17 July 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

REVOLTA IN MAGISTRATURA – 142 de judecatori si 26 de procurori au semnat un memoriu de protest impotriva tentativei CSM de a modifica Legea nr. 303/2004. Judecatorii si procurorii contesta promovarea pe functii de executie printr-o simpla evaluare a activitatii profesionale pe ultimii 3 ani, revenirea pe functii vacante, fara concurs, a fostilor magistrati cu vechime de minimum 10 ani si primirea directa in magistratura a avocatilor cu 18 ani vechime (Memoriul)

Scris de: A.P. | pdf | print

27 July 2015 15:25
Vizualizari: 23756

Nu mai putin de 168 de judecatori si procurori din intraga tara contesta tentativa Consiliului Superior al Magistraturi, condus de Marius Tudose, de modificare a Legii nr. 303/2004 privind statutul magistratilor. Este vorba despre cele 3 propuneri aflate la punctul 8 pe ordinea de zi a sedintei de marti, 21 iulie 2015, a Comisiei nr. 1 a CSM - independenta si responsabilizarea justitiei.

*Cititi aici lista actualizata a semnatarilor


Astfel, 142 de judecatori si 26 de procurori au redactat, semnat si transmis Plenului CSM, duminica 26 iulie 2015, un memoriu de protest in care isi exprima dezacordul fata de reintroducerea numirii directe in functia de judecator ori procuror a magistratilor asistenti si a avocatilor cu vechime de cel putin 18 ani si fata de schimbarea modalitatii de sustinere a examenului de promovare in functii de executie, prin instituirea ca proba a unei evaluari a activitatii profesionale pe ultimii 3 ani. De asemenea, semnatarii memoriului critica reintroducerea prevederii privind numirea fostilor magistrati cu vechime de minimum 10 ani in functii vacante la instante sau parchete de acelasi grad cu cele unde au functionat.

Prezentam in continuare memoriul de protest si lista judecatorilor si procurorilor semnatari:

Catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,

Institutul National al Magistraturii,

Ministerul Justitiei

MEMORIU DE PROTEST impotriva propunerilor Comisiei nr. 1 – independenta si responsabilizarea justitiei, eficientizarea activitatii acesteia si cresterea performantei judiciare, integritatea si transparenta sistemului judiciar din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, sedinta din 21.07.2015, ora 10.00, pct. 8, referitoare la modificarea legilor justitiei, accesibile la pagina web http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/22_07_2015__75429_ro.pdf, respectiv:

-reintroducerea numirii directe in functia de judecator ori procuror a magistratilor asistenti si a avocatilor cu vechime de cel putin 18 ani, exclusiv pe baza de interviu, la judecatorii si la parchetele de pe langa acestea (art. 33 ind. 1 alin. 2 din Legea nr. 303/2004)

-schimbarea modalitatii de sustinere a examenului de promovare in functii de executie, prin instituirea ca proba a unei asa numite evaluari a activitatii profesionale pe ultimii 3 ani (transformarea unei conditii de participare in nota de promovare) (art. 46 din Legea nr. 303/2004)

-reintroducerea prevederii privind numirea fostilor magistrati cu vechime de minim 10 ani in functii vacante la instante sau parchete de acelasi grad cu cele unde au functionat. (art. 33 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 303/2004),

considerand ca toate aceste propuneri vor determina grave consecinte asupra sistemului judiciar.

Atragem atentia ca aceste modificari, efectuate in conditii netransparente, fara consultarea magistratilor, reprezinta o intoarcere la prevederi a caror inlaturare a fost sustinuta de tot corpul judiciar in perioada 2007-2009 si au fost puternic criticate prin rapoartele cu privire la sistemul judiciar in cadrul monitorizarii justitiei prin Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) agreat de Uniunea Europeana si Romania.

1. Prin aceste propuneri se nesocotesc flagrant actele internationale care consacra principiile fundamentale privind independenta judecatorilor – importanta selectiei, pregatirii si a conduitei profesionale a acestora, respectiv a standardelor obiective ce se impun a fi respectate atat la intrarea in profesia de magistrat, cat si la instituirea modalitatilor de promovare.

Potrivit Principiilor Fundamentale privind Independenta Judecatorilor, adoptate de Congresul al VII-lea al Natiunilor Unite, aprobate prin rezolutiile Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite nr. 40/32 din 29 noiembrie 1985 si 40/146 din 13 decembrie 1985, 'cei selectati pentru functiile de judecator vor fi persoane integre si competente, avand pregatire adecvata sau calificare juridica. Orice metoda de selectie si de promovare a judecatorilor/procurorilor va fi elaborata astfel incat sa nu permita numirile pe motive necorespunzatoare' (pct. 10).

De asemenea, la pct. 13 se prevede ca 'promovarea judecatorilor, oriunde exista un astfel de sistem, trebuie sa aiba la baza factori obiectivi, in special calificarea profesionala, integritatea si experienta.'

Comitetul de Ministri al Consiliului Europei a recomandat guvernelor statelor membre sa adopte sau sa consolideze toate masurile necesare pentru promovarea rolului judecatorilor, in mod individual, dar si al magistraturii, in ansamblu, in vederea promovarii independentei acestora, aplicand, in special, urmatoarele principii: (...) I.2.c. 'orice decizie referitoare la cariera profesionala a judecatorilor trebuie sa se bazeze pe criterii obiective, selectia si promovarea judecatorilor trebuie sa se faca dupa meritele si in functie de pregatirea profesionala, integritatea, competenta si eficienta acestora'. (Recomandarea nr. (94)/12 din 13 octombrie 1994, cu privire la independenta, eficienta si rolul judecatorilor)

Orice 'criterii obiective' care cauta sa garanteze ca selectarea si cariera judecatorilor se bazeaza pe merite, tinand cont de pregatirea profesionala, integritate, capacitate si eficienta' nu pot fi definite decat in termeni generali. Se urmareste in primul rand conferirea unui continut aspiratiilor generale spre 'numirea pe baza de merit' si 'obiectivism', alinierea teoriei la realitate.

Standardele obiective se impun nu numai pentru a exclude influentele politice, si pentru a preveni riscul aparitiei favoritismului, conservatorismului si a 'nepotismului', care exista in masura in care numirile sunt facute intr-o maniera nestructurata. Desi experienta profesionala corespunzatoare este o conditie importanta pentru promovare, vechimea in munca, in lumea moderna, nu mai este general acceptata ca principiu dominant de determinare a promovarii.

Publicul manifesta un interes sporit nu numai fata de independenta, ci si fata de calitatea sistemului judecatoresc si, mai ales in vremuri cand se produc mari schimbari. Poate exista o eventuala sacrificare a dinamismului atunci cand promovarile se bazeaza in intregime pe vechimea in munca, ce nu poate fi justificata printr-un castig real in ceea ce priveste independenta.

2. Recrutarea judecatorilor si procurorilor trebuie sa fie efectuata exclusiv pe baza de concurs – indicatiile Raportului Comisiei Europene din 4 februarie 2008, recomandarile Comitetului de Ministri al Consiliului Europei si ale Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni.

Prin propunerile inaintate de Comisia nr. 1 catre Plenul CSM, privind reinstituirea modalitatii de intrare in profesia de magistrat exclusiv prin interviu pentru avocatii si magistratii-asistenti cu vechime in profesia respectiva de 18 ani, se nesocotesc masurile luate ca urmare a monitorizarii sistemului judiciar in cadrul MCV pana in prezent. Practic, se urmareste intoarcerea la procedurile ad-hoc de recrutare, cu incalcarea grava a tuturor principiilor pe care Romania s-a angajat sa le respecte.

Aceasta propunere nu este justificata de vreun numar imens de locuri vacante in sistem. Dimpotriva, criza locurilor vacante nu mai exista la momentul actual, chiar si fara adoptarea acestor noi prevederi, numarul auditorilor de justitie selectati anual va fi din ce in ce mai mic, probabil concursurile de admitere se vor organiza o singura data la doi ani, pentru ca nu mai sunt multe posturi vacante in sistem, prin urmare nicio justificare de acest gen nu se aplica.

Totodata, un argument legat de faptul ca anumite locuri de la judecatoriile izolate, cu activitate redusa, nu se vor ocupa nu justifica o astfel de masura cu impact grav si de neadmis asupra sistemului judiciar. Masurile care trebuie luate pentru aceste judecatorii, ineficiente in activitate, este de desfiintare, iar nu de recrutare in sistem exclusiv prin interviu. Mai mult, nu exista niciun caz in care un judecator sau procuror admis in magistratura prin concurs sa refuze sa accepte un post la o judecatorie cu activitate redusa.

Reamintim ca, potrivit Raportului Comisiei Europene din 4 februarie 2008 privind progresele din Romania in domeniul reformei sistemului judiciar - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0062&from=EN , angajamentul luat de Romania a fost cel de elaborare si punere in aplicare in sistemul judiciar a unei scheme de personal rationale si realiste, pe baza unei evaluari continue a necesitatilor.

Comisia Europeana a constatat ca jumatate din recrutarile in sistemul judiciar au urmat o procedura ad-hoc pentru a asigura ocuparea rapida a posturilor vacante existente, pe baza de interviuri si experienta in munca, fara a controla calificarile sau pregatirea noului magistrat.

Atragem atentia asupra faptului ca si anterior acestui raport au fost facute recomandari cu privire la modul de recrutare a magistratilor, astfel incat acestia sa corespunda noilor exigente impuse nu in ultimul rand de evolutia legislatiei si jurisprudentei, precum si de aplicarea normelor de drept al Uniunii Europene, a jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene si a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Astfel, dupa cum am aratat la punctul 1, prin Recomandarea R (94) 12 a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei catre statele membre cu privire la independenta, eficienta si rolul judecatorilor, se atrage atentia statelor membre cu privire la necesitatea numirii si promovarii judecatorilor pe criterii obiective, care sa aiba la baza competenta profesionala, integritatea si eficienta acestora.

Motivul pentru care s-a apelat la recrutarile prin interviu si fara a asigura garantiile stipulate (examen si formare initiala) a fost, la nivelul perioadei 2004-2008, necesitatea ocuparii rapide a locurilor vacante din sistem. in aceste conditii, au fost sacrificate, pentru a se asigura 'cantitatea', aspecte esentiale legate de 'calitatea' actului de justitie. Cei recrutati prin interviu nu sunt in masura sa raspunda exigentelor actuale ale profesiei de magistrat din moment ce nu le-au fost testate cunostintele si nu au fost anterior pregatiti pentru a raspunde acestor exigente. Admiterea prin interviu este o solutie paguboasa care creeaza un dezechilibru si care, in realitate, opreste accederea in magistratura a celor cu adevarat motivati.

3. Avantajele recrutarii si promovarii pe baza de concurs – admitere la Institutul National al Magistraturii; rolul Institutului National al Magistraturii in formarea magistratilor, exigentele actuale ale profesiei de magistrat.

Dispozitiile Legii nr. 303/2004, cat priveste recrutarea magistratilor exclusiv pe baza de examen, si promovarea magistratilor, exclusiv prin examen, nu trebuie schimbate.

Modalitatea principala de admitere in magistratura trebuie sa ramana concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, iar modalitatea principala si unica de promovare in functiile de executie trebuie sa fie examenul obiectiv.

in mod exceptional, asadar in cazuri extraordinare, pot fi numiti tot pe baza de concurs, persoanele indicate la art. 33 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, dupa concurs si numire, acestia urmand un curs de formare profesionala in cadrul Institutului National al Magistraturii.

Propunerea criticata – de intrare in profesie a avocatilor si magistratilor-asistenti cu minim 18 ani vechime - nu reglementeaza ca acei primiti in magistratura fara concurs sa urmeze cursuri de formare profesionala si nici sa sustina la finalul cursurilor de formare un examen a carui nepromovare sa atraga eliberarea din functie, nu sunt propuse niciun fel de dispozitii tranzitorii pentru a reglementa situatia magistratilor care au fost numiti fara concurs.

Rolul Institutului National al Magistraturii este acela de a forma magistratul in acord cu modelul de magistrat european. Formarea unui astfel de magistrat, perfectionarea sistemului de pregatire a magistratilor si, mai ales, de selectie a acestora, constituie preocupari permanente si in alte state membre, acest obiectiv revenind in exclusivitate scolilor nationale de magistratura. Spre exemplu, scoala Nationala de Magistratura din Franta doreste reformarea sistemului de primire in profesie in felul urmator: prin introducerea testelor de personalitate pentru a detecta eventualele dificultati legate de fragilitatea psihologica a candidatilor, identificarea capacitatii de rationament si decizie, iar in cadrul formarii magistratilor se urmareste: dobandirea/aprofundarea cunostintelor de limbi straine, stapanirea dreptului UE si a celui international, cunoasterea sistemelor de drept straine prin programe de schimb intre scolile de magistratura, stagiu obligatoriu in strainatate. Asadar, se observa clar preocuparea pentru selectia cat mai buna si pentru o formare cat mai avansata a magistratului.

In schimb, in Romania, se constata in acest plan, prin inaintarea propunerilor criticate de noi, un puternic regres. Desi sunt create bazele legislative pentru o astfel de selectie si promovare pe criterii obiective, in mod cu totul inexplicabil se propune intarirea modalitatilor de primire in profesie pe baza unei selectii superficiale si arbitrare.

Din perspectiva propunerii referitoare la primirea in profesia de magistrat exclusiv pe baza de interviu, atragem atentia ca reintoarcerea la prevederile anilor 2004-2008,va conduce in mod cert la consecinte pe care le apreciem ca fiind extrem de grave, iar daca exista opinii contrare, in combaterea acestora, precizam inca o data cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca un magistrat pentru a corespunde profilului de magistrat actual: cunostinte temeinice de drept intern, de drept al Uniunii Europene si familiarizarea cu jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene si a Curtii Europene a Drepturilor Omului, valorificarea corecta a acestora, deprinderea unor tehnici corecte de intocmire a actelor procedurale, cunoasterea a cel putin doua limbi de circulatie internationala, cunostinte de operare PC, familiarizarea cu regulile de deontologie profesionala, motivatie puternica pentru a desfasura o cariera si nu pentru a considera profesia de magistrat o trecere pasagera cu finalizarea unor avantaje materiale (un anumit cuantum al pensiei speciale, spre exemplu, dupa 1-2 ani in profesie, asa cum s-a intamplat si in anii 2007-2009).

Ne punem firesc intrebarea: vor corespunde avocatii si magistratii asistenti, indiferent de vechimea in alte functii, care nu au beneficiat de formare profesionala si care nu au fost selectati pe baza de competenta profesionala, profilului indicat? Raspunsul nostru este evident negativ.

In ceea ce priveste schimbarea modalitatii de promovare in functii de executie, suntem impotriva unui criteriu insuficient si total subiectiv – evaluare a activitatii in ultimii 3 ani, in detrimentul unei examinari obiective.

Evaluarea pe ultimii 3 ani nu constituie o proba, fiind o procedura lipsita de transparenta si de predictibilitate, neputand conduce la concluzia ca notele acordate sunt sustinute de aprecieri obiective. Dimpotriva, orice sursa de apreciere subiectiva trebuie inlaturata. Or, o astfel de modalitate propusa va da nastere la suspiciuni privind evaluarea anumitor candidati si modul in care au obtinut anumite calificative, desi notele la proba scrisa nu ii indreptateau la aceste calificative. Reiteram aici recomandarile Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, cu privire la promovarea judecatorilor, care trebuie sa se faca dupa meritele si in functie in principal de pregatirea profesionala, apoi integritatea, competenta si eficienta acestora.

Or, acestea pot fi examinate doar prin intermediul unui examen, iar nu pasand sarcina examinarii catre o evaluare de natura sa departajeze candidati de aceeasi valoare in mod neprevizibil si nejustificat.

Atragem atentia si asupra aspectului ca nu se face vreo diferentiere cat priveste evaluarea, daca aceasta priveste ultimii 3 ani in activitatea efectiva in instante/parchete ori daca priveste o activitate in urma detasarii in diverse alte autoritati: Ministerul Justitiei, Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naional al Magistraturii etc. Exista o diferenta majora de evaluare in ce priveste autoritatile mentionate, ceea ce denota gradul si mai mare de subiectivism al criteriului propus.

Evaluarea pe anumite perioade de timp nu poate constitui o bariera in promovare prin instituirea sa ca proba cu o pondere de 50% din nota finala. Acest sistem este total inacceptabil, evaluarea nu poate constitui decat un criteriu de inscriere la examen, ceea ce si constituie la momentul actual. Evaluarea vizeaza indeplinirea conditiilor de integritate si eficienta mai sus indicate si se exprima in calificative, iar nu in note. Nu poate fi mai mult d o conditie de participare la examen, iar nu de promovare a examenului.

Totodata, criticam lipsa oricaror precizari privind proba scrisa la promovare in functii de executie, nefiind detaliat in ce consta aceasta proba scrisa, ce inseamna caracter practic si reiesind ca o evaluare a cunostintelor teoretice (care se impune in special la acest moment al intrarii in vigoare de noi coduri) si a pregatirii profesionale, a fost inlaturata total. Pregatirea profesionala, primul criteriu luat in considerare de Recomandarea Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, a fost cu totul exclusa.

Aratam ca este discutabila propunerea referitoare la marirea excesiva a vechimii pentru promovare (7 ani vechime efectiva pentru tribunal, 10 ani vechime efectiva pentru curte de apel), iar aceasta trebuie raportata la capacitatile sistemului. O vechime foarte mare poate sa inlature orice stimulare de dezvoltare a magistratilor si sa determine o plafonare a acestora din punct de vedere al carierei. Desi, in mod repetat, s-a pus in vedere membrilor Consiliului Superior al Magistraturii necesitatea unei reglementari in cadrul examenelor de promovare in sensul instituiri unei vechimi efective la instanta imediat inferioara (2-3 ani), aceasta nu trebuia inteleasa ca o instituire a unei vechimi pentru promovare la tribunal si curte de apel care nu este justificata de Comisie prin date concrete.

Apar vadite neconcordante in propunerile inaintate, deoarece, pe de o parte, se mareste vechimea pentru promovare la peste un deceniu, ceea ce denota ca nu mai exista locuri vacante in sistem, iar, pe de alta parte, se instituie modalitati de primire in sistem ce pot fi justificate doar de un numar excesiv de mare de locuri vacante la toate nivelurile de jurisdictie (spre ex. reprimirea in profesie a celor care au avut functii de magistrati timp de minim 10 ani).

Niciun studiu al capacitatilor sistemului nu insoteste propunerile Comisiei si niciun fel de argumente nu sunt aduse in sprijinul lor.

4. Recrutarea prin interviu si recrutarea prin examen – carentele recrutarii prin interviu si exemple concrete din interviuri; modalitatea de sustinere a examenelor de admitere la Institutul National al Magistraturii si direct in magistratura, numarul, complexitatea examenelor si pregatirii din cadrul Institutul National al Magistraturii si obiectivul principal al acesteia – formarea unui corp de magistrati care sa corespunda profilului optim actual.

Carentele recrutarii magistratilor pe baza exclusiv de interviu transpar din insasi modalitatea efectiva de examinare. Astfel, in perioada anilor 2004-2008 acestia au fost supusi unui interviu, la care intrebarile pot fi calificate cu multa ingaduinta formale, de catre orice absolvent al facultatilor de drept. Exemplele sunt cunoscute: 'ce spuneti cand intrati in sala de judecata?, cum reactionati cand un justitiabil sta cu caciula pe cap in sala?, care este competenta judecatoriilor?' (a se vedea http://www.juridice.ro/32213/interviuri-intrare-magistratura-concurs.html). Magistratii astfel examinati au fost numiti fara a fi supusi unui test in ceea priveste competenta profesionala, motivat de experienta pe care acestia au acumulat-o. Nu este negata abilitatea profesionala a acestora care se recomanda in profesia din care provin, nu in aceea de magistrat. Admiterea in serviciul public, ca peste tot in lumea considerata moderna, trebuie facuta urmare unui examen, care trebuie sa evalueze cunostintele teoretice ale candidatului, care se presupune ca nu are, la acel moment, practica serviciului (practica e personala iar invatarea unor spete indicate intr-o bibliografie nu face dovada experientei, competentei si eficientei, ci eventual a memoriei candidatului).

Spre comparatie, cei numiti pe baza de concurs sunt supusi mai intai unui examen eliminatoriu, de dificultate ridicata (cel mai dificil dintre toate examenele aferente profesiilor juridice) cu privire la cunostinte de drept, apoi unui interviu care pune cu totul alte probleme candidatilor. Astfel, se cunoaste ca in cadrul acestui interviu candidatii sunt supusi unui adevarat examen, care are o parte psihologica si o parte referitoare la norme de deontologie (spete carora candidatii trebuie sa le gaseasca solutii in acord cu normele codului deontologic). Ulterior, acestia urmeaza doi ani cursuri de formare profesionala, finalizate - la randul lor - cu multiple alte examene, de ordinul zecilor.

Experienta acumulata in alte profesii, respectiv avocat, consilier juridic, notar, magistrat asistent, nu inseamna si insusirea tuturor cunostintelor necesare, corespunzator profilului actual de magistrat. Pentru a putea deveni magistrat, esential este sa fie intrunite, in principal, cerinte referitoare la competenta profesionala si integritate, iar indeplinirea conditiei referitoare la competenta profesionala nu se poate verifica altfel decat prin testare.

Asadar, cei primiti pe baza de interviu sunt admisi printr-o verificare formala si superficiala in bloc, atat a cunostintelor juridice cat si motivarii psihologice, si fara ca ulterior sa fie supusi unei formari profesionale, motivat de experienta pe care o au, argument care porneste de la premise false. Trebuie tinut seama obligatoriu de realitatea imediata din Romania, care nu indica cele mai inalte standarde in ceea ce priveste pregatirea din domeniul juridic. De cele mai multe ori, aceasta este superficiala.

Sustinerea examenelor identifica acele persoane care s-au preocupat de pregatire continua si actuala si care au motivatie puternica de a deveni magistrati si de a se supune formarii in acest scop.

Desi experienta profesionala este doar unul dintre criteriile ce pot fi avute in vedere pentru admiterea in magistratura sau promovarea in sistem, in fapt, prin propunerile formulate, s-a substituit tuturor celorlalte criterii, din moment ce restul lor nu mai sunt avute in vedere si nu sunt corespunzator verificate in cazul celor numiti direct pe post, fara concurs. Vechimea in alte profesii a devenit o conditie suficienta pentru numirea in magistratura, fiind greu de sustinut ca 'interviul' reprezinta, cu adevarat, o verificare a cunostintelor acumulate, precum si a cerintelor psihologice care trebuie intrunite de catre magistrati. Mai mult decat atat, vechimea nu este luata in considerare numai la admiterea in profesie, ci este valorificata inca o data, permitandu-se acestor magistrati numiti fara concurs sa acceada direct la instantele superioare.

CONCLUZII:

Consideram ca solutia pentru ocuparea putinelor locurilor vacante din magistratura nu este si nu poate fi aceea a facilitarii intrarii in magistratura prin interviu a unor persoane nemotivate si nepregatite sa faca fata cerintelor actuale. Avand in vedere maniera in care este perceput de catre opinia publica corpul magistraturii actuale, nu se poate spune ca imaginea justitiei se va imbunatati prin generalizarea sistemului recrutarii pe baza de interviu, prin chestionarea absolut formala a 'candidatului' (de fapt, am putea sa-l numim 'magistrat' inca dinaintea interviului), cu consecinta primirii in sistem a unor persoane care nu au cunostintele necesare, nici disponibilitatea de a le acumula. Esentiala este capacitatea candidatului de a aprecia liber si impartial situatiile juridice cu care se confrunta si de a aplica dreptul in spiritul respectarii demnitatii persoanelor si a drepturilor acestora.

Se impune inlaturarea alternativei comode, dar ineficiente, a numirii pe baza de interviu, care creeaza dezechilibre si prejudiciaza sistemul in totalitate. Justificarea mentinerii unei astfel de solutii inclusiv pe baza opiniei ca numarul de posturi rezervate unor astfel de numiri este mic, a fost contrazisa in perioada anilor 2004-2008 prin datele reale, cand se ajunsese la 195 de locuri ocupate prin interviu, locuri la care se urmarea adaugarea altora, in conditiile in care numarul de posturi vacante la judecatorii ti parchetele aferente era de 204. Or, o astfel de consecinta se produce in mod iminent prin admiterea propunerii de reintoarcere la aceasta modalitate de primire in sistem.

Este necesara, totodata, eliminarea posibilitatii reprimirii formale in sistem a magistratilor pensionati sau celor care si-au dat demisia, prin excluderea variantei reintoarcerii acestora la instanta de unde s-au pensionat sau de unde au plecat de buna voie. Posturile de la instantele superioare trebuie asigurate pentru promovare in urma organizarii concursurilor. Nu trebuie inchisa calea promovarilor prin aceasta metoda. Aceste posturi sunt mai putine comparativ cu judecatoriile, se cere un personal energic, care sa posede cunostinte actuale si moderne, nu reintoarcerea unor persoane cu privire la care exista riscul sa tina sistemul in loc si chiar sa nu faca fata. Cumulul unei pensii substantiale cu indemnizatia de magistrat este un avantaj individual, care nu trebuie generalizat.

Se impune inlaturarea oricaror modalitati subiective de promovare in functii de executie, mai ales a transformarii unei conditii generale de participare la examene ca evaluarea profesionala, in bariera perpetua si subiectiva, in detrimentul examinarii obiective, pe baza de examen, a cunostintelor atat teoretice cat si practice.

Mai mult ca oricand, este imperios necesar a se acorda o maxima atentie modalitatilor de primire in magistratura si formarii magistratului din Romania la standarde egale cu cele din statele membre ale Uniunii Europene. Aceste modificari propuse de comisia de specialitate a Consiliului Superior al Magistraturii, efectuate in conditii netransparente, fara consultarea magistratilor, reprezinta o intoarcere la prevederi a caror inlaturare a fost sustinuta de tot corpul judiciar in perioada 2007-2009 si care au fost puternic criticate prin rapoartele cu privire la sistemul judiciar, in cadrul monitorizarii justitiei prin Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) agreat de Uniunea Europeana si Romania.

26.07.2015

LISTA MAGISTRATILOR (JUDECATORI SI PROCURORI) CARE SUSTIN MEMORIUL

1. Dragos Calin, judecator, Curtea de Apel Bucuresti

2. Amalia Cecilia Moleanu, judecator, Tribunalul Mehedinti

3. Roxana Maria Calin, judecator, Tribunalul Bucuresti

4. Ionut Militaru, judecator, Curtea de Apel Bucuresti

5. Claudiu Dragusin, judecator, Judecatoria sectorului 4 Bucuresti

6. Carmen Solcoi, judecator, Tribunalul Brasov

7. Robert Cadea, judecator, Tribunalul Brasov

8. Cosmin Radu Mitroi, judecator, Tribunalul Teleorman

9. Marilena Neacsu, judecator, Tribunalul Bucuresti

10. Laurentiu Mihai Balan, judecator, Judecatoria Sfantu Gheorghe

11. Oana Pelin, judecator, Judecatoria sectorului 2 Bucuresti

12. Liviu Cornel Dobraniste, judecator, Curtea de Apel Bucuresti

13. Alexandru Felix, judecator, Tribunalul Buzaau

14. Delia Duros, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 6 Bucuresti

15. Cezar stefanescu, judecator, Curtea de Apel Bacau

16. Alina Nadia Gulutanu, judecator, Tribunalul Bucuresti

17. Cristina Florea, judecator, Tribunalul Brasov

18. Vlad Andrei Ardeleanu, judecator, Judecatoria Constanta

19. Oana Cristina Munteanu, judecator, Judecatoria Constanta

20. Ciprian Bodu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Medgidia

21. Vica Oprisan, judecator, Judecatoria Calarasi

22. Ioana-Andreea Roescu, judecator, Judecatoria Dragasani

23. Ilisie Teofil, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea

24. Rosina-Valentina Todea, judecator, Judecatoria Cluj-Napoca

25. Octavian Samoila, judecator, Judecatoria Dragasani

26. stefan Aurelian Ispasoiu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov

27. Aurelian-Marian Murgoci-Luca, judecator, Judecatoria sectorului 5 Bucuresti

28. Ioana Bradateanu, judecator, Tribunalul Iasi

29. Elena Mihaela Toma, judecator, Judecatoria Targoviste

30. Dorina Ivascu, procuror, DNA, ST Galati

31. Victor Chitu, judecator, Curtea Militara de Apel Bucuresti

32. Valentin Marian Pascu, judecator, Judecatoria Lugoj

33. Costin Andrei Stancu, judecator, Tribunalul Specializat Arges

34. Dana Iuliana Stancu, judecator, Judecatoria Pitesti

35. Adela Popescu, judecator, Tribunalul Valcea

36. Lilica Viulet, judecator, Judecatoria sectorului 2 Bucuresti

37. Claudiu Corobana, judecator, Judecatoria sectorului 3 Bucuresti

38. stefania Anton, judecator, Curtea de Apel Suceava

39. Liviu Mihai Urziceanu, judecator, Judecatoria Arad

40. Bogdan Mateescu, judecator, Judecatoria Rm. Valcea 11

41. Adina Ghita, judecator, Tribunalul Dolj

42. Nicoleta Ghiciulescu, judecator, Judecatoria Chisineu Cris

43. Mircea Pirvu, judecator, Judecatoria Bailesti

44. Alin Vasonan, judecator, Curtea de Apel Oradea

45. Laura Uce, judecator, Tribunalul Valcea

46. Monica Anghel, judecator, Judecatoria Valenii de Munte

47. Cristian Nicolae Iliescu, judecator, Tribunalul Dolj

48. Daniela Delia Stoica, judecator, Judecatoria sectorului 5 Bucuresti

49. Grigore Surd, judecator, Tribunalul Satu Mare

50. Ioana Mihaela Neacsa, judecator, Tribunalul Arges

51. Corina Tudor, judecator, Tribunalul Bucuresti

52. Ancuta Blanariu, judecator, Judecatoria Roman

53. Cosmin Ungureanu, judecator, Judecatoria Slatina

54. Anca Codreanu, judecator, Tribunalul Covasna

55. Vasile Bozesan, judecator, Tribunalul Teleorman

56. Maria-Catalina Marcu, judecator, Curtea de Apel Suceava

57. Mihail Stanescu-Sas, judecator, Curtea de Apel Constanta

58. Rares Ciausu, procuror, DIICOT Cluj

59 Lucian-Cosmin Manoloiu, judecator, Judecatoria Slatina

60. Ciprian Cristian Purice, judecator, Judecatoria Slobozia

61. Mihaela Bunaiasu, judecator, Judecatoria Slatina

62. Alexandra Gherghesanu, judecator, Tribunalul Bucuresti

63. Madalina Cioara, judecator, Tribunalul Vaslui

64. Adrian Pacurar, judecator, Judecatoria sectorului 1 Bucuresti

65. Iarina Prelipceanu, judecator, Tribunalul Cluj

66. Cristina Ardeleanu, judecator, Tribunalul Bucuresti

67. Dragos Paduraru, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta

68. Victor Vaduva, judecator, Judecatoria Constanta

69. Florin Lupascu, judecator, Tribunalul Specializat Mures

70. Melania Isopescu, judecator, Judecatoria Piatra-Neamt

71. Ioana Nicoleta Spiridonescu, judecator, Judecatoria Craiova

72. Andreea Maria Dumbraveanu, judecator, Judecatoria sectorului 3 Bucuresti

73. Calin Dumbraveanu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 2 Bucuresti

74. Simona Taus, judecator, Judecatoria Zarnesti

75. Andrea Mester, judecator, Judecatoria sectorului 1 Bucuresti

76. Delia Elena Holbocianu, judecator, Judecatoria Suceava

77. Claudiu Holbocianu, judecator, Judecatoria Suceava

78. Ciprian Tita, judecator, Judecatoria Pitesti

79. Ibolya Szende Bolbos, judecator, Tribunalul Bistrita Nasaaud

80. Iulia Ioana Bilciu, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov

81. Cristina Moisa, judecator, Curtea de Apel Bucuresti

82. Angelica Ulianov, judecator, Judecatoria Constanta

83. Gabriel Ulianov, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta

84. Marcu-Aurelian Cirstea, judecator, Judecatoria Balcesti 12

85. Serena Evda Militaru, judecator, Judecatoria sectorului 2 Bucuresti

86. Adriana Daniela Barcau, judecator, Judecatoria sectorului 2 Bucuresti

87. Diana Musuroiu, judecator, Judecatoria Targoviste

88. Adrian Nastase, judecator, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti

89. Ioan Fundatureanu, judecator, Tribunalul Arges

90. Adina Fundatureanu, judecator, Curtea de Apel Pitesti

91. Gabriel-Cristian Ursa, judecator, Judecatoria Tg. Mures

92. Ovidiu-stefan Scarlatescu, judecator, Judecatoria Lugoj

93. Oana Ionescu, judecator, Judecatoria Calarasi

94. Simona stefania Matei, judecator, Tribunalul Brasov

95. Corina Etcu, judecator, Judecatoria Iasi

96. Silviana Camelia Calin, judecator, Judecatoria Calarasi

97. Oana Stroiu, judecator, Judecatoria Brasov

98. Ioan-Paul Chis, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti

99. Loredana Alexandrescu, judecator, Judecatoria Iasi

100. Vasile Airinei, procuror, DIICOT ST Iasi

101. Razvan Dicu, judecator, Tribunalul Galati

102. Anca Parleteanu, judecator, Judecatoria Constanta

103. Maria Timoasca, judecator, Judecatoria Constanta

104. Adriana Nicolae, judecator, Judecatoria Buzau

105. Diana Deculescu, judecator, Judecatoria Constanta

106. Bogdan Ciprian Pirlog, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti

107. Dan Lixandru, judecator, Judecatoria Slatina

108. Antonela Alis Jica, judecator, Judecatoria Valenii de Munte

109. Adrian Popescu, judecator, Judecatoria Pucioasa

110. Horatiu Constantin Stangaciu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Bacau

111. Ioana Hanganu, judecator, Judecatoria Piatra Neamt

112. Dragos Gheorghe, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj Napoca

113. Liliana - Mirela Puscasu, judecator, Judecatoria Onesti

114. Bogdan Zdrenghea, judecator, Tribunalul Cluj

115. Anca Moldovan, judecator, Curtea de Apel Cluj

116. Felix Lucian salar, judecator, Curtea de Apel Bucuresti

117. Marius Valcu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 6 Bucuresti

118. Florin-Mircea Zaharia-Lupu, judecator, Judecatoria Iasi

119. Alexandra Luiza Barea Brezae, judecator, Judecatoria sectorului 6 Bucuresti

120. Mihai Hondor, procuror, Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie

121. George Ionescu, judecator, Tribunalul Arges

122. Andreea Diaconu, judecator, Tribunalul Arges

123. Lucia Dobrin, judecator, Tribunalul Timis

124. Petronela-Maria Mateis, judecator, Tribunalul Bacau

125. Irina Catalina, judecator, Judecatoria Piatra-Neamt 13

126. Ioan Georgiu, judecator, Judecatoria Gherla

127. Marina Brasovean, judecator, Judecatoria Vaslui

128. Andreea Manuela Popovici, judecator, Judecatoria Bacau

129. Monica Sortan, judecator, Curtea de Apel Cluj

130. Alina Elena Comanita, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov

131. Cristian Grigore, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Sf. Gheorghe

132. Evelina Oprina, judecator, Tribunalul Ilfov

133. Georgeta Raluca Ancuta, judecator, Judecatoria Craiova

134. Dumitru Cristian Bogdan, judecator, Judecatoria Costesti

135. Irina Popescu, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Oltenita

136. Constantina-Monica Turcu, judecator, Judecatoria Constanta

137. Nadina Drecea, judecator, Judecatoria sectorului 2 Bucuresti

138. Adrian Mihai Carstea, judecator, Judecatoria Buzau

139. Dana Maria Puiu, judecator, Tribunalul Salaj

140. Alina Popescu, judecator, Tribunalul Bucuresti

141. Cosmin Dijmarescu, judecator, Tribunalul Dolj

142. Roxana Negrea, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov

143. Mihaela Apostol, procuror, Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi

144. Liana Nicoleta Arsenie, judecator, Tribunalul Teleorman

145. Carmen Camelia Baila, judecator, Tribunalul Arad

146. Elena Ciulin, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 1 Bucuresti

147. Iulia Lulciuc, judecator, Judecatoria Suceava

148. Elena Lixandroiu, judecator, Judecatoria Targoviste

149. Mihaela Beldie, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 1 Bucuresti

150. Razvan Bara, procuror, Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov

151. Alexandra Ion, judecator, Judecatoria Ploiesti

152. Carmen Andreea Cimpoiasu Tanislav, judecator, Judecatoria Campina

153. Burlacu Nicoleta, judecator, Judecatoria Timisoara

154. Cristian Ungureanu, judecator, Judecatoria Vatra Dornei

155. Daniela Loredana Hariton, judecator, Judecatoria Vatra Dornei

156. Anca Cazac, judecator, Judecatoria Zarnesti

157. Alina Palancanu, judecator, Judecatoria Botosani

158. Sorina Iolanda Marinas, judecator, Judecatoria Craiova

159. Dana Cosareanu, judecator, Tribunalul Bucuresti

160. Sirbu Monica Elena, judecator, Judecatoria Timisoara

161. Cristian-Marius Grecescu, judecator, Tribunalul Dolj

162. Carmen Layet, judecator, Judecatoria Buftea

163. Mihaela Bivol, judecator, Tribunalul Suceava

164. Larisa Isabella Munteanu, judecator, Tribunalul Ialomita

165. Madalina Enache, procuror, Parchetul de pe langa Parchetul Curtii de Apel Bucuresti

166. Adriana Macarie, judecator, Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti

167. Bogdan Niculescu, judecator, Judecatoria Intorsura Buzaului

168. Claudia Toma, judecator, Judecatoria Targu-Mures

UPDATE: Numarul semnatarilor memoriului de protest a ajuns la 301.

UPDATE: Numarul semnatarilor memoriului de protest a ajuns la 405.

UPDATE - 31 iulie 2015: Numarul semnatarilor memoriului de protest a ajuns la 954.

*Cititi aici integral memoriul de protest

Comentarii

# Atiila date 27 July 2015 11:55 -7

Pfoa...voi vorbiti...voi astia care dati niste solutii de plange omul 2 saptamani....mai bine ati cauta sa va axati pe calitatea actului de justitie si nu pe memorandumuri penibile

# CSM-iștii mimează gîndirea date 27 July 2015 12:39 +7

Sunteți nedrept! CSM-iștii încă mai mimează gîndirea cum să se fofileze de a-l da în gît pe 4pedu Dănileț cu circul lui de justiție pe uliță în 2011... http://www.luju.ro/dezvaluiri/anchete/lumeajustitiei-ro-sesizeaza-unbr-si-inspectia-csm-purtarea-robelor-in-strada-la-taraba-foto-a-lui-cristi-danilet-si-a-asociatiei-lider-just-incalca-legea-avocaturii-si-constituie-abatere-disciplinara-magistratii-din-tara-sunt-oripilati-de-situatie

# Furia Rosie date 27 July 2015 16:24 +3

http://www.romaniacurata.ro/protest-al-magistratilor-impotriva-modificarilor-legilor-justitiei-lista-semnatarilor-printre-modificarile-vizate-de-protest-sunt-si-cele-cu-dedicatie-pentru-ministrul-cazanciuc/

# roberto cazanciok date 27 July 2015 18:58 +5

Lasati-ma sa ma fac avocaaaaaaaat! <img src=ops:' /> :o :o

# Mihai date 27 July 2015 12:54 +10

Asta inseamna justitia, unul sa planga altul sa rada dupa ce primeste solutia, niciodata nu au amandoi dreptate. Poate si criminalii dupa ce isi iau condamnare plang doua saptamani. Asta inseamna ca este solutia de condamnare proasta? Inainte sa faci tu comentarii mai bine invata sa exprimi ce gandesti exact.

# Cetatean date 28 July 2015 12:14 0

Tara arde si baba se pieptana!!!Dar despre calitatea actului de JUSTITIEati auzit , va inghesuiti sa semnati???Pentru independenta JUSTITIEIE va inghesuiti!!!Nu vad ca aici CSM afecteaza calitatea actului de justitie stiti doar sa acuzati oameni, fara probe cum fac unii procurori semnatari !!!

# outsider date 27 July 2015 12:33 -8

CSM transpiră să simplifice formalitatea promovării și niște cîrcotași nu au încredere în cei pe care i-au trimis acolo și nu îi mai pot da jos că cei de la CCR au drept de VETO...

# nimic nou sub soare date 27 July 2015 21:16 +2

Dar chiar în CCR a pătruns senora Julia care se pare că nu îndeplinea vechimea necesară. S-a cerut în octombrie 2012 cartea ei de muncă de la CCR . . .

# Magna cum laudanum date 27 July 2015 13:00 +15

Stimati magistrati semnatari, spre deosebire de voi, CSM se gandeste si la colegii vostri care nu pot mai mult de 0 (zero) la examene sau nu prea mult peste. Nu mai fiti voi elitisti ca si astia au suflet chiar daca n-au carte, mai mai sa-i adopte pe violatorii din Valeni (din pacate erau majori).

# constantin date 27 July 2015 13:17 -13

iata cum o minoritate de magistrati,adica 2,4%din totalul magistratilor vor sa combata si sa impuna.in loc sa le fie rusine de salariile mari incasate se simt jicniti cand un avocat cu 18 ani vechime doreste sa devina magistrat fara examen.totusi pun si urmatoarea intrebare;ce motive are un fost magistrat care are o pensie de peste 10.000 lei lunar sa revina in sistem.?doreste protectie,il obliga sistemul?oricum ce se intampla in justitie depaseste orice inchipuire de aceea;cicul mic.totul porneste de la bani nu de la principii.poate avocatul s-a saturat de carat bani magistratului si doreste sa lucreze pentru el.

# Paul date 27 July 2015 14:24 +8

"jicniti"? Băi, mai bine vezi-ţi de capul tău vai de el şi nu îţi căuta "jicniri" printre oameni care nu sunt de nasul tău.

# golanel date 27 July 2015 13:24 +5

Si noi propunem ca fiecare magistrat prins ca ia spaga o gasca,o capra,trei pesti,o sticla de vin,etc sa primesca direct 18 ani cu executare.Sa vedem va convine?

# nosferatul date 27 July 2015 14:01 -5

Chiar nu inteleg cum nu va este rusine sa semnati asa ceva in conditiile in care va ingramaditi sa intrati in avocatura pe capete daca se poate fara examen,iar avocatii sa intre invers nu acceptati.Se impune sa raspundeti pentru erorile din justitie.Ne-am saturat de voi si de privilegiile voastre!!

# Iancu date 27 July 2015 15:11 +5

Nu se pot compara cele doua situatii, avocatii dau un examnet de admitere in barau mult mai usor decat cel pe care il dau judecatorii pentru admitere in magistratura. Plus ca dupa 18 ani la majoritatea avocatilor li se ia cheful sa mai deschida o carte.

# golanel date 27 July 2015 16:29 +4

Asa usor a fost examenul de intrare in barou incat Horatius Dumbrava a picat examenul iar Toni Neacsu abia a luat examenul.Asa ca mai terminati cu aerele vostre de superioritate .Am vazut magistrati plictisiti de profesie dupa 10 ani si care pentru un cartus de tigari,trei kg de peste,niste oi si capre se vand fara sa mai deschida cartea.Asa ca mai incet cu morala !!!

# xxl date 27 July 2015 14:01 +15

Poate ne explica CSM interesul real, cu nume si prenume, sa intelegem si noi cine sunt doritorii sa revina in sistem, bineinteles ca sa serveasca interesul national, ca doar nu pentru cei care au dat examene de li s-a acrit s-au gandit onorabilii reprezentanti ai justitiei sa faca modificarile.Si voi cei 126 poate initiati o revocare, asa pentru interesul natinal.....

# raspuns date 27 July 2015 19:00 +8

Nume: Cazanciuc. Prenume: Robert Renume: cel mai slab ministru de justitie

# Plus inca 1-2 date 27 July 2015 19:37 +5

Plus inca unul sau doi - avocati, secretarii lui de stat; de principiu, anonimi (habar n-am cum ii cheama si ma indoiesc ca sunt mai multi decat degetele de la o mana cei care stiu ca respectivii exista)

# 1989 date 27 July 2015 14:03 -1

Chiar ma mir ca printre semnatari nu se numara si colegii care au eliberat violatorii.Chiar nu va este rusine de cate privilegii aveti?

# gogu date 27 July 2015 14:06 +2

Decat magistrati care sa elibereze violatori mai bine magistrati selectati dintre avocati.

# Ureke date 27 July 2015 15:03 +8

Si mai bine ar fi magistrati selectati dintre avocati violatori :cry: 

# Camp tactic date 27 July 2015 14:19 +14

Oare se doreste multiplicarea peste noapte a domnului Eva si Unchieselu ca eu asa inteleg. In locsa fie testati psihologic si sa se verifica daca corespund realitatilor din Romania, ei ii recruteaza pe baza de angajament. Curat murdar!

# Dragos date 27 July 2015 14:50 -4

Procedura aceasta a mai existat pana prin 2008-2009, asa ca nu vad de ce deranjeaza reluarea ei, mai ales ca se refera la cei cu experienta profesionala veche. Concursul era numai pentru tinerii absolventi, care trebuiau sa se inscrie la INM. Probabil cei care au semnat protestul sant dintre magistratii tineri, care au dat examen de admitere in magistratura si au absolvit INM.

# Marius date 27 July 2015 15:06 +12

Cred ca sunt peste 400 si numarul semnaturilor cresc. Foarte multi procurori din Bucuresti au semnat, inclusiv parchetul de pe langa tribunalul Bucuresti. Se cere si desfintarea CSM.

# mulder, agentul mulder date 27 July 2015 15:52 +4

nu se poate sa se desfinteze csm-ul. Poate sa se schimbe modul de accedere in csm si calitatea acelor membri. In rest, Dumnezeu cu mila....pot fi 100000 de semnaturi....Pe mine ma distreaza efectiv ca incep sa aiba un pic de curaj si magistratii astia, poate i-a impulsionat koco sau cokoli.... :eek:

# JENANT + PENIBIL date 27 July 2015 16:11 +4

TRIMISERĂȚI spuma din sistem în CSM și acum - DIN INVIDIE - să îi dați jos  ;-) . Cîtă lipsă de character!

# Marius date 27 July 2015 20:10 +2

Nu i-am trimis eu semi-doctule. Atat ai inteles din tot acel memoriu ? Invidie ?

# SPUMA ZILEI date 27 July 2015 20:43 +2

Vai, aș fi postat versurile lui Dinescu despre gunoaiele săltate de spuma apei la suprafață, dar nu le regăsii  :sad:

# snobu date 27 July 2015 20:57 -1

NB: L'Écume des jours, tradus la noi SPUMA ZILELOR . . .

# un minus dat din invidie date 28 July 2015 08:31 0

Pentru cel cu double: sunteți de invidiat! Veți putea oricînd evada din cotidian delectîndu-vă cu bucoavna respectivă  :sad:

# avocat BB 54 date 27 July 2015 16:16 +6

Sunt de acord cu desfiintarea CSM si a inspectiei judiciare si infiintarea unui alt organism care sa judece abaterile discip[linare ale magistratilor nu sa se transforme in SINDICATUL magistratilor asa cum sunt ei acum si sa nu faca decat sa ii acopere abaterile si ilegalitatile comise de acestia in procese. In loc de CSM ar fi bine sa infiinteze o alta institutie cu juristi independenti care sa nu fie magistrati  si sa ii judece pe acestia fara sa le mai acopere ilegalitatile. Cu privire la primirea direct din randul fostilor magistrati sau avocati sunt in dubiu. In primul rand de ce sa nu se faca o primire directa si din randul consilierilor juridici, ex. judecat. notarilor ca si ei tot juristi sunt si de multe ori chiar mai cinstiti si mai pregatiti decat unii avocati sau magistrati. Oare nu este o discriminare neprimind si celelalte categorii de juristi? Iar cu privire la avocati lasa mari dubii oare care avocati sa fie primiti cei ai lui FLOREA care pana in prezent nu au nici   

# intrebare date 27 July 2015 17:00 +8

nu cumva e o idee comuna "mj-csm" ca sa faciliteze, printre altii/altele si revenirea fara examen in randul procurorilor a dlui ministru? Si eventual, si a secretarului sau de stat (avocat)? Nu m-as mira sa fie inca o lege cu dedicatie

# Zen date 27 July 2015 17:06 +6

Citind intrebarile si raspunsurile de la interviurile exemplificative din Link , chiar m-am distrat. De departe, cea mai tare intrebare pusa a fost: "Dosar la prim termen, este o singura fila, ce probleme va puneti?" :lol: :lol: :lol: Spontan as fi raspuns ca justitiabilii din civili sau porcurorul cel penal isi bat joc de mine. :lol:

# Dorina date 27 July 2015 17:10 +8

Cred ca aceste modificari sunt facute cu" dedicatie".chiar nu inteleg de unde au ajuns ei fix la vechimea de 18 ani?Si nu au stabilit vechimea de 10 ani,15 ani sau 20 de ani.Mi se pare cam ciudatel....

# gramaru date 27 July 2015 18:01 -1

Cum e ma magostratilor: ''imperios necesar''?!? BRAVO VOUA ! Nici eu nu sunt de accord cu modificarea asta, menita sa serveasca numai clientele politica, sub ambele aspect si bidirectional... Dar ca magistrate sa semnezi un protest in care scrie ca e ''IMPERIOR NECESAR''....CHIAR E NEVOIE SA VA TRIEZE SI PE VOI SATIA DIN FUNCTIE, DIN CARE JUMATATE SUNTETI ADMISI SI PROMOVATI PE ALTE CRITERII DECAT EXAMEN SAU CALIFICARE...

# 4123 date 27 July 2015 23:53 +1

Aproape toti ati fost numiti prin decrect prezidential.Asa ca nu mai clamati independenta.Aproape toti sunteti casatoriti sau maritate cu ofiteri SRI sau lucratori DNA sau magistrati de acolo.Un " nepamantean" nu are ce sa caute in casta voastra.Rusine sa va fie ca ne-am saturat de voi!

# Cristian Moldoveanu date 28 July 2015 08:53 +2

In opinia mea, are loc urmatorul fenomen: sistemul securist din justitie, din care face parte si CSM, este nemultumit ca dosarele de politie politica pe care le initiaza, este posibil sa ajunga la instante independente, care sa nu dea solutiile dorite de el. Prin aceasta modificare a legii 303 dorindu-se reactivarea mai multor judecatori care sa raspunda la ordine. Pe de alta parte, alegerile pentru CSM se apropie, si au nevoie de mai multi votanti credinciosi. https://cristianmoldoveanu.wordpress.com/2015/07/26/romania-are-nevoie-de-un-pledge-of-allegiance-ghid-pentru-politicieni-volumul-al-iii-lea/

# Salvamar date 28 July 2015 23:22 -1

In mare judecatorii au dreptate, dar de ce magistratii pot deveni avocati fara examen, iar avocatii cu o vechime mare nu pot deveni magistrati fara examen?Ori, ori...

# DRAGOS date 4 November 2015 10:34 0

CATI DIN EI AU INTRAT PE PILE? CATI DIN EI AU DAT EXAMEN? STIE CINEVA? NU SE VEDE FAPTUL CA DIN CE IN CE MAI MULTI MAGISTRATI AJUNG IN DOSARE PENALE CA INCULPATI? STIU EI CATI AVOCATI SUNT IN TARA ASTA MAI PREGATITI DECAT EI? SA LE FIE RUSINE ? NU SUNT NEMURITORI! NU LE IA NIMENI LOCURILE SI SALARIILE GRASE PE CARE NU LE MERITA! ORICUM AM VAZUT SI STIE O TARA INTREAGA, CATE CONDAMNARI ARE ROMANIA DIN CAUZA LOR! RUSINE !

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 17.07.2024 – Fost judecator, actual secretar de stat in MJ, la sueta cu un inculpat

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva