17 June 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

REPUTATIA PERSONALA NU SE APARA LA CSM – Sectia de procurori a CSM a refuzat-o pe procuroarea Daniela Pintiliasa de la PJ Vaslui, nemultumita dupa un concurs pe care l-a picat: „Legiuitorul n-a prevazut institutia apararii reputatiei persoanei procurorului, ci pe cea a apararii reputatiei exclusiv profesionale. Solicitarea excede competentei CSM. Procedura de aparare a reputatiei profesionale nu poate fi supusa evaluarii actelor intocmite de magistrat la un concurs de promovare efectiva”

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

20 June 2022 11:52
Vizualizari: 3771

Un procuror nemultumit de punctajul obtinut la un concurs nu poate obtine din partea Consiliului Superior al Magistraturii apararea reputatiei, pentru simplul motiv ca CSM apara reputatia profesionala, nu pe cea personala a unui magistrat.Acest lucru i l-a pus in vedere Sectia pentru procurori din CSM (foto) procuroarei Daniela-Roxana Pintiliasa de la Parchetul de pe langa Judecatoria Vaslui in Hotararea nr. 821 din 17 mai 2022, prin care i-a respins cererea de aparare a reputatiei profesionale. Hotararea a fost publicata de CSM la 7 iunie 2022.

Concret, procuroarea a fost nemultumita de cele 53 de puncte obtinute la concursul de promovare efectiva din sesiunea ianuarie-mai 2022, sub limita de 70 de puncte prevazute de art. 43 alin. 2 din regulament (Hotararea nr. 681/2019 a Sectiei pentru procurori).


Dura evaluare a comisiei


Lumea Justitiei prezinta atat Hotararea 821/2022 a Sectiei pentru procurori, cat si raportul comisiei de concurs aferent procuroarei Pintiliasa (candidata avand codul B 1049). Comisia o acuza pe procuroare de probleme in: capacitatea de analiza si sinteza, coerenta in exprimare si argumentatie din punct de vedere al claritatii si logicii – totul pe baza analizei a 5 rechizitorii intocmite de catre procuroarea Daniela Pintiliasa (nu „Pintileasa”, cum gresit apare inclusiv in documente ale CSM).


Iata mai intai Hotararea 821/2022 a procurorilor CSM (vezi facsimil 1):


Prin cererea inregistrata la Consiliul Superior al Magistraturii, sub nr. 139/340DRUO/2022, doamna [Pintiliasa Daniela-Roxana], procuror in cadrul Parchetului de pe Janga Judecatoria Vaslui, avand codul de concurs B1049, a formulat contestatie impotriva punctajului obtinut la concursul de promovare efectiva a procurorilor in functii de executie organizat in intervalul ianuarie 2022-mai 2022.

In cuprinsul sesizarii, doamna procuror a invocat o serie de motive de nelegalitate, de netemeinicie, precum si o serie de aspecte privind buna reputatie.

Din sesizare rezulta ca, in opinia doamnei procuror, comisia de evaluare a incalcat independenta sa profesionala, creand confuzii si stirbindu-i reputatia profesionala, punand la indoiala aptitudinile de a intocmi acte juridice in exercitarea functiei. (...)

In concret, Sectia pentru procurori retine ca, in mod constant, Consiliul Superior al Magistraturii a apreciat ca apararea reputatiei profesionale vizeaza actele si faptele comise fata de procuror in timpul indeplinirii si in legatura cu indeplinirea de catre acesta a indatoririlor si responsabilitatilor profesionale care ii revin in procesul penal, iar aspectele invocate, privind participarea la un examen / concurs, nu sunt in legatura cu desfasurarea activitatii profesionale a procurorului.

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii apreciaza ca afirmatiile cuprinse in raportul comisiei de evaluare in legatura cu capacitatea de analiza si sinteza a doamnei procuror, coerenta in exprimare, argumentatie din punct de vedere al claritatii si logicii, verificarea respectarii termenelor rezonabile de solutionare a lucrarilor nu sunt de natura sa afecteze reputatia profesionala a magistratului in cauza, ci se circumscriu atributiilor legale specifice comisiei de evaluare si nu cuprind judecati de valoare de natura sa afecteze reputatia personala a unul magistrat.

De altfel, plecand de la premisa ca reputatia reprezinta parerea publica favorabila sau defavorabila referitoare la o persoana, despre felul in care cineva este cunoscut sau apreciat, iar reputatia profesionala vizeaza actele si faptele comise fata de procuror in timpul indeplinirii si in legatura cu indeplinirea de catre acesta a indatoririlor si responsabilitatilor profesionale, avand in vedere si ca, din interpretarea sistematica a dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 317/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 75 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, rezulta ca legiuitorul nu a prevazut si nici nu a reglementat institutia apararii reputatiei persoanei procurorului, ci institutia apararii reputatiei exclusiv profesionale a procurorului, Sectia poate aprecia ca solicitarea doamnei procuror [Pintiliasa Daniela-Roxana] excede sferei de competenta a Consiliului Superior al Magistraturii.

In raport de considerentele de mai sus, Sectia pentru procurori va respinge ca inadmisibila cererea de aparare a reputatiei profesionale, formulata de doamna procuror [Pintiliasa Daniela-Roxana], o procedura privind apararea reputatiei profesionale neputand fi supusa procesului de evaluare profesionala a actelor intocmite de magistrat, derulat cu ocazia desfasurarii unui concurs de promovare efectiva in functie de executie.

 Redam si raportul comisiei de concurs (vezi facsimil 2):


1. Nerespectarea de catre comisia de evaluare a dispozitiilor art. 38 alin. 1 si 4 din Regulament

Contestatoarea sustine ca dispozitile art. 38 alin. 4 din Regulament nu au fost respectate de comisia de evaluare, in opinia acesteiea fiind supuse examinarii doar 2 rechizitorii din cele 5 acte selectate si cele 10 depuse.

Sectia pentru procurori constata ca aspectele invocate sunt nefondate, iar in acest sens retine ca in cuprinsul raportului, comisia de evaluare a mentionat in mod clar actele care au fost supuse evaluarii, si anume 5 acte selectate (conform art. 36 alin. 3 din Regulament), 10 acte depuse de candidat (conform art. 6 alin. 7 si art. 38 alin. 4 din Regulament) si situatiile statistice intocmite de unitatile la care candidata si-a desfasurat activitatea. Sectia mai retine ca trimiterile comisiei la anumite acte au fost necesare si au avut rolul de a sprijini concluziile formulate.

2. a. Capacitatea de analiza si sinteza (punctaj acordat de comisie: 10 puncte / din maxim 25)

Comisia de evaluare a retinut ca doamna procuror nu dovedeste capacitatea de analiza a probelor administrate in cauzele penale pe care le-a solutionat, nu realizeaza motivari pertinente si concludente si nu exista o ordine logica a argumentelor expuse in actele intocmite.

Astfel, in considerentele rechizitoriului sunt mentionate uneori declaratiile persoanelor vatamate sau ale martorilor fara a exista o analiza a acestora raportat la situatia de fapt retinuta, mentionand doar ca a fost dovedita.

Rechizitoriile intocmite nu au, la sectiunile 'in drept', date despre urmarirea penala, latura civila etc. In majoritatea actelor, situatia de fapt este confuz prezentata. Nu este clar de la inceput care sunt persoanele implicate, calitatea lor si relatia lor cu partile pentru a se putea urmari usor, fluid, cursul evenimentelor expuse. Candidata a contestat punctajul acordat la primul criteriu, criticand modul de evaluare, cu caracter general in opinia sa, la care s-a limitat comisia de evaluare, fara sa ofere argumente suplimentare apte sa inlature concluziile comisiei. Sectia pentru procurori constata ca aprecierea crltica a candidatului referitoare la modul general in care au fost evaluate actele examinate vizeaza toate criteriile contestate. Iar sub acest aspect, Sectia pentru procurori retine ca deflcientele retinute de comisia de evaluare sunt general valabile pentru toate actele supuse evaluarii, de unde si caracterul global al concluziilor formulate.

Sectia pentru procurori, in lipsa unor argumente clare, concrete, care sa determine acordarea unui punctaj superior la acest criteriu, va mentine punctajul acordat de comisia de evaluare.

b. Coerenta in exprimare (punctaj acordat de comisie: 10 puncte / din maxim 25)

In evaluarea celui de al doilea criteriu, comisia de evaluare a constatat ca actele selectate si cele depuse de candidata sunt deficitare in privinta expunerii ideilor intr-o forma corecta si logica. In raport, comisia retine, cu trimitere la considerentele rechizitoriilor analizate, lipsa de coerenta intre expunerea situatiei de fapt si prezentarea unor date ce tin de cursul cercetarilor, printre care sunt inserate trimiteri fragmentare la mijloacele de proba administrate, comisia retinand in raport ca o astfel de prezentare face dificila parcurgerea textului si impune de multe ori reluarea lecturii. In sprijinul concluziilor retinute la acest criteriu, comisia de evaluare face trimitere si la continutul rechizitoriului nr. 13(...), subliniind neconcordantele constatate intre dispozitiv si starea de fapt descrisa in actul de inculpare, in ideea in care se dispune trimiterea in judecata pentru un numar de 7 infractiuni, desi in starea de fapt sunt retinute un numar de 7 acte materiale ale unei infractiuni continuate.

Candidata se apara in contestatie, sustinand ca, in aprecierile pe care le formuleaza, comisia de evaluare face confuzie intre un rechizitoriu si o hotarare judecatoreasca, trimiterile la considerente sau la motivarea solutiei prin prisma analizarii probelor sunt aspecte care tin de cuprinsul unei hotarari judecatoresti. In sustinere, citeaza pe larg mai multe dispozitii din CPP referitoare la structura rechizitoriului, a unei ordonante si a unei hotarari judecatoresti, avanseaza ideea ca procurorul este independent in modul cum isi structureaza rechizitoriul si subliniaza ca actele intocmlte au fost verificate sub aspectul legalltatii si temeiniciei de catre procurorul ierarhic superior. Iar cu privire la rechizitoriul nr. 13(...), sugereaza intelegerea gresita a starii de fapt de catre comisia de evaluare.

Sectia de procurori constata ca structura actelor intocmite sau aspectele legate de temeinicie si legalitate nu constituie obiect al evaluarii in conformitate cu dispozitiile Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a procurorilor in functii de executie, aceleasi dispozitii orientand evaluarea in directia rationamentulut logic, in compozitia caruia se regasesc elemente care tin de exprimarea coerenta sau capacitatea de analiza si de sinteza. Sectia pentru procurori constata ca argumentele invocate sunt neintemeiate si, in raport de cele constatate in raportul de evaluare, va retine argumentele expuse de comisie si, in consecinta, va mentine punctajul acordat la acest criteriu.

c. Argumentatia din punct de vedere al claritatii si logicii (punctaj acordat de comisie: 10 puncte / din maxim 25)

La acest criteriu, comisia a constatat ca, in actele intocmite, nu sunt expuse motivele pe care se sprijina actele de acuzare. In acest sens, face trimitere la rechizitoriul nr. 30(...), in care nu se regasesc argumentele pe baza carora se retine infractiunea de inselaciune sau nu este indicat numarul de acte materiale, cu toate ca este retinuta forma continuata. Constata neclaritati si in privinta dizpozitiei de trimitere in judecata pentru 2 infractiuni de fals greu de decelat in activitatea infractionala descrisa in starea de fapt.

De asemenea, in cazul rechizitoriului nr. 21(...), nu este justificata acuzatia formulata, nu se mentioneaza beneficiarul asistentei juridice acordate de aparatorul din oficiu al carui onorariu este suportat de stat. Concluzioneaza comisia ca prin modalitatea de redactare, in general, candidatul genereaza confuzie atat cu privire la situatia de fapt, cat si cu privire la incadrarea juridica retinuta.

In privinta celor 2 acte, candidata face apel din nou la un argument invocat anterior, respectiv ca deficientele constatate de comisie sunt urmarea unei intelegeri gresite a actelor de catre comisia de evaluare, iar ceea ce este neclar pentru comisie, in realitate, se regaseste in considerentele rechizitoriilor, indicand, in acest sens, mici pasaje din continut care ii sustin afirmatiile.

 * Cititi aici tabelele cu rezultatele obtinute de procurori la concursul de promovare efectiva

Comentarii

# Baba Iulian date 20 June 2022 12:01 0

Duamna Pintileasa nu știu carte! Este emblema procurorului de Vaslui care folosește codurile de acum 10 ani! În mod normal ar fi putut sa o opreasca vreun coleg procuror la demersul sau catre CSM, dar cine sa o facă!

# Ciolac date 21 June 2022 04:34 0

Interesanta viziune "procuroreasca"! Carevasazica, intre reputatia persoanei procurorului (ce exercita profesia de procuror) si reputatia exclusiv profesionala (de procuror), nu exita un raport interdependent (ba chiar de cauzalitate, caci toate actele si faptele savarsita in cadrul profesiei - ce este reglementata de norme, deci legala - creeaza o reputatie, bazata pe o condutia ireprosabila). Brava la ei halal gandire !

# HelloKitty date 21 June 2022 17:25 0

Desi in ultimul timp CSM dezamageste, aici a nimerit-o. Ce ar fi daca orice incalcare a reputatiei unui procuror sau judecator ar ajunge pe mana CSM? Te poti trezi bun de plata de daune morale dupa o procedura in care nici nu esti citat. Lasa-i sa-si satisfaca reputatia lor profesionala si atat!

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 16.06.2024 – Inca un client al retelei Coldea-Dumbrava

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva