21 May 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

Luju

VAI DE VOI DACA NU AVETI BANI – UNBR a stabilit un mercurial nerusinat prin care ii obliga pe justitiabili sa plateasca sume exorbitante avocatilor. Desi au profesie liberala, avocatii sunt obligati sa factureze sumele impuse de Uniune, chiar daca au clienti cu venituri minime pe economie. Daca la penal se poate apela la un avocat din oficiu, UNBR transforma justitia civila intr-un lux accesibil doar celor cu dare de mana. Care este interesul, sa se aduca bani la UNBR?

Scris de: Elena DUMITRACHE | pdf | print

31 August 2017 19:12
Vizualizari: 18059

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania condusa de avocatul Gheorghe Florea (foto) s-a apucat sa listeze ca la piata preturile serviciilor avocatesti, impunand – sub pretextul "protectiei, mentinerii si stimularii concurentei profesionale in profesia de avocat si dezvoltarii unui mediu concurential normal" – onorariile minime pe care trebuie sa le percepa avocatii pentru activitatile profesionale desfasurate. Asa se face ca in data de 26 august 2017 Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a adoptat Hotararea nr. 272 prin care s-a aprobat „Tabloul onorariilor minimale”, sumele din cuprinsul Anexei deciziei fiind stabilite, potrivit UNBR, dupa dezbateri si analize cu decanii barourilor. Hotararea UNBR pe care o vom prezenta integral in cuprinsul articolul releva ca avocatura a fost transformata dintr-o profesie liberala intr-un lux pe care doar putini si l-ar putea permite, indiferent ca este vorba despre materia civila, penala sau contencios administrativ si fiscal, caci UNBR a stabilit onorariile minimale pentru fiecare ramura si serviciu avocatial.


Onorariile minimale ii pot baga in disciplinar pe avocati

Sigur, in Hotararea nr. 272, la art. 6 alin (1), UNBR precizeaza ca avocatul poate percepe si un onorariu redus, insa numai atunci cand "constata ca perceperea onorariilor minimale poate afecta accesul la justitie". Poate totusi face acest lucru abia dupa ce are permisiune decanului baroului din care face parte, caci avocatul va trebui sa intocmesca un referat pe care sa il transmita decanului baroului din care face parte pentru a "incuviinta atat perceperea unui onorariu redus, propus in cuprinsul referatului, cat si perceperea unui onorariu superior celui propus de avocat, dar inferior onorariului prevazut in Tabloul onorariilor minimale". Mentioneaza insa UNBR in hotarare ca onorariile minimale nu pot fi reduse cu mai mult de 30%.

Hotarare care va intra in vigoare peste circa 30 de zile impune avocatilor sa "urmareasca incasarea si/sau executarea contractelor de asistenta juridica cel putin in limita onorariilor minimale prevazute in Anexa" pe care o prezentam la finalul articolului, in caz contrar, fiind considerata abatere disciplinara ce va fi constata de inspectorii Casei de Asigurari a Avocatilor, care "vor sesiza obligatoriu consiliul baroului din care face parte avocatul".

De altfel, lunar, avocatii vor trebui sa depuna la CAA declaratii in care vor specifica veniturile realizate din profesie, fiind obligatoriu de inclus declaratia avocatului, "pe propria raspundere ca in realizarea veniturile declarate pentru indeplinirea obligatiilor fata de sistemul Casei de Asigurari a Avocatilor s-au respectat reglementarile incluse in Tabloul onorariilor minimale”.

UNBR a hotarat totodata si ca "plata onorariilor minimale nu poate fi esalonata pe o perioada mai mare de un an".

Accesul la justitie se face pe bani

Potrivit Tabloului onorariilor minimale emis de UNBR, in materie civila/contencios administrativ si fiscal un avocat trebuie sa percepta pentru o sedinta de mediere sau negociere suma de 240 lei, la fel ca pentru asistarea sau reprezentarea partii in fata institutiilor publice, altele decat instante/parchete/politie sau pentru o cerere de stramutare sau de recuzare.

In materia executarii silite, UNBR a stabilit ca asistenta/ reprezentare in procedura executarii silite cu caracter nepatrimonial sa fie perceputa suma de 960 lei, in timp ce pentru o contestatie la executare impotriva executarii silite avand caracter nepatrimonial se impuna un tarif de 1200 lei.

UNBR a stabilit si tarifele in ce priveste actiunile si cererile referitoare la raporturile de familie. Spre exemplu, pentru cererea de divort fara minori a fost stabilit ca ononrariu minim 960 lei, pentru cererea de divort cu minori - 1680 lei; pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divort si care au ca obiect: stabilirea locuintei copilului, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, dreptul parintelui sau al altor persoane decat parintii de a avea legaturi personale cu copilul, locuinta familiei - 840 lei; pentru tutela, curatela - 840 lei; pentru tagada paternitatii - 1200 lei, iar pentru asistare /reprezentare adoptie - 1440 lei.

In materia contenciosului administrativ, pentru redactarea unei plangeri prealabile administrative s-a impus un onorariu minim de 840 lei, in timp ce o actiune in contencios administrativ - 1200 lei. O plangere impotriva deciziilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor este realizata de avocat pentru minim 1680 lei .

Si onorariul minim pentru contestarea unui proces verbal in materie contraventionala il va face pe justiabil sa renunte la orice actiune. Nu de alta, dar cui i-ar conveni sa dea 600 de lei pentru a contesta o amenda de 300 de lei? Caci, potrivit Hotararii UNBR, in ce priveste materia contraventionala, pentru o plangere impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei a fost stabilit un onorariu de 600 lei.

In ce priveste litigiile de munca si drepturi si obligatii cu caracter social, angajatul care vrea sa conteste deciziile emise cu privire la incheierea, executarea, modificarea si incetarea unui contract individual de munca trebuie sa plateasca avocatului un onorariu minim de 1200 lei.

In acelasi timp, pentru stabilirea si plata pensiilor, precum si alte drepturi prevazute prin sistemele de asigurari sociale va achita un onorariu de 960 lei, iar pentru stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, a ajutorului social, a alocatiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati si a altor forme de protectie sociala prevazute de lege tot 960 lei.

UNBR a stabilit si onorariile minime in materie penala.

Spre exemplu, pentru o consultatie juridica initiala in materie penala un justitabil va plati avocatului minimum 240 lei.

In schimb pentru un contact direct dintre avocat si cel aflat in stare de retinere / arest / internat medical pentru pregatirea apararii (grefa initiala) se va plati 360 lei, iar pentru contactul direct dintre avocat si cel aflat in stare de retinere / arest / internat medical pentru documentarea in vederea pregatirii apararii, subsecvent grefei initiale sau pentru redactarea unei cereri / memoriu, formularea unei exceptii, etc. (grefa incidentala) avocatul va percepe un onorariu de 240 lei.

Pentru studierea dosarului de catre avocat se va cere minim 120 lei in cursul urmaririi penale in personam, la care se adauga cate 120 lei pentru fiecare faza sau etapa procesuala ulterioara studiata in plus.

Cine va vrea sa se constituie parte civila va trebui sa plateasca avocatului 2% din valoarea pretinsa, "dar nu mai putin de 840 lei". Cel care solicita avocatului sa ii redacteze o cerere de initiere a acordului de recunostere a vinovatiei trebui sa plateasca minim 240 lei, iar pentru asistenta/reprezentarea juridica a inculpatului in fata procurorului in cursul acordului de recunoastere a vinovatiei – 360 lei.

Pentru a fi asistat/reprezentat in camera preliminara in fata judecatorului, inculpatul va trebui sa achite avocatului suma minima de 360 lei.

La judecata in prima instanta se schimba un pic lucrurile. UNBR a stabilit ca pentru asistenta/reprezentarea juridica a partii in procedura judecarii cauzei prin administrarea probelor, fara constituire de parte civila avocatul sa perceapa un onorariu minim de 840 lei, dar nu mai putin de 240 lei/termen. Pentru concluziile scrise in procedura judecarii cauzelor prin administrarea probelor, fara examinarea laturii civile a fost stabilit un onorariu minim de 360 lei, iar pentru asistenta/reprezentarea juridica a partii in procedura judecarii cauzelor prin administrarea probelor, inclusiv prin examinarea laturii civile1200 lei, dar nu mai putin de 360 lei/termen.

In cazul cailor extraordinare de atac onorariu se impune perceperea unui onorariu care sa nu fie mai mic de 480 lei/termen de judecata.

In finalul Hotararii, UNBR precizeaza ca "onorariile minimale prevazute / stabilite potrivit prevederilor de mai sus nu contin TVA".

Prezentam in continuare pasaje din Hotararea nr. 272 din 26 august 2017 adoptata de UNBR:

"Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (in continuare, UNBR), in baza dispozitiilor art. 66 lit. x) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, cu modificarile si completarile ulterioare, a analizat propunerea de adoptare a Tabloului onorariilor minimale inaintata, in forma unitara, la 18 august 2017 si comunicata membrilor Consiliului UNBR pentru a finaliza dezbaterea, in barouri, a „Ghidului orientativ privind onorariile minimale aferente serviciilor profesionale ale avocatilor” transmis decanilor barourilor in sedinta Consiliului UNBR din 17 iunie 2017 cand s-a decis dezbaterea proiectului dupa consultarea tuturor avocatilor cu privire la cele trei proiecte inaintate Consiliului UNBR de membrii Grupului de lucru al Consiliului UNBR constituit prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 267/17.06.2017, adoptata in aceiasi sedinta (...)

Dezbaterile din sedinta Consiliului UNBR au reafirmat hotararea organelor de conducere a profesiei de la nivel central si local de a actiona pentru protectia, mentinerea si stimularea concurentei profesionale in profesia de avocat si dezvoltarea unui mediu concurential normal, astfel incat „Tabloul onorariilor minimale” sa se aplice evitandu-se restrictionarea concurentei profesionale, cu respectarea dreptului avocatilor la onorariu stabilit liber intre avocat si client in limitele legii si ale Statutului profesiei de avocat, in raport de criteriile prevazute de Statutul profesiei de avocat si cu observarea interesului beneficiarilor serviciilor profesionale de a obtine servicii profesionale de calitate, realizate cu respectarea standardelor in materie. Se are in vedere si interesul public al respectarii legislatiei privind sistemul Casei de Asigurari a Avocatilor.

Tabloul onorariilor minimale” va fi avut in vedere si in cazul contractelor de asistenta juridica incheiat prin orice mijloc de comunicare la distanta, precum si in situatia in care contractul de asistenta juridica ia forma unei scrisori de angajament potrivit art. 121 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat.

Consiliul UNBR,

H O T A R AS T E :

Art. 1 – Se aproba „Tabloul onorariilor minimale” prevazut in Anexa, parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 2 – Daca in aplicarea dispozitiilor din Statul profesiei de avocat privind stabilirea onorariilor se constata ca este cazul ca avocatul sa accepte efectuarea prestatiilor profesionale prin aplicarea onorariilor minimale, acestea din urma se formeaza si se examineaza in raport de dispozitiile prezentei Hotarari si ale Anexei la aceasta.

Art. 3 - In cazul in care contractul de asistenta juridica cuprinde si un onorariu de succes stabilit potrivit Statutului profesiei de avocat, regulile prevazute in Anexa la prezenta Hotarare nu sufera modificari.

Art. 4 – (1) Plata onorariilor minimale nu poate fi esalonata pe o perioada mai mare de un an.

(2) Onorariile stabilite intr-un cuantum mai mare decat onorariile minimale nu pot fi esalonate la plata pe o perioada mai mare de un an atunci cand o asemenea esalonare ar permite perceperea unor onorarii inferioare celor minimale, pe perioada unui an.

(3) Omisiunea avocatului de a urmari incasarea si/sau executarea contractelor de asistenta juridica cel putin in limita onorariilor minimale prevazute in Anexa la prezenta Hotarare constituie abatere disciplinara. Daca inspectorii Casei de Asigurari a Avocatilor constata savarsirea aceste abateri vor sesiza obligatoriu consiliul baroului din care face parte avocatul.

(4) Formalitatile privind declaratiile lunare de venituri realizate din profesie ce se depun obligatoriu la filialele Casei de Asigurari a Avocatilor potrivit reglementarilor din acest sistem vor cuprinde in mod expres declaratia avocatului, pe propria raspundere ca in realizarea veniturile declarate pentru indeplinirea obligatiilor fata de sistemul Casei de Asigurari a Avocatilor s-au respectat reglementarile incluse in „Tabloul onorariilor minimale”.

Art. 5 - Onorariile aferente activitatilor exercitate in favoarea clientilor minori sau clientilor din categoriile pentru care legile speciale prevad facilitati pot fi reduse cu 50%.

Art. 6 – (1) Atunci cand avocatul constata ca perceperea onorariilor minimale poate afecta accesul la justitie, se va sesiza pe calea unui referat decanul baroului care poate incuviinta atat perceperea unui onorariu redus, propus in cuprinsul referatului, cat si perceperea unui onorariu superior celui propus de avocat, dar inferior onorariului prevazut in „Tabloul onorariilor minimale”. Reducerea onorariilor minimale in astfel de situatii nu poate depasi 30% din onorariile minimale.

(2) Prevederile alineatului (1) se aplica si in cazul in care sesizarea decanului baroului se face in considerarea continuarii mandatului de avocat in fazele (etapele) ulterioare ale procesului.

Art. 7 - Solutionarea cererilor privind onorariul adresate organelor profesiei potrivit art. 32 si art. 56 alin. (2) lit. n) din Lege se face cu respectarea prezentei reglementari si a dreptului avocatului la incasarea onorariului minim prevazut de dispozitiile legale cu caracter de recomandare, daca circumstantele cauzei nu impun o alta solutie.

Art. 8 – Orice dispozitie contrara prevederilor prezentei hotarari adoptate in aplicarea dispozitiilor legale mentionate in preambulul acestora se interpreteaza si se aplica/se abroga potrivit prezentei hotarari.

Art. 9 – (1) Prezenta Hotarare se transmite barourilor. Consiliile barourilor vor proceda la afisarea acesteia pe site-ul fiecarui barou, vor organiza colectarea si vor asigura transmiterea catre UNBR a propunerilor si observatiilor formulate de avocati, pentru ca Grupul de lucru constituit prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 267/17 iunie 2017, in compunerea rezultata dupa demisia unuia dintre membrii Grupului, sa monitorizeze perfectionarea reglementarii.

(2) Prezenta Hotarare se transmite Casei de Asigurari a Avocatilor care va proceda la comunicarea acesteia catre filialele acesteia.

Art. 10 – Prezenta Hotarare intra in vigoare dupa 30 de zile de la publicarea sa pe site-ul UNBR".

Iata Anexa unde sunt prevazute onorariile minimale:


Sursa foto 1: legalmarketing.ro

Comentarii

# Toto Argesel date 31 August 2017 20:04 +5

Pentru o hotărâre similară (onorarii pentru expertize contabile) Corpul Experților Contabili a plătit o amendă imensă către Consiliul Concurenței. Ambele profesiuni sunt liberale iar onorariile se stabilesc liber, între avocați și clienți. Să nu ziceți că nu v-am avertizat! P.S.1 Hotârârea o fi fost luată din cauza "facturării" onorariilor?!?. PS. 2 Diferențele dintre onorariile avocaților și cele ale experților, stabilite de instanțe sunt destul de mari. Avocații, atunci când nu mai au argumente sau nu știu carte, atacă expertizele și nu sunt de acord cu solicitările experților de a le fi majorate onorariile. Când expertiza este favorabilă clientului său, argumentează: "așa cum spune și domnul expert....". Mda...

# DODI date 1 September 2017 00:05 +2

Nesătui și nesimțiți!

# efectul RIL-ului nermernicilor date 31 August 2017 20:29 +8

asta inseamna monopol : jecmaneala, asasinarea concurentei etc. trebuie ca scalvii sa plateasca zeciuiala pentru ca mortaciunile sa traiasca in lux.

# partea buna date 31 August 2017 20:32 +1

si asa platesti cam degeaba avocatul ca oricum nu se prezinta la proces. toate fufele si toti smochinarii si-au tras patalama de la spiru haret si habar nu au sa scrie. vom angaja juristi si nu avem nevoie de avocati. sa asteptati mult si bine sa primiti sumele astea.

# GUY FAWKES date 31 August 2017 21:56 +4

Asa cum notarii si executorii au onorarii minimale asa trebuie si in cadrul profesiei de avocat!

# da, dar date 1 September 2017 14:38 0

da, dar executorii si notarii sunt sub umbrela MJ. Arvocatii sunt .... nici nu se mai stie (SRL)

# Avocat CB date 31 August 2017 22:46 +9

Are dreptate domnul Toto Argesel... a existat ceva similar la experti... hotararea CECCAR 144/2009... au luat amenda de vreo 10% din toate incasarile... si dupa nici un an au anulat-o... Pe de alta parte, cred ca ajuta doar avocatii din oficiu, instantele de multe ori dand onorarii de 20-30-50 lei... sau pe cei care sunt mai fara experienta in profesie... stagiari/definitivi de 1-2 ani... pentru sumele alea... nici nu ma dau jos din pat... fara suparare... In acelasi timp negocierea trebuie sa fie libera... e o porcarie de hotarare... cum ar fi ca un schimb de ulei sa fie minim 500 lei manopera... sau un tuns minim 50 lei... ca asa vrea asociatia meseriilor... Poate eu vreau sa fac un divort cu 500 lei, ca nu are clientul bani nici sa treaca strada + 2-3 copii... Aloooo UNBR !!! Visati cotizatii de zeci de milioane si vreti sa va incasati procentul la onorarii mai mari... Parca eram LIBER profesionisti... "profesionisti" nu stiu cati eram... dar acum nu mai suntem nici "liberi"

# @Avocat CB date 1 September 2017 09:57 0

Liber profesionisti???? Niciodata! Acest mafiot al avocaturii va cheltuie banii fara a da explicatii. Normal ca impune onorarii ca de, s-a ajuns la fundul sacului....

# Ioan Sava date 31 August 2017 23:06 0

Care este protectia pe care Uniunea condusa de acest Florea o asigura unui avocat cand este vizat de o procedura penala?

# free date 31 August 2017 23:26 0

evident ca nu o sa publicati un comment care nu va avantajeaza

# Salvamar date 1 September 2017 05:57 +2

Stiti de ce s-aajuns aici? pentru ca judecatorii s-au apucat sa taie din onorariile avocatilor discretionar. mercurialul propus de ENBR este la nivelul Bucurestiului pentru ca in provincie avocatii nici nu viseaza la astfel de sume, iar judecatorii au ajuns ca la un onorariu de 300 lei sa taie 200 si sa lase 100 de lei. Era nevoie de stabilirea unor onorarii, dar si mie mi se par exagerate.

# Voda date 1 September 2017 07:49 +9

    Am demarat un litigiu si am reprezentat partea la 18 termene(fond)valoarea fiind de 2.280.000 lei.La final ,judecatorul a REDUS onorariul de la 4000 lei la suma de 1000 lei desi a admis in totalitate pretentiile. Hotararea UNBR este buna numai pentru PROTECTIA partilor impotriva ABUZURILOR judecatorilor care DIMINUEAZA onorariile dupa bunul lor plac .In privinta cheltuielilor impuse de executorii judecatoresti nimeni nu a facut atata scandal iar judecatorii nu comenteaza cuantumul cheltuielilor nesimtite

# MIRA date 1 September 2017 08:29 -2

;-) 1.Onorariile notarilor si executorilor sunt stabilite de ministrul justitiei iar nu de ei insisi 2.Atat notarii cat si executorii au si onorarii maximale,peste care nu pot trece. Ati vazut voi asa ceva in hotararea privitoare la avocati?

# ION "traditionalul" date 1 September 2017 14:18 +1

Ministrul a stabilit dar la PROPUNEREA cui?cele doua categorii profesionale sunt subordonate MJ pentru ca asa au vrut.Executorii cand emit si comunica actele executionale inscriptioneaza pe plic 'PENTRU JUSTITIE CU PRIORITATE" . Pe langa oonorarii impuneti debitorilor CHELTUIELI excesive .Mai nou, pretindeti ONORARII pentru consultatii acordate creditorilor reprezentati/asistati de avocat majorand NEPERMIS de mult cuantumul cheltuielilor. Niciodata un avocat nu a pretins onorarii pentru fiecare cerere formulata intr-un dosar sau CHELTUIELI DE ARHIVARE Asa ca......ciocul mic

# ?????? date 1 September 2017 08:46 +1

Ce opinie aveți despre activitatea Consiliului Concurenței în acest "domeniu de activitate" ?

# ?????? date 1 September 2017 08:50 +1

Considerați că avocații ar trebui să contribuie "mai substanțial" la bugetul de stat ?

# Judele date 4 September 2017 01:41 0

Consider ca avocatii sa contribuie substantial,cu adevarat substrantial, la bugetul de stat.

# ?????? date 1 September 2017 08:57 +1

Remarcați că "profesia de avocat" nu poate funcționa ca un "monopol nereglementat" ?

# @???????? date 1 September 2017 09:59 0

Functioneaza si va functiona intr-un monopol atat timp cat nu se trezesc comozii.

# danndeac date 1 September 2017 09:20 -1

sincer imi e lehamite ,scirba de acesti nenorocitiii de la traditionalisti -au ajuns sa jegmaneasca bietul justitiabil,de aceea ii e frica de concurenta-RUSINE

# avi avi date 1 September 2017 16:47 +1

mai acesta,daca iti este scarba,ia un emetiral.Poate iti trece si vei avea conditia fizica sa gabdesti.Si sa stii ca astazi concurenta este intre avocati si nu intre UNBR si baroul de crasma a lui bota.daca ati fi si voi avocati.concurenta ar fi tot kintre oameni si nu intre entitatile respective.

# danneac date 2 September 2017 09:38 0

mai acesta avi.avi,mai esti cu mata sau cu cine te-o inscris in taablou -florea,referitor la calitatea mea de avocat itin sa te anunt ca eu dupa acest nenorocit de RIL am 2 ord de clasare asa ca te rog mai incet cu coment

# Gelu date 1 September 2017 10:11 0

Si uite-asa,incet-incet,se apropie de tarifele de la IGIENA,respectiv frizeri.In curand vor fi obligati sa-i puna tablita cu tarife la poarta ca sa stie lumea daca intra sau nu.Si apoi,avocatul se intelege cu clientul si pe hartie pune minim,restul se "palmeaza".

# ?????? date 1 September 2017 10:45 0

Ce "parabolă a funcției de gradul al doilea" ,cu un punct maxim pe "ordonata veniturilor" și o "abscisă a impozitelor", considerați că ar trebui să caracterizeze "partea economică" a profesiei de avocat , referitor și la obligațiile bugetare " periodice" ale acestora ?

# Florian date 1 September 2017 10:52 +6

Onorariile minimale nu sunt exagerate in comparatie cu taxele de timbru percepute pentru accesul la justitie, in special la cele evaluabile in bani. Taxele de timbru care sunt obligatorii impiedica accesul la justitie nu un onorar a unui avocat care nu e obligatoriu a fi platit. Intr-un caz concret, o pensionara cu o pensie de 700 lei, mostenind impreuna cu alti succesori,pentru ca nu s-au inteles,nu i-au recunoscut dreptul si nu-l avea in folosinta, a formulat actiunea de partaj a 5 Ha terenuri agricole restituite in baza legi fondului funciar care intrau in masa succesorala. In urma expertizei de evaluare a terenurilor ( situate in extravilanul unui oras) i s-a fixat taxa de timbru in jur de 20 ooo euro. I s-a aprobat o scutire de 1/2 din taxa iar restul i s-a esalonat in rate lunare timp de 2 ani ( judecatorul i-a aprobat la maxim toate facilitatile). Cu toate acestea, rata lunara era in jur de 2000 lei (de 3 ori pensia) astfel ca neputand plati i s-a respins cererea.

# ?????? date 1 September 2017 11:45 0

Remarcați și că articolul referitor la "rolul Ministerului Public" ,articol din Constituție ,zice și că Ministerul Public apără și "drepturile și libertățile cetățenilor" ?

# ?????? date 1 September 2017 11:52 +1

Deci, remarcați și că articolul din Constituție referitor la Ministerul Public zice că Ministerul Public apără și "drepturile și libertățile cetățenilor" ? Cum ați comenta referitor la "organizarea profesiei de avocat" ? Este profesia de avocat o "profesie independentă" ?

# Marin TULUS date 1 September 2017 11:59 0

Iata avem dovada coruptiei din Romania!Cum sa accepti un asemenea SRL sa confiste profesia de avocat cu ajutorul ,,independentei>>puterii judecatoresti si implicit a CCR care in primulcaz au facut protocoale,iar in cel de/al doilea au respins exceptiile de neconstit. Legii confiscarii profesiei de avocat de catre SRL/ul lui Florea.Refoma trebuie sa scoata profesiile juridice din sfera SRL/urilor pe care le/a confiscat puterea politica instaurata cu ajutorul teroristilor din dec 89 si batele minerilor din 90 si 91!Astazi suntem cercetati si condamnati de puterea judecatoreasca toti cei care am facut parte din UNBR condus de P BOTA, situatie care compromite toate institutiile independente ale puterii judecatoreti, ca de altfel si clasa politica de la o margine la alta, inclusiv pe presedintele KI.Nimeni din puterea jud.nu raspunde pt.faptele lor si multi romani acuza ca magistratul l-a nenorocit pe viata.Independenta magistratului a fost folosita pt.a face aceste crime!

# ptolemeu date 1 September 2017 16:43 0

Nea Marine,eswti paralel nu numai ca esti botist (sau tocmai de aceea) dar esti paralel si cu stiinta dreptului,organizarea institutiilor statului si cu buna credinta.Lasa-te de postat si,daca vrei sa ajungi avocat,invata.

# @ptolemeu date 1 September 2017 18:22 0

Mai "avi avi", zis si "ptolemeu", etc, pe zi ce trece devii tot mai penibil. Paralel cu stiinta dreptului esti chiar tu. Esti hotul care striga hotii. Incepi sa ne obosesti, peste masura, cu elucubratiile tale. Tu si gasca de la florea, ati confiscat profesia de avocat si culmea; mai si exercitati profesia in afara legii. Jos mafia din avocatura !

# ?????? date 1 September 2017 12:03 0

Remarcați de asemenea că zice în atricolele Constituției că Avocatul Poporului apără, "drepturile și libertățile persoanelor fizice" ?

# ?????? date 1 September 2017 12:51 0

Deci, remarcați că se poate zice că "avocații și procurorii" sau că "procurorii și avocații" au , în instanțe, funcții de gradul 2, judecătorii fiind cei care au funcții de gradul 1 ? Deci, ce "funcții" și de ce grade ați putea zice că au "părțile" ,în instanțele civile  sau  "inculpații" și "prejudiciații", în cele penale  ?

# ?????? date 1 September 2017 13:59 0

Remarcați că UNBR nu e nici cu "Avocatul Poporului" și nici cu "Ministerul Public" , în ceea ce privește apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor sau a persoanelir fizice ? Remarcați și că zice  ,în articolul din Constituție unde zice despre "dreptul la apărare" și avocați ,că avocații ar trebui să reprezinte în instanțe "părțile", "din oficiu sau aleși" ?

# ?????? date 1 September 2017 14:00 0

Remarcați că UNBR nu e nici cu "Avocatul Poporului" și nici cu "Ministerul Public" , în ceea ce privește apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor sau a persoanelir fizice ? Remarcați și că zice  ,în articolul din Constituție unde zice despre "dreptul la apărare" și avocați ,că avocații ar trebui să reprezinte în instanțe "părțile", "din oficiu sau aleși" ?

# VODA date 1 September 2017 14:09 0

Remarcam cat de slabut la minte esti

# AVOCAT date 1 September 2017 14:24 +5

Nimeni nu este obligat sa-si angajeze avocat dar pentru a face un act de vanzare-cumparare sau o executare esti obligat sa te adresezi notarului /executorului. Foarte buna hotararea UNBR in massur in care AVOCATII au devenit bataia de joc a judecatorilor si procurorilor .Nu uitati ca majoritatea exceptiilor de neconstitutionalitate si multiple proble de drept sunt invocate de avocati si nu dee notari/executori,judecatori /procurori.

# Un Botist date 2 September 2017 14:38 +3

Aveti dreptate dom' Florea! mulje-i, ca tot is prosti.

# ?????? date 1 September 2017 14:27 0

Considearați  că avocații "din oficiu sau aleși" ar trebui să reprezinte "părțile", avocatul poporului "persoanele fizice" și procurorii acuzarea, "cetățenii" probabil ar putea fi apărați de "procurorii apărării" și acuzați de "procurorii acuzării" ? Conform textului Constituției și "cutumelor"?

# ?????? date 1 September 2017 14:41 0

Considerați că "Avocatul Poporului" ar avea atribuția de a apăra persoanele fizice chiar și în lipsa acuzării ? Oare cum ar trebui să acționeze Avocatul Poporului când vreuna dintre "persoanele fizice" ar fi "parte" sau "cetățean" ?

# ?????? date 1 September 2017 14:50 0

Remarcați și că Avocatul Poporului" are și atribuii referitoare la "ocrotirea drepturilor  și libertăților cetățenilor", apărând drepturile și libertățile persoanelor fizice; conform Constituției ?

# bogdan date 1 September 2017 17:27 +2

IN SFARSIT CEVA BUN DE LA UNBR !!! Asta va impiedica ca judecatorii sa ”cenzureze” onorariile avocatilor. Am intalnit deseori juzi care de oftica sau de-a naibii reduceau un onorariu de 1800 lei pt o contestatie la executare cu 5-6 termene la 700-800 lei. Iar omul spunea ca se lasa pagubas de apel, ca se multumeste si ca a castigat procesul. Cu aceasta ocazie trebuie sa le intre in cap juzilor ca avocatura (aia serioasa) nu se face pe capace de bere - asa cum ar vrea ei. Of, (ma doare sufletul sa o spun), bravo unbr...

# @bogdan date 1 September 2017 18:49 +1

Mai bogdane, esti un pseudoavocat de 2 bani, din entitatea-florea. Stii DREPT precum "avi avi", in sensul ca voi si stiinta dreptului nu va intalniti niciodata. Baga bine la cap si invata urmatorul aspect: nici pana acum judecatorii nu au diminuat onorariile avocatilor si nici nu puteau s-o faca, potrivit legii, intrucat exista un contract de asistenta juridica care trebuia respectat. Ce nu intelegi tu e faptul ca juzii hotarau, cateodata, ca partii care a castigat procesul sa nu i se restituie tot onorariul pe care l-a platit avocatului, ci doar o parte a acestuia,de catre partea care a pierdut cauza. Asadar, avocatii nu pierdeau nimic, deoarece contractul de asistenta juridica isi producea, in continuare, efectele.

# avi avi date 1 September 2017 21:10 -1

Bai bota,eu carte stiu dar nu stiu sa scriu :D Tu nu stii nimic din cele ale justitiei.Instantele nu au hotarau ca se va restitui o parte din onorariu ci ICCJ a stabilit ca se reduc chjeltuielile de judecata si nu onorariile.Mai citeste bai acesta,mai citeste.cat despre Mancini,alt impostor,ii reamiontesc faptul ca noi profesam si voi nu.Si asa va fi inca 100 de ani .Esti jalnic.

# Byzy date 2 September 2017 00:37 0

Bai "avi avi", faptul ca esti slab pregatit, din punct de vedere juridic, se stia, insa ne dovedesti ca esti chiar mai slab pregatit decat credeam. Art.274alin.3 din vechiul C.P.C "Judecatorii au insa dreptul sa mareasca sau sa micsoreze ONORARIILE AVOCATILOR...". Art.451alin.1 din NCPC "Cheltuielile de judecata constau in taxele judiciare de timbru, ONORARIILE AVOCATILOR...". Alin.2 din acelasi articol "Instanta poate, chiar si din oficiu, sa reduca motivat partea din cheltuielile de judecata reprezentand ONORARIUL AVOCATILOR..." Vai de capul tau de jurist de 2 bani.

# avi avi date 2 September 2017 08:47 -1

Oi fi eu jurist de doi bani dar,spre deosebire de tine,profesez si castig bani seriosi.Tu? Se pare ca si tu ai dreptate,dar raman la ideea mea.Ceva de genul proxim si diferenta specifica.

# cine e avi avi asta? date 2 September 2017 14:32 0

Bai avi-arule, bravo tie daca castigi bani, ma bucur pentru tine, o singura problema este ca medicamentele sunt cam scumpe in ziua de azi, medicatia si tratamentele la fel.Macar de un pix ti-ai pus deoparte?

# Zenit date 1 September 2017 19:45 -1

Sincer, incep sa am revelatii ca botistii , prin ONG-ul lui Bota, pur si simplu au vrut sa se deghizeze in avocati ca sa presteze sectant pro bono, fiind recompensati de catre clienti doar cu pietricele si pene colorate. Si din cand cu o ciorba sau cu un hotdog, doar cu aprobare de la Bota.

# Mancini date 1 September 2017 20:12 0

Si ce revelatii ai mai avut, in rest, Zenitule Leningrad ? Da', in legalitate, cand intrati ?! O intrebare retorica, bineinteles, intrucat se stie raspunsul; la calendele grecesti ! La "valoarea" voastra, n-aveti nevoie de cadru legal. Florea&compani vegheaza pentru voi... Sau credeti ca daca va imbracati cu salopetele negre ati rezolvat problema ?!

# avi avi date 1 September 2017 21:11 0

Zenit,ai uitat ceva :so hotdogul si ciorba musai sa mananca in slapi la terasa,

# @avi un@beticus date 2 September 2017 08:03 +1

so hotdogul ? avi, nu cumva ai fost rapit de extraterestri si ai uitat sa scrii ?

# Rosu date 1 September 2017 22:49 +1

Cel care a stabilit aceste preturi are prea multi bani si nu stie ca unul sarac care are o pensie de 540 lei sau deloc daca are un necaz nu poate nici macar sa vorbeasca cu un avocat nidecum sa l apere intr-un proces. Oare chiar asa am ajuns sa ne batem joc de cei saraci?

# amicul lui avi date 2 September 2017 20:01 +2

bai avi, stim ca va stringeti cate 5 la o cafea de de 1 leu la automat. ai tu bani de ciorba? sa mori tu, calicule! dacaa aveai bani conduceai o masina ca lumea nu un prapadit de vw passat cum au toti agricultorii. la orice ora imi permit sa platesc un mascarici ca tine sa -i stearga slapii lui Bota. de altfel asta cred ca e meseria ta de baza si dupa scrii nu ai uitat-o. in ultimii ani este de notorietate ca toti an@lfabetii care nu stiu nici macar gramatica au fost admisi cu spaga in asa -zisul unbr florea. de aia vin clientii la noi, pentru ca loazele cu bani v-au compromis.

# avi avi date 3 September 2017 10:32 0

Auzi,bai IQ3,14,avea Caragiale o chestie:,,amice,esti idiot,,.Vorbesti despre masinile mele?Pai,mai ******lica,chestia cu passatul e veche,dar atunci era ultimul tip.Acum s-au mai schimbat vremurile si masinile.Ce masina am eu acum,nu vei avea tunici daca mai primesti zece mii de italieni in baroul tau de crasma.Vorbesti de examenul de la noi?Sunt acri strugurii,nu?Cat despre cafelele noastre si slapii tai,las-o mai moale.Si mai verifica-ti postarile.Nu de altceva,dar sa nu zica lumea ca esti analfabet.

# invatatorul lui Avi date 3 September 2017 11:25 0

Sunt invatatorul lui Avi si va asigur ca nu am putut sa-l trec in clasa a III-a primara. Ma mir ca se da avocat pe aici ca nu stie nici sa scrie, nici sa citeasca !

# educatorul lui avi date 3 September 2017 13:02 +1

avi cum sa "aud" ca nu inteleg? :D "tunici" ai? :D aoleo fratioare, dar esti an@lfabet de joasa speta. cred ca faci parte din elita lui florea cu stiinta ta de carte. si zi asa, ai masini si bani. dar impozitele le platesti? noi stim ca esti manelist in drept dar speram ca nu ai aceleasi apucaturi ca lautarii cind vine vorba de fisc. si cam ce asini ai avi? un loganel ceva? sau poate vreo dacia 1300?? cam la de astea vad ca trag majoritatea dintre voi dupa castigurile "fabuloase" declarate la fisc! sau declarati mincinos?

# avi avi date 3 September 2017 14:46 0

Amice,esti,vorba lui Caragiale.Si impostor.Eu am avut invatatoare.E adevarat ca in clasa a doua era sa dau chix,dar tata s-a mobilizat,eu am invatat si am trecut direct in clasa a patra.Oare te duce capul sa afli cum s-a putut?Bai acesta,ai scos porumbelul din gura:eu nu stiu sa scriu,nu ca nu stiu gramatica.lalnic personaj esti.Crezi ca daca ma jigneswti,daca jignesti avocatii nostri ori pe dl.Florea,castigi ceva?Nimic.Nici nu iti cresc actiunile in spatiul public,nici nu vei putea profesa.Poate se enerveaza cineva si iti facce figura.Nu peste tot sunt bujoreni

# avi avi date 3 September 2017 15:22 -1

Pai daca as plati exact impozitele,as mai avea 4 masini(BMW si Audi,doua din ele 4ori 4)? Dar tu cat impozit ai platit.Se pare ca tot c e era de platit,de aia esti calic sic te plimbi cu taxt,dupa ce mananci,in slapi ,la terasa.Ma mir ca mai ai bani pentru taxi

# ma faci sa rid avi-on date 3 September 2017 16:57 +1

asa se scrie , 4 ori 4? e clar ce masini ai si mai ales cata pregatire. pune si semnul =16 si devii personaj de banc. cat despre capacitatile tale de a sari din clasa 2-a in clasa 4-a mai taie ca deja esti circarul nr.1 de pe luju. poate te contacteaza astia si fac un articol cu mascariciul de serviciu!

# avi avi date 3 September 2017 18:01 0

:D Tu inca nu ti-ai dat seama cat misto facem noi de tine?Amice,esti precum a zis Caragiale. :D

# esti sonat date 3 September 2017 19:02 +1

faptul ca esti an@lfabet e sigur un misto la adresa lui Bota, dupa mintea ta de râmă! toti cei care comentam suntem pentru tine Bota. cred ca ai un fetiș cu Bota. si ca sa vezi cat de bleg esti, cica daca" as plati exact impozitele, as mai avea 4 masini". deci esti evazionist puisor! ce fel de avocat esti daca te declari singur in public evazionist? si asta e tot un misto de ala ciudat care te caracterizeaza. cred ca r\zi singur la glumele tale, ceea ce pentru specialisti e semn de nebunie!

# avi avi date 3 September 2017 21:31 0

Amice,esti chiar de Caragiale.Chiar nu iti dai seama cat misto facem de tine3?Chiar nu iti dai seama ca esti penibil? Si ,poti sa crezi:ce mult imi plac glumele mele pe seama ta.Jalnicule!

# Michelle date 3 September 2017 19:32 +1

Domnilor, constat cu mahnire ca disputa dvs. verbala este maxim penibila. Nu stiu ce varsta aveti, dar daca va laudati cu studiile dvs. in drept, ar fi de presupus sa fiti la un anumit nivel de maturizare intelectuala incat sa nu va pretati la asemenea mahalagisme doar pentru a reconfirma constatarea lui Umberto Eco, ca "internetul ii promoveaza pe idiotii satului ca purtatori de adevar" Inteleg ca anonimatul virtual va confera libertatea de a fi inclusiv hateri si de a va defula frustrarile, insa cine-si face obicei din jocul asta, ajunge sa fie identic cu ceea ce uraste. Poate ar fi cazul sa luati o pauza mai lunga si sa va identificati cu ceea ce va va place.

# umberto eco date 3 September 2017 20:28 +1

cine te pune sa citesti daca nu-ti place? fa o plimbare, da drumul la tv, maninca o prajitura :D

# Michelle date 3 September 2017 22:01 0

Va apreciez eleganta de a nu ma trimite la cratitele si oalele din bucatarie. Si la pus zacusca si muraturi in borcane, ca tot e sezonul pt. gospodine pt a-si dovedi vitejia cu legumele. Asa, si? Citesc ce vreau eu, avand acelasi drept constitutional ca si matale sa-mi exprim opinia vizavi de ceea ce citesc si ma oripileaza ca nivel intelectual. La fel cum ma pot plimba, chiar fara sa dau drumul la TV si sa halesc prajiturele. La nevasta-ta ii poti da ordine, daca le accepta; mie NU.

# nea Caisă date 4 September 2017 07:16 +1

Ședeți blînd, nu vă dă nimnea ordine. Poate nu știți că nemulțumirile acumulate duc la cancer... Amintiți-vă de procurorul general Robu care a scris și-o carte, chipurile scoasă din saltar dar avînd cuvinte inexistente înainte de 1989. Atîta s-a scremut să iasă deasupra iar ce-a avut mai sensibil în organism l-a trădat, curățindu-se... de RAC.

# Michelle date 4 September 2017 11:18 0

In mod cert si dumneavoastra aveti niste nemultumiri adunate din moment ce, cu atata sensibilitate, v-ati adus aminte despre cancerul care l-a ucis pe Robu. Chestiune e foarte simpla: daca n-ar fi dornici de spectatori, s-ar face reciproc troaca de porci intr-un spatiu virtual mai intim. Daca un spectator are tupeul sa le comunice ca fac un circ penibil si interminabil, i se raspunde in stilul tovarasului de mai sus. Mi-am permis cumva sa le fac observatii pe domeniul lor privat ? Macar sa stie cititorii cum sta treaba.

# același anonim date 4 September 2017 13:15 0

Cine-și aduce aminte - are memorie bună. Alt Ghiță, fost general, s-a stins la 60 de ani, bănui, tot de supărare. A luat ceva pleasne la viața lui dar tot s-a încăpățînat să nu dea pațachinei 2MAK înregistrarea cu giugiuleala ei într-o mașină, pe lîngă parcul pidosnicilor și a fost zburat din SIPA. Am - la o adică - referință bibliografică :) .

# Anonima date 4 September 2017 15:31 0

:P :P :P Faci formulari de propozitii ca o gasca,draga Michelle.Dar,de,dreptul contitutional sa taca il au inteleptii,laturalnicele pun muraturi,zacusca,isi leaga basmaua in varful capului,isi scuipa in palme si incep sa se oripileze de circul vazut doar de ele.Folosesc termeni de intim si privat ca pidosnicii,sa stie cititorii cum le sta lor treaba. :P

# Michelle date 4 September 2017 16:24 0

Tie o sa-ti raspunda Regina Angliei. Cu precizie.

# avi avi date 3 September 2017 21:37 -1

mai,eco 3/14,3.14 zis si justo etc.fa si tu un bine in viata ta:ia-l pe Michelle si du-l cu tine la terasa.Dar sa ai grija ca acesta sa aiba,si el,slapii.PS Mai, ce imi plac glumele mele si ce bine ma simt cand fac misto de tine

# Michelle date 4 September 2017 01:28 0

Domnule avi-avi, eu mi-am exprimat intutia feminina vizavi de jocul pe care il comiteti in duet ,cu insistenta , spre a fi expusi reciproc bataii de joc a partenerului de divertisment. Niciun om normal la cap , cu atat mai mult un avocat care se respecta, n-ar intra intr-un astfel de joc penibil. Am constatat ca faceti intentionat greseli de redactare tocmai pt a oferi munitie partenerului de dispute interminabile. In rest, nu pricep de ce ar trebui incurajate problemele psihice ale unor persoane sau sa pasim pe varfuri in preajma lor ca sa nu le enervam.

# Fantele date 4 September 2017 15:20 0

Michaelle,intuitia mea masculina imi spune ca stiinta ta de carte este mai subtire decat copertile cartilor, pe care nu le citesti.Faci constatari despre munitie si redactare cu scopul de ati incuraja problema psihica.Un avocat care se respecta scrie corect gramatical,nu foloseste exprimarea de ghetto ,ca tine. :-*

# Michelle date 4 September 2017 16:05 0

Raspunsul meu la provocarea dvs. ar fi extrem de cenzurabil si nu-mi permite nici religia , nici gingasia sa il scriu, desi ar fi foarte scurt si precis d.p.v legal gramatical . Nu va ramane decat sa-l ghiciti telepatic, astfel incat sa va scandalizati degeaba, in teribilele dumneavoastra chinuri. Adieu mon cher fante de mahala !

# Fantele date 5 September 2017 18:09 +1

Michelle,gingasia la usa cortului ai invatat-o?Dar telepatia de la ghioc ,o cunosti?Dpdv gramatical esti o fiinta fara stiinta dreptului.Lasa frantuzismele pentru cei cu stiinta de carte.Scurt si precis.

# @ aviaru cutumiaru date 14 September 2017 10:07 0

Nu ratezi niciun moment să te faci de baftă...bravo avi, asta înseamnă perseverență...bravo taică...dă-i naibii de psihiatri, ce să cauți matale acolo :cry: :-*

# havovatu' date 4 September 2017 00:26 +3

Va certati degeaba. Smecheria e ca UNBR a ajuns la nivel de shmenar de ...coltu' strazii! Adica a ''bagat'' precizarea ca e ''cu caracter de RECOMANDARE'' tocmai ca sa nu ''si-o ia'' de la Consiliul Concurentei, ca executorii sau expertiii. Dar a dat-o in bara cu includerea sanctiunii disciplinare, care transforma in obligatie ''reconandarea'' si astfel devin pasibil de o sanctiune a Consiliului Concurentei! Trebuie sa renunte la sanctiuni, daca e ''RECOMANDARE''! ORICE AVOCAT SANCTIONAT DISCIPLINAR PENTRU CA NU A RESPECTAT HOTARAREA ''unbr'' VA CASTIGA IN INSTANTA. DACA NU, pe motiv de ''blat'' cu judele, unbr VA FI EXPUSA SANCTIUNILOR CONSILILUI CONCURENTEI ! Am scris fara ochelari si dupa doua beri, asa ca... Hotararea urmareste doar un efect psiho...trop! Ha ha ha... Nu are nico legatura si nu va influenta nici onorariile de mizerie stabilite pentru oficii si nici dreptul judecatorului de a micsora onorariile avocatiilor cerute drept cheltuieli de judecata in procese civ

# Margareta date 4 September 2017 01:23 0

Michaelle nu te oripila ca faci riduri .Stai in banca ta si nu te lega de nevasta lui avi.I-ati slapii ,pune muraturi si zacusca ,draga.Lasa discutiile avocatesti in seama acelora care se pricep.Nu-ti da tie nimeni ordine,esti cu capul fetito?

# umberto eco date 4 September 2017 08:21 +1

l-a pus draga Michelle. ne-am saturat de avi avi "gramaticali". ne ajunge un pacalici pe luju.

# umberto eco date 4 September 2017 08:24 0

vezi mai avi va Michelle e o ea dupa cum da de inteles. dar daca nu ai IQ ce sa-ti fac.ti-am spus ca esti slab pregatit intelectual, nu ai viziune!

# Avocat date 4 September 2017 11:33 0

Sunt avocat si sper din toata inima ca aceasta decizie sa fie anulata. Sunt zone intregi cu oameni fara venituri consistente, sunt oameni necajiti care abia reusesc sa isi plateasca biletul de autobuz dus-intors la oras, sa vobeeasca cu un avocat. Onorariile alea sunt nerusinat de mari , te transforma intr-un jepuitor al clientilor. Poate nu ati vazut art. 4 ain. 3 !! - princ are declari ca respecti aceste onorarii nerusinate. Sa nu ma intelegeti gresit, nu fac avocatura gratuita dar , decat sa pierd un client si sa nu il ajut ca nu are bani, prefer sa iau un onorariu pe care acel om si-l permite. Totul legal, corect, cu contract si chitanta. Problema e ca intre noi avocatii simpli si cei care iau decizii pentru noi exista o evidenta lipsa de comunicare. sa fi fost supuse la vot direct, lista aia nu era nici macar redactata, se sita ca ar fi fost respinsa - parerea mea. Sper ca societatea sa se sesizeze si sa fie anulata aceasta horarare.

# unu date 4 September 2017 14:47 +1

Sunt avocat si va doresc din tot sufletul ca cei care ati facut aceste onorarii sa aveti parte sa le dati din buzunarul vostru altor avocati. Sa va fie rusine ! Protectie la avocati nu asigurati ci numai sa va aduca voua bani pentru huzur ! Rusine dl.Florea si toti cei care faceti parte din acesta conducere a UNBR !!!

# lasa-ne date 4 September 2017 15:42 +1

uite ce frumos ne zimbeste din fotografie. cat de bine ferchezuit este si de sanatos. intinereste omuletul iar noi rupti in tur precum spune justo. abia ne ducem zilele. era bine daca exista concurenta, plecam naibii de la acesti ticalosi care nu se satura de bani.

# chiar,zau,lasa-ne date 5 September 2017 14:10 -1

lasa-ne mai 3,14,3,14 si vezi-ti de ale tale.Nu mai semna cu tot felul de nume si in numele avocatilor nostri.Esti,amice,vorba lui Caragiale. A propos,la scoala voastra tehnica de drept ati auzit de Caragiale?Stii ce om cde stiinta a fost si ce a inventat?

# om cde stiinta date 5 September 2017 15:02 0

Bai, Avi, chiar nu intelegi ca nu ne intereseaza frustrarea ta fata de Bota si agramatismul tau ? auzi, ,,om cde stiinta,, !

# avi avi date 5 September 2017 18:57 -2

Mai 3,14,de doua ori,tu chiar nu iti dai seama ce misto facem de tine? Chiar nu iti dai seama ca stim cine se afla in spatele celor zeci si zeci de pseudonime? Chiar atat de penibil poti sa fii? In zadar dai cartonase rosii cu vagonul pentru ca postacii te recunosc si rad de tine. A propos:pe unde mai pledezi in calitate de mare avocat :D pentru ca nu te-am vazut de foarte mult timp prin curtile instantelor?

# BOTA date 5 September 2017 20:34 +1

Avi, hai sa ne intalnim la o instanta ! Da vii cu diploma de clasa a IV-a !

# pentru Michelle date 4 September 2017 21:49 -1

Pentru ca esti mai noua pe portal iti spun ca toti cei care au postat dupa postarea ta este doar unul:fostul ingineras,actualmente ,asa zis jurist,Bota.Moare de necaz ca nu i-a tinut poanta cu baroul de crasma si acum ataca tot ce prinde.Doar,doar,il baga cineva in seama.Noi i;l mai bagam in seama pentru ca astfel avem motive sa facem misto de el.Ai dreptate,trebuie ignorat.Am incercat cateva lui(de mai multe ori) dar tot timpul cand are ocazia ne injura colegii,Uniunea.Conducerea UNBR il ignora total,asa ca mai intervenim noi sa il combatem si,mai ales,sa facem misto de el.Nu mai are decat vreo zece adepti ,dar se straduieste sa para ca sunt multi .

# Alt avocat date 4 September 2017 22:06 0

Haideti fratilor AVOCATI din toata tara sa cerem in instanta de contencios anularea aberatiilor din hotararea despre care discutam! Nu e destul ca ne-au marit cotele la 11%, (la noi la barou le-au dublat), ca pentru oficii barourile cer cu japca de 2%, separat, acum mai dau si hotarari prin care sa ne transforme in sclavi ai UNBR si ai decanilor?!? Eu as fi de acord cu niste onorarii minimale, pt ca prea accepta unii, un divort cu 300 lei si 100 lei la plangere contraventionala, sau 50 lei la un termen la urmarirea penala! Nici chiar asa! La colt de starada, langa judecatorie, un birou de copiat acte redacteaza cereri cu 75 lei + TVA ! Si atunci? Trebuie sa luptam pentru majorarea onorariilor din oficiu, nu pentru cele care pot fi liber stabilite cu clientul! Sa nu mai plateasca statul 32,5 lei pentru un oficiu (1/4 din suma de 130 lei) pt diverse cereri la instante, cand inculpatii isi angajeaza aparatori... Si sa nu mai plateasca 260 etc pt un proces cu 10 -20 de termene.

# ?????? date 5 September 2017 00:36 +2

@ Remarcați comunicatul de la Consiliul Concurenței ?

# ?????? date 5 September 2017 00:46 0

Deci, remarcați că este doar o luare de atitudine  și nu un comunicat ?

# Petruț Carmen date 5 September 2017 18:43 0

Așa în prima fază, avocații se bucură văzând onorariile mari. În realitate însă aceste onorarii nu se vor putea achita de către clienți. Poate în unele zone și depinde de proces. În România oamenii sunt săraci. Încet , încet vor renunța la procese. Deci tot avocatul va fi în pierdere. Apoi, ca avocat încasezi onorariul să zicem de 1.000 lei ,dar nu îți rămâne întreg ție. Din el plătești cote, impozit. Deci iar pierde avocatul. Cred că legea asta a UNBR este dată ca să se adune mai mulți bani din cote. De ce ? Pentru că mulți avocați plăteau cote minime. Acum vor trebui să declare tot.

# tembel date 7 September 2017 11:16 0

Un mic stimulent, catre evaziunea fiscala...(si fara acte de infiintare!)

# Alt avocat date 5 September 2017 21:40 +1

RE: ''Petrut Carmen'': Onorariile stabilite ca ''minime'' nu sunt mari deloc. Poate in unele cazuri nu sunt chiar ''minime'', adica puteau fi mai mici, dar nu cu mult. Japca o face statul si barouul - CAA, cu tot felul de impozite, taxe si contributii (solidaritate, ''dubla impozitare'' oficii, cote barou, bani pt cursuri pregatire profesionala etc). Avocatii care platesc o cota minima, dar incasau mai mult decat declarau, pot fi depistati si sanctionati, inclusiv penal... dar marea majoritate chiar incaseaza doar cat sa plateasca acea cota minima! Asta e problema! Evazionistii care incaseaza 1000 Euro de la client si taie chitanta de 1000 lei, sunt mai greu de depistat, dar astia sunt mai ales in penal, unde inculpatul nu poate cere cheltuielile de la stat... Mai bine sa nu mai vaitam pe justitiabilul care vrea avocat ''la oferta - doi la pret de unu'', pentru ca daca nu isi permite are solutia ajutorului public judiciar! Iar munca unui avocat chiar face banii... Nu va ma injositi!

# ne bucuram... date 6 September 2017 23:35 +1

toti avem prieteni, rude care au absolvit dreptul . o sa va platim onorarii mari cind o zbura tembelul avi avi!

# avi avi date 7 September 2017 07:33 0

vazi mai 3,14 ca saptamana viitoare zbor la Bruxelles,asa ca..... :D

# @avi date 7 September 2017 11:45 0

Am auzit ca la Bruxelles e un ospiciu deosebit.

# @@avi-avi date 7 September 2017 16:18 0

Am auzit ca Bota s-a lasat de meserie decand cu CEDO :lol:

# justo date 7 September 2017 17:50 +2

zbori la bruxelles tovarase avi avi? sa inteleg ca mister florea te ia ca bagaj de mână? :D vai ce misto fac, vai ce-mi plac glumele mele!!! penibilule!!la bruxelles au nevoie de maimuta la circ, daca te vad aia sigur nu scapi!

# Hehehe date 8 September 2017 10:04 0

Cica Florea vrea puncte de vedere https://www.juridice.ro/533552/baroul-bucuresti-solicitare-puncte-de-vedere-ref-tabloul-onorariilor-minimale.html :D :D :D . Hai mai avi arule ca te-a ascultat

# avi avi date 8 September 2017 10:53 0

LUJU = confidentialitate, corectitudine, impartialitate, necenzurare?

# Raspuns pt avi avi date 9 September 2017 08:58 0

Normal ca esti cenzurat daca te exprimi ca un birjar!  Si bineinteles pe luju este un standard de cunostinte minime de gramatica pe care nu le indeplinesti.

# justo date 9 September 2017 09:29 +2

Ma uit pe tabelele cu rezultate admitere avocatura. O mega escrocherie. Intrati pe capete candidatii din bucuresti si cluj. In  restul judetelor ici colo cate unul. Orasele cu potential financiar  :D este evident ca nu ai sanse decat smecherii .

# caragiale date 13 September 2017 22:33 +1

mon cher avi esti idiot! si te rog nu ma baga in oala ta de agramat ca sa ma râdă lumea. e suficient un bufon pe acest site. esti de râsu-plânsu în prostiuțele pe care le debitezi inconstient. lasa alcoolul si bea 3,14 + 3,14 :D

# avi avi date 14 September 2017 07:34 0

Tipule,cam tarziu te-ai trezit,dupa vizita la terasa,ce si cum despre Caragiale.Imi place ca ai citit si te-ai mai lumimnat .Cat despre ,,eleganta,, ta de limba,,ca sa ma rada lumea,, este o expresie edificatoare.Iar ,,plagiatul,,ala cu 3,14 este dovada certa a unui IQ indoielnic.Esti chiar de Caragiale.

# @ aviar cutumiar date 14 September 2017 10:01 0

Bătrâne, n-ai niciun haz, ești deja notoriu pentru fazele de prost gust, aici pe forum și nu numai... Dacă totuși insiști, putem în definitiv să-ți cumpărăm o tastatură cât o claviatură de pian, măcar să scrii corect dacă la capitolul 'finețuri în gândire' stai mai prost.

# caragiale date 14 September 2017 20:58 +1

mon cher avi, nu e nici un plagiat, din contra ti-am aratat cum sa scrii corect. vad ca ii dai zor cu Bota. de ce nu te duci tu la el in vizita sa -ti rezolvi traumele psihice. n-ar fi rau sa mergi, te inscrii intr-un barou legal, inveti gramatica si cine stie.. in 2-3 ani poate te angajeaza paznic. :D

# Creanga date 14 September 2017 21:51 +1

Multi au nevoie de cursuri de limba,mey traditionalle caragiale,incepand cu tine.

# caion date 15 September 2017 07:10 0

unde sa mearga avi in vizita la bota?la Balaceanca?laObregia?

# avi un@beticus date 15 September 2017 09:00 0

Nu, avi, uita-ti obsesia Bota. Tu trebuie sa te linistesti, sa mergi la scoala primara si 2-3 ani sa te odihnesti !

# precum s-a spus date 14 September 2017 23:06 0

bucurestiul campion la admitere in avocatura. provincia ZERO. e clar ca acest examen este o facatura!

# Un alt avocat date 15 September 2017 21:43 0

Instanta este libera sa stabileasca cheltuielile de judecata. Stau si ma intreb la un proces avand ca obiect o suma evaluabila in bani peste 300.000 lei, justitiabilul plateste si taxa judiciara de timbru si onorariu minimal de 12.500 lei + TVA. Daca este un consumator prejudiciat, nu plateste taxa de timbru, dar avocat tot trebuie sa plateasca. Daca instanta ii cenzureaza cheltuielile oare cine plateste diferenta? UNBR care a stabilit tarifele minime? Va rog sa observati ca UNBR tremura la idea Consiliului Concurentei, d-asta au spus recomanda, cand vor sanctiona primul avocat atunci sa te tii. In plus in anumite zone ale tarii unde tarifele sunt facute de nivelul economic al po******tiei astept cu interes sa ceri la niste tarani sumele puse de Florea. Oricum multi avocati s-au declarat ca nu vor respecta decizia si asteapta sanctiunile pentru a avea probatoriu la Consiliul Concurentei. Este incorect sa ceri unui avocat din Gherla sa sustina local pe aceste sume de case de avocatura.

# adi date 2 March 2018 03:02 0

nesimtite si fara rusine aceste onorari rupte de realitate!

# un caz date 31 July 2018 16:28 +1

http://av-stoicescu.blogspot.com/

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 20.05.2024 – Inca o palma pentru Justitia din Romania

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva