21 April 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

VERDICT IN CEATA - Completul ICCJ condus de Ionut Matei a admis RIL-ul promovat in cazul barourilor paralele cu o solutie greu de inteles: "Fapta unei persoane care exercita activitati specifice profesiei de avocat in cadrul unor entitati care nu fac parte din formele de organizare profesionala recunoscute de Legea nr.51/1995 constituie infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati prevazuta de art. 348 Cod penal" (Minuta)

Scris de: A.P. | pdf | print

21 September 2015 17:12
Vizualizari: 17472

Recursul in interesul legii promovat de Procurorul General Tiberiu Nitu pentru clarificarea problemei barourilor paralele a fost admis, luni 21 septembrie 2015, de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Completul suprem pentru solutionarea recursurilor in interesul legii condus de judecatorul Ionut Matei (foto centru), vicepresedinte al instantei supreme, a stabilit ca fapta unei persoane care exercita activitati specifice profesiei de avocat in cadrul unor entitati care nu fac parte din formele de organizare profesionala recunoscute de Legea nr. 51/1995 constituie infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati prevazuta de art. 348 Cod penal.


Potrivit minutei deciziei in interesul legii, intre solutia ICCJ si propunerea avansata in recursul in interesul legii promovat de Procurorul General Tiberiu Nitu exista diferente sensibile. Astfel, in opinia lui Nitu, "ne aflam in prezenta infractiunii de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati in cazul desfasurarii activitatilor specifice profesiei de avocat de catre persoanele care nu au dobandit aceasta calitate prin modalitatile prevazute de Legea nr.51/1995, republicata, si nu sunt membre ale unui barou constituit in temeiul acestei legi". Inalta Curte a stabilit ca ceea ce conteaza in evaluarea faptei de exercitare fara drept a profesiei de avocat este apartenenta la o entitate care nu face parte din formele de organizare recunoscute de Legea nr. 51/1995.

Prezentam minuta Deciziei ICCJ nr. 15/21.09.2015:

Admite recursul in interesul legii. In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art.348 din Codul penal stabileste: 'Fapta unei persoane care exercita activitati specifice profesiei de avocat in cadrul unor entitati care nu fac parte din formele de organizare profesionala recunoscute de Legea nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati prevazuta de art. 348 Cod penal'. Obligatorie, potrivit art.474 alin.(4) din Codul de procedura penala. Pronuntata, in sedinta publica, azi 21 septembrie 2015”.

RIL-ul lui Nitu

Amintim ca Procurorul General Tiberiu Nitu a fost sesizat in 2014 in vederea promovarii acestui RIL, in contextul in care practica instantelor s-a dovedit neunitara atunci cand judecatorii au fost chemati sa stabileasca daca persoanele care practica avocatura in cadrul unor structuri constituite in temeiul unor hotarari judecatoresti, asa cum este cazul avocatiilor din UNBR-Bota, comit sau nu infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati, prevazuta de art. 348 Cod penal.

Prezentam in continuare Recursul in Interesul Legii promovat de Procurorul General, Tiberiu Nitu:

"Nr.2969/C/2014/244/III-5/2015

C a t r e PRESEDINTELE INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

In temeiul art.471 din Codul de procedura penala, va sesizam cu RECURS IN INTERESUL LEGII in vederea interpretarii si aplicarii unitare a dispozitiilor art.348 din Codul penal (corespondent al art.281 din Codul penal anterior), in ipoteza exercitarii activitatilor specifice profesiei de avocat de catre persoane care nu fac parte din formele de organizare profesionala recunoscute de Legea nr.51/1995, republicata.

Examenul jurisprudentei existente in materie evidentiaza doua orientari, relevand caracterul neunitar al acesteia.

I. Intr-o orientare, instantele au considerat ca persoanele care nu fac parte din formele de organizare profesionala consacrate prin Legea nr.51/1995, republicata, si isi desfasoara activitatea in cadrul unor structuri constituite in temeiul unor hotarari judecatoresti, savarsesc infractiunea prevazuta de art.348 din Codul penal/ art.281 din Codul penal anterior (anexele nr.1-18)[in cadrul acestei orientari au fost considerate relevante inclusiv hotararile judecatoresti prin care inculpatilor le-a fost aplicata o sanctiune cu caracter administrativ intrucat in legislatia anterioara aplicarea acestei sanctiuni era posibila numai daca se constata existenta elementelor constitutive ale infractiunii].

In acest sens, s-a aratat ca faptele acestor persoane, savarsite in exercitarea profesiei de avocat, constituie infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati, fiind indeplinite conditiile laturii obiective a acesteia, iar pe plan subiectiv sunt comise cu forma de vinovatie impusa de lege.

Astfel, s-a argumentat ca prin Legea nr.255/2004 care a modificat Legea nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, structurile de tipul celor in care activau aceste persoane au fost obligate sa isi inceteze de drept activitatea (art.113 alin.1)[La data modificarii invocate, respectiv anterior republicarii Legii nr.51/1995, dispozitia legala citata se regasea in cuprinsul art.82], iar actele de constituire si de inregistrare ale acestora erau considerate nule de drept (art.1 alin.3).

Prin urmare, dupa aceasta modificare legislativa persoanele care activeaza in alte structuri decat cele consfintite de Legea nr.51/1995 si desfasoara activitati specifice profesiei de avocat, exercita fara drept aceasta profesie, avand reprezentarea urmarilor acestor fapte si acceptand posibilitatea producerii acestor urmari.

II. Intr-o alta abordare, instantele au considerat ca persoanele mai sus mentionate nu pot fi trase la raspundere penala pentru comiterea infractiunii de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati, motivat de lipsa formei de vinovatie prevazute de lege, respectiv a intentiei (anexele nr.19-51)[in cadrul acestei orientari au fost considerate relevante si hotararile prin care instantele au solutionat plangerile formulate impotriva solutiilor de netrimitere in judecata dispuse de procuror, daca in considerentele acestora s-a constatat legalitatea solutiei, chiar daca in raport de titularul plangerii era incident principiul non reformatio in pejus. Intr-o atare situatie, principiul enuntat nu obliga instanta sa constate expres legalitatea solutiei dispuse de procuror, ci doar sa nu modifice aceasta solutie].

Aceasta concluzie a fost fundamentata pe faptul ca 'barourile' din care fac parte aceste persoane au fost constituite prin intermediul unor asociatii a caror personalitate juridica a fost recunoscuta prin hotarari judecatoresti si care aveau printre obiectele de activitate si 'infiintarea de barouri'.

In raport de aceasta imprejurare s-a conchis ca faptuitorii au avut reprezentarea ca isi desfasoara activitatea intr-un cadru legal, neavand intentia savarsirii unei infractiuni.

In cadrul aceleiasi orientari, in cuprinsul unora dintre hotarari, aceasta motivare s-a regasit ca justificare a constatarii neindeplinirii uneia dintre conditiile esentiale a laturii obiective a infractiunii, respectiv aceea a exercitarii profesieifara drept.

Un argument suplimentar identificat in cuprinsul unora dintre hotararile ce reflecta aceasta orientare a vizat nerespectarea exigentelor de previzibilitate si accesibilitate a legislatiei care reglementeaza profesia de avocat, fiind astfel incalcat art.7 paragraf 1 al Conventiei Europeane a Drepturilor Omului. Ceea ce se invoca in concret este caracterul neunitar al jurisprudentei existente in materia constatarii caracterului infractional al faptelor de acest gen. Acest aspect a fost considerat favorabil persoanelor cercetate penal sau trimise in judecata pentru comiterea acestei infractiuni si a condus la stabilirea nevinovatiei acestora.

Apreciez ca solutia legala in aceasta materie este cea ilustrata de prima orientare jurisprudentiala. Astfel, in cazul desfasurarii activitatilor specifice profesiei de avocat de catre persoanele care nu au dobandit aceasta calitate prin modalitatile prevazute de Legea nr.51/1995, republicata, si nu sunt membre ale unui barou constituit in temeiul acestei legi, ne aflam in prezenta infractiunii de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati.

Aceasta infractiune este reglementata in cuprinsul art.348 din Codul penal si consta in exercitarea, fara drept, a unei profesii sau activitati pentru care legea cere autorizatie ori exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale, daca legea speciala prevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale.

Textul de lege are corespondent in legislatia penala anterioara in cuprinsul art.281 din Codul penal si nu a suferit modificari de natura a influenta problema de drept ce constituie obiectul recursului in interesul legii. Pentru aceste motive hotararile judecatoresti care reflecta orientarile jurisprudentiale in materie, pronuntate anterior intrarii in vigoare a noilor coduri, pot fi considerate relevante si in prezent.

Revenind la dispozitia legala mentionata, se observa ca aceasta imbraca forma unei norme juridice incomplete intrucat cuprinde o incriminare cadru cu un continut formulat generic, urmand a se completa cu prevederile altui act normativ, respectiv, in cazul examinat, cu art.26 din Legea nr.51/1995, republicata, ori art.113 din aceeasi lege.

Potrivit art.26 alin.1 din Legea nr.51/1995, republicata [Anterior republicarii Legii nr.51/1995 infractiunea prevazuta de art.26 alin.1 se regasea in cuprinsul art.25 alin.1], exercitarea oricarei activitati de asistenta juridica specifica profesiei de avocat si prevazuta la art.3 de catre o persoana fizica sau juridica ce nu are calitatea de avocat inscris intr-un barou si pe tabloul avocatilor acelui barou, constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

In concret, aspectele contestate de instante referitor la elementele infractiunii au vizat, pe de o parte, latura obiectiva a acesteia, retinandu-se ca nu este indeplinita conditia savarsirii faptei 'fara drept', iar, pe de alta parte, latura subiectiva a acesteia, aratandu-se ca autorii infractiunilor au comis actele de executare considerand ca functioneaza intr-un cadru legal si nu au urmarit sau acceptat producerea urmarilor specifice acestor fapte.

Un alt element tratat neunitar a avut in vedere respectarea rigorilor de accesibilitate si previzibilitate a legii, astfel cum sunt acestea interpretate in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Raportat la trasaturile infractiunii si elementele constitutive ale acesteia, consider ca fapta persoanelor care exercita activitati specifice profesiei de avocat, fara a face parte din barourile constituite in baza Legii nr.51/1995, republicata, respectiv fara a fi inscrise in tabloul avocatilor intocmit in conformitate cu dispozitiile acestei legi, constituie infractiunea prevazuta de art.348 din Codul penal.

Sub aspectul laturii obiective pentru existenta acestei infractiuni este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii:

-sa se exercite fara drept o profesie sau activitate pentru care legea cere o autorizatie sau acestea sa se exercite in alte conditii decat cele legale.

-legea speciala trebuie sa prevada expres ca exercitarea fara drept a acelei profesii se sanctioneaza potrivit legii penale.

Intrucat indeplinirea celei de-a doua conditii rezulta din cuprinsul dispozitiei legale mai sus mentionate, consider necesara examinarea primei cerinte legale.

Referitor la acest aspect, opiniile exprimate in doctrina sunt in sensul ca 'exercitarea' pentru a se incadra in tipicitatea faptei trebuie sa se realizeze in mod repetat. De regula, un singur act care reprezinta o activitate specifica unei anumite profesii nu respecta aceasta conditie si nu va constitui infractiune [S. Bogdan s.a., Noul Cod penal, Partea speciala, Analize, explicatii, comentarii. Perspectiva clujeana, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2014, p.644-645].

Totusi, daca legea speciala prevede ca efectuarea chiar a unui singur act specific profesiei sau activitatii respective constituie infractiune, este suficient sa se savarseasca un singur asemenea act [G. Bodoroncea s.a., Codul penal, Comentariu pe articole, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2014, p.757].

De asemenea, s-a aratat ca pentru a fi in prezenta unei 'exercitari' este necesar ca actul faptic realizat de autor sa indice o astfel de realitate concreta, fie datorita semnificatiei concrete a acestuia (tinerea unei pledoarii intr-o cauza), fie prin numarul mare de acte de importanta mai redusa ce pot fi calificate ca fiind o exercitare a unei profesii (de exemplu, se acorda consultatii juridice unui numar insemnat de persoane, se solicita plata unui onorariu pentru actul de consultanta etc.). Aceasta inseamna ca, teoretic, chiar legea speciala poate sa prevada expres ca, pentru angajarea raspunderii penale, este suficient sa se comita si un singur act, care, prin semnificatia lui, poate fi apreciat ca o exercitare a unei profesii [S. Bogdan s.a., op.cit., p.645].

Un alt aspect semnificativ privind latura obiectiva a infractiunii il reprezinta sintagma 'fara drept', aceasta configurand actiunile specifice elementului material al infractiunii.

Analiza acestei sintagme este justificata de faptul ca unele dintre hotararile judecatoresti atasate constata neindeplinirea acestei conditii (anexele nr. 23, 25, 27, 42, 51).

In doctrina s-a aratat ca exercitarea 'fara drept' presupune exercitarea in afara cadrului legal, atat din punct de vedere formal (al conditiilor ce se cer a fi indeplinite pentru dobandirea dreptului de a exercita profesia), cat si din punctul de vedere al finalitatii textului care protejeaza exercitarea legala, cu rigorile legale necesare, a anumitor profesii.

Evidentierea unor fisuri in legislatia sau in practica judiciara, care sa sugereze ca exercitarea se face cu drept, nu schimba tipicitatea faptei [S. Bogdan s.a., op.cit., p.645].

In concret, in cazul analizat, in raport de caracterul incomplet al art.348 din Codul penal, pentru verificarea laturii obiective a infractiunii, textul de lege trebuie completat inclusiv cu dispozitiile din legea speciala care stabilesc conditiile de exercitare a profesiei de avocat (respectiv art.1 si art.12-26 care reglementeaza dobandirea calitatii de avocat).

Pentru a se putea concluziona in privinta acestei conditii, este necesara examinarea modului in care au fost infiintate structurile din care fac parte persoanele care desfasoara activitati specifice profesiei de avocat si daca acestea respecta dispozitiile legale mai sus mentionate.

Pe de o parte, se va analiza modalitatea in care au luat nastere barourile traditionale, iar pe de alta parte, se va evalua legalitatea infiintarii celorlalte entitati a caror functionare este disputata juridic.

Prin Legea nr.3/1948 au fost desfiintate barourile si uniunea barourilor (art.1) si s-au infiintat, in locul acestora, colegiul si uniunea colegiilor care aveau aceleasi drepturi si obligatii ca si entitatile desfiintate (art.2).

Din articolele enuntate si din economia legii rezulta ca este vorba de o inlocuire, de o modificare formala, fondul structurilor ramanand acelasi.

In aceasta forma a colegiilor, avocatura a functionat pana la aparitia Decretului-lege nr.90/1990 prin care s-a revenit la denumirea de barouri (art.3).

Acest din urma act normativ nu foloseste termenii de desfiintare/ infiintare (spre deosebire de Legea nr.3/1948), insa, aceasta chestiune nu este un argument pentru a considera ca barourile au fost desfiintate si nu au mai fost infiintate niciodata.

O asemenea concluzie este nejuridica si formulata cu ignorarea reglementarii privind infiintarea persoanei juridice (Decretul nr.31/1954).

In cuprinsul art.28 al Decretului nr.31/1954 se stabilesc modurile de infiintare a persoanelor juridice :

-prin act de dispozitie al organului de stat competent

-prin act de infiintare recunoscut

-prin act de infiintare autorizat

-prin alt mod reglementat de lege.

Aceste moduri de infiintare nu se confunda, or concluzia ca barourile ar fi fost desfiintate, fara a fi reinfiintate, are ca temei tocmai o confuzie a acestora.

Numai astfel poate fi explicata, dar nu si validata, afirmatia ca barourile traditionale nu au o lege de infiintare ori o hotarare judecatoreasca de infiintare ori un act constitutiv.

Avocatura ca activitate care concura la realizarea serviciului public al justitiei si structurile in care se realizeaza nu pot fi infiintate decat prin lege sau, in formularea art.28 din Decretul nr.31/1954, prin actul de dispozitie al organului de stat competent. Aceasta inseamna emiterea de catre Parlament a unei legi privind avocatura.

Indiferent daca aceasta lege foloseste sau nu termenul de infiintare, ea reprezinta un act de infiintare, conform art.28 lit. a din Decretul nr.31/1954. Deci Legea nr.51/1995 este un act valabil emis de infiintare a actualelor structuri in care functioneaza avocatura si se exercita profesia de avocat.

In ceea ce priveste celelalte structuri constituite in vederea practicarii acestei profesii, acestea au fost infiintate prin intermediul mai multor hotarari judecatoresti.

Astfel, prin incheierea nr.31/A din 5 august 2002 a Judecatoriei Deva, pronuntata in dosarul nr.31/A/2002, s-a recunoscut personalitatea juridica a Asociatiei de Binefacere 'Bonis Potra' si s-a dispus inscrierea acesteia in registrul special al asociatiilor si fundatiilor de la grefa instantei.

Printre alte obiective de activitate, asociatia a trecut in statut si 'infiintarea de barouri cu respectarea prevederilor Constitutiei Romaniei, a prevederilor pactelor si conventiilor internationale privitoare la drepturile omului'.

In temeiul acestei hotarari judecatoresti a fost constituit 'consiliul director' al 'Baroului Constitutional Roman', iar Bota Pompiliu s-a intitulat 'decan', pentru ca, la 17 ianuarie 2003, sa se intocmeasca 'Tabloul anual al avocatilor Baroului Constitutional', in care erau inscrise 35 de persoane, 20 dintre acestea avand conferit dreptul de a pune concluzii la tribunale si curti de apel.

Ulterior, impotriva incheierii nr.31/A/2002 a Judecatoriei Deva s-a declarat recurs in anulare de catre Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Prin decizia nr.6618 din 26 noiembrie 2004, Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectia civila si de proprietate intelectuala a admis recursul in anulare, a casat incheierea atacata si, pe fond, a respins cererea de inregistrare a persoanei juridice.

Asociatia 'Bonis Potra', infiintata prin sentinta nr.31/A din 5 august 2002 a Judecatoriei Deva, a fost dizolvata prin incheierea din 8 noiembrie 2003 a Judecatoriei Alba Iulia, pronuntata in dosarul nr.5506/2003.

Anterior acestui moment, prin sentinta civila nr.4760 din 23 august 2002 a Judecatoriei Alba Iulia, pronuntata in dosarul nr.6651/2002, a fost infiintata Asociatia 'Figaro Potra' avand ca scop 'infiintarea de barouri cu respectarea prevederilor Constitutiei Romaniei si a prevederilor pactelor si tratatelor internationale privitoare la drepturile omului, ratificate de Statul Roman'.

Similar hotararii mentionate anterior si impotriva acestei sentinte civile, Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a declarat recurs in anulare.

Prin decizia nr.6619 din 26 noiembrie 2004, Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectia civila si de proprietate intelectuala a admis recursul in anulare, cererea de inregistrarea Asociatiei Figaro Potra fiind respinsa, intrucat aceasta avea ca obiect de activitate infiintarea de barouri si notariate.

Asociatia a fost dizolvata prin sentinta civila nr.5 din 6 octombrie 2002 a Judecatoriei Alba Iulia, pronuntata in dosarul nr.5506/2003.

Filiala Balesti Gorj a Asociatiei 'Figaro Potra' Alba Iulia a fost infiintata prin sentinta civila din 30 iulie 2003 a Judecatoriei Targu Jiu, pronuntata in dosarul nr.79/PJ/2003, aceasta avand scopuri si obiective identice cu cele ale Asociatiei 'Bonis Potra', inclusiv cel privind infiintarea de barouri.

Acest obiectiv a fost radiat prin incheierea din 10 ianuarie 2005 a Judecatoriei Targu Jiu, pronuntata in dosarul nr.1/PJ/2005, iar prin incheierea nr.62 din 14 iunie 2002, pronuntata de aceeasi instanta in dosarul nr.9991/318/2012, s-a dispus admiterea cererii formulata de petenta Consulting Company IPURL, lichidator judiciar al Filialei Balesti Gorj a Asociatiei 'Figaro Potra' si s-a dispus radierea Filialei Balesti Gorj a acestei asociatii din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la Judecatoria Targu Jiu.

In consecinta, actele de infiintare ale asociatiilor in cadrul carora s-au constituit ulterior barourile Bota, au fost desfiintate.

Legalitatea functionarii acestor structuri a fost cenzurata expres prin Legea nr.255 din 16 iunie 2004 privind modificarea si completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Astfel, potrivit art.1 alin.2 si 3 din Legea nr.51/1995 profesia de avocat se exercita numai de avocatii inscrisi in tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania. Constituirea si functionarea de barouri in afara Uniunii Nationale a Barourilor din Romania sunt interzise. Actele de constituire si de inregistrare ale acestora sunt nule de drept.

Art.82 alin.1 si 2 din aceeasi lege (devenit art.113 dupa republicarea legii) statueaza ca la data intrarii in vigoare a legii persoanele fizice sau juridice care au fost autorizate in baza altor acte normative ori au fost incuviintate prin hotarari judecatoresti sa desfasoare activitati de consultanta, reprezentare sau asistenta juridica, in orice domenii, isi inceteaza de drept activitatea. Continuarea unor asemenea activitati constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale. De asemenea, de la aceeasi data inceteaza de drept efectele oricarui act normativ, administrativ sau jurisdictional prin care au fost recunoscute ori incuviintate activitati de consultanta, reprezentare si asistenta juridica contrare dispozitiilor prezentei legi.

In consecinta, daca anterior intrarii in vigoare a Legii nr.255/2004, activitatile specifice profesiei de avocat exercitate de persoanele care nu faceau parte din formele de organizare profesionala recunoscute de Legea nr.51/1995, puteau fi justificate prin invocarea hotararilor judecatoresti anterior mentionate, ulterior modificarilor aduse prin aceasta lege toate argumentele de ordin jurisprudential care confirmau legalitatea infiintarii acestor structuri nu mai erau valabile.

Un alt argument in sensul celor expuse izvoraste din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Astfel, in cauza Bota contra Romaniei, prin hotararea pronuntata la data de 12 octombrie 2004, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca nu au fost incalcate drepturile si libertatile petitionarului, garantate de Conventia Europeana a Drepturilor Omului si Protocoalele aditionale.

In acest sens, Curtea a aratat ca 'potrivit jurisprudentei sale constante, ordinele profesiilor liberale sunt institutii de drept public, reglementate de lege, si urmaresc scopuri de interes general. De aceea ele nu sunt supuse art.11 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului'.

Curtea a relevat ca Uniunea Nationala a Barourilor din Romania a fost instituita prin Legea nr.51/1995 si urmareste un scop de interes general, respectiv promovarea unei asistente juridice adecvate si, implicit, promovarea justitiei insasi (...).

Curtea a conchis ca membrii asociatiei 'Bonis Potra' pot exercita profesia de avocat, cu conditia indeplinirii exigentelor prevazute de Legea nr.51/1995.

De asemenea, jurisprudenta Curtii Constitutionale este constanta in sensul constatarii constitutionalitatii dispozitiilor Legii nr.51/1995.

Prin deciziile pronuntate in materie au fost respinse exceptiile de neconstitutionalitate invocate referitor la art.48 si art.57 din Legea nr.51/1995 [Deciziile nr.233/2004 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.603 din 5 iulie 2004, nr.234/2004 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.532 din 14 iunie 2004 si nr.321/2004 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1144 din 3 decembrie 2004 ale Curtii Constitutionale]. In considerentele acestora, Curtea a aratat ca organizarea avocatilor in barouri si a barourilor in Uniunea Nationala a Barourilor din Romania nu contravine niciuneia dintre dispozitiile constitutionale. Organizarea exercitarii prin lege a profesiei de avocat, ca de altfel a oricarei alte activitati ce prezinta interes pentru societate, este fireasca si necesara, in vederea stabilirii competentei, a mijloacelor si a modului in care se poate exercita aceasta profesie, precum si a limitelor dincolo de care s-ar incalca drepturile altor persoane sau categorii profesionale.

Libertatea alegerii profesiei, a meseriei si a locului de munca nu este incompatibila cu stabilirea conditiilor in care poate fi exercitata o profesie, pentru ca aceasta sa corespunda naturii si finalitatii sale. Astfel, reglementarea prin lege a obligativitatii examenului de admitere si a examenului de definitivare in profesia de avocat si stabilirea unei anumite experiente profesionale pentru a putea pune concluzii la instantele superioare, constituie garantiile exercitarii corespunzatoare a acestei activitati de interes public.

De asemenea, prin decizia nr.260 din 12 mai 2005 [Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.548 din 28 iunie 2005], Curtea a statuat ca avocatura este un serviciu public care este organizat si functioneaza pe baza unei legi speciale, iar profesia de avocat poate fi exercitata de un corp profesional selectat si functionand dupa reguli stabilite de lege. Aceasta optiune a legiuitorului nu poate fi considerata ca neconstitutionala, avand in vedere ca scopul ei este asigurarea unei asistente juridice calificate, iar normele in baza carora functioneaza nu contravin principiilor constitutionale, cei care doresc sa practice aceasta profesie fiind datori sa respecte legea si sa accepte regulile impuse de aceasta [in acelasi sens, deciziile nr.150/2009 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.152 din 11 martie 2003, nr.379/2013 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.731 din 27 noiembrie 2013, nr.135/2014 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.321 din 5 mai 2014 si nr.144/2014 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.341 din 9 mai 2014 ale Curtii Constitutionale].

O argumentatie similara se regaseste si in cuprinsul deciziei nr.XXVII din 16 aprilie 2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie Sectiile Unite [Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.772 din 14 noiembrie 2007], prin care s-a stabilit ca asistenta juridica acordata in procesul penal unui inculpat/ invinuit de o persoana care nu a dobandit calitatea de avocat in conditiile Legii nr.51/1995, modificata si completata prin Legea nr.255/2004, echivaleaza cu lipsa de aparare a acestuia.

Instanta suprema a retinut ca in art.1 alin.2 din Legea nr.51/1995, modificata si completata prin Legea nr.255/2004, s-a prevazut ca 'profesia de avocat se exercita numai de avocatii inscrisi in tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, iar prin alin.3 al aceluiasi articol s-au interzis expres constituirea si functionarea de barouri in afara Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, sub sanctiunea nulitatii de drept a acestor acte'.

Cata vreme dispozitiile din actul normativ aratat, avand caracter de lege speciala cu privire la modul de exercitare a profesiei de avocat, contin anumite cerinte imperative, este de la sine inteles ca nu este posibila indeplinirea unei asemenea profesii in afara cadrului institutionalizat de acea lege.

In atare conditii, sustinerea ca 'barourile' care au luat fiinta in modalitatea descrisa anterior functioneaza in mod legal nu poate fi considerata justa.

Intrucat asociatiile prin intermediul carora au fost infiintate 'barourile' in care activeaza aceste persoane au fost desfiintate, fie prin hotarari judecatoresti, fie ca efect al Legii nr.51/1995, consider ca aceasta conditie esentiala care vizeaza latura obiectiva a infractiunii, respectiv exercitarea profesiei 'fara drept', este indeplinita.

Elementul care a configurat in cele mai multe dintre hotararile examinate achitarea inculpatilor sau mentinerea solutiilor de netrimitere in judecata a vizat latura subiectiva a infractiunilor, apreciindu-se ca faptele de acest tip nu sunt comise cu forma de vinovatie impusa de lege.

In cazul infractiunii prevazute de art.348 din Codul penal vinovatia poate imbraca formele intentiei directe sau indirecte.

Potrivit art.16 alin.3 din Codul penal, fapta este comisa cu intentie atunci cand faptuitorul prevede rezultatul faptei sale si urmareste sau accepta producerea acestuia.

In structura intentiei, similar altor forme de vinovatie, doctrina a relevat existenta a doua elemente: intelectiv si volitiv.

In referire la elementul intelectiv s-a aratat ca acesta presupune cunoasterea de catre autor a tuturor elementelor ce caracterizeaza fapta tipica, mai exact a tuturor elementelor de factura obiectiva de a caror intrunire depinde existenta infractiunii.

Cu privire la elementul volitiv s-a aratat ca reprezinta pozitia subiectiva a autorului fata de urmarea asupra careia poarta factorul intelectiv [F. Streteanu].

In doctrina s-a aratat ca necunoasterea de catre faptuitor a necesitatii unei abilitari pentru a putea exercita profesia sau activitatea respectiva ori necunoasterea conditiilor legale de exercitare a acestora, nu inlatura caracterul penal al faptei, deoarece dispozitiile care reglementeaza regimul de exercitare a profesiei sau meseriei, desi sunt cuprinse intr-o lege nepenala, au caracterul de norme care intregesc continutul infractiunii [G. Bodoroncea s.a., Codul penal, Comentariu pe articole, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2014, p.757].

Astfel, in situatia analizata nu exista niciun dubiu ca faptuitorii au cunoscut ca modul de organizare a 'barourilor' din care au facut parte nu raspunde exigentelor impuse de Legea nr.51/1995 si ca functionarea acestora este contestata, avand reprezentarea subiectiva ca dreptul lor de a profesa avocatura, conferit prin actele constitutive ale organizatiilor in care functioneaza, nu este legal.

Prin actele de conduita intreprinse in exercitarea acestei profesii si cunoscand prevederile Legii nr.51/1995 privind conditiile care trebuie indeplinite pentru practicarea legala a avocaturii, acestia, fie au urmarit, fie, in cele mai multe dintre cazuri, doar au acceptat lezarea valorilor sociale ocrotite de lege.

Invocarea repetata a legalitatii constituirii acestor entitati in sustinerea nevinovatiei faptuitorilor/inculpatilor nu mai poate reprezenta un argument suficient, fata de imprejurarea ca acestea au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti, iar ulterior toate efectele produse de existenta acestora au fost sistate prin modificarile aduse Legii nr.51/1995 prin Legea nr.255/2004.

De asemenea, aceasta abordare a laturii subiective a infractiunii contravine dispozitiilor expres prevazute de art.1 alin.1 din Legea nr.51/1995, care statueaza ca organizarea si functionarea profesiei de avocat se poate realiza numai in conditiile acestei legi si a statutului profesiei.

Astfel, 'buna credinta' a faptuitorilor/inculpatilor care au dobandit calitatea de 'avocat' printr-o alta modalitate decat cea consacrata legislativ, invocata in motivarea solutiilor de netrimitere in judecata/achitare, nu poate fi recunoscuta si acceptata, deoarece se intemeiaza pe ignorarea dispozitiilor Legii nr.51/1995 si, astfel, nu poate constitui o justificare pentru inlaturarea intentiei ca forma a vinovatiei.

De altfel, parcurgerea unor proceduri de primire in profesie ce nu corespund exigentelor Legii nr.51/1995, nu confera abilitati si calificari suficiente acestor persoane pentru exercitarea avocaturii; or, valoarea sociala protejata de legiuitor in acest caz este tocmai increderea publicului ca exercitiul acestei profesii ce produce consecinte importante in societate se desfasoara dupa reguli precise prevazute de actele normative in vigoare.

In aceeasi ordine de idei, invocarea jurisprudentei neunitare existente in aceasta materie nu poate conduce la constatarea lipsei laturii subiective a infractiunii, in conditiile in care jurisprudenta nu reprezinta izvor de drept.

Prin urmare, consider ca sunt indeplinite cerintele prevazute de art.16 alin.3 din Codul penal privind intentia, iar autorii acestor fapte, fie au dorit, fie au acceptat (in cele mai multe dintre cazuri) producerea urmarilor specifice acestora ca o consecinta a actiunii lor.

Concluzia care se desprinde este ca persoanele care exercita profesia de avocat in afara cadrului legislativ consacrat prin Legea nr.51/1995 savarsesc infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii.

Aceasta concluzie raspunde inclusiv exigentelor de accesibilitate si previzibilitate a legii impuse de art.7 paragraf 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, acestea fiind asigurate si garantate.

Astfel, persoanele care savarsesc aceasta infractiune nu pot invoca necunoasterea dispozitiilor Legii nr.51/1995, modificata prin Legea nr.255/2004 si republicata.

De asemenea, hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 12 octombrie 2004, pronuntata in cauza Bota impotriva Romaniei, decizia nr.XXVII/2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie Sectiile Unite si deciziile Curtii Constitutionale sunt hotarari publicate in Monitorul Oficial, fiind prezumate a fi cunoscute, indeplinind conditia de accesibilitate.

In consecinta, persoanele implicate in acest tip de activitati aveau posibilitatea si obligatia de a-si stabili conduita in functie de aspectele reglementate prin actele mai sus mentionate, cunoscand implicit si asumandu-si riscurile la care se expun prin ignorarea si incalcarea acestora.

De asemenea, este indeplinita si conditia previzibilitatii legii consacrata de Conventia Europeana a Drepturilor Omului, intrucat dupa modificarea Legii nr.51/1995 prin Legea nr.255/2004 si ulterior pronuntarii deciziei nr.XXVII/2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie Sectiile Unite, nu se mai poate invoca ambiguitatea legislatiei, aceasta avand suficienta precizie si claritate pentru a permite destinatarilor ei sa o inteleaga si sa-si dea seama ca li se adreseaza.

Avand in vedere cele expuse, va solicitam sa constatati ca problema de drept a primit o solutionare diferita din partea instantelor judecatoresti si, printr-o decizie obligatorie, sa stabiliti modul unitar de interpretare si aplicare a dispozitiilor legale, conform art.474 din Codul de procedura penala.

PROCUROR GENERAL,

Tiberiu-Mihail NITU".

Comentarii

# Pom pilica date 21 September 2015 17:23 +6

La brutarie cu toti care incalca legea indiferent cine sunt si ce fac.

# pe nerumegate date 21 September 2015 20:42 0

decizia lu' Matei de admitere a rilului lu'Nitu trebuie luata cu rezerva. Iata de ce: http://www.luju.ro/magistrati/instante/desteptii-codurilor-xiv-ccr-a-declarat-neconstitutional-art-431-alin-1-cpp-solutia-legislativa-potrivit-careia-admisibilitatea-in-principiu-a-contestatiei-in-anulare-se-examineaza-fara-citarea-partilor-este-neconstitutionala-in-ianuarie-completul-de-ril-c

# LAMURIRE date 22 September 2015 11:21 +3

S-a lamurit in sfarsit. Avocatii din strucura Bota fac parte din entitati consacrate de Legea 51/1995 republicata, respectiv Barou si UNBR. Cum dispozitivul si considerentele RIL-ului nu prevad aprecieri cu privire la o structura sau alta, ambele structuri ce trebuie dovedit este doar prezenta pe tabloul avocatilor fiecarui barou. Pana la modificarea legii 51/1995 in 2004 au fost INFIINTATE si barourile din structura Bota si functionau de facto si barourile traditionale. Lui Nitu i s-a admis RIL-ul dar in conditiile in care s-a respectat si legea. Adica, recunoasterea ambeleor structuri. Ambele structuri doresc ca alte persoane care practica fara drept sa fie sanctionati

# curat murdar coane Fanica.. date 22 September 2015 12:33 -4

UNDE ATI GASIT DVS. IN LEGEA 51, CA ESTE RECUNOASCUT GRUPUL ORGANIZAT "BOTA"???... MAI CITITI O DATA DISPPOZITIVUL, "Fapta unei persoane care exercita activitati specifice profesiei de avocat in cadrul unor entitati care nu fac parte din formele de organizare profesionala RECUNOSCUTE de Legea nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati prevazuta de art. 348 Cod penal'

# Obiectivul date 22 September 2015 13:35 +1

:D :D :D citeste legea cu atentie. La articolul unde este ''recunoscuta''UNBR Florea este recunoscuta si UNBR 2004... :P

# Dutu date 21 September 2015 23:15 +1

CULMEA ! LEGEA ESTE ÎNCĂLCATĂ chiar de către AVOCAȚII CLASICI , PROCURORUL GENERAL și JUDECĂTORII RIL DIN ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE . da! în România apărarea drepturilor omului reprezintă o infracțiune!!! Acest RIL precum și Recursul declarat de Procurorul general sunt nelegale și pot fi desființate .

# Cristescu ,,Incident" date 21 September 2015 17:29 +8

,,Fapta unei persoane care exercita activitati specifice profesiei de avocat in cadrul unor entitati care nu fac parte din formele de organizare profesionala recunoscute de Legea nr.51/1995 "...HEI ICCJ MACAR SPUNE IN MOTIVARE CARE SUNT ENTITATILE RECUNOSCUTE DE LEGE SI INFIINTATE ! 

# xx date 21 September 2015 17:29 -2

in ceata vi se pare voua :) un RIL ADMIS inseamna ca ICCJ si-a insusit opinia PG si deci botismul este o INFRACTIUNE iar latura subiectiva a infractiunii este indeplinita incepind cu data publicarii RIL in Monitorul Oficial. by by Bota. ne-am distrat ani buni cu juristii care s-au lasat prostiti de tine. sa nu uiti sa le dai banii inapoi :P

# oare? date 21 September 2015 17:47 -2

RIL ADMIS NU INSEAMNA INSUSIREA UNUI PUNCT DE VEDERE! DE CE SE FACE VORBIRE DESPRE ENTITATI LA PLURAL CAND TREBUIA SA SPUNA DESPRE O SINGUARA ENTITATE UNBR ? NU TE GADILA NIMIC IN INTERPRETARE? NU VREI SI O MOTIVARE?

# Zenit date 21 September 2015 18:15 -3

Sintagma "entitati care nu fac parte din formele de organizare profesionala RECUNOSCUTE de Legea nr.51/1995" se refera exact la ceea ce va doare: barourile bota si UNBR-Bota. Pe barourile voastre, infiintate in 2003, nu le-a recunoscut/infintat legea respectiva sau vreo alta lege; nici macar incheierea aia, fabuloasa :P Degeaba v-ati dat voi ca functionati si activati in baza L 51/95 pt. ca asa au vrut muschii lui Bota sa scrie in actele voastre constitutive . Nici macar personalitate juridica n-au barourile voastre fantome. Nu va ajuta cu nimic sa mai sperati minuni...in asteptarea motivarii. GAME OVER.

# Cineva date 21 September 2015 18:39 +8


Citeza pe Zenit
Sintagma "entitati care nu fac parte din formele de organizare profesionala RECUNOSCUTE de Legea nr.51/1995" se refera exact la ceea ce va doare: barourile bota si UNBR-Bota. Pe barourile voastre, infiintate in 2003, nu le-a recunoscut/infintat legea respectiva sau vreo alta lege; nici macar incheierea aia, fabuloasa :P Degeaba v-ati dat voi ca functionati si activati in baza L 51/95 pt. ca asa au vrut muschii lui Bota sa scrie in actele voastre constitutive . Nici macar personalitate juridica n-au barourile voastre fantome. Nu va ajuta cu nimic sa mai sperati minuni...in asteptarea motivarii. GAME OVER.
Dimpotriva. Legea 51/1995 recunoaste doar UNBR. Ia uita-te la OSIM vezi cine a inregistrat denumirea de UNBR? Ia uita-te in acte si vezi cine are scris pe hartie UNBR? Doar Bota, fiindca voi n-aveti acte de infiintare.

# encore date 22 September 2015 02:39 0

Legea 51/1995 a infiintat baroul plingaretz? Din 1948 si pina in anul 1995 nu a exista baroul plingaretz? Ha, s-a tot bajbait cu identitatea baroului paralel, cu el insusi dar vidul dintre decretul lui Sadoveanu prim-minsitru si legea 51/1995 nu s-a devoalat. Nu stiam ca Legea nr.51/1995 INFIINTEAZA BAROURI.................

# profesionist date 21 September 2015 17:45 +8

Nitu face urmatoarea afirmatie in RIL : Indiferent daca aceasta lege foloseste sau nu termenul de infiintare, ea reprezinta un act de infiintare, conform art.28 lit. a din Decretul nr.31/1954. Deci Legea nr.51/1995 este un act valabil emis de infiintare a actualelor structuri in care functioneaza avocatura si se exercita profesia de avocat.  INTREBARE A mea : scrie undeva  in Legea 51/1995 ca se  infiinteaza barouri???  NITU NU STIE NUMELE LEGII 51/1995. Ma intreb daca a citit macar titlul si daca l-a inteles? In concluzie parerea mea este ca ramine ca si pina acum.

# Cineva date 21 September 2015 17:47 +6

Legea 51/1995 art. 60 alin. (6) Folosirea fără drept a denumirilor «Barou», «Uniunea Naţională a Barourilor din România», «U.N.B.R.» ori «Uniunea Avocaţilor din România» sau a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea însemnelor specifice profesiei ori purtarea robei de avocat în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Cine are dreptul sa foloseasca UNBR (inregistrat la OSIM precum si in actele de infiintare)? Bota.

# Cineva date 21 September 2015 17:52 +5

Legea 51/1995 art. 1 alin. (2) Profesia de avocat se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R. Cine exercita profesia de avocat? Cei inscrisi in UNBR. Cine e UNBR atat in actele de infiintare cat si in denumirea inregistrata la OSIM? Bota.

# BALINT date 22 September 2015 08:31 0

Mai pune mâna pe carte băiete! Vezi care anume denumiri trebuie rezervate/înregistrate la OSIM și vei vedea că acestea nu sunt supuse prevederilor legii acesteia, dar așa pățești dacă te iei după ingineri și nu după juriști.

# circ-umvolutiuni date 23 September 2015 20:06 0

Treaba e sa nu asculti de militzieni si de terchea berchea procuratori :D

# paralele ? date 21 September 2015 18:09 +14

Draga luju, cu toata dragostea, care barouri sunt paralele si cu cine sunt paralele ? 

# Cineva date 21 September 2015 18:48 +3


Citeza pe paralele ?
Draga luju, cu toata dragostea, care barouri sunt paralele si cu cine sunt paralele ? 
Baroul este cel cu acte de infiintare, adica cel al lui Bota. Barourile paralele sunt cele care merg in paralel cu cel al lui Bota, deci barourile paralele sunt cele "traditionale". Ele "merg" in paralele cu baroul legal al lui Bota.

# oarecare date 21 September 2015 18:20 +6

In cazul in care, in motivare ICCJ isi insuseste "opinia" lui Nitu, Statul Roman trebuie sa plateasca!! Constitutia Romaniei Art. 41 „(1) Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera.” Art. 53 „(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav (2) Restrangerea poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii.”

# Cristescu,,Incident" date 21 September 2015 18:24 +6

art.1 al.2 L51/95 ,,Profesia de avocat se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R."  Art. 8 (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat si cabinetele grupate vor fi individualizate prin denumire, dupa cum urmeaza: a) in cazul cabinetului individual — numele avocatului titular, urmat de sintagma cabinet de avocat; b) in cazul cabinetelor asociate — numele tuturor titularilor, urmate de sintagma cabinete de avocat asociate; c) in cazul societatilor civile profesionale si al societatilor profesionale cu raspundere limitata — numele a cel putin unuia dintre asociati, urmat de sintagma societate civila de avocati sau, dupa caz, societate profesionala de avocati cu raspundere limitata; d) in cazul cabinetelor grupate — numele fiecarui titular de cabinet, urmat de sintagma cabinete de avocat grupate.  DECI? 

# RIL-ul este clar date 21 September 2015 18:25 +11

Este infractiune (cum a fost tot timpul) exercitarea profesiei de avocat de persoane care nu fac parte din formele de organizare profesionala recunoscute de Legea nr.51/1995. Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt: cabinete individuale, cabinete asociate, societati civile profesionale sau societati profesionale cu raspundere limitata. ICCJ NU ZICE NIMIC DE UNBR, ZICE DOAR DE FORME DE ORGANIZARE A PROFESIEI!

# eu date 21 September 2015 20:45 +4

Asa este!!! In sfarsit o minte luminată,acestea sunt formele de exercitare a peofesiei potrivit legii. :-x

# oarecare!! date 21 September 2015 18:27 +1

In cazul in care, ICCJ isi insuseste "opinia" lui Nitu, atunci, Statul Roman trebuie sa plateasca!! Constitutia Romaniei Art. 41 „(1) Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera.” Art. 53 „(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav (2) Restrangerea poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii.”

# Nicu Popescu date 21 September 2015 18:42 +8

ICCJ nu este formata din idioti, judecatorii nu vor crea un precedent prin care invalideaza in mod nelegal o hotarare irevocabila. O vor scalda ca in anul 2007 si nu vor zice nimic de interes pentru conflictul dintre cele doua unebere. Ei spun clar despre ce vor vorbii, forme de organizare a profesiei, nu despre UNEBERE. Probabil vor spune, este ilegal ca exercite profesia de avocat o persoana care nu este in formele profesiei conform Legii 51.

# xx date 21 September 2015 18:53 -1

avocat de 2 lei, dreptul la munca nu presupune ilegalitatea asociatiilor profesionale. mai citeste dracului deciziile CEDO si ai sa te luminezi. cit de inculti juridic puteti fi de o tot dati inainte cu art 41 din CT cind atit CCR cit si CEDO vorbesc de existenta legala si normala a asociatiilor profesionale. mai ales ca insasi lg 51 a fost atacat la CCR EXACT pe acest lucru si s-a decis deja ca este legala existenta uniunii. ca si la arhitecti, medici, notari, etc etc. avocat facut la seral!

# @xx date 21 September 2015 19:10 0

Î din I si Î din a. Care e avocat la seral?

# Alberto Kurtyan date 22 September 2015 01:14 -4

Interdictia de a profesa avocatura de catre membrii Baroului Bota nu inseamna incalcarea dreptului la munca. Nu poti spune ca un infractor "munceste" atunci cand savarseste o fapta ilicita.

# jurist date 21 September 2015 18:36 +7

Sa mergem mai departe. CAB si alte instante au decretat ca BAROUL BOTA NU POATE FI DESFIINTAT fiindca este infiintat prin hotarare judecatoreasca.  NITULE vorbesti de art.28 al Decretului nr.31/1954 unde se stabilesc modurile de infiintare a persoanelor juridice . Prin care dintre MODURILE enumerate de art.28 s- a infiintat UNBR florea? voi chiar ne credeti prosti pe toti profesionistii din tara asta? De ce FLOREA a scris ca este infiintat in baza protocolului cu MJ la finante pentru CIF? ICCJ nu a vazut sau nu vrea sa vada asta? -prin act de dispozitie al organului de stat competent -prin act de infiintare recunoscut -prin act de infiintare autorizat -prin alt mod reglementat de lege.

# barourile libere date 21 September 2015 18:40 +7

RIL-ul aberant admis de ICCJ, nu schimba cu nimic situatia juridica a UNBR-Bota, existenta inaintea solutionarii acestuia. Prin zeci de hotarari judecatoresti definitive s-a statuat ca barourile-Bota sunt organizate si functioneaza potrivit Legii 51/1995, iar calitatea de avocat a membrilor acestora a fost dobandita in conditiile aceleiasi legi ! In acest sens, a se vedea si recenta decizie a CA Craiova. Partea proasta e ca vor exista, ca si pana acum, destui magistrati mafioti care vor persecuta avocatii legalei UNBR-Bota, lipsindu-i de dreptul de a castiga o paine in mod cinstit. Ai impresia ca abuzul acesta nu se va sfarsi niciodata !!

# avi avi date 21 September 2015 18:40 +5

sefu , iar ne-am ars . juzii de la ICCJ nu s-au supus ordinelor lu" matale. eu iar imi pierd cientii ca nu stiu carte si ma fac de ris. Sefu ce facem? Noi nici nu suntem infiintati, legea 51/1995 nu ne este aplicabila. O scaldat-o Nitu, dar degeaba ca nu ii putem prosti pe profesionisti. Eu am postat sefu, am cotizat si la admitere, si pentru RIl, si ???  Vrei sa fac ca basica cu fratele lui baselu sa vin cu inregistrari?  :D :D :D

# avi avi date 21 September 2015 20:31 -1

tot impostor,tot impostor?Nu ti-e rusine sa postezi in numele meu?Acum ,ca vi s-a taiat macaroana,ar trebui sa fii mai ponderat. Ai putut observa ca in ultimele zile nu am comentat despre RIL. Dar adu-ti minte ce am scris eu mai acu o luna/doua:nu solutia ci motivarea deciziei este hotaratoare.Va cam grabiti cu aprecierile negative si cun injuraturi la adresa judecatorilor.Profesionistii adevarati sunt si la ICCJ si la alte instante si la noi.Numai voi nu prea aveti.Judecatorii de astazi sunt neprofesionisti si,mergand pe alte postari botiste,sunt corupti?Vedeti-va mai acestia,de problemele voastre zilnice si lasati avocatura botista.Repet,desi niciunul dintre voi postacii botisti(adica1 sau 2)nu are minte sa inteleaga:nu ma deranjeaza existenta voastra,daca ar fi legala.Nu imi este frica de concurenta unor incompetenti(majoritatea),nu am nimic personal cu guru bota(care,sa fim corecti,a inceput cu injuraturile)si mi-ar facea placere sa va am adversari.Va fi vai de fundul vostru.

# oarecare date 21 September 2015 21:16 +3

sefu eu nu am nici o vina, am postat non stop si ca sa nu fiu recunoscut am semnat avi avi, zenit, oarecare, cucu, kurtyan etc. cum? nu-mi dai bani ca nu a iesit RIL-ul? sefu da eu ce sa fac? daca matale nu ai gasit un om intelegent care sa masluiasca probele, inseamna ca ...suntem terminati. sefu, legea nu retroactiveaza, Bota ne va minca ficatii pina disparem. aoleooo, ce decizie, pai noi nu suntem nici macar infiintati. vine infrigementul, vine ...ziua judecatii. sefu, eu ma retrag ca nu e bine ce s-a facut.

# GUY FAWKES date 21 September 2015 18:44 +2

Aia de la TB zice ca functionam in baza legii! E data in contradictoriu cu UNBR, Baroul Bucuresti si ANAF pupa tata

# Marean date 21 September 2015 18:44 +3

Bai botistilor nu mai bocitzi atata si uitati-va la ce zice ICCJ in RIL. Se vorbeste de formele de organizare profesionala recunoscute NU DE UNEBERE, UNEBERE NU ESTE O FORMA DE ORGANIZARE PROFESIONALA. ICCJ nu va zice nimic de UNEBERE!

# Cineva date 21 September 2015 18:52 +1


Citeza pe Marean
Bai botistilor nu mai bocitzi atata si uitati-va la ce zice ICCJ in RIL. Se vorbeste de formele de organizare profesionala recunoscute NU DE UNEBERE, UNEBERE NU ESTE O FORMA DE ORGANIZARE PROFESIONALA. ICCJ nu va zice nimic de UNEBERE!
Pai da mai, dar formele alea functioneaza sub umbrela UNBR. Ori din cate stim noi, dar si voi, exista un singur UNBR, atat ca acte de infiintare cat si ca denumire inregistrata la OSIM.

# Inbota date 21 September 2015 18:55 -2

DESIGUR CA DECIZIA RECURSULUI IN INTERESUL LEGII NU DESFIINTEAZA FUNDATIA LUI BOTA, INTRUCAT EA ESTE INFIINTATA PRIN HOT.JUD. EFECTUL RECURSULUI SE VA PRODUCE INSA PE TARAM PENAL, IN SENSUL CA CINE VA CONTINUA SA PROFESEZE DUPA PUBLICAREA HOT. IN M.OF. VA SAVARSI INFRACTIUNEA DE EXERCITARE FARA DREPT. ACESTA ESTE EFECTUL RIL-ULUI. RECURSUL ESTE CU ATAT MAI INSPAIMANTATOR, CU CAT EXERCITAREA IN MOD REPETAT A PROFESIEI VA ATRAGE CONCURSUL REAL DE INFRACTIUNI, CARE SE PEDEPSESTE CUMPLIT DE ASPRU (PEDEAPSA CEA MAI GREA PLUS O TREIME DIN TOTATUL CELORLALTE). DE PILDA LA JUDECATORUL MOLDOVAN CONCURSUL DE INFRACTIUNI A PRODUS 22 DE ANI DE TEMNITA. AICI ESTE IZBANDA DEOSEBITA A RECURSULUI IN INTERESUL LEGII....

# Zenit date 21 September 2015 19:23 -2

Nu mai exista nicio fundatie de-a lui Bota. Ai ramas in urma cu stirile. :roll:

# nitzu cioaca date 21 September 2015 19:00 0

"Indiferent daca aceasta lege foloseste sau nu termenul de infiintare, ea reprezinta un act de infiintare, conform art.28 lit. a din Decretul nr.31/1954. Deci Legea nr.51/1995 este un act valabil emis de infiintare a actualelor structuri in care functioneaza avocatura si se exercita profesia de avocat."....a putut nitzu sa scrie asta???? Am dat-o dracului de lege si de drept....

# Vlad The Impaler date 21 September 2015 19:04 -2

Degeaba comentează botiştii şi susţin aberaţia cu ,,lipsa actelor de înfiinţare." După publicarea în Monitorul Oficial a deciziei, botismul va deveni doar o amintire! Oricum, ,,avocaţii" lui Bota sunt în ilegalitate din 2004 (să zicem că în perioada 2002 - 2004 ar fi fost un vid legislativ creat de prostia legiuitoruui), aşa că: PA! PA! Dacă nu vă potoliţi, ajungeţi la gherlă!

# ultimate.lawyer@yahoo.com date 21 September 2015 19:14 +7

avocat traditional caut colaboratori din legala unbr bota. asigur inclusiv indrumare profesionala pt stagiari. persoanele interesate sa trimita cv complet la ultimate.lawyer@yahoo.com si vor fi contactate in cel mult 24 ore. pretind si ofer seriozitate.

# revoltat date 21 September 2015 19:24 +6

se pare ca NITU este REVOLUTIONAR DOAR IN DREPT. ma indoiesc ca Nitu a fost revolutionar, ca despre stiinta sa in drept e de risul lui ...florea.

# ana date 21 September 2015 19:36 +6

As vrea sa se dea in motivare o explicatie clara si enumerativa a activitatilor specifice profesiei de avocat. Eu sunt consilier juridic si de multi ani efectuez aceleasi activitati, cu exceptia reprezentarii persoanelor fizice prin taiere de delegatie. Reprezint in afara instantelor, prin procura, efectuand acte specifice profesiei, si persoane fizice. Deci, pana la urma, care e "specificitatea"? In multe tari europene toata lumea care termina facultatea de drept se numeste avocat. Cei care doresc sa pledeze in instanta si sa reprezinte in domeniul penal, se inscriu in barou; restul desfasoara activitati de consultanta fara a fi inscrisi in barou; ambele categorii desfasoara activitati independente, nefiind nevoie sa aiba carte de munca desi poate lucreaza cu un singur client. Eu ma intreb inclusiv cat e de legal sa "angajezi" in Romania un avocat in-house, cu exclusivitate specificata in contract? Mai profeseaza el independent sau se considera activitate dependenta?

# ana date 21 September 2015 19:37 +3

As vrea sa se dea in motivare o explicatie clara si enumerativa a activitatilor specifice profesiei de avocat. Eu sunt consilier juridic si de multi ani efectuez aceleasi activitati, cu exceptia reprezentarii persoanelor fizice prin taiere de delegatie. Reprezint in afara instantelor, prin procura, efectuand acte specifice profesiei, si persoane fizice. Deci, pana la urma, care e "specificitatea"? In multe tari europene toata lumea care termina facultatea de drept se numeste avocat. Cei care doresc sa pledeze in instanta si sa reprezinte in domeniul penal, se inscriu in barou; restul desfasoara activitati de consultanta fara a fi inscrisi in barou; ambele categorii desfasoara activitati independente, nefiind nevoie sa aiba carte de munca desi poate lucreaza cu un singur client. Eu ma intreb inclusiv cat e de legal sa "angajezi" in Romania un avocat in-house, cu exclusivitate specificata in contract? Mai profeseaza el independent sau se considera activitate dependenta?

# Alberto Kurtyan date 21 September 2015 19:58 -4

Reprezentarea in instanta a clientilor (persoane fizice juridice) pe baza de procura, in mod regulat si in schimbul unei recompense/remuneratii de orice fel, reprezinta EFDA- infractiunea de exercitare fara drept a avocaturii. In special pentru consilieri juridici/licentiati in drept.

# ana date 21 September 2015 20:11 +3


Citeza pe Alberto Kurtyan
Reprezentarea in instanta a clientilor (persoane fizice juridice) pe baza de procura, in mod regulat si in schimbul unei recompense/remuneratii de orice fel, reprezinta EFDA- infractiunea de exercitare fara drept a avocaturii. In special pentru consilieri juridici/licentiati in drept.
Am spus clar ca in afara instantelor, da? citim pe diagonala sau ca profesionistii? in plus, in procura nu reprezint in calitate de CJ ci de ... prieten, ruda, etc iar orice mandat poate fi si remunerat :)

# Alberto Kurtyan date 22 September 2015 00:40 0

Scuze: este vorba de reprezentarea in fata ORICAROR organe, administrative, private sau instante este EFDA. Reprezentarea in instanta este forma cea mai vizibila a EFDA. Reprezentarea societatilor comerciale la Fisc, ONRC, oricare administratie de stat in orice chestiune juridica sau referitoare la drepturile unei persoane fizice/juridice este EFDA. Consilierii juridic nu pot profesa decat EXCLUSIV ca salariati. Orice alte entitati sunt ilegale. Deci nu discutam de reprezentarea ocazionala a rudelor/prietenilor. Dar daca reprezinti "prieteni" in mod obisnuit, ca profesie, atunci e EFDA.

# ana date 21 September 2015 20:12 +1


Citeza pe Alberto Kurtyan
Reprezentarea in instanta a clientilor (persoane fizice juridice) pe baza de procura, in mod regulat si in schimbul unei recompense/remuneratii de orice fel, reprezinta EFDA- infractiunea de exercitare fara drept a avocaturii. In special pentru consilieri juridici/licentiati in drept.
Am spus clar ca in afara instantelor, da? citim pe diagonala sau ca profesionistii? in plus, in procura nu reprezint in calitate de CJ ci de ... prieten, ruda, etc iar orice mandat poate fi si remunerat :)

# EFDA in capul tau date 21 September 2015 20:26 +2

bai nene, tu confunzi ciocolata cu ambalajul. asa se explica ca esti penibil in drept. cred ca esti bun de avocat doar pe facebook. singur te angajezi, singur te platesti... sunt curios , curticiosule, ai vazut vreodata instanta pe dinauntru? sau ai trecut pe linga vreo judecatorie si ti-ai spus ca tu esti avocat si nu te pretezi sa te duci in fata judecatorului. sunt satul de mucosi ca tine care nu au avut in viata lor un proces macar. uite ca eu am avut sute si mii de cazuri si nu am auzit de EFDA in viata mea. ce le stii tu pe toate

# oameni pentru grupa de munca ori dascali care sBOTILIU POMPA date 21 September 2015 20:42 -4

Ce vorbesti,soro,ai avut sute si mii de cazuri?Si nu ai auzit de EFDA?Asta inseamna ca esti analfabet in ale dreptului.Cat despre miile tale de cazuri canta la alta masa.Poate ai aparat niste amarati(dar multi) de oameni cu grupa de munca ori niste dascali care si-au cerut drepturile si intr-un dosar cu vreo 100 de astfel de clienti tu te-ai gandit sa ne spui ca ai avut 100 de cazuri(deci dosare/procese).Minti precum un guru de pe plaiurile mioritice.

# azbesto kurtiplex date 21 September 2015 23:33 +1

Cat prostie zace in capul unora...efda...da de ce nu i-ai spus efdaa mai corect, sau efdaaspcl...dezleaga abrevierea, savarinule! Ne-am dat naibii, numa' savanti si intelectuali periculosi cu urme de cascheta printre circumvolutiuni. Auzi, efda...sa cada calu' din picioare, nu alta. N-ai nicio treaba cu dreptul si te bagi in zeama ca musca. Nu ai nicio treaba, picturiciule?

# @Alberto Kurtyan date 21 September 2015 20:46 +2

Un om mai agresiv si fara cunostinte juridice elementare, precum Alberto Kurtyan, nu gasesti pe acest forum. Deci, dupa acest individ, juristii care reprezinta cu mandat(mandatari neavocati) savarsesc infractiunea de exercitare fara drept a avocaturii(!!!) Doamne, ce bine ca am scapat de aceasta forma de viata, facea de ras UNBR-2004. Vezi ca poate te primeste florea in entitatea lui fantomatica, desi cand iti va citi ineptiile pe care le postezi, se mai gandeste...

# Alberto Kurtyan date 22 September 2015 00:48 -1

Da, juristii, licentiatii in drept nu au voie sa profeseze decat sub doua forme: consilieri juridici SALARIATI sau avocati. Toti consilierii juridici FARA contract de munca care presteaza servicii juridice savarsesc infractiunea EFDA. Procura nu poate fi folosita pentru exercitarea profesiilor de avocat/consilier juridic. 

# Zenit date 21 September 2015 20:33 +2

Pentru cultura ta generala, in Romania, activitatea consilierilor juridici este reglementata prin legea 514/2003. Si nu a facut obiectul RIL-ului activitatea desfasurata de consilierii juridici in calitatea acestora de functionari sau de angajati ai persoanei juridice pe care o reprezinta.

# ana date 21 September 2015 21:12 +1


Citeza pe Zenit
Pentru cultura ta generala, in Romania, activitatea consilierilor juridici este reglementata prin legea 514/2003. Si nu a facut obiectul RIL-ului activitatea desfasurata de consilierii juridici in calitatea acestora de functionari sau de angajati ai persoanei juridice pe care o reprezinta.
ideea era sa ni se explice care sunt acele activitati specifice profesiei de avocat; specific presupune exclusivitatea; or, in cazul in care nu vreau sa fiu membru in barou dar nici angajat cu carte de munca, fiindca e dreptul meu sa imi aleg cum vreau sa imi pun in aplicare cunostintele dobandite in facultate, normal ar fi sa pot profesa in afara baroului, cu anumite restrictii legate de activitatea de instanta, de activitatea pro bono si de cauzele penale; pentru cine nu stie, in majoritatea tarilor UE asa este. Revenind la minuta, Legea 51 spune in final ca interdictiile nu se aplica si consilierilor juridici dar nu recunoaste nici o entitate apartinand acestora :(

# Zenit date 21 September 2015 22:00 0

Eu zic ca nu poti profesa in afara cadrului reglementat de cele 2 legi (L 514/2003 sau L 51/1995) In plus,exista si reglementarile din C.pr.civ referitoare la reprezentarea partilor de catre consilierul jr. sau avocat. Desigur, exista portita reprezentarii pers. fizice prin procura autentica, insa in masura in care o astfel de activitate(remunerata) este desfasurata cu regularitate, ea trebuie declarata pt. a plati impozite la stat. In plus, nu stiu in ce masura instantele de judecata ar include in cheltuielile de judecata si remuneratia respectiva. Teoretic, n-ar trebui sa fie probleme daca se face dovada acestei cheltuieli efectuate de partea care a castigat procesul.

# ana date 21 September 2015 21:24 0


Citeza pe Zenit
Pentru cultura ta generala, in Romania, activitatea consilierilor juridici este reglementata prin legea 514/2003. Si nu a facut obiectul RIL-ului activitatea desfasurata de consilierii juridici in calitatea acestora de functionari sau de angajati ai persoanei juridice pe care o reprezinta.
ideea era sa ni se explice care sunt acele activitati specifice profesiei de avocat; specific presupune exclusivitatea; or, in cazul in care nu vreau sa fiu membru in barou dar nici angajat cu carte de munca, fiindca e dreptul meu sa imi aleg cum vreau sa imi pun in aplicare cunostintele dobandite in facultate, normal ar fi sa pot profesa in afara baroului, cu anumite restrictii legate de activitatea de instanta, de activitatea pro bono si de cauzele penale; pentru cine nu stie, in majoritatea tarilor UE asa este. Revenind la minuta, Legea 51 spune in final ca interdictiile nu se aplica si consilierilor juridici dar nu recunoaste nici o entitate apartinand acestora :(

# @ ana date 21 September 2015 23:39 0

Exista tari civilizate unde avocatii nu imbraca sutana aia de zici ca's popi milogi (vezi cutumiarii, ca numai aia au niste fete de cersetori de ti se face mila), ci vin in costume elegante, femeile idem, pledoariile sunt o placere si nu stai cu teama ca vine un descreierat care nu a mai mancat din cozonacul lui florea de la nunta lu ma-sa, si solicita dovada calitatii de aparator a partii adverse. Asta in lipsa de creativitate juridica, de cultura juridica, de orice tine de etica de avocat. Astia sunt cutumiarii si-i cunosc FOARTE bine.

# draga postacule traditional..avi date 21 September 2015 19:42 +6

din punct de vedere al unui om care stie carte, deocamdata minuta admite RIL-ul. AI VAZUT CA SCRIE UNDEVA LA CINE SE REFERA? eu cred ca in motivare ICCJ nu va avea curajul sa spuna ca gasca lui florea este infiintata de Nitu prin art.28 din lg.31 si lg.51. Tare sunt curios sa vad daca vor spune ca UNBR-ul lui Bota poate fi dclarat ilegal si inchis. Mai departe, membrii UNBR Bota sunt organizati si functioneaza dupa lg.51/1995. Voi, traditionalii  poate functionati dupa lg.51, dar timpenia lui Nitu ca legea asta v-a infiintat coroborata cu toate metodele prevazute de art.28 din lg.31 este o INEPTIE DE RISUL LUMII. Dupa NItu TOATE MODALITATILE ART.28 va sunt aplicabile, ceea ce este o ABSURDITATE JURIDICA. Cu alte cuvinte voi sunteti nascuti si de mama si de tata si de maimuta si de magar si de brontozaur.  :D :D :D :D iar ICCJ ar trebui sa le ia in considerare pe toate. Bravo procurorul general care este.

# avi avi date 21 September 2015 20:34 -1

daca Nitu a facut o tampenie,o absurditate juridica,cei nspe judecatori de la ICCJ tot asa au facut.Esti varza gurule,nu mai ai in ce te refugia si revii cu aberatiile tale.Adio Bota,adio unbr.eu!

# Georgescu date 21 September 2015 19:54 -1

Puscarie Bota! Vei fi ce ai mai fost si mai mult decat atat! Ai fost la puscarie, desigur. La mai mare!

# BOTI C date 21 September 2015 21:02 +1

Pentru un "domn" care scrie des pe site si foloseste des"mataluta"zarghit"si alte cuvinte invatate pe terasa unui restaurant ii uram La multi ani!Stie el unde......

# avi avi date 21 September 2015 23:01 0

vorbesti de omul cu slapii la terasa si cu parul festit?

# botu c date 23 September 2015 20:10 0

Daca esti ironic, atunci sa fie in bafta ta...dar daca vrei sa fii gentil, se schimba treaba. Foarte rar ard gazul pe terase, dar daca te referi la aia cu lumini multe si cu scara muzicala, atunci m-ai nimerit. Aleluia.

# vasile date 21 September 2015 21:05 0

dragilor eu va voi apara cu mare placere............. mai ales ca acest guru al vostru \bota care va lua donatii si-a facut doctoratul pe la o universitate din fosta \csi dar nu a calcat o secunda pe acolo este exact ca si cazul iacubov care a fost la studii inalte in america dar sincer va spun voi veti merge la FACULTATE asa cu este in limbajul celor condamnati

# georgenescule date 21 September 2015 21:09 0

EXISTA DECIZIE A CURTII CONSTITUTIONLE CARE CONFIRMA INCLUSIV CONSTITUTIONALITATEA ART. 14 DIN DECRETUL - LEGE NR. 90/1990.

# oarecare date 21 September 2015 22:37 -3

Apreciez ca solutia legala in aceasta materie este cea ilustrata de prima orientare jurisprudentiala. Astfel, in cazul desfasurarii activitatilor specifice profesiei de avocat de catre persoanele care nu au dobandit aceasta calitate prin modalitatile prevazute de Legea nr.51/1995, republicata, si nu sunt membre ale unui barou constituit in temeiul acestei legi, ne aflam in prezenta infractiunii de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati. Bota nu si-a constituit baroul in temeiul legii ci al unei hotarari judecatoresti. Q.E.D, cine pricepe macar putin drept, a inteles foarte clar ce a spus RIL-ul.

# Fost judecător-AVOCAT LA UNBR BOTA date 21 September 2015 22:59 +6

Ca fost judecător, mi-e scârbă că am făcut parte din asemenea sistem idiot, cum poți să spui "REPUBLICATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE", când legea nu retroactiveză...se mai întâmplă uneori ca legea să anuleze partide fasciste, comuniste, înstrăinări pentru caz de reformă agrară după caz de război și formarea României  Mari, dar o uniune profesională, care apără specializat drepturile și libertățile cetățenilor, nu e normal să o consideri în afara legii...scopul înființării sale nu creează premisele anulării...DINCOLO DE ACEST BEZMETIC ȘI ABUZIV RIL RĂZBOIUL AVOCATURII CA PROFESIE LIBERALĂ VA CONTINUA, SOCIETATEA TREBUIE ERADICATĂ CHIAR CU SACRIFICIUL UNORA, CARE AVÂND UN SCOP MORAL, SLUGILE CARE NU AU CURAJUL INDEPENDENȚEI, EXECUTĂ LA ORDIN DREPTUL LA LIBERTATE ȘI AFIRMAREA VALORII ...Tătucă, bine zice fiumeu de la facultate, într-o societate fără moral și fără prințip, va să zică că nu le are...

# avi avi date 22 September 2015 00:13 -3

mai judecatorule,de ce minti?Tu nu ai fost judecator pentru ca daca era asa,intrai fara examen la noi.Iar daca ai prins vremurile mai oi,daca nu ai intrt aifost un slab judecator.Si nu-mi spune ca ai ales barul de crasma pentru ca era mai avantajos.Esti penibil mai botistule!

# avocat bota date 21 September 2015 23:07 -4

nene guru,ce ne facem.traditionalii astia ne vor manca cu fulgi cu tot.Am pierdut pe toate liniile si nu mai avem nici o sansa.Am impresia ca ani buni ne-ai cam aburit si noi am fost prosti si te-am crezut ca ne faci avocati.Nu crezi ca ar trebui sa ne dai banii inapoi?Daca ne trimit procurorii in judecata ce ne facem?Spune-ne cum sa procedam in acest caz,ai doar experienta.Sau sa facem o cerere gastii de pe Academiei?Oare are cine sa ne raspunda?

# Avocatu date 21 September 2015 23:27 -3

Deci...avocatii infiintati in baza unor hot judec nu s avocati..raman traditionalii..asta i talcuirea analfabetilor botisti

# POL date 22 September 2015 08:18 +1

Bota are sansa uriasa de a specula pe seama RIL-ului si mai ales ca este dat de judecatori care s-au pronuntat pe bune si definitive in dosare penale in sensul calitatii de avocat a celor din UNBR 2004....cu atat mai mult cu cat UNBR-ul lui Florea a fost infiintat in viitor in 1993 prin Legea nr.51/1995! Deci ce mai zici acum bai neinfiintatule? Doar UNBR Bota este legal infiintata, iar Hot jud. de infiintare a fost data in temeiul legislatiei Romaniei!

# avi avi date 21 September 2015 23:30 +4

baroul nostru zis traditional nu este constituit deloc, nici prin  lege, nici prin  hotarare!! QED, pam pam.. timpeniile lui Nitu sunt niste jalnice facaturi de tip mafiot in cirdasie cu unii judecatori PUNGASI!! Acest nume o sa ramina o jalnica amintire si o pata pe justitia de doi bani.

# Xx date 21 September 2015 23:40 0

Sa vezi acum plingeri penale ce veti incasa :) o sa stati incuiati in birou :)

# avocatul de gaqrda date 21 September 2015 23:48 +8

Tinanad cont  de constatarea faptului ca multi care comenteaza aici sunt praf in notiuni de drept expun urmatorul comunicat oficial al iccj Comunicat privind deciziile pronunţate în recursurile în interesul legii .... unde scrie acolo de baroul bota? aratati-mi unde scrie asa ceva ???? jurisprudenta de 12 ani a confirmat cu autoritate de lucru judecat (in penal si civil) ca avocatii din unbr bota functioneaza conform legii 51/1995!!!!!!!!!!!!!!!!!!! si asa ramane pentru veci!!!! 9 judecatori de la iccj au confirmat similar!! deci ril-l nu se aplica barourilor legal infiintate de bota prin hot jud. se refera la cei care profeseaza fara drept si punct. nu trebuie sa fii jurist ca sa intelegi lucruri simple! analiza pe text atesta clar la ce se refera !!! in 2007 dupa admiterea unui ril similar acelasi zvon exact ca azi se injurau si se trimiteau in puscariii:)))))) SURPRIZA!!! ril ul din 2007 nu s-a putut aplica avocatilor unbr b!!! la fel va fi si acum spre decesul av traditionali.

# Zenit date 22 September 2015 00:46 -4

Pana se publica Decizia RIL, nu-i asa ca veti continua cu mersul in instanta sa faceti pe avocatii? Din ce povestea Bota, am inteles ca in prezent sunt doar 128 dosare penale pe rol impotriva botistilor. 8)

# Cineva date 22 September 2015 01:20 0


Citeza pe Zenit
Pana se publica Decizia RIL, nu-i asa ca veti continua cu mersul in instanta sa faceti pe avocatii? Din ce povestea Bota, am inteles ca in prezent sunt doar 128 dosare penale pe rol impotriva botistilor. 8)
Ai inteles gresit. In plus, chiar si vicepresedintele completului ptr RIL a achitat 11 avocati. Iar pretinzi ca esti mai inteligent ca si judecatorii?! Chiar nu te simti penibil cand faci astfel de afirmatii? Cum sa spui ca tu esti cel mai destept din Romania? Nimeni n-ar indrazni sa afirme asa ceva, dar tu o faci. Esti ... pfff

# Cineva date 22 September 2015 01:24 +1

@ Zenit & avi & co - Tineti minte: cineva o sa va desconspire adevarata identitate intr-o zi. Si stii ce vom face noi ceilalti? Doar atat: va vom arata cu degetul si vom spune "Uite frate, astia contrazic mii de judecatori, astia spun ca ei sunt mai inteligenti ca orice judecator din Romania." Pur si simplu va vom arata cu degetul pe strada si sunt curios cat de penibili o sa va simtiti ptr afirmatiile astea ale voastre, afirmatii care contrazic mii de judecatori. Veti vedea ca intr-o zi se va intampla ;)

# Zenit date 22 September 2015 09:28 0

N-am pretins niciodata ca as fi mai inteligent decat orice judecator din Romania. Dimpotriva, am apreciat solutiile in materie, pronuntate de o minoritate care nu s-a lasat prostita de balivernele botiste. Dupa cum militati voi pe aici, ca din minuta deciziei s-ar deduce faptul ca entitatile botiste sunt cele care functioneaza legal, e de mintea curcilor ca veti continua sa mergeti in instanta, mimand ca sunteti avocati. V-am intrebat doar ca sa confirmati . :-) Referitor la cele 128 dosare penale, insusi sfantul Bota le pomenea in denuntul facut lui Nitu la DNA :P (pag.6) http://www.luju.ro/static/files/2015/septembrie_2015/20/bota_nitu_dna.pdf

# Cineva date 22 September 2015 14:30 0


Citeza pe Zenit
N-am pretins niciodata ca as fi mai inteligent decat orice judecator din Romania. Dimpotriva, am apreciat solutiile in materie, pronuntate de o minoritate care nu s-a lasat prostita de balivernele botiste. Dupa cum militati voi pe aici, ca din minuta deciziei s-ar deduce faptul ca entitatile botiste sunt cele care functioneaza legal, e de mintea curcilor ca veti continua sa mergeti in instanta, mimand ca sunteti avocati. V-am intrebat doar ca sa confirmati . :-) Referitor la cele 128 dosare penale, insusi sfantul Bota le pomenea in denuntul facut lui Nitu la DNA :P (pag.6) http://www.luju.ro/static/files/2015/septembrie_2015/20/bota_nitu_dna.pdf
Ba da Zenit, tot timpul ai pretins ca tu esti cel mai inteligent. Instantele au achitat avocatii Bota pe motiv ca sunt avocati reali, iar tu contraziceai instantele spunand ca nu sunt avocati reali. Asta nu inseamna ca te pretinzi mai inteligent ca instantele?

# Cristescu,,Incident" date 22 September 2015 01:16 +5

Cata inversunare pentru 30 de zile.Atat le da NCPP pentru motivarea deciziei celor de la ICCJ.RIL-ul nu rezolva problema disputei intre aceste 2 structuri.Reiterez ce am mai spus...,s-au spalat pe maini cu aceasta decizie.Problema poate fi rezolvata doar prin LEGE.Una corecta si facuta de profesionisti.In tara paradoxurilor interpretarile strambe pe cauze drepte nu mira pe nimeni.Traditionalii se imbata cu suc,,trompi"marca Florea.Si mai cititi solutia...,forme recunoscute de Legea 51/95", nu forme neinfiintate recunoscute abuziv de MJ.Corect spus ...,NU?

# alex date 22 September 2015 07:44 0

cata invrajbire securista... parca nu ar fi toti absolventi de drept... diferenta este ca unii au pile de au intrat intr-o structura recunoscuta de facto peste tot si altii nu.

# am intrat fara pile date 23 September 2015 18:06 0

Mergi si tu 4 ani la drept UBB unde ai numai examene grele peste examene grele, termini cu media 7.5 si dai in barou. O sa vezi ca se poate... dar tu esti de la Spiru si atunci asta e, Bota iti e singura solutie...

# ce vorbesti ?! date 23 September 2015 18:54 0

Propaganda ieftina . Vinde-o la alta masa. Nu, tu nu ai intrat pe pile, tu ai dat spaga. Apropo de pregatirea juridica, mai infatuato/infatuatule, cu toata modestia iti spun ca te bag in buzunar la orice ora. Sa-ti intre bine in cap: atat juristi buni cat si juristi slabi exista in ambele tabere !

# Bafto Delo date 22 September 2015 08:24 -3

S-au dat rezultatele la examenul de primirea în profesia de avocat. Au fost admişi 27 de avocaţi definitivi şi 578 stagiari. Posibil ca printre ei să existe şi câţiva botişti. Ceilalţi botişti mai au şanse la sesiunile viitoare. Asta, dacă până atunci nu îşi pătează cazierul continuând să o facă pe avocaţii în cadrul "baroului" Bota. După RIL-ul actual singura recomandare este să îşi valorifice cunoştinţele de drept în concursul(deloc uşor) pentru primirea în profesia de avocat. Baftă multă!

# BALINT date 22 September 2015 08:25 0

BOTA DĂ BANII ÎNAPOI!!! Nu-i așa că v-am spus de ieri că  (vom) veți pierde și asta că altfel îmi aruncam diploma de jurist în foc. Nu acelaș lucru a înțeles Bota, care a făcut facultatea la ff. Ieri am scris sub ps. de ”cucu” astăzi scriu sub numele meu și asta pt. că am vrut să-i dau o ultimă șansă acestui disperat și clanului său format din 3-4 pers. care susțin de 10 ani aceeași aberație. V-am recomandat cu ani în urmă să puneți mâna pe carte și nu ați făcut-o, semn că vă meritați soarta. Această structură nu era înființată conform legii și pt. acest aspect nu putea fi recunoscut. Am pierdut vreo 3 procese pe seama legalității acestei structuri, dar căposul de Bota nu a vrut să înțeleagă faptul că nu poți înființa cu socrul un barou. O astfel de structură nu există nicăieri!!!. L-am sunat pe acest om în urmă cu 2 luni și mi-a vorbit foarte urât, în stilul lui caracteristic de bădăran, ei uite că acum a doua oară se vede învins+de 2 ori la CEDO!!! PRAF ești Bota, trimite banii!!!

# Balosu date 22 September 2015 10:05 0

Demonstreaza infiintarea structurii din care faci parte in conformitate cu legea 51/95. Poti? ICCJ s-a spalat pe maini.Tot instantele vor stabili care sunt ,,formele de organizare profesionala recunoscute de Legea 51/1995". SIC TRANSIT...Asteptam motivarea.ICCJ NU SE POATE SUBSTITUI LEGISLATIVULUI ! Pe voi va recunoaste MJ nu Legea ! E o diferenta nu?

# RIL-ul interzice inclusiv MEDIEREA! date 22 September 2015 08:32 +1

Acest RIL in forma in care a fost exprimat, dupa visin cum zice o vorba din batrani, arata doar impotenta juridical de a desfiinta o entitate care functioneaza illegal din 48 incoace! Mai mult, prin acest RIL se interzice chiar si mediatorilor sa profeseze, intrucat si acestia exercita activitati juridice fara sa se incadreze in dispozitiile Legii nr.51/1995! Daca ar fi dat decizia mai explicita si spunea clar care UNBR nu este legala constituita, ar fi fost o chestie clara si lipsita de echivoc, asa cum trebuie sa fie o hotarare judecatoreasca. Insa aceasta decizie nu este motivata nici in drept si nici in fapt, incalcandu-se vadit NCPCiv....Asa ca, daca cititi cu atentie, puteti deslusi ca ICCJ nu numai ca nu transat problema, dar a acutizat-o, fiind cu atat mai necesara o lege de unificare a profesiei!

# Asta-i Lg. nu-i minciuna date 22 September 2015 10:19 +1

1 Acest text de lege este o reproducere neoficială (nu a fost publicat în Monitorul Oficial în această formă) a Legii nr. 51/1995 - republicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 7.12.2000 - ce cuprinde modificările intervenite de-a lungul timpului, inclusiv modificările operate prin O.U.G. nr. 159/2008, publicată în M. Of. nr. 792/2008. Legea nr. 51/1995 a fost publicată pentru prima dată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 9 iunie 1995 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/1997 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29 decembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 246/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 22 decembrie 1998, şi ulterior abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999) şi prin Legea nr. 231/2000.

# MOF date 22 September 2015 10:30 +1

Ptr. toti inversunatii........cititi art.9, si art. 71 din legea 51/1995 publicata in MOF.nr.116/9 iunie 1995......

# si ce-i cu asta? date 22 September 2015 10:53 +1

de ce enumeri legile de modificare a Legii 51/95? ce vrei sa transmit cu asta? ca UNBR Florea s-a declarat infiintata in anul 1993 prin Legea nr.51/1995? ca RIL arata fara echivoc faptul ca avocatii de la UNBR 2004 au calitatea de avocat in acceptiunea legii 51/95, intrucat au promovat examenul de primire in profesie, au acte de studii legal emise, au depus juramantul, au fost recunoscuti de statul roman prin inscrierea cabinetelor lor in evidenta platitorilor de contributii, sunt inscrisi in Tabloul Barourilor din care fac parte, care sunt componente ale UNBR...Iar acest UNBR este inregistrat la OSIM ca si roba de dl.Bota pentru UNBR 2004?....deci care este problema!?

# cineva date 22 September 2015 11:29 +1

Eu cred ca aceeia care striga victorie prea devreme o sa fie foarte dezamagiti cand o sa vada motivarea. Uitati ce spun traditionalii pe siteul unbr. ro --  http://unbr.ro/ro/iccj-profesia-de-avocat-nu-poate-fi-exercitata-decat-de-persoane-care-detin-legal-titlul-profesional-de-avocat-dobandit-in-cadrul-barourilor-infiintate-si-organizate-prin-lege-cu-procedura-prevazuta/

# Lulu date 22 September 2015 11:51 +2

Adevarul este ca nea Nitu a terminat cu abuzurile si golaniile facute de organele represive ale statului si s-a gandit sa puna putina ordine in profesiile liberale ... s-a terminat cu toate atunci cand interesul natiunii o dicteaza  :-x :-x :-x ... avocatii nu se gandesc nici un moment ca vorbesc cu peretii in cauzele penale si civile cu statul, ca nimeni nu ii asculta indiferent ca sunt avocati traditionali sau ai lui Bota ... aici ar trebui sa se gandeasca cum sa isi faca meseria si nu cum sa imparta ciolanul ..  

# Petru date 22 September 2015 12:28 0

"Activitati specifice profesiei de avocat" - foarte lejera definirea care se regaseste in Statutul UNBR....cred ca decizia va lovi si in consilieri juridici precum si in mediatori din cauza lejeritatii formularii si a intrarii de fapt pe teren legislativ. Au si notarii publici acel articol cu consilierea si serviciile de consiliere dealtfel. Inteleg ca avocatura paralela realizata de asa zisi avocati in barouri private este o problema, clar, dar asat nu justifica faptul ca acest RILl va lovi in mai multe directii si profesii si va genera procese pe la CEDO. Profesiile juridice merita o mai mare atentie si o mai inteleapta abordare. 

# Cristescu,,Incident" date 22 September 2015 16:14 +3

Ultima ATENTIONARE PENTRU BAROURILE TRADITIONALE CARE FAC PARTE...atentie ...din Uniunea Nationala a Avocatilor din Romania-entitate  care nu face parte din ,,FORMELE DE ORGANIZARE PROFESIONALA RECUNOSCUTE DE LEGEA 51/1995.Nu credeti verificati numai CUI 8122143 unde trebuia sa figureze Baroul traditional Botosani. Ce sa spun de Cluj,Dolj,Mehedinti, Gorj ,etc. Verificati dragilor traditionali din ce entitate faceti parte....CE SPUNETI?VA E GREU ? AVETI EMOTII? :P :P :P

# @cristescu incident date 22 September 2015 21:15 +4

fii mai explicit ca advocatii lui florea nu pricep ce ai vrut sa spui. aia nu au scoala prea multa, doar bani si un pic de tupeu.

# @Cristescu date 23 September 2015 12:22 -1

Ce e tare, apare UNIUNEA AVOC. DIN ROMANIA - BARDUL BOTOSANI, deci BARDUL sau BARUL???  :D  :D  :D  :D  :D. Chiar asa sa fie de"oarba" justitia? I-a autorizat Legea 51/1995  :eek:. Deci ce te mira ca si Nitu crede ca legea 51 este de infiintare  :lol:

# oarecare!! date 23 September 2015 17:08 +3

Statul Roman trebuie sa plateasca daune miilor de avocati si zecilor de mii de romani afectati de acest RIL. Prin admiterea acestui RIL, Statul Roman dovedeste ca este in continuare slab, la discretia si ordinul unor "organizatii"......E acelasi stat care, a creat si acceptat aceasta situatie timp de 15 ani, a inregistrat fiscal toti acesti avocati, a incasat taxe si impozite de la ei (impozit platit pe venitul "real", .. doar stim cu totii cum este in cealalta tabara), prin autoritatiile sale a confirmat calitatea si legalitatea acestora, dar, in acelasi timp i-a umilit si hartuit in toti acesti ani. De ce a fost ocolita in mod "gratios'' transarea acestei situatii de catre autoritati in toti acesti ani? Si de ce tocmai aum? A auzit oare cineva ca sunt multe cabinete destul de mari care duc lipsa de clienti? Oare sa fie decat asta problema? Cine trebuie sa garanteze libertatile fundamentale ale cetatenilor? Statul Roman cumva?

# Cristescu,,Incident" date 25 September 2015 09:03 +6

Dragilor,cu bucurie va aduc la cunostinta ca avocati traditionali s-au incris deja la adevaratul UNBR.Surprizele nu se termina aici ...,va urma un val de procese referitor la inchirierea spatiilor detinute de traditionali ,precum si la invocarea calitatii de avocat catre acestia. Adevarata REVOLUTIE in avocatura a inceput si va deveni crancena dupa motivarea RIL.

# oarecare date 25 September 2015 10:20 -2

Ai trecut la injectabile  ? Unde e nea Popa din Tulcea ? Ii simtim lipsa, voi 2 sunteti comori nationale !

# tot oarecare, dar ala mai de demult date 25 September 2015 14:26 +5

se zvoneste ca vor urma presiuni crunte din partea lui florea pe avocatii traditionali. se va mari taxa, se vor pune in aplicare amenintarile cu excluderea, vor pleda la bara doar lingaii casei. restul vor supravietui cum vor putea, jecmaneala va continua. ginditi-va bine cati doriti sa mai stai in aceasta gasca de imbuibati pe pielea voastra de sclavi. 

# horia date 28 September 2015 13:09 -1

Bota ai băgat-o pe mânecă. Ai făcut pe deşteptul, că faci tu un nou barou, te-ai numit singur decan. Toţi advocaţii din structura ta nici nu au dat examen de intrare , nu au dat definitivatul. Toţi mămăligarii cu facultăţi private , lipsiţi complet de pregătire şi competenţă s-au înscris la tine. Dacă erau tari de ce nu au dat examen la UNBR. Apoi Bota..Ştii că imitaţia e obiceiul maimuţei. Ai luat denumirile clasice de "barou" "UNBR" , ai folosit modelul de "roba" tradiţională. Puteai să inventezi alte denumiri , să faci altfel de robă..nu să te ascunzi sub cele tradiţionale ca să nu te descopere că eşti ilegal. Târziu ai început să plăteşti impozit pe venit. Deci şi penal şi penibil. 

# horcaila date 28 September 2015 14:18 0

Ce spui horica? Ia fa tu un recensamint si vezi ca toti absolventii de particulara dunt la voi. Vezi ca ai tot soiul  de indivizi dubiosi condamnati penal si indiviee care plimba gaini pe la tembelizor. Ia vezi tu cati politruci cu cartoane de doi lei ai la tine in.bar cu scutire de examen, cu doctorate plagiate etc. Vezi ca din cei 5000 de la Bota nu s-a auzit despre vreunul vorbe. La cloaca aia a voastra abunda condamnarile si impostura.

# Horia > RADU!!!! date 28 September 2015 17:07 0

Horia ce stii mai este valabil ce spunea dl.Dr. Florea ca nu mai avem sa punem in dosare contracte trase la XEROX si fara a fi inregistrate?????  Ai auzit daca ANAF-ul ne verifica contabilitatea Cab. de Av.? Stii daca Av. sunt in continuare scutiti de plata T.V.A.-ului la STAT..?

# RIL date 28 September 2015 17:58 +2

Dle Bota, prin decizia ICCJ, pe care ai postat-o pe unbr.eu si bota.ro, dai apa la moara celor care ne denigreaza cu orice ocazie. In primul rand, ce-ai vrut sa sugerezi cu acel titlu total neinspirat( RIL-ul produce efecte doar dupa publicarea in M.O.) ?! Se intelege faptul ca daca RIL-ul ar fi produs efecte mai devreme, noi eram condamnati, intrucat exercitam profesia fara drept. In al 2-lea rand, decizia postata se refera la imprejurarea ca lipseste doar latura subiectiva a infractiunii ! Daca aceasta este strategia pe care o ai in vedere in lupta cu mafia avocaturii, vom putea exercita profesia de avocat "la  calendele grecesti!!

# Lele, lele democartie si sata de drept date 30 September 2015 22:36 0

Vedeti si decizia de indrumare nr. 1 a Curtii Supreme din 1987, pag. 45, in RRD, nr. 8, in sensul ca, data savarsirii acestei infractiuni de exercitare fara drept a profesiei de avocat in cazul baroruilor si UNBR infiintate legal de Bota, fapta savarsita trebuie considerata aceea a comiterii actiunii initiale, ci nu data epuizarii infarctiunii stimabililor comunisti. Or, mai democrati erau comunistii ce faceau paret din sistemul de justitie dinainte de 1989?...

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 19.04.2024 – Prima victorie in instanta obtinuta de vanatorul de pedofili

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva