27 May 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

Luju

RENATE WEBER A CONVINS CCR – Curtea Constitutionala a admis obiectia de neconstitutionalitate a Avocatului Poporului si a desfiintat proiectul de lege pentru completarea OG 2/2001. Initiatorii vizau simplificarea procedurii pentru contestarea avertismentelor si a amenzilor de pana in 3.000 lei pentru degrevarea judecatoriilor. CCR: „Procedura e imposibil de aplicat... Lipsa apelului contra hotararii judecatoresti incalca dreptul la proces echitabil”

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

22 September 2022 16:28
Vizualizari: 3231

Noua deputati ai Partidului National Liberal au vrut sa simplifice procedura de contestare a avertismentelor si a amenzilor mici (de maximum 3.000 de lei), astfel incat sa degreveze judecatoriile de volumul excesiv al dosarelor avand asemenea obiect, dar s-au impotmolit la Curtea Constitutionala a Romaniei.Miercuri, 21 septembrie 2022, cu unanimitate de voturi, judecatorii CCR au admis obiectia de neconstitutionalitate formulata de catre Avocatul Poporului Renate Weber (foto) impotriva proiectului de lege prin care PNL a urmarit sa modifice Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Mai exact, initiativa celor noua deputati liberali avea in vedere introducerea in OG 2/2001 a procedurii de la articolele 1026-1033 din Codul de procedura civila, aplicabile cererilor cu valoare redusa (de pana in 10.000 de lei). Potrivit acestei proceduri din CPC, instanta solutioneaza actiunile in scris, fara a fi obligata sa citeze partile, dar putand sa le citeze, in cazul in care considera necesar.

Totusi, spre deosebire de Codul de procedura civila, proiectul de lege al celor noua deputati PNL urmarea sa introduca procedura de mai sus drept una obligatorie, iar nu alternativa, asa cum este caracterul ei dat de CPC. Or, acest lucru incalca dreptul la un proces echitabil, a explicat Avocatul Poporului, Curtea Constitutionala insusindu-si argumentul.

Alt argument invocat de Renate Weber si primit de CCR se refera la lipsa de claritate si previzibilitate de care da dovada initiativa legislativa semnata de catre deputatii PNL Cristian Bacanu (fost secretar de stat in Ministerul Justitiei), Sebastian Burduja (in prezent ministru al Cercetarii), Maria-Gabriela Horga, Alexandru Muraru, Gheorghe Pecingina, Dumitru Rujan, Robert Sighiartau, Vetuta Stanescu si Cosmin Sandru.

Foarte grav, proiectul de lege nu prevede cale de atac impotriva hotararii prin care judecatorul solutioneaza plangerea impotriva avertismentului sau a amenzii de pana in 3.000 de lei, a mai constatat Curtea Constitutionala, in acord cu Avocatul Poporului.


Iata comunicatul CCR:


In sedinta din 21 septembrie 2022, Curtea Constitutionala, in cadrul controlului de constitutionalitate a priori, cu unanimitate de voturi, a decis urmatoarele:

A admis obiectia de neconstitutionalitate formulata de Avocatul Poporului si a constatat ca este neconstitutionala Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

In esenta, Curtea a retinut ca, din cauza modului in care este redactata legea criticata, procedura de judecata a plangerii contraventionale impotriva sanctiunii avertismentului sau a amenzii de pana la 3000 lei este imposibil de aplicat, astfel ca legea contravine prevederilor art.1 alin.(5) din Constitutie, in componentele referitoare la claritatea si previzibilitatea legii.

De asemenea, Curtea a retinut ca lipsa caii de atac a apelului impotriva hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat plangerea contraventionala, in ipoteza in care sanctiunea contestata este avertismentul sau amenda care nu depaseste suma de 3.000 lei, contravine dispozitiilor constitutionale ale art.21 alin.(3) din Constitutie privind dreptul la un proces echitabil.


Redam textul proiectului de lege:


Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

- Dupa articolul 36 se introduce un nou capitol, cap. IV/1, cuprinzand articolele 36/1 – 36/2 cu urmatorul cuprins:

'CAPITOLUL IV/1

Caile de atac impotriva sanctiunilor avertismentului sau amenzii de valoare redusa

Art. 36/1. – (1) Petentul este obligat sa completeze formularul de plangere contraventionala atunci cand sanctiunea contestata este avertismentul sau amenda care nu depaseste suma de 3.000 lei.

(2) Odata cu formularul de plangere impotriva procesului-verbal de constatare si de aplicare a sanctiunii se depun ori se trimit si copii de pe inscrisurile de care contravenientul intelege sa se foloseasca si se indica dovezile de care petentul intelege sa se foloseasca.

(3) In cazul in care informatiile furnizate de contravenient sau, dupa caz, de persoana care a facut plangerea nu sunt suficient de clare sau sunt inadecvate, ori formularul nu a fost completat corect, contravenientului i se vor comunica in scris lipsurile, instanta acordand acestuia posibilitatea sa completeze sau sa rectifice formularul ori sa furnizeze informatii sau inscrisuri suplimentare, in termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii, sub sanctiunea anularii plangerii, situatie in care se va folosi un formular tipizat pentru completarea formularului de plangere.

(4) Daca obligatiile privind completarea sau rectificarea formularului de plangere nu sunt indeplinite in termenul prevazut la alin. (3), prin incheiere, data in camera de consiliu, se dispune anularea plangerii.

(5) Impotriva incheierii de anulare, petentul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitand motivat sa se revina asupra masurii anularii.

(6) Cererea de reexaminare se face in termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii.

(7) Cererea se solutioneaza prin incheiere definitiva data in camera de consiliu, cu citarea petentului, de catre un alt complet format dintr-un judecator al instantei respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra masurii anularii daca aceasta a fost dispusa eronat sau daca neregularitatile au fost inlaturate in termenul acordat potrivit alin. (3).

(8) In caz de admitere, cauza se retrimite completului initial investit.

(9) Dupa primirea formularului de plangere impotriva procesului – verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii completat corect, instanta va trimite formularul tipizat de raspuns, de indata, spre completare, organului care a aplicat sanctiunea, insotit de o copie a formularului de plangere si de copii de pe inscrisurile depuse de petent.

(10) In termen de 30 de zile de la comunicarea actelor prevazute la alin. (9), organul care a aplicat sanctiunea va trimite instantei formularul tipizat de raspuns, precum si copii de pe inscrisurile de care intelege sa se foloseasca indicand si orice alte dovezi necesare.

(11) Instanta va comunica petentului copii de pe raspunsul organului care a aplicat sanctiunea, precum si de pe inscrisurile depuse de acesta.

Art. 36/2. – (1) Procedura cu privire la plangerile contraventionale, atunci cand sanctiunea contestata este avertismentul sau amenda care nu depaseste suma de 3.000 lei, este scrisa si se desfasoara in camera de consiliu.

(2) In vederea solutionarii cauzei, instanta poate incuviinta si alte probe in afara inscrisurilor depuse de parti.

(3) Instanta dispune infatisarea partilor, daca apreciaza acest fapt ca fiind necesar, sau la solicitarea expresa a uneia dintre parti prin completarea sectiunilor aferente din formularele prevazute la art. 36/1 alin. (1) si (9).

(4) Instanta va redacta si pronunta hotararea in termen de 30 de zile de la primirea tuturor informatiilor necesare sau, dupa caz, de la incheierea dezbaterilor orale”.

Art. II. – Formularele prevazute la art. 32/1 alin. (1), (3) si (9) se aproba prin ordin al ministrului justitiei, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. III. – Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, precum si cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare”.


Prezentam expunerea de motive a celor 9 deputati PNL:


Motivul emiterii actului normativ. Schimbari preconizate

Regimul juridic al contraventiilor este reglementat prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, act normativ-cadru in materia contraventiilor care instituie normele generale de aplicare in acest domeniu. Institutia contraventiei si a raspunderii contraventionale reprezinta o institutie specifica si importanta a dreptului administrativ.

Prezenta propunere legislativa vine, in primul rand, in sprijinul judecatorilor care solutioneaza plangerile contraventionale impotriva proceselor-verbale incheiate de agentii constatatori si vizeaza atat imbunatatirea cadrului legal al regimului juridic al contraventiilor, cat, mai ales, eficientizarea procedurii de solutionare a plangerilor contraventionale si implicit a actului de justitie.

Luand in considerare necesitatea cresterii gradului de eficienta a activitatii instantelor, propunerea legislativa introduce o serie de modificari menite sa eficientizeze actul de justitie in cazul sanctiunilor contraventionale de valoare redusa, atunci cand amenda contraventionala aplicata ca sactiune contraventionala principala are o valoare de cel mult 10.000 lei la data sesizarii instantei.

Masurile vizeaza:

1.Introducerea unor formulare-standard, atat pentru plangerea contraventionala, pentru completarea detaliilor suplimentare, daca este cazul, respectiv pentru formularul de raspuns al organului constatator.

Introducerea acestor formulare va ajuta nu doar judecatorii, ci mai ales justitiabilii, avand o structura unitara. Avand in vedere ca in prezent exista in continuare situatii in care judecatoriile primesc cereri de chemare in judecata sau plangeri contraventionale redactate olograf, aceste formulare vor oferi un plus de claritate si structura fiecarei plangeri. Efectul imediat al acestei standardizari consta in simplificarea activitatii instantelor de judecata, in conditiile unui volum ridicat de activitate in aceasta materie.

2. In cazul acestei categorii de plangeri contraventionale, se introduce procedura scrisa, in camera de consiliu, fiind inlocuita obligativitatea citarii partilor. Se pastreaza, insa, posibilitatea judecatorului ca, in functie de circumstantele si complexitatea cauzei, sa dispuna citarea acestora.

In acest sens, prin rolul sau activ, judecatorul poate aprecia daca in unele cazuri se impun explicatii suplimentare si poate cita partile pentru ca acestea sa le ofere. In caz contrar, pe baza documentelor primite, plangerile contraventionale se solutioneaza doar in procedura scrisa, ceea ce echivaleaza cu o durata a procesului redusa considerabil, o eficientizare a activitatii judecatoriilor si o reducere a volumului acestora.

Un alt efect al acestei modificari este cresterea accesibilitatii actului de justitie, scurtandu-se perioada de incertitudine a partilor odata cu implementarea masurilor ce asigura solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil.

Avand in vedere multitudinea de acte normative care reglementeaza contraventii si faptul ca marea majoritate a cetatenilor nu detin cunostinte juridice, redactarea unei plangeri contraventionale poate fi un efort dificil si inaccesibil pentru acestia, mai ales daca valoarea amenzii contraventionale este una redusa, iar persoanele in cauza nu isi permit angajarea unui avocat. Justitia trebuie sa ramana accesibila, transparenta, iar accesul sa fie unul efectiv.

Prin accesibilizarea procedurii depunerii unei plangeri contraventionale in cazurile in care valoarea amenzii contraventionale este redusa, atat garantiile Constitutiei Romaniei, cat si cele din Conventia Europeana a Drepturilor Omului dobandesc substanta, iar accesul la justitie, ca drept fundamental, este consolidat. Astfel, orice persoana care se considera nedreptatita in urma aplicarii unei amenzi contraventionale va avea un instrument facil la dispozitie pentru anularea procesului-verbal sau inlocuirea amenzii cu o sanctiune mai usoara, precum avertismentul.

Procedurile clare, accesibile si transparente ofera justitiabilului certitudine si incredere in actul de justitie si contribuie, implicit, la consolidarea sistemului judiciar si a relatiei acestuia cu cetateanul.

In concluzie, reforma sistemului judiciar reprezinta o prioritate atat a actualei legislaturi, cat si a actualei coalitii de guvernare, motiv pentru care astfel de modificari punctuale in care nevoia de reglementare rezulta chiar din viata de zi cu zi a instantelor si a justitiabililor sunt elemente care pot accelera reforma sistemului judiciar. Consecinta neadoptarii propunerii legislative consta in faptul ca ar intarzia procesul de eficientizare a activitatii instantelor in ceea ce priveste procedura solutionarii plangerilor contraventionale, fiind de notorietate faptul ca numarul total al judecatorilor este unul redus in raport cu volumul de munca efectiv al instantelor.

Proiectul propus nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

Avand in vedere argumentele prezentate, supunem Parlamentului Romaniei spre dezbatere si adoptare prezenta propunere legislativa”.


Redam art. 1026-1033 CPC, din care s-au inspirat initiatorii:


Titlul X Procedura cu privire la cererile de valoare redusa

Articolul 1.026

Domeniu de aplicare

(1) Prezentul titlu se aplica atunci cand valoarea cererii, fara a se lua in considerare dobanzile, cheltuielile de judecata si alte venituri accesorii, nu depaseste suma de 10.000 lei la data sesizarii instantei.

(2) Prezentul titlu nu se aplica in materie fiscala, vamala sau administrativa si nici in ceea ce priveste raspunderea statului pentru acte sau omisiuni in cadrul exercitarii autoritatii publice.

(3) De asemenea, prezenta procedura nu se aplica cererilor referitoare la:

a) starea civila sau capacitatea persoanelor fizice;

b) drepturile patrimoniale nascute din raporturile de familie;

c) mostenire;

d) insolventa, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societatilor insolvabile si a altor persoane juridice sau alte proceduri asemanatoare;

e) asigurari sociale;

f) dreptul muncii;

g) inchirierea unor bunuri imobile, cu exceptia actiunilor privind creantele avand ca obiect plata unei sume de bani;

h) arbitraj;

i) atingeri aduse dreptului la viata privata sau altor drepturi care privesc personalitatea.

Articolul 1.027

Caracterul alternativ

(1) Reclamantul are alegerea intre procedura speciala reglementata de prezentul titlu si procedura de drept comun.

(2) Daca a sesizat instanta cu o cerere redactata potrivit art. 194, aceasta va fi solutionata potrivit procedurii de drept comun, cu exceptia cazului in care reclamantul, cel mai tarziu la primul termen de judecata, solicita in mod expres aplicarea procedurii speciale.

(3) Atunci cand cererea nu poate fi solutionata potrivit dispozitiilor prevazute de prezentul titlu, instanta judecatoreasca il informeaza pe reclamant in acest sens, iar daca reclamantul nu isi retrage cererea, aceasta va fi judecata potrivit dreptului comun.

Articolul 1.028

Instanta competenta

(1) Competenta de a solutiona cererea in prima instanta apartine judecatoriei.

(2) Competenta teritoriala se stabileste potrivit dreptului comun.

Articolul 1.029

Declansarea procedurii

(1) Reclamantul declanseaza procedura cu privire la cererile cu valoare redusa prin completarea formularului de cerere si depunerea sau trimiterea acestuia la instanta competenta, prin posta sau prin orice alte mijloace care asigura transmiterea formularului si confirmarea primirii acestuia.

(2) Formularul de cerere se aproba prin ordin al ministrului justitiei si contine rubrici care permit identificarea partilor, valoarea pretentiei, indicarea probelor si alte elemente necesare solutionarii cauzei.

(3) Odata cu formularul de cerere se depun ori se trimit si copii de pe inscrisurile de care reclamantul intelege sa se foloseasca.

(4) In cazul in care informatiile furnizate de reclamant nu sunt suficient de clare sau sunt inadecvate ori formularul de cerere nu a fost completat corect, instanta ii va acorda reclamantului posibilitatea sa completeze sau sa rectifice formularul ori sa furnizeze informatii sau inscrisuri suplimentare. Instanta va folosi in acest scop un formular-tip, care va fi aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

(5) In cazul in care reclamantul nu completeaza sau nu rectifica formularul de cerere in termenul stabilit de instanta, cererea se va anula.

Articolul 1.030

Desfasurarea procedurii

(1) Procedura cu privire la cererile cu valoare redusa este scrisa si se desfasoara in intregul ei in camera de consiliu.

(2) Instanta poate dispune infatisarea partilor, daca apreciaza acest fapt ca fiind necesar sau la solicitarea uneia dintre parti. Instanta poate sa refuze o astfel de solicitare in cazul in care considera ca, tinand cont de imprejurarile cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale. Refuzul se motiveaza in scris si nu poate fi atacat separat.

(3) Dupa primirea formularului de cerere completat corect, instanta va trimite de indata paratului formularul de raspuns, insotit de o copie a formularului de cerere si de copii de pe inscrisurile depuse de reclamant.

(4) In termen de 30 de zile de la comunicarea actelor prevazute la alin. (3), paratul va depune sau trimite formularul de raspuns completat corespunzator, precum si copii de pe inscrisurile de care intelege sa se foloseasca. Paratul poate sa raspunda prin orice alt mijloc adecvat, fara utilizarea formularului de raspuns.

(5) Instanta va comunica de indata reclamantului copii de pe raspunsul paratului, cererea reconventionala, daca este cazul, precum si de pe inscrisurile depuse de parat.

(6) Daca paratul a formulat cerere reconventionala, reclamantul, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, va depune sau va trimite formularul de raspuns completat corespunzator ori va raspunde prin orice alt mijloc.

(7) Cererea reconventionala care nu poate fi solutionata in cadrul prezentei proceduri intrucat nu sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 1.026 va fi disjunsa si judecata potrivit dreptului comun.

(8) Instanta poate solicita partilor sa furnizeze mai multe informatii in termenul pe care il va stabili in acest scop, care nu poate depasi 30 de zile de la primirea raspunsului paratului sau, dupa caz, al reclamantului.

(9) Instanta poate incuviinta si alte probe in afara inscrisurilor depuse de parti. Nu vor fi insa incuviintate acele probe a caror administrare necesita cheltuieli disproportionate fata de valoarea cererii de chemare in judecata sau a cererii reconventionale.

(10) In cazul in care instanta a fixat un termen pentru infatisarea partilor, acestea trebuie citate.

(11) Ori de cate ori instanta stabileste un termen in vederea indeplinirii unui act de procedura, va instiinta partea interesata de consecintele nerespectarii acestuia.

Articolul 1.031

Solutionarea cererii

(1) Instanta va pronunta si redacta hotararea in termen de 30 de zile de la primirea tuturor informatiilor necesare sau, dupa caz, de la dezbaterea orala.

(2) In cazul in care nu se primeste niciun raspuns de la partea interesata in termenul stabilit la art. 1.030 alin. (4), (6) sau (8), instanta se va pronunta cu privire la cererea principala sau la cererea reconventionala in raport cu actele aflate la dosar.

(3) Hotararea primei instante este executorie de drept.

Articolul 1.032

Cheltuieli de judecata

(1) Partea care cade in pretentii va fi obligata, la cererea celeilalte parti, la plata cheltuielilor de judecata.

(2) Cu toate acestea, instanta nu va acorda partii care a castigat procesul cheltuielile care nu au fost necesare sau care au avut o valoare disproportionata in raport cu valoarea cererii.

Articolul 1.033

Cai de atac

(1) Hotararea judecatoriei este supusa numai apelului la tribunal, in termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Pentru motive temeinice, instanta de apel poate sa suspende executarea silita, insa numai daca se consemneaza o cautiune de 10% din valoarea contestata.

(3) Hotararea instantei de apel se comunica partilor si este definitiva”.


Nici Senatul, nici CSM, nici Consiliul Legislativ n-au fost convinse


Asa cum puteti citi in documentele anexate la final, atat Consiliul Legislativ, cat si Consiliul Superior al Magistraturii au avizat negativ proiectul de lege, invocand argumente similare celor expuse de Avocatul Poporului. In 2021, guvernul Florin Citu a emis un punct de vedere favorabil numai cu numele; in esenta, si Executivul a avut aceleasi obiectii.

Totul a culminat cu respingerea proiectului de lege de catre Senat (ca prima camera sesizata), in 22 noiembrie 2021: 126 de voturi nefavorabile si unul singur favorabil (fara abtineri). Totusi, la 23 martie 2022, Camera Deputatilor a votat in sens contrar, adoptand initiativa de act normativ cu 243 de optiuni „pentru”, 38 „contra” si o abtinere (un singur deputat nu a votat).


* Cititi aici proiectul de lege (in forma trimisa la promulgare) si expunerea de motive

* Cititi aici obiectia de neconstitutionalitate a Avocatului Poporului

* Cititi aici avizele CSM si Consiliului Legislativ, precum si punctul de vedere al Guvernului

Comentarii

# Boldea date 22 September 2022 18:14 +65

Oricum judecatoriile anuleaza in masa aceste procese verbale. Jegurile astea vroiau sa mai adune bani cu japca la buget. Ma mir ca Madam sacaz a contestat legea

# maxtor date 22 September 2022 23:44 0

"a amenzilor mici (de maximum 125 pachete de tzigari)"....cretinii!

# Gica contra sistemului date 23 September 2022 11:26 0

Sunt nevoit sa-i aprob pe "liberali" cu condiția existentei caii de atac a apelului, tot în forma scrisa. Cei ce se opun sunt "latraii" care simt ca astfel le scade ciolanul cu o porțiune de șorici.Procesele ar fi mult scurtate, fără termene procedurale pentru probe suplimentare, expertize, dezbateri etc. Prostii care cred ca vor câștiga contestatiile fără sa fie "reprezentati" de "latrai", pe actuala procedura dedrept comun, se înseala amarnic pentru ca vor fi "facuti" pe procedura civila pe care nu o cunosc. Cazurile în care un judecător a dat câștig de cauza fără existenta "latraului" sunt flori rare.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 27.05.2024 – Dosar cu procurori DNA si judecatori, trimis la PICCJ

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva