16 July 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

TE NASESTE BASESCU, CSM ITI DA GRADUL – Asociatia Magistratilor din Romania a cerut instantei sa anuleze Hotararea CSM prin care prim-adjunctul Procurorului General al Romaniei, Bogdan Licu, a fost promovat, fara concurs, de la gradul de procuror de tribunal, direct la cel de procuror de PICCJ: “Promovarea s-a realizat si cu eludarea principiului valabil pentru toti ceilalti magistrati de promovare din treapta in treapta” (Documente)

Scris de: Razvan SAVALIUC | pdf | print

9 February 2014 11:45
Vizualizari: 12379

 

Sub mandatul de sefa a CSM a Oanei Haineala, un alt procuror a fost favorizat si inaltat peste noapte, de la gradul de procuror de tribunal, la cel de PICCJ, fara sustinerea vreunui concurs. Este vorba de fostul membru al CSM Bogdan Licu (foto) care, in urma negocieruilor politice, la propunerea ministrului Justitiei, Robert Cazanciuc, a fost numit in functia de prim-adjunct al Procurorului General al Romaniei, pe o perioada de 3 ani, prin Decretul lui Traian Basescu nr. 481/15.05.2013. Eludand Legea nr. 303/2004, care stipuleaza ca promovarea in grad profesional se poate face numai prin concurs, CSM l-a cadorisit pe Bogdan Licu cu inaltarea cu doua grade profesionale, pe simplul motiv ca a fost numit de Traian Basescu in fruntea PICCJ, si ca in practica ICCJ s-au mai recunoscut grade profesionale maxime, pentru procurori care nu au dat concurs, ca urmare a numirii lor la DNA sau DIICOT – aspect care a generat mare scandal in Ministerul Public, intrucat in anii trecuti doar pentru ca unii procurori de judecatorie sau tribunal erau selectati pentru marile parchete, pe baza de interviu, dobandeau fara concurs gradul profesional maxim, in timp ce ceilalti procurori din sistem trebuiau sa sustina examene pentru fiecare grad. Pentru a pune capat inflatiei de procurori cu grad de PICCJ, care afecta serios bugetul prin salariile mari cuvenite acestora, in urma criticilor lui Basescu discriminarea a fost stopata printr-o ordonanta d eurgenta data de Guvernul Boc. Surprinzator, inconsecvent cu propria practica, CSM a ignorat cu buna stiinta OUG nr. 56/27.05.2009, aprobata prin Legea nr. 385/17.12.2009, Guvernul Romaniei a completat art. 75 si art. 87 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care stipula faptul ca de la data revenirii la parchetul de unde provin sau la alt parchet unde au dreptul sa functioneze, potrivit legii, procurorii care au activat in cadrul structurilor speciale isi redobandesc gradul profesional de executie si salarizarea corespunzatoare acestuia, avute anterior, sau pe cel dobandit ca urmare a promovarii, in conditiile legii, in timpul desfasurari activitatii in cadrul acestor directii.”

AMR a atacat la Curtea de Apel Bucuresti Hotararea CSM, cerand anularea ei in contencios administrativ, pentru vadita ei nelegalitate. Publicam in continuare, integral, actiunea AMR.


DOAMNA PRESEDINTE CU DELEGATIE,

Subscrisa, ASOCIATIA MAGISTRATILOR DIN ROMANIA (AMR), persoana juridica de drept privat - asociatie, de utilitate publica, organizatie neguvernamentala, apolitica, nationala si profesionala a judecatorilor si procurorilor, cu sediul in bd. Regina Elisabeta, nr. 53, sector 5, Bucuresti, tel./fax. 0214076286, email officeamr@yahoo.com, cod de inregistrare fiscala 11760036, cont bancar RON IBAN RO37RNCB0090000508620001, deschis la banca BCR Sucursala Lipscani, reprezentata legal de judecator Gabriela Baltag, avand functia de presedinte, in calitate de reclamanta,

CHEMAM IN JUDECATA

pe paratul CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII (CSM) cu sediul in Bucuresti, strada Calea Plevnei nr. 141B, sector 6, cod postal: 060011

Pentru ca, prin hotararea pe care o veti pronunta:

1. Sa anulati, in tot, Hotararea nr.1408 din 10 decembrie 2013 emisa de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, iar, pe fond, reanalizand cererea inregistrata sub nr.27590/1154/20.11.2013 formulata de procurorul Licu Dimitrie Bogdan, in calitate de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, de recunoastere a gradului profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, sa procedati la respingerea acesteia;

2. Sa obligati paratul la plata cheltuielilor de judecata.

Motivele actiunii:

In fapt:

Prin Hotararea nr.1408 din 10 decembrie 2013 emisa de Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, in baza notei Directiei resurse umane si organizare nr. 27590/1154/2013, a fost recunoscut pentru Licu Dimitrie Bogdan, prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, gradul profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca urmare a numirii sale in functia de conducere mentionata.

Impotriva acestui act administrativ reclamanta AMR a formulat, in temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ plangerea administrativa prealabila nr.7 din 10.01.2014, inregistrata la Consiliul Superior al Magistraturii sub nr.565/1154/2014, prin intermediul careia a solicitat revocarea in tot a hotararii emise.

In sedinta din data de 23.01.2014, pe Ordinea de zi solutionata a Plenului CSM, la pozitia 17, raportat la punctul de vedere al Directiei legislatie, documentare si contencios, apare mentiunea respingerii, ca neintemeiata a plangerii prealabile formulata de Asociatia Magistratilor din Romania.

Motive de nelegalitate a hotararii

AMR este persoana interesata in sensul prevederilor art. 2 alin. 1 lit. s din Legea nr. 554/2004. Vatamarea produsa prin actul contestat urmeaza a se aprecia in raport cu dispozitiile art. 1 si art. 2 alin. 1 lit. r din Legea
nr. 554/2004.

Interesul Asociatiei Magistratilor din Romania rezulta din continutul art. 5 din Statutul A.M.R., potrivit caruia Asociatia are drept scop: „reprezentarea intereselor magistratilor in raporturile cu celelalte subiecte de drept pe plan intern si international”. Pentru realizarea scopului sau constitutiv, Asociatia are ca obiective, in baza art. 6 pct. 2 din Statut, promovarea libertatii si demnitatii profesiei, apararea statutului magistratilor in statul de drept si independenta justitiei fata de celelalte puteri ale statului.

De asemenea, potrivit art. 6 pct. 4 din Statut, A.M.R. are ca obiectiv apararea libertatii, demnitatii si statutului profesional al magistratilor, sens in care AMR isi exprima pozitia fata de deciziile luate de organele de justitie, astfel cum sunt prevazute in legea de organizare judiciara, in ceea ce priveste profesia de magistrat si cei ce o exercita.

Conform art.76 din Legea nr. 303/2004 republicata: ,,Judecatorii si procurorii sunt liberi sa organizeze sau sa adere la organizatii profesionale locale, nationale sau internationale, in scopul apararii intereselor lor profesionale, precum si cele prevazute de art.11 alin.3.”, iar potrivit art.29* alin.2 din Legea nr.317/2004 republicata: ,, Asociatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor pot participa la lucrarile plenului si ale sectiilor, exprimand, atunci cand considera necesar, un punct de vedere asupra problemelor ce se dezbat, la initiativa lor sau la solicitarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.”

Avand in vedere atributiile ce revin Consiliului Superior al Magistraturii in privinta sistemului judiciar, rolul constitutional fundamental conferit CSM de a fi garantul independentei justitiei, se justifica interesul major pe care AMR, potrivit scopului sau constitutiv, il are in ce priveste cariera magistratilor.

Astfel, prin raportare la rolul conferit Consiliului Superior al Magistraturii, conform dispozitiilor art. 133 alin. 1 din Constitutie, art. 1 alin. 2 din Legea nr. 304/2004, republicata, art. 1 alin. 1 din Legea nr. 317/2004, republicata si anume, acela de a fi garantul independentei justitiei, AMR justifica un interes legitim, pretinzand respectarea stricta a atributiilor ce revin acestei institutii ca o conditie primordiala pentru garantarea independentei justitiei si respectarea statutului magistratului.

Asadar, in realizarea scopului anterior evocat, A.M.R. justifica interes si, pe cale de consecinta, calitate pentru a contesta Hotararea nr. 1408/10.12.2013 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, in apararea intereselor tuturor magistratilor pe care ii reprezinta, Asociatia fiind imputernicita chiar prin actul constitutiv sa actioneze in numele lor.

In calitate de organizatie profesionala nationala, de interes public, a judecatorilor, procurorilor si magistratilor - asistenti, AMR invoca incalcarea unui interes legitim, fiind mandatata sa apere drepturile si interesele magistratilor atunci cand ele sunt vatamate prin acte sau demersuri ce se inscriu in afara cadrului legal.

Recunoasterea unui grad profesional reprezinta un drept al magistratilor, iar atunci cand acest lucru se intampla intr-o procedura administrativa care nu are la baza o dispozitie legala si nicio hotarare judecatoreasca irevocabila, asa cum este si in situatia de fata, AMR justifica, potrivit legii, interes in apararea legalitatii si astfel, in apararea drepturilor celorlalti magistrati.

Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) solicita anularea Hotararii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1408 din 10 decembrie 2013, hotarare prin intermediul careia s-a procedat la o recunoastere directa a gradului profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru Licu Dimitrie Bogdan, prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

In baza notei Directiei resurse umane si organizare nr. 27590/1154/2013, prin Hotararea nr.1408 din 10.12.2013 emisa de Plenul CSM a fost recunoscut pentru Licu Dimitrie Bogdan gradul profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca urmare a numirii sale in functia de conducere mentionata, numire realizata prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 481/15.05.2013, publicat in Monitorul Oficial, partea I, nr. 276/16.05.2013, pe o perioada de 3 ani. La data numirii in functia de conducere mentionata, procurorul Licu Dimitrie Bogdan avea gradul profesional corespunzator parchetului de pe langa tribunal, fiind astfel promovat prin Ordinul nr. 399/16.02.2000 al ministrului justitiei.

Hotararea pe care intelegem sa o contestam retine ca, pentru procurorul mentionat mai inainte a fost recunoscut gradul profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca urmare a numirii sale in functia de conducere aratata.

Aceasta solutie este cea de-a doua pronuntata (dupa Hotararea nr.1174/29.10.2013 a Plenului CSM), fara precedent in raport de alte hotarari adoptate pana de curand de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, pe aceeasi problema si anume, recunoastere grad profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Recunoasterea unui grad profesional, asa cum s-a intamplat si in situatia de fata, reprezinta implicit o forma de promovare, iar modalitatea in care ea s-a realizat, eludeaza toate prevederile legale corespunzatoare sectiunilor referitoare la promovarea magistratilor.

Hotarare a fost fundamentata pe considerentul ca, prin numirea domnului Licu Dimitrie Bogdan in functia de conducere de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie acesta a dobandit si dreptul de a functiona la acest nivel, in ierarhia Ministerului Public.

Astfel, potrivit art. 43 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 republicata: ,,Promovarea judecatorilor si procurorilor se face numai prin concurs organizat la nivl national, in limita posturilor vacante existente la tribunale si curti de apel sau, dupa caz, la parchete”.

In baza art. 75 alin. 11 si 11 ind. 1 din Legea nr. 304/2004: ,,(11) La data incetarii activitatii in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul sa functioneze potrivit legii.

(11^1) De la data revenirii la parchetul de unde provin sau la alt parchet unde au dreptul sa functioneze potrivit legii, procurorii care au activat in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism isi redobandesc gradul profesional de executie si salarizarea corespunzatoare acestuia avute anterior sau pe cele dobandite ca urmare a promovarii, in conditiile legii, in timpul desfasurarii activitatii in cadrul acestei directiei”.

Conform art. 87 alin. 9 din Legea nr. 304/2004 republicata: ,,La data incetarii activitatii in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul sa functioneze potrivit legii”.

Din argumentarea solutiei adoptate nu rezulta ca magistratul ar fi sustinut vreun concurs de promovare la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, aceasta fiind singura modalitate de promovare intr-un grad profesional superior. Mai mult decat atat, aceasta forma de promovare s-a realizat si cu eludarea principiului valabil pentru toti ceilalti magistrati si anume, de promovare ,,din treapta in treapta”, procurorul Licu Dimitrie Bogdan primind recunoasterea gradului profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din calitatea de procuror cu gradul profesional corespunzator parchetului de pe langa tribunal, aspect confirmat de mentiunile existente in hotararea ce face obiectul prezentei cereri de chemare in judecata.

Potrivit art. 52 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 republicata: ,,Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face numai prin concurs organizat ori de cate ori este necesar, in limita posturilor vacante, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.” Prin urmare, si pentru promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, este aplicabila tot regula concursului si nu o procedura derogatorie, speciala.

Nici jurisprudenta constanta a unei instante si, nici ocuparea de functii de conducere, prin numire, in PiCCJ, ori exercitarea anumitor atributii, potrivit unei functii detinute la un moment dat, nu pot fi criterii care sa indreptateasca un magistrat, respectiv un procuror, la dobandirea unui grad profesional in afara cadrului legal. Legea nr. 303/2004 republicata nu prevede nicio exceptie in materie de promovare a magistratilor, iar maniera in care Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a recunoscut direct un grad profesional, substituindu-se unei instante de judecata, reprezinta o depasire a atributiilor sale. Mai mult decat atat, prin adoptarea acestei hotarari, Consiliul Superior al Magistraturii si-a incalcat si propria practica.

Astfel, din interpretarea prevederilor legale succesive, privitoare la organizarea si functionarea structurilor speciale, respectiv a Directiei Nationale Anticoruptie si a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, in pozitia adoptata unanim, pana de curand, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii aprecia de fiecare data ca, prin numirea in cadrul structurilor mentionate mai sus, magistratii nu dobandesc „eo ipso” gradul profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Promovarea in functii superioare de executie (pe loc sau efectiva), reprezinta o recunoastere a performantelor profesionale ale magistratilor si constituie o componenta a carierei lor. Acest lucru nu a fost posibil a se realiza, nici in conditiile Legii nr. 92/1992, republicata, modificata si completata prin O.U.G. nr. 179/11.11.1999 si nici in prezent (art. 43 din Legea nr. 303/2004, republicata) decat numai prin examen/concurs, cu respectarea celorlalte conditii prevazute de lege (de vechime, evaluare profesionala anuala, lipsa sanctiunilor disciplinare, existenta posturilor vacante).

Daca s-ar considera ca doar ocuparea unor functii de conducere in cadrul PICCJ, prin numire, dupa anumite proceduri, ori in cadrul unor structurii specializate, poate duce la dobandirea de catre procurori, in mod automat, a gradului profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, s-ar eluda in mod evident dispozitiile legale privitoare la promovarea in functii superioare de executie prin concurs.

Imprejurarea ca legiuitorul nu a inteles sa faca o exceptie de la regula promovarii, prin concurs, in functii de executie, pentru procurorii care ocupa, temporar, diferite functii de conducere in cadrul P.I.C.C.J. ori pentru cei care au fost numiti in cadrul structurilor speciale, rezulta si din dispozitiile art. 30 din O.U.G. nr. 43/2002 si art. 26 din Legea nr. 508/2004, ce stabilesc, in mod expres, ca dispozitiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legilor nr. 303/2004, nr. 304/2004 si nr. 317/2004, se aplica in mod corespunzator.

Ca atare, prevederile din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, atunci cand se refera la promovare, doar prin concurs, valabile si in cazul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, acestea se aplica tuturor procurorilor, fara nicio discriminare.

Ca o garantie, in plus, a celor mentionate in materia promovarii judecatorilor si procurorilor, art. 75 alin. (11) si art. 87 alin. (9) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevad expres ca procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul sa functioneze, potrivit legii.

Astfel, pentru a inlatura orice dubiu in privinta modalitatii de promovare, prin O.U.G. nr. 56/27.05.2009, aprobata prin Legea nr. 385/17.12.2009, Guvernul Romaniei a completat art. 75 si art. 87 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin introducerea alin. 111, respectiv alin. 91, stipuleaza faptul ca de la data revenirii la parchetul de unde provin sau la alt parchet unde au dreptul sa functioneze, potrivit legii, procurorii care au activat in cadrul structurilor speciale isi redobandesc gradul profesional de executie si salarizarea corespunzatoare acestuia, avute anterior, sau pe cel dobandit ca urmare a promovarii, in conditiile legii, in timpul desfasurari activitatii in cadrul acestor directii.

Prin urmare, “numirea” intr-o functie de conducere, chiar si in cadrul P.I.C.C.J, numire ce presupune mai mult exercitarea unor atributii manegeriale, pentru o perioada limitata (intrucat aceasta poate dura numai 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data), nu poate deschide calea dobandirii unei functii de executie (asa cum s-a intamplat prin recunoasterea data in baza Hotararii Plenului CSM nr.1408/10.12.2013), recunoastere ce are un efect definitiv.

In concluzie pentru, motivele aratate, in temeiul art. 7 alin. (1), (3) si (7) din Legea nr. 554/2004, Asociatia Magistratilor din Romania solicita anularea Hotararii Plenului CSM nr.1408/10.12.2013, iar, pe fond, reanalizand cererea inregistrata sub nr. 27590/1154/20.11.2013 formulata de procurorul Licu Dimitrie Bogdan, in calitate de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, de recunoastere a gradului profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, sa procedati la respingerea acesteia;

Mijloace de proba:

Reclamanta AMR solicita administrarea probei cu inscrisuri, respectiv dovada indeplinirii procedurii prealabile. In temeiul art. 13 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ si al art. 293 alin. (1) Cod procedura civila, reclamanta AMR solicita instantei sa ceara paratului sa depuna la dosarul cauzei intreaga documentatie care a stat la baza emiterii actului administrativ contestat.

Aspecte de procedura:

Procedura prealabila a plangerii administrative a fost parcursa cu respectarea art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ si a art. 193 Cod procedura civila.

Achitat taxa judiciara de timbru in cuantumul prevazut de lege.

In caz de neprezentare, reclamanta AMR solicita judecarea cauzei in lipsa, in temeiul art. 411 alin. (1) pct. 2 teza finala Cod procedura civila.” - Presedintele Asociatiei Magistratilor din Romania, Judecator Gabriela BALTAG

* Cititi aici actiunea AMR

* Cititi aici Hotararea CSM prin care Bogdan Licu a primit, fara concurs, grad de procuror PICCJ

Comentarii

# Goe date 9 February 2014 12:41 +20

Daca se implica serviciili, poti capata si grad de procuror universal si intergalactic. Licu nu este o exceptie. Sa nu-l uitam nici pe infantilul ala de Catalin Ceort. Din avocat de oficii, procuror pe la Buftea, a ajuns in 2 timpi procuror la ICCJ fara nici un fel de examen.

# dar colonelul Kovesi ? date 9 February 2014 12:50 +21

dar d-na colonel Kovesi, cum a sarit de la Parchetul Medias al lui tata Lascu direct la Parchetul ICCJ ? (colega cu Boc 1991-1995, U Cluj)

# visatorul date 9 February 2014 14:01 +12

Si maine trec direct judecatori la ICCJ...

# ARGUS date 9 February 2014 17:57 -6

Doamna Kovesi  fiind procuror sef Birou teritorial Sibiu al DIICOT,avea grad de procuror de PICCJ.Deci putea fi numita.

# arguse date 9 February 2014 18:25 +4

arguse, lasa-ne ! de cand tribunalul e ICCJ ? SPUNE-NE CATE RECHIZITORII A DAT LA VIATA EI COLONELU KOVESI ?

# ARGUS date 9 February 2014 19:21 -4

A dat cateva sute la viata ei si cateva zeci la DIICOT.Cat despre gradul ei,pune mana si citeste in legea lor de organizare si cea a magistraturii.Le stiu dupa numar dar te las sa cauti.

# unul din lumea cea mare date 9 February 2014 12:59 +10

de ce va agitati asa de tare??oricum toate aceste avantaje vremelnice pe ultimi metri sint bune la rechizitoriul de la judecata lor publica.pina si gunoiul nu a avut ce face si azi la cuvintarea ******ului pmp de la cj a spus clar napircilor si viperelor ca situatia de la kiev si din bosnia in INGRIJOREAZA SI A LEGAT INGRIJORAREA SI DE JUDECATORI SI PROCURORI...... deci gunoiul citeste si luju si ma citeste si pe mine(stie el ca trebuie sa mai avem o intilnire)cuvint de cod left piano pannel

# Un cetatean CONFUZ date 9 February 2014 16:58 0

MATALE vorbesti de ROMANICA?  Niciodata. Nu confunda UCRAINA cu ROMANICA. In Ucraina lucrurile au scapat de sub control pe cand ROMANICA este mediu de test.

# unul din lumea cea mare date 9 February 2014 18:52 +2

pentru un cetatean confuz.//stiu ca te referi la o directiva secreta a ue unde i s/a rezervat romaniei nobilul rol de cobai dar nu uita si de efectul LOOSE CANON.este un raport a lui mi6 care prevede tulburari sociale in romanica si nu uita ca ,,explozibilii se intimpla sa se detoneze si prin ,,simpatie,,(sper ca ai auzit de acest fenomen chimic) cuvint cod unisens valve

# gogu date 10 February 2014 10:11 0

prietene iar nu ti-ai luat medicamentele.. de cand ameniniti ca tre sa te vezi cu piratul am inceput sa sper ca esti un lee oswald mioritic. nu ma dezamagi daca va vedeti. revenind la articol, din primele randuri vad ca nenea asta a fost propus de ministrul justitiei asa ca nu mi-e rusine nici cu gastele asttea diin usl

# unul din lumea cea mare date 10 February 2014 11:48 +1

pentru gogu//gogule imi este usor sa/ti dau un link unde poti sa ne vezi pe amindoi la nici 20 de cm unul de celalalt dar........nu ar mai avea haz.stie el ca are ,,intilnire,, cu mine,crede/ma ca se gindeste la mine (si nu numai el)gogule cit despre medicamente ....inca nu/i cazul trec testele de sanatate,in chestia cu lee oswald...nu este cazul prefer sa/l vad zvircolindu/se in fata judecatorilor lui.cit despre uslisti ai dreptate sint si eu dezamagit de gunoiasul cel mic.

# unul din lumea cea mare date 10 February 2014 13:28 +1

gogule imi este usor sa/mi dau cu caramida in cap si tu sa dai un like dar se pierde farmecul ca moare nebunul de mine si ce va faceti voi ca nu mai aveti de cine sa radeti.ca asa au facut si aia de la mi.6 cand am cazut in canal voiau sa trag eu apa dupa mine dar le/a fost mila si au zis ca mai bine sa explodez eu prin simpatie ( cuvant cod spionul britanic)

# unul din lumea cea mare date 10 February 2014 13:39 +1

bai gogule eu cand vreau sa ma intalnesc cu presedintii fluier a nebuneala dar rau ,nu cum crezi tu si ceilalti de pe site.si cand vreau sa ma intalnesc cu oswald bag degetele in gura dar nu mereu ca uneori le mai bag si la tocul usii si fluier de durere dar imi trece ca ma dau cu capul de pereti si atunci aud voci care imi spun sa explodez prin simpatie ( cuvant cod medicamentatie)

# Bojidar date 9 February 2014 13:54 +10

Simbolul corupţiei, Matrafox Șantaj Băsescu şi gagica lui, Nuțy Udrea, secondaţi de Monica Macovei-Alcool, au reuşit de multe ori impunerea minciunii drept adevăr. Ca şi bunicul său politic natural, bolşevicul Vladimir Ilici Lenin, care spunea ca “Libertatea este atât de preţioasă încât trebuie să fie raţionată” şi ”Adevărul este o prejudecată burgheză meschină!!! în măsura în care nu este minciuna impusă drept adevăr, cu bâta sau prin spălarea creierului, de către aparatul de propagandă băsistă pus in slujba unui dictator paranoic. Nuțy Udrea este cea mai avidă actriță porno din politica dâmboviţeană!

# Justitiabilul Roman date 9 February 2014 15:22 +2

De ce va mirati? Sa vorbim despre competentele procurorul Elena Gavadia - procuror şef birou/PÎCCJ‐SUPC‐ Biroul de criminalistică  detasata succesiv de la PTB. Gavadia Elena Emilea este procurorul care a efectuat prima  ancheta in dosarul 429/P/2008 la PTB. In rezolutie  procurorul parea ca nu stie  nimic despre componente organice volatile si a utilizat de trei ori expresia \"substante toxice sau chimice\" precum si „gaze sau substante toxice”. Dosarul s-a intors de doua ori la PTM si a continuat sa fie studiat de procurorii Parlog Ciprian Bogdan si Gheorghe Ivan. Dosarul a stat 4 ani la PTMB. CSM-ul afirma  in adresa (nr.2696/IJ/854/SIP/2011 din 12.01.2012) trimisa in atentia petentului ca dosarul a  stationat la PTMB timp de 4 ani intrucat nu se stia ce expertiza putea proba infractiunea. In final dosarul este inchis cu o constare tehnico-stintifica fara valoare legala potrivit Institutului de Cercetare al Ministerului Sanatatii (adresa nr. 6032/05.2007).

# Justitiabilul Roman 1 date 9 February 2014 15:25 0

Un dosar care s-a intors de doua ori la parchet in care procurorii nu au efectuat  nici un act de cercetare, trebuia inchis. Prin sentinta penala nr.305/27.04. 2012  cauza s-a inchis prin lipsa din dosar a unor probe medicale (la ora aceea d-na Vladulescu Maria avea cancer) coroborata cu trimiteri la hotararea Osman c. Turcia la Curtea Europeana care nu are nici o legatura cu cauza. Aceasta sentinta practic anuleaza cerintele sti******te de Curtea de Apel Bucuresti prin decizia nr. 460/18.03.2010 si Tribunalul Bucuresti prin sentinta penala nr.195/F /17.02.2011  care cereau parchetului efectuarea unei expertize. Hotararea Osman c. Turcia la Curtea Europeana in viziunea d-nei Judecator Jderu Claudia capata o alta interpretare decat cea data prin decizia nr. 460/18.03.2010 la Curtea de Apel Bucuresti. 

# Justitiabilul Roman 2 date 9 February 2014 15:27 +1

Scoasa din context, urmatoarea fraza rezolva cauza:” Totusi, nu orice amenintare impotriva vietii sau integritatii fizice sau morale ale unei persoane obliga autoritatile statale sa ia masuri concrete pentru a-i prevenii materializarea”.  Ii anunt pe aceasta cale pe procurorii implicati in cauza si pe judecatorul Jderu Claudia, ca d-na Vladulescu Maria in prezent este diagnosticata cu cancer bronho pulmonar gr.IV cu metastaze, tocmai pentru ca acestia nu si-au facut datoria. Ii amintesc judecatorului Jderu Claudia ca in hotararea CEDO se stipuleaza:Astfel, in cazul in care persoana este ameninţatăprin activitaţi criminale ale unui tert, in sarcina statelor cade şi o altă obligatie pozitiva si anume de a lua preventiv masuri de ordin practic pentru protejarea persoanei. Daca ar fi existat masuri preventive, aceasta femeie nu ar fi fost condamnata la moarte.  Daca procurorul Gavadia in anul 2008 si-ar fi facut datoria  cerand parerea unor experti, azi d-na Vladulescu ar fi trait.

# Justitiabilul Roman 3 date 9 February 2014 15:31 +2

Pot sa afirm ca, practic lipsa de reactie a parchetului a favorizat infractorul, procurori si judecatoare (judecatoarea Dinu Viorica este arestata)  implicati in cauza au  devenind complici la crima cu girul CSM? Credeti ca intereseaza pe cineva acest lucru? Nu in sensul asteptat de un cetatean ROMAN rational. Sistemul nu este niciodata culpabil. 

# Justitiabilul Roman 4 date 9 February 2014 15:46 +1

RECTIFIC, d-na Vladulescu Maria parte in dosarul penal 429/P/2008, a murit dupa o lunga suferinta, in data de 03.11.2014 cu diagnostic - cancer bronho pulmonar cu metastaze . In prezent, infractorul traieste . Oare CSM-ul, PARCHETUL TMB si INSTANTELE au aflat dupa 7 ani prin ce expertiza se putea proba infractiunea? Oare ce au facut aceste remarcabile institutii in acesti 7 ani pentru rezolvarea unei astfel de infractiuni? Ce au facut in acest sens procurorii sefi  ai TMB in acesti 7 ani? NIMIC.

# Başpunar date 9 February 2014 16:01 +5

Solicit ca instituţiile abilitate ale statului trebuie să se autosesizeze. Matrafox Șantaj Băsescu a intrat deja, din nou crâncen anticonstituţional, în campanie electorală pentru alegerile europarlamentare din anul 2014. Mișcarea Po******ră, facută pentru cele doua Elene din viața lui Matrafox Șantaj Băsescu - EBA Băsescu, proasta satului cu mintea odihnită, pentru a candida la alegerile pentru Parlamentul European și Nuțy Udrea pentru ca n-a caștigat alegerile din P.D.Lașii și probabil ca va conduce acest partid, mai devreme sau mai tarziu, o adunătură de securiști obedienți și șantajabili. Băsescu a încălcat Constituția și a violat-o de nenumărate ori, în nenumărate feluri, a siluit Constituția. De data aceasta siluirea vine din faptul că printr-o prevedere explicită constituțională, președintele României trebuie să fie deasupra vieții politice.

# nina date 10 February 2014 08:42 0

ce nu poate PSD face AMR...asa se vorbeste in piata 

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 15.07.2024 – „Deep State” stia de atacatorul lui Trump (Video)

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva