate apara interesele eficient. In ultimul aliniat al 51 C.p. 1968 necunosterea sau cunoasterea gresita a legii i se potriveste cel mai bine. De ce nu si 30 din Legea 286/2009.

# b.l.n. date 21 August 2018 14:27 +1

Escroc international (Bot.) Mai respiri? Mai gasesti prosti si analfebeti? Cand imi dai banii inapoi? Vezi ca te voi cauta!!!

# Isai date 22 August 2018 10:41 0

Atat de prost este acest individ (Bot) ca nu si-a data seama ce consecinte pot avea condamnarile primite in baza RIL.

# otv date 24 August 2018 14:56 0

Escrocu de Bot nu poate continua cu barurile sa puna oamenii pe drumuri. Autoritatile competente sa-l opreasca de indata. Am ajuns sa dam cu subsemnatul la politie in toata tara pentru dosarele lui penale.

# gorghi date 5 September 2018 18:45 0

Barurile bota functioneaza cu incalcarea Legii 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.Vedeti RIL 15/21.09.2015 M.Of. 816/3 nov.2015.

# Uleu date 10 September 2018 20:51 0

Intruneste conditiile si elementele constitutive ale infractiunii de exercitare fara drept a unei profesii, spre exemplu, Judecatoria Tecuci, sentinta penala din 08 septembrie 2011.

# Sorin date 18 September 2018 10:44 +1

Art.14 decret-lege 90/1990 mon. 32 din 28.02.1990.Decaderea opereaza de drept, nefiind necesara denuntarea sau declararea de organul competent.

# sic date 26 September 2018 10:10 0

Spre exemplu, decaderea din dreptul de recurs a formula cale de atac nu conduce la aflarea adevarului, atunci când, prin ipoteza, solutia pronuntata in prima insatnta este gresita. Dos 54430/299/2012, trib.Buc.

# Toni date 10 October 2018 15:11 0

Nu mai exista unbr bota.Pa!

# da date 10 October 2018 20:08 0

Ce spune art 38,39 din decret 31/1954 in vigare la infiintare?

# Antonia date 24 October 2018 12:34 0

S-a hotarat. Va fi desfiintat.

# cozmin date 29 October 2018 10:41 0

Nu are acte de avocat. Este cert ca inseala lumea bota. Pune oamenii pe drumuri sa isi justifice dreptul in fata organelor de cercetari penala si sa nu faca puscarie din cauza sa. Nu va poate apara in instanta si nu-l intereseaza ce se intampla cu voi, ci urmareste numai interesul lui.

# Ghe date 30 October 2018 09:51 0

Vezi, cazul actelor considerate inexistente constatate in dosare de urmarire penala. Nu exista termen pentru ca inexistenta sa fie constatata de tribunal in dosar 42443/3/2017.

# Bau date 2 November 2018 11:42 0

Inlaturarea prezumtiei art 1 alin.3 din Leg.51/1995 se face pe calea judecatii, intrucat nimeni nu poate sa-si faca singur dreptate, nici macar legiuitorul art 1 alin.4 Constitutie. Se pune problema dreptului castigat anerior si cazul neretroactivitatii fata de dos.79/PJ/2003 Judecatoria Targu-Jiu.

# Boris date 7 November 2018 09:31 0

Drept castigat anterior?

# Rizu date 9 November 2018 16:17 0

Nretroactivitatea legii civile este valabila numai petru procurori, ci nu-i priveste si pe cei din Asociatia Potra Bota.

# lis date 14 November 2018 12:09 0

Art. 34 D.31/1954, rap.art. 1008 si art 1 alin.3 D.167/1958 se pot invoca pana la 1 oct.2011 N.C.civ.

# Escroc date 15 November 2018 08:13 0

Bota iese din schemă cât de curând. Nu contestă nimeni că, nu ar fi avut acte juridice. Nu a știut să îsi sustina dreptatea în fata celor care l-au dominat din sistemul judecătoresc.Toate condamnarile indivizilor din structura lui, vin și împotriva sa. Rezultatul prostiei!

# furer date 16 November 2018 11:35 0

Legeturile dreptului procesului penal cu alte ramuri. Or, drepturile subiective ale organelor judiciare in doar 4201/P/2007 Perchet pe laga judecat Timisi si dos 493/P/2005 rchet pe lang. Trib. Botosani au valoare de obligatii pentru organele judiciare.Autoritatea de lucru judecat art 430 alin.2 C.p.civ, art 431, 432, 434, 435 alin.2 C.pr.c au legatura cu dreptul procesual pen.

# noe date 19 November 2018 10:50 0

Drepturile subiective ale organelor judiciare au valoare de obligatii pentru aceste organe. Este vorba de constatarile facute in dos. 493/P/2005 Parchet jud Timessi 4201/P/2007 Parchet trib Botosani.

# iosai date 22 November 2018 16:25 0

S-a rupt firul.

# Cezar date 24 November 2018 16:53 0

Formalismul este o garantie de securitate. Forma constitutie pentru actul insusi conditie de existenta.Art.1171 C.civ., actual art 269 C.procedura civila ,raportate la art 434 C.procedura civila.Viciul de forma consta in omisiunea sau in îndeplinirea incompleta sau neregulata a formalitatilor, pe care actul, trebuie sa le respecte, acestea fiind prevazute in legi si regulamente.

# Yry date 24 November 2018 19:18 0

De exemplu, hotararea (decizia) Asociatiei Botra potra de constituire a barourilor trebuie considerata inscris oficial in sensul art 1171 C.civ., roman din 1864 si art 38,39 Decretul 31/1954 avand drept consecinta prezumtia de autenticitate, care poate fi rasturnata pe cale unei plangeri penale pentru fals. In acest sens., a se vedea, S.Beligradeanu, op.cit., p.85, Dreptul 9/2005. M. Costin, op.cit p301. CSJ sect.civ dec.222/1994.Dreptul 5/1995,p.82 CSJ sec.civ Dec 2468/1992,VolII,p135 I.Les pricipii de drept procesual civ. Ed.Lumina Lex 1999, Vol IIp135.VMCiobanu Tratat teoretic si practic de proc civ VolII Ed.National Buc.1997,p167.

# Ygor date 26 November 2018 11:52 -1

Sa lasam gluma! Nu iutati, va amintesc de RIL nr.15/21.09.2015 M.Of. nr. 816/03.11.2015 privind art 348 C.p.

# @Ygor date 28 November 2018 21:34 0

Ala nu e RIL ci RIS sau analfabetism juridic!! vezi cine l-a promovat si ce studii are si dupa aia :-*

# Vyvy date 26 November 2018 14:47 0

Actul autentic prevazut de art 1171 C.civ 1864 si art 434 C.pr civ in vigoare 15.02.2013 a fost modificat sub alta forma ulterior deciziei 1326/A, dos 54430/299/2012 Trib Buc. Nu se aplica retroactiv legea civila.doctrina vorbeste de prezumtia de legalitate a actului asociata cu prezumtia de autenticitate (actul emana de la instanta competenta si formeaza impreuna fundamentul (435 alin 2 C.pr.civ).

# ysay date 29 November 2018 12:50 0

Faptul ca actul denumit statut al Asociatiei Fogaro Botra a fost autentificat de un notar are valoare de act autentic. Act autentic este si hotararea Judecatoreasca dos 79/PJ/2003 Judecatoria Targu - Jiu, definitiva, conform art. 434 C.pr.civ. Trebuie adus la cunostinta in fata instantei in dors 42443/3/2007 Trib Buc., securitatea dinamica acircuitului civil prin iregistrarea persoanei juridice la fel cuma facut-o Presedintele Consiliului Superior Francez, dl. Jean - Pierre Ferret, faptul ca actul autentic face parte din patrimoniul juridic al Romaniei, trebuie protejat de instanta conform art 1171 C.civ.1864 in vigoare pana la 15.02.2013 cpnform art. 81 ind.1 din Legea 135/2010 pentru modificarea adusa prin art. 270 C.proc.civ. Prin urmare, actul autentic este „bun national” trebuie ocrotit (protejat) ca oricare altul de acest tip statutul entitatii conform art. 38 din Decretul 31/1954. Forma actului trebuie sa depaseasca disputa si sa raspunda unor interese legale si constitutionale.

# cum ajungi avocat in romanica date 2 December 2018 20:53 +2

priveste avi impreuna cu erscrocii tai de ce unii ajung avocati in timp ce oamenii cinstiti sunt prigoniti si pacaliti cu examene trucate https://www.youtube.com/watch?v=QFEoJf1htyc

# avi date 8 December 2018 13:04 -1

Pentru ca Bota este un escroc, din acest motiv oamenii cinstiti sunt prigoniti si pacaliti ori condamnati penal. Vezi RIL 15/2015.

# bachuis date 8 December 2018 20:59 +1

gulie, lasa bautura si etnobotanicele ca te zapacesti la creierul schiop. mai aviuta, poate iti da Bota un slap peste urechi sa te trezesti din beatitudine.

# julien posmag date 10 December 2018 22:54 +1

avi, ti-ai scos reteta pe luna asta? sa facem o cheta ?

# itig posmag date 11 December 2018 01:14 0

dar tu,esti tot in beatitudine din betie?facem o cheta pentru fasole cu ciolan de******afumat plus varza murata sa te trezesti?

# Titi date 11 December 2018 21:32 0

Hotararea judecatoresca dos.54430/299/2012 Tribv.Buc., definitiva trebuie sa se bucure de putere doveditoare deplina (art. 435 alin2 C.proc civ.). CSJ dec. civ. nr.222/1994, Dreptul 5/1995, p.82;Dec.civ. nr. 2468/1992, Dreptul 10-11/1993,p.117. Sarcina probei revine (exceptia de nulitate relativa 1008 C.civ. 1864 art. 1 alin.3 Legea 167/1958 ) art 14 Decret - lege nr. 90/1990 si 34 alin 2 decret 31/1954.

# avi.on date 18 December 2018 22:06 +1

avi unde sa-ti duc o sarma? la mititica sau la veseli? :P cioflingarule!!!

# jiji date 22 December 2018 12:49 0

Ce făcuși măi bota, pierduși mărcile UNBR de la OSIM ? Ai sfeclit-o de tot, ti-au luat și ultima jucărie, mărcile....înregistrarea la EUIPO nu a valorat nici cât o ceapă degerată :)))))))) http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000790615&id_inst=3

# Rica date 29 December 2018 22:53 0

Judecatorii trebuie sa cunosca legea.Nu au caderea de a contesta hotararea judecatoreasca definitiva dos 54430/299/2012 Trib.Buc., definitiva, cu valoare de actul autentic (art 343 C.pr.civ. si art 270 (1) C.pr civ., de al ignora, ci doar aceea de a o respecta, eventual de a o executa, sau in caz contrar, de a se inscrie in fals in contra actului autentic mentionat.

# Dycu date 30 December 2018 15:30 0

Erga omnes, actul autentic este opozabil tertilor in masura in care tertii au conoscut efectiv sau au putut cunoaste existenta actului. In caz contrar, se inscriu in fals, judecatorii in contra lui violan legea in neconformitate cu lege si solutiile oferite de instantele judecatoresti. A se vede a si textele 1173 si 1174 alin 1 C.civ din 29.11.1864 valabile pana la 15.02.2013 când a intrat in vigoare N.C.pr.civ.. Intreaga doctrina vorbeste de prezumtia de legalitate, autenticitate si veridicitatea a înscrisurilor intocmite cu formele prevazute de lege in limitele competentei si procedurii prevazute de lege pentru asemenea acte.

# jiji date 8 February 2019 14:34 0

Ce facusi mai bota, iara vorbesc astia urat de tine ? https://jurnalul.antena3.ro/stiri/social/fabrica-de-falsi-avocati-proiectati-in-italia-si-asamblati-in-romania-799534.html

# Biban date 5 March 2019 08:43 0

Bota invadeaza Italia.

# Beiu date 2 May 2019 07:44 0

Bota este un escroc!

# Sami date 3 May 2019 12:52 0

Potrivit legii, încheierea unui act civil precedatra de emiterea unui act administrativ individual reprezintă autorizare. A se vedea A.Iorgovan, Drept administrativ, vol I, Ed.”Hercules”, 1993,p.130. Dec.35/1992 a Sectia de contencios adm. a C.S.J., în Dreptul nr.10/1992,p.87, p.39 și urm.

# corina date 6 May 2019 17:00 0

Conditia sine qua non este îndeplinita.

# Bibanul date 6 May 2019 19:54 0

Analfabetul absolut inscris la Bota si examene minimaliste de intrare in Barou,Romania incotro cu acestia?

# Iuli date 23 May 2019 09:46 0

Drept civil anul intai, actul civil precedat de emiterea unui act administrativ individual inseamna autorizare.

# Yany date 22 June 2019 09:07 0

Puterea lucrului judecat e mai deplina decat autoritatea lucrului judecat ori prima include forata executorie.

# Ursu date 2 July 2019 14:15 0

A se vedea DCC nr.196/2013 M.Of.231/22.04.2013;DCC nr.1039/212 M.Of. nr.61/29.01.2013; DCC nr.8784/2010 M.of. 433/28.06.2010sau DCC nr.478/08.06.2006 M.Of. nr.630/21.07.2006

# Dyca date 3 July 2019 12:51 0

Cu titlu de exceptie, hotararile judecatoresti reprezinta izvor de drepturi sau al unei situatii juridice noi, atunci când se spune ca au valoare constitutiva. Hotararea noua in dos.544430/299/2012 Tib.Buc., marcheaza momentul drepturilor ce existau anterior intr-o stare latenta.

# Gogu date 15 July 2019 14:49 0

Respingerea calitatii lui Balacesu in dos 42443/3/2017 Trib.Buc.inseamna ca judecata s-a facut in lipsa partii, care nu a fost legal citata, instanta de apel evoca fodul la cererea expresa a partilor ori daca anuleaza hotararea atacata, se trimite spre rejudecare primei instante sau altei instante egale in grad cu aceasta. Privind RIL, dupa Decizia CCR pe completele nealcatuite legal, se poate cere instantei supreme reevaluarea conform prevederilor DCC referitoare la alcatuirea compeletului in cazul recursului in interesul legii pentru art. 348 C.P.

# Gogu date 16 July 2019 17:08 0

Privind dreptul castigat , Decizia Curtii Constitutionale nr. 874/2010 M.Of. nr. 433/28 iunie 2010 si doua Hot. CEDO: 12.04.2006 in cauza Stec c. Regatului Unit si Hot. 18.02.2009 contra Letoniei, cauza Andrejeva, parag.57,76,77,81.

# Doru date 23 July 2019 15:53 0

Nu dormiti in papuci. Studiati dosarul la CCR, c-o luati in barba.

# jiji date 5 August 2019 17:05 0

Bota, ce făcuși ?? Ai rămas și fără website-ul tău, www.bota.ro ? Ai dispărut cu totul din peisaj ?? Ai lăsat de izbeliște pe toți fraierii care erau înscriși pe tablou la tine ?? Nu se face așa, să dispari ca măgarul în ceață .....

# jorj date 16 September 2019 19:29 0

Bota ce avere făcuși din profesia ilegală?...

# Bota date 17 September 2019 07:10 0

Am facut 10 miliarde de euro, iar Florea si compania mi-au oferit 5 miliarde sa le dau marcile EUIPO: UNBR, BAROUL BUCURESTI, INM si celelalte.

# Horațiu date 18 September 2019 16:43 0

Astfel de negocieri, sunt acceptate de lege între părțile aflate în conflict. Or, sunt sfătuiți de ccr să facă negocieri pe ultima sută. Nu există Barouri, altele decât cele înființate prin hotărâre judecătorească definitivă ( art. 57 Constituție coroborat cu art. 23 alin.12 din aceasta).

# Vivi date 21 September 2019 19:39 0

Bota, chiar ți s-a propus să vinzi afacerea ca fotbaliștii?

# Bota date 22 September 2019 08:50 0

Nu ca fotbalistii, ca expertii !

# Sorana date 24 September 2019 15:51 0

Bota, vezi cum te îmbogățești?

# Bota date 25 September 2019 00:15 0

Sigur ca vad !

# Ady date 25 September 2019 14:41 0

Armata cere 3 000.000 Euro pentru marca „Steaua”. Tu cât vrei?

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 28.05.2023 – Pensionara cu talent a scos piese noi (Video)

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva