27 May 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

Luju

SEMNALUL REVOLTEI IN JUSTITIE – Curtile de apel condamna amendamentele la pensiile de serviciu: „Orice modificare a varstei de pensionare sa produca efecte pe viitor, exclusiv in privinta judecatorilor recrutati sub imperiul noilor reglementari... In conditiile sfidarii statutului, judecatorii isi afirma determinarea de a recurge la toate remediile necesare... Adunarea Generala sustine eventualele demersuri legale pe care le va intreprinde personalul auxiliar si conex in forma de protest”

Scris de: V.B. | pdf | print

31 May 2023 17:51
Vizualizari: 7191

Curtile de apel s-au intrunit in adunari generale miercuri, 31 mai 2023, pentru a discuta proiectul de lege privind modificarile la pensiile de serviciu care impun cresterea varstei de pensionare cel putin la 60 de ani, recalcularea pensiilor aflate in plata si impozitarea cu 30% a pensiilor pe partea de necontributivitate (click aici si aici pentru a citi).Pana la ora redactarii acestui material, hotararile curtilor de apel in posesia carora a intrat Lumea Justitiei sunt total defavorabile proiectului de lege al coalitiei PSD-PNL-UDMR, judecatorii solicitand renuntarea la modificari. Mai mult: magistratii au exprimat puncte de vedere in sensul sustinerii formelor de protest anuntate deja de personalul auxiliar din instante (click aici pentru a citi).

Alte curti de apel vor face publice comunicatele in cursul urmatoarelor zile, dupa centralizarea pozitiilor exprimate de toate instantele din circumscriptiile lor.


Iata mai jos pozitiile curtilor de apel:


I. Bucuresti:
II. Ploiesti:


Curtea de Apel Ploiesti aduce la cunostinta opiniei publice si a mijloacelor de comunicare din presa si audiovizual ca, astazi, 31 mai 2023, la orele 10.00, la convocarea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, au avut loc adunarile generale a tuturor judecatorilor de pe raza curtilor de apel, la sediul fiecarei instante, pentru exprimarea unui punct de vedere referitor la necesitatea adoptarii unui sistem real de etapizare a varstei standard de pensionare, care sa evite disfunctiile si inechitatile din sistemul judiciar, cu asigurarea previzibilitatii si respectarii statutului constitutional al magistratilor,urmare careia, Adunarea Generala a judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Ploiesti a adoptat hotararea pe care o redam integral in cele ce succed:

HOTARAREA NR.3 din data de 31 mai 2023

Adunarea Generala a Judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Ploiesti

Avand in vedere solicitarea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv adresa nr. 11298/30.05.2023, inregistrata la Curtea de Apel Ploiesti sub nr.3204/A/30.05.2023, in baza art. 55 alin.4 si art.56 alin. 1 lit e din Legea nr.304/2022, precum si art.13 lit.e din Regulamentul de Ordine Interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea nr.3243/2022 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, se convoaca la data de 31 mai 2023, orele 10.00, Adunarea generala a judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Ploiesti, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Exprimarea unui punct de vedere referitor la necesitatea adoptarii unui sistem real de etapizare a varstei standard de pensionare, care sa evite disfunctiile si inechitatile din sistemul judiciar, cu asigurarea previzibilitatii si respectarii statutului constitutional al magistratilor.

2. Solicitarea nr. 58/SNGJ/2023 a Sindicatului National al Grefei Judiciare Dicasterial, inregistrata la aceasta instanta sub nr. 3199/A/30.05.2023, privind sustinerea demersurilor legale pe care le vor intreprinde personalul auxiliar de specialitate si conex in forma de protest asupra noilor modificari legislative cu privire la pensia de serviciu.

In contextul demersului legislativ referitor la modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, aflat in prezent pe rolul Camerei Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, Adunarea Generala a Judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Ploiesti considera necesar un dialog interinstitutional real, astfel incat o interventie normativa in acest domeniu sa fie realizata cu respectarea standardelor constitutionale vizand principiul fundamental al independentei justitiei si a cerintelor firesti de predictibilitate a legii, evitandu-se astfel destabilizarea sistemului judiciar in ansamblul sau si afectarea grava a dreptului cetateanului de acces la justitie.

Independenta justitiei trebuie sa reprezinte dezideratul intregii societati, iar nu doar al magistratilor, pentru ca acest element fundamental al oricarui stat de drept este esential in garantarea drepturilor si libertatilor cetatenilor.

In acelasi timp, statutul magistratului impune acordarea unei remuneratii adecvate si a pensiei de serviciu, tocmai ca o componenta a independentei justitiei, garantie a statului de drept, prevazut de art. 1 aiin. (3) din Constitutia Romaniei.

In considerarea importantei rolului magistratilor in apararea statului de drept, aceste aspecte au fost consacrate in mod constant, atat in documentele internationale de referinta cat si in legislatia interna.

Astfel, „Principiile fundamentale privind independenta magistraturii", adoptate de cel de-al Vll-lea Congres al Natiunilor Unite pentru prevenirea crimei si tratamentul delincventilor (Milano, 26 august - 6 septembrie 1985) si confirmate de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite prin Rezolutiile nr. 40/32 din 29 noiembrie 1985 si nr. 40/146 din 13 decembrie 1985, prevad in mod expres, prin art. 11, ca „durata mandatului judecatorilor, independenta acestora, siguranta lor, remuneratia corespunzatoare, conditiile de munca, pensiile si varsta de pensionare sunt in mod adecvat garantate prin lege".

De asemenea, in mod asemanator, Recomandarea CM/Rec (2010)12 cu privire la judecatori: independenta eficienta si responsabilitatile, adoptata la 17 noiembrie 2010 de Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei, a statuat ca „Remunerarea judecatorilor trebuie sa fie pe masura rolului si responsabilitatilor lor, si sa aiba un nivel suficient pentru a-i face imuni la orice presiune menita sa influenteze deciziile", subliniata fiind importanta independentei judecatorilor in scopul intaririi preeminentei dreptului in statele democratice.

Totodata, art. 6.4 din Carta Europeana privind statutul judecatorilor prevede ca magistratii au dreptul la „plata unei pensii al carei nivel trebuie sa fie cat mai apropiat posibil de acela al ultimei remuneratii primite pentru activitatea jurisdictionala".

In acelasi sens, instanta de contencios constitutional a stabilit fara echivoc ca independenta justitiei, ca garantie constitutionala, include securitatea financiara a magistratilor, care presupune si asigurarea unor garantii sociale, precum pensia de serviciu (Decizia nr. 20/2000, Decizia nr. 433/2013, Decizia nr. 501/2015, Decizia nr. 45/2018, Decizia nr. 574/2018, Decizia nr. 153/2020, Decizia nr. 900/2020).

Pensia de serviciu a fost instituita pentru a incuraja stabilitatea in serviciu si formarea unei cariere in magistratura, in acest scop fiind reglementate o pensie cat mai apropiata de indemnizatia avuta in timpul activitatii, cat si conditii specifice de pensionare.

Reglementarea pensiei de serviciu pentru magistrati nu reprezinta un privilegiu, ci este justificata, in mod obiectiv, prin prisma specificului activitatii judecatorilor si procurorilor, care impune acestora cele mai stricte obligatii si interdictii, precum si responsabilitati si riscuri sporite care nu se regasesc la alte categorii profesionale, constituind asadar o compensatie partiala a inconvenientelor ce rezulta din rigoarea statutului special al acestora.

Prin prisma acestor considerente, Adunarea Generala a Judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Ploiesti reitereaza necesitatea ca demersul legislativ care vizeaza modificarea drepturilor de pensie ale judecatorilor si procurorilor sa fie in concordanta cu aceste principii consacrate de instanta de contencios constitutional.

Prin urmare, mentinerea modului de calcul al pensiei de serviciu, respectiv 80% din indemnizatia de incadrare bruta lunara si sporurile avute in perioada de activitate, cu corectivul limitarii cuantumului net al pensiei astfel incat, indiferent de evolutiile politicii fiscale a statului, aceasta sa nu depaseasca valoarea neta a unei indemnizatii in plata, raspunde exigentelor statuate atat de jurisprudenta obligatorie a Curtii Constitutionale, cat si de documentele internationale relevante.

In acelasi timp, cerinta de predictibilitate care trebuie sa caracterizeze orice sistem normativ, impusa de jurisprudenta constanta a instantei de contencios constitutional si a Curtii Europene a Drepturilor Omului, reclama mentinerea reglementarilor in materia pensiilor de serviciu.

Prin prisma acestor considerente, Adunarea Generala a Judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Ploiesti, apreciaza ca trebuie mentinute conditiile de pensionare, atat din perspectiva modului de calcul, cat si din cea a stagiului minim obligatoriu (20 ani), cu atat mai mult cu cat cerinta de vechime este una consistenta, care completata cu stabilirea unei vechimi minime obligatorii doar in functia de judecator sau procuror va conduce inerent la retragerea din activitate la o varsta rezonabila.

Totodata, in adoptarea reglementarilor in acest domeniu trebuie evitata instituirea oricarei discriminari viitoare intre beneficiarii pensiei de serviciu, doar in acest fel adoptarea legii putand contribui la asigurarea stabilitatii in magistratura, in caz contrar, proiectul de lege va determina cresterea considerabila a numarului judecatorilor si procurorilor care vor solicita eliberarea din functie prin pensionare, pana la momentul intrarii in vigoare a noii legi.

Este evidenta situatia dificila cu care s-ar confrunta instantele si parchetele in ipoteza pensionarii imediate a unui numar mare de magistrati. O astfel de perspectiva ar conduce la un veritabil blocaj in activitatea judiciara, cu consecinte care vor greva pentru multi ani instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea si, astfel, vor afecta grav dreptul cetateanului la un proces echitabil, inclusiv in componenta referitoare la accesul la instanta, actul de justitie devenind iluzoriu.

In acest context, tinand seama de rezultatul votului exprimat, cu majoritate de voturi, in baza art.56 lit. e din Legea nr. 304/2022:

hotaraste:

Art.I. Punctul de vedere al Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Ploiesti, privind solicitarea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, prin adresa nr. 11298/30.05.2023,inregistrata la Curtea de Apel Ploiesti sub nr.3204/A/30.05.2023, pentru exprimarea unui punct de vedere referitor la necesitatea adoptarii unui sistem real de etapizare a varstei standard de pensionare, care sa evite disfunctiile si inechitatile din sistemul judiciar, cu asigurarea previzibilitatii si respectarii statutului constitutional al magistratilor, este urmatorul:

'1.Mentinerea reglementarilor in materia pensiilor de serviciu, avand in vedere principiul neretroactivitatii legii si cerintele de predictibilitate a statutului magistratului, care trebuie sa caracterizeze orice sistem normativ, cerinte impuse de jurisprudenta constanta a instantei de contencios constitutional si a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

2.Reluarea dezbaterilor din procedura parlamentara pentru adoptarea actului normativ in discutie, avand in vedere necesitatea participarii reprezentantilor autoritatii judecatoresti la aceste dezbateri, in acord cu principiul cooperarii loiale intre autoritatile statului.

3.Reluarea dezbaterilor Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Ploiesti, pe proiectul de modificare a Legii nr. 303/2022, in sensul adoptarii unor masuri concrete ca forma de reactie a magistratilor vis-a vis de intentia legislativului de modificare a acestui act normativ'.

Art. II. Sustine eventualele demersuri legale pe care le va intreprinde personalul auxiliar de specialitate si conex in forma de protest asupra noilor modificari legislative cu privire la pensia de serviciu, vis-a vis de solicitarea nr.58/SNGJ/2023 a Sindicatului National al Grefei Judiciare Dicasterial, inregistrata la aceasta instanta sub nr. 3199/A/30.05.2023”.


III. Constanta:


La data de 31 mai 2023, ora 1000, la sediul Curtii de Apel Constanta a avut loc sedinta Adunarii Generale a Judecatorilor, convocata de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in temeiul art.55 alin.(4) din Legea 304/20022 privind organizarea judiciara si art. 38 lit. a) din Legea 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii avand inscrisa in ordinea de zi: Exprimarea unui punct de vedere referitor la necesitatea adoptarii unui sistem real de etapizare a varstei standard de pensionare, care sa evite disfunctiile si inechitatile din sistemul judiciar, cu asigurarea previzibilitatii si respectarii statutului constitutional al magistratilor.

Dupa dezbateri si supunere la vot Adunarea Generala a Judecatorilor Curtii de Apel Constanta, in temeiul dispozitiilor art.13 lit. c) din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin H.C.S.M. nr. 3243/2022, a hotarat:

'Cu unanimitate de voturi, emiterea unui punct de vedere nefavorabil propunerii de modificare a art.211 din Legea nr.303/2022, in sensul ca se impune eliminarea oricarei conditii privind limita de varsta pentru acordarea pensiei de serviciu, iar in subsidiar, se impune ca orice modificare legislativa cu privire la acest aspect sa fie aplicabila exclusiv pentru viitor, respectiv pentru magistratii care vor intra in profesie ulterior modificarii legii, fara a afecta drepturile judecatorilor aflati in functie.

Cu majoritate de voturi, emiterea unui punct de vedere ca o eventuala modificare a legii prin instituirea unei varste legale de pensionare sa faca obiectul unei reglementari cu caracter gradual, etapizat, care sa evite disfunctiile si inechitatile din sistemul judiciar, cu asigurarea previzibilitatii si respectarii statutului constitutional al magistratilor, in mod similar cu majorarea graduala a varstei standard de pensionare ce s-a realizat in sistemul public de pensii (prin stabilirea varstei de pensionare raportat la luna si anul nasterii asiguratului si pentru o perioada de timp mai indelungata)'”.


IV. Pitesti:


Curtea de Apel Pitesti aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele:

In data de 31 mai 2023, judecatorii Curtii de Apel Pitesti, reuniti in Adunarea Generala convocata de Consiliul Superior al Magistraturii, pentru exprimarea unui punct de vedere cu privire la preconizatele modificari ale legii privind pensia de serviciu a magistratilor, au decis in unanimitate:

Sa solicite ferm respectarea garantiilor obiective ale statutului de independenta a judecatorilor, grav afectat in substanta sa prin cresterea intempestiva a varstei de pensionare si prin neluarea in considerare a unei vechimi de 5 ani in alte profesii juridice.

Sa solicite ferm respectarea garantiilor obiective ale statutului judecatorilor, afectat prin modalitatea de actualizare a pensiei de serviciu raportat la indicele de inflatie, ce poate conduce la diferente considerabile intre nivelul pensiei si al salariului unui judecator aflat in activitate.

Sa solicite ferm respectarea garantiilor obiective ale statutului judecatorilor, afectat prin cresterea numarului lunilor care constituie baza de calcul, potrivit propusei Anexe III la Legea nr. 303/2022, ceea ce va conduce la existenta unei diferente semnificative intre pensie si ultimul venit aflat in plata.

Sa solicite ca orice modificare a conditiilor de pensionare sa produca efecte pe viitor, exclusiv in privinta judecatorilor recrutati sub imperiul noilor reglementari.

Exprimandu-ne speranta ca veti avea amabilitatea de a aduce la cunostinta opiniei publice continutul acestui comunicat, va asiguram de intreaga noastra consideratie si va multumim pentru colaborare”.


V. Galati:
VI. Iasi:


In sedinta Adunarii generale a judecatorilor Curtii de Apel Iasi de astazi, 31.05.2023, luand act de propunerile legislative care modifica in mod arbitrar varsta de pensionare a magistratilor, de natura sa creeze disfunctii si inechitati, judecatorii Curtii de Apel Iasi si-au exprimat dezacordul fata de amendamentele la proiectul de lege aflat in dezbatere parlamentara si, in consecinta:

1. Solicita ferm asigurarea previzibilitatii si respectarea garantiilor obiective ale statutului de independenta al magistratilor, grav afectat prin cresterea semnificativa si intempestiva a varstei de pensionare;

2. Solicita ca orice modificare a conditiilor de pensionare sa se realizeze in baza unui sistem real de etapizare a varstei standard de pensionare, care sa nu conduca la inechitati intre judecatorii cu aceeasi vechime in functie, dar cu varsta biologica diferita;

3. Solicita armonizarea legislatiei in materia pensiilor cu privire la diferite categorii profesionale (militari, politisti, functionari parlamentari, etc.), atat sub aspectul momentului producerii efectelor juridice, cat si al stagiului minim de cotizare”.


VII. Oradea:


In data de 31 mai 2023, judecatorii Curtii de Apel Oradea, reuniti in Adunarea Generala convocata de Consiliul Superior al Magistraturii, pentru exprimarea unui punct de vedere cu privire la preconizatele modificari ale legii privind pensia de serviciu a magistratilor, au decis in unanimitate sa solicite celorlalte puteri ale statului sa respecte statutul constitutional al judecatorilor si principiul cooperarii loiale intre puterile statului, demarand de urgenta consultari reale si efective cu organele reprezentative ale sistemului judiciar dar si cu sistemul judiciar insusi, pe tema demersului legislativ preconizat, nediscutat sub nicio forma cu destinatarul legii, si care, in forma vehiculata in spatiul public, are ca unic scop eliminarea intempestiva a pensiei de serviciu a magistratilor cu incalcarea grava a principiului previzibilitatii si stabilitatii statutului dar si a independentei judecatorilor, de natura a destabiliza grav sistemul judiciar si de a afecta actul de justitie in substanta sa.

S-a solicitat totodata puterii legislative si executive sa isi asume ferm fata de toti cetatenii tarii pe care ii reprezinta, efectele depopularii iremediabile a sistemului judiciar ca urmare a eliminarii totale si intempestive a unor garantii de independenta ale judecatorilor, legate de cuantumul pensiei de serviciu si varsta de pensionare, care vor produce in viitorul apropiat blocarea sistemului judiciar si incalcarea astfel a dreptului cetatenilor la un act de justitie eficient, de calitate, indeplinit intr-un termen optim si previzibil, si, totodata, sa-si asume sanctiunile pe care aceste incalcari le vor atrage pe plan international, conform jurisprudentei constante a CEDO.

S-a mai decis sa se solicite celorlalte puteri ale statului sa-si respecte propria strategie de dezvoltare a sistemului judiciar pe anii 2022-2025, asumata prin Hotararea de Guvern nr.436 din 2022, prin care au stabilit ca directii de interventie strategica independenta, calitatea si eficienta actului de justitie si asigurarea accesului la justitie, asumandu-si efectiv si nu doar declarativ, obligatia de a adopta o legislatie care sa consolideze independenta justitiei si calitatea actului de justitie, asigurand stabilitate si previzibilitate, sa aloce fondurile necesare pentru ca sistemul judiciar sa dispuna efectiv de resurse umane si materiale adecvate pentru asigurarea unui act de justitie eficient, modern si de calitate.

Judecatorii Curtii de Apel Oradea au decis de asemenea sa sustina demersurile legale ale personalului auxiliar si conex din instante, pe care acestia le vor intreprinde in scopul renuntarii la preconizatele modificari legislative care vizeaza majorarea varstei de pensionare de la 60 de ani la 65 de ani, in conditiile in care o asemenea varsta de pensionare, in contextul realitatilor din sistemul judiciar, ar fi de natura sa le afecteze insasi substanta dreptului.

Hotararea Adunarii Generala a Judecatorilor Curtii de Apel Oradea se va comunica Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Presedintelui Senatului si Camerei Deputatilor in vederea luarii de urgenta a masurilor ce se impun in scopul asigurarii stabilitatii sistemului judiciar si a respectarii drepturilor cetatenilor la un act de justitie independent, eficient si de calitate infaptuit intr-un termen optim si rezonabil”.

 

VIII. Mures:
IX. Brasov:Comentarii

# Cetateanul date 31 May 2023 18:04 +17

Ntz ntz ntz.... pare că unii nu or ascultat la elucubrațiile savarinei securistoide și ale țuțărilor săi!

# Dati-va toti demisia! Este inacceptabil sa fii normal date 31 May 2023 18:24 +28

Ca forma de protest demisia e cea mai buna. Care e magistrat isi da demisia si intra in avocatura. Care e gradat nu magistrat va iesi in strada la pozat pe scari.

# eu date 31 May 2023 20:50 +20

Intelg ca magistratii sugereaza adoptarea unui legi ale carei efecte sa se produca peste 25-30 ani.Doamne ajuta!

# Fost judecator date 1 June 2023 14:12 +25

Traiti in cetate,nu in turn de sticla,ramaneti oameni,semenii vostri sufera,iar voi va imbuibati...

# drama petentului date 3 June 2023 07:51 +23

@ Fost judecator, Stimate Domn 100/% adevarat. Deoarece POT , membrii asa zisului post decembrist "sistem" actioneaza unitar pentru BENEFICII PERSONALE SI DE GRUP care vis a vis de restul po******tiei sfideaza.Mai sunt si celelalte "bisericute -sisteme " pe domenii de activitate.Se "UITA CETATEANUL SIMPLU IN NUMELE CARUIA VA DESFASURATI ACTIVITATEA , DE PE URMA MUNCII LUI A-TI AJUNS UNDE A-TI AJUNS" -"cetateanul simplu"fiind "RATIUNEA EXISTENTEI VOASTRE".Dar asta nu este suficient, mai exista si "SUGUBATI"intre D-vs , care in ultimii 30 de ani au fost partasi la spolierea mea materiala si deturnarea vietii familiei mele(etc)-si a cator ca mine. Curatenie in "sistem"-citadela" nu face-ti.Nu vreau sa mai trauiesc in tara in care OMUL SI DREPTURILE SALE UNIVERSAL RECUNOSCUTE nu sunt aplicate ad litteram atat cetatenilor cat si "membrilor sistemelor reunite".Va lasam in lupta dobandirii "libertatilor" nemasurate si nelimitate - dar FARA NOI romanii ,importati daca va accepta elucubratiile!

# Andrei date 5 June 2023 07:41 +6

Intreb si eu pentru un prieten: DE CE NU S-AU REVOLTAT CAND AU FOST MARITE SALARIILE DE CATRE CORBU SI FLORENTA???? DE CE NU CER INCETAREA DETASARILOR? DE CE NU AU FOST REVOLTATI CAND AU FOST SCHILODITE LEGILE JUSTITIEI DE PREDOIU SI MAI APOI CONFIRMATA SCHILODIREA DE CATRE CCR? Zic si eu... Recent a fost cazul Hosu. Nu am vazut nici o iesire publica din partea reprezentantilor asociatiilor profesionale sau al MJ care sa condamne abuzul procurorilor asupra defunctului nevinovat sau presiunile si manevra facuta procuroarei Hosu. Si putem continua. Dar nimeni revoltat!* I-as sustine, dar nu doar pentru salarii si pensii.

# maxtor date 5 June 2023 14:09 0

"in privinta judecatorilor RECRUTATI" -A vacation in a foreign land, Uncle Sam does the best he can You're in the army now, oh-oo-oh you're in the army now Now you remember what the draft man said,Nothing to do all day but stay in bed You're in the army now,Oh-oo-oh you're in the army now You'll be the hero of the neighbourhood, Nobody knows that you've left for good.

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 27.05.2024 – Dosar cu procurori DNA si judecatori, trimis la PICCJ

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva