15 June 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

DEMISUL CITU NU NE POATE ASUPRI MAI RAU DECAT PANA ACUM – ONG-ul avocatei Elena Radu someaza Executivul sa nu discrimineze romanii nevaccinati prin act infralegal care sa adauge la Legea 55/2020: „Vaccinarea, testarea, trecerea prin boala nu-s prevazute expres in Legea 55/2020. Guvernul nu poate restrange prin HG drepturile si libertatile cetatenilor netestati, nevaccinati, netrecuti prin boala. CNSU nu poate adopta hotarari pentru conditionarea drepturilor de detinerea certificatului verde”

Scris de: Valentin BUSUIOC | pdf | print

22 October 2021 12:36
Vizualizari: 12228

Guvernul condus de Florin Citu a comis o dubla barbarie legislativa cand a introdus prin act infralegal (respectiv hotarare de Guvern – HG 1090/2021) certificatul verde, menit sa-i discrimineze pe romanii nevaccinati, netestati si netrecuti prin COVID-19, avertizeaza vineri, 22 octombrie 2021, Coalitia pentru Apararea Statului de Drept, asociatie condusa de avocata Elena Radu (foto).In primul rand, este vorba despre introducerea unei masuri noi fata de cele deja existente in HG-urile privind starea de alerta. Or, asa ceva contravine art. 110 alin. 4 din Constitutia Romaniei: Guvernul al carui mandat a incetat potrivit alineatelor (1) si (2) (n.r. prin validarea unui nou cabinet rezultat in urma alegerilor parlamentare, respectiv prin motiune de cenzura) indeplineste numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, pana la depunerea juramantului de membrii noului Guvern”, puncteaza CASD.

In al doilea rand, certificatul digital nu este prevazut de Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Or, cum articolul 53 din Constitutie impune ca restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati sa se faca numai prin lege, introducerea certificatului verde nu se poate face prin act infralegal, explica asociatia Elenei Radu, adaugand ca aceleasi reguli sunt valabile pentru Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, chiar daca CNSU nu reglementeaza, ci doar propune.


Iata memoriul adresat de CASD Guvernului, ministerelor Justitiei si Afacerilor Interne, precum si Departamentului pentru Situatii de Urgenta (reprezentantul legal al CNSU):


Subscrisa, Coalitia pentru Apararea Statului de Drept, (...) reprezentata legal de Elena Radu, in calitate de presedinte,

avand in vedere declaratiile publice cu privire la masurile de restrangere a unor drepturi si libertati ale cetatenilor ce ar urma sa fie adoptate in sedinta CNSSU din data de astazi,

avand in vedere principiul suprematiei legii si al Constitutiei precum si cel al loialitatii constitutionale de care trebuie sa dea dovada orice autoritate publica,

avand in vedere ca fapta functionarul public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, indeplineste un act prin incalcarea legii si prin aceasta cauzeaza o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice constituie infractiunea de abuz in serviciu, iar forma de vinovatie a intentiei poate rezulta din imprejurarile faptei,

avand in vedere ca potrivit art. 8 alin. 3 lit. b) din Legea nr. 115/1999 privind raspunderea ministeriala constituie infractiune fapta de emiterea de ordine normative sau instructiuni cu caracter discriminatoriu pe temei de convingeri de natura sa aduca atingere drepturilor omului,

va rugam sa aveti in vedere urmatoarele aspecte juridice la momentul stabilirii propunerilor de instituire a unor noi masuri pentru diminuarea impactului tipului de risc pe durata starii de alerta prelungita prin HG nr. 1090/2021 sau emiterii unei Hotarari de Guvern in acest sens:

I. Hotararile Guvernului si actele administrative cu caracter normativ ale celorlalte autoritati publice se adopta intotdeauna in baza legii, secundum legem, si doar asigura aplicarea sau aducerea la indeplinire a legilor.

II. Legea nr. 55/2020 prevede in mod limitativ in art. 5 alin 3 masurile pentru diminuarea impactului tipului de risc iar printre acestea nu se regaseste si posibilitatea interzicerii unei categorii de cetateni de a intra in institutiile publice care au program de lucru cu publicul sau conditionarea asigurarii unui serviciu public de prezentarea certificatului digital european.

III. Guvernul Romaniei este un guvern cu mandat limitat si poate emite, potrivit art. 110 alin. 4 din Constitutie, doar actele necesare pentru administrarea treburile publice.

IV. Potrivit art. 37 alin. 3 din Codul administrativ, in cazul incetarii mandatului Guvernului prin admiterea unei motiuni de cenzura acesta continua sa emita numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fara a promova politici noi. In aceasta perioada, Guvernul nu poate sa emita ordonante sau ordonante de urgenta si nu poate initia proiecte de lege.

V. Instituirea unor noi masuri vizand afectarea unor drepturi si libertati in baza Legii nr. 55/2020, altele decat cele stabilite initial prin Hotararea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 septembrie 2021, constituie o politica noua pe care Guvernul actual nu o poate promova.

VI. Pana in acest moment au fost anulate total sau partial, in prima instanta si in contenciosul administrativ, un numar de 8 Hotarari de Guvern vizand starea de alerta (HG nr. 432/2021, 531/2021, 636/2021, 678/2021, 730/2021, 826/2021, 932/2021, 890/2021), din cele 11 emise in tot cursul anului 2021. Desi hotararile judecatoresti nu sunt definitive, apreciez ca in emiterea unor noi acte administrative ar trebui sa se tina seama de cele statuate chiar si cu titlu provizoriu de instantele judecatoresti cu privire la criteriile de legalitate pe care masurile de restrangere a unor drepturi si libertati ar trebui sa le respecte.

VII. Legea nr. 55/2020 este lege speciala, masurile care se pot impune in perioada pandemiei COVID-19 sunt numai cele strict si limitativ prevazute de Legea nr. 55/2020.

Drept urmare, Hotararile de Guvern emitandu-se pentru organizarea executarii legilor (potrivit art. 108 alin 2 din Constitutie), iar Legea nr. 55/2020 nu contine nicio norma care sa prevada instituirea de masuri conditionate de testare/vaccinare/trecere prin boala, CNSU nu poate sa propuna Guvernului, iar Guvernul nu poate sa adopte acte normative care sa contina asemenea prevederi.

In acest sens, va invederam cele statuate de catre Curtea Constitutionala a Romaniei prin considerentele deciziilor pronuntate.

Totodata, mentionam ca potrivit unei jurisprudente constante a Curtii Constitutionale, incepand cu Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 17 ianuarie 1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronuntate in cadrul controlului de constitutionalitate, puterea de lucru judecat ce insoteste actele jurisdictionale, deci si deciziile Curtii Constitutionale, se ataseaza nu numai dispozitivului, ci si considerentelor pe care se sprijina acesta. In consecinta, asa cum a statuat instanta de contencios constitutional in jurisprudenta sa (a se vedea Decizia nr. 414 din 14 aprilie 2010 sau Decizia nr. 415 din 14 aprilie 2010), atat Parlamentul, cat si Guvernul, respectiv autoritatile si institutiile publice urmeaza sa respecte cele stabilite de Curtea Constitutionala in considerentele si dispozitivul deciziilor sale, sens in care sunt invocate si considerentele Deciziei nr. 650 din 25 octombrie 2018 (parag. 451), prin care Curtea a statuat ca „desi decizia sa nu se identifica cu norma/actul legislativ, efectele sale sunt similare acestuia, astfel ca, prin intermediul acestora, decizia stabileste reguli de conduita ce se impun a fi urmate, drept care face parte din ordinea normativa a statului“.

Potrivit considerentelor Deciziei nr. 416 din 10 iunie 2021, publicate in Monitorul Oficial nr. 814 din 25 august 2021 (parag. 21 -22), Curtea Constitutionala a statuat ca:

- prevederile art. 2 din Legea nr. 55/2020 definesc starea de alerta; prevederile art. 3 si art. 4 reglementeaza organul competent sa declare/prelungeasca/inceteze starea de alerta la nivel local, judetean sau national, precum si factori de risc a caror analiza cumulativa determina instituirea/prelungirea/incetarea starii de alerta; prevederile art. 6 reglementeaza elementele obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda hotararile prin care se declara ori se prelungeste starea de alerta, precum si cele prin care se stabileste aplicarea unor masuri pe durata starii de alerta.

- avand in vedere obiectul de reglementare si continutul legislativ al dispozitiilor cuprinse in cele doua acte normative, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 si, respectiv, Legea nr. 55/2020, Curtea apreciaza ca acestea se afla intr-un raport lege generala – lege speciala. Cu alte cuvinte, acest raport este guvernat de regula lex specialis derogat legi generali, ceea ce inseamna ca exceptiile sunt cele prevazute in legea speciala si sunt aplicate strict in ceea priveste situatiile expres determinate in aceasta, urmand ca legea generala – sau dreptul comun, lato sensu – sa se aplice tuturor celorlalte cazuri. In virtutea principiului specialia generalibus derogant, norma speciala este cea care deroga de la norma generala, iar o norma generala nu poate inlatura de la aplicare o norma speciala, care este de stricta interpretare (a se vedea in acest sens si prevederile art. 15 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010).

Pentru perioada starii de alerta declarate si prelungite ca urmare a pandemiei COVID -19, Legea nr. 55/2020 are prevederi speciale, derogatorii de la normele generale, care prevad care sunt masurile care se pot dispune in diverse domenii in perioada starii de alerta.

Potrivit considerentelor Deciziei nr. 381 din 10 iunie 2021 (parag. 39-41, 43 si 46), Curtea Constitutionala a statuat ca:

- Art. 5 din Legea nr. 55/2020 prevede masuri generale (parag 39);

- Art. 65 din Legea nr. 55/2020 stabileste faptele care constituie contraventii, facand trimitere, in mod exhaustiv, la art. 5. Drept urmare, art. 5 constituie un tablou exhaustiv al tipului de masuri ce pot fi dispuse in temeiul Legii nr. 55/2020, masuri care atrag obligatii a caror incalcare constituie contraventii (parag 40);

- Art. 5 alin. 2 lit. d) – ”masuri asupra rezilientei comunitatilor” – fac o referire generala la ”masurile de protectie a vietii si pentru limitarea tipului de risc produs asupra sanatatii persoanelor”, fara a le nominaliza.

Avand in vedere obiectivul afirmat al Legii nr. 55/2020 si faptul ca textul nu face trimitere la alte acte normative, CCR apreciaza ca este vorba de masuri mentionate in Legea nr. 55/2020 (parag 41);

- CCR aminteste ca art. 6 din Legea nr. 55/2020 prevede ca in hotararile de Guvern trebuie sa se precizeze clar care sunt masurile asupra rezilientei comunitatilor, astfel ca revine Guvernului rolul sa selecteze acele masuri prevazute la nivelul legii care sunt cele mai adecvate atingerii obiectivului stabilit de legiuitor. (parag 43).

- Sintagma ”masuri de protectie a vietii si pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sanatatii persoanelor” din cuprinsul Legii nr. 55/2020 se refera la masuri consacrate la nivelul legii, asa cum de altfel este si masura obligativitatii purtarii mastii de protectie, consacrata in mod expres in continutul art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020. Drept urmare, justitiabilii aveau posibilitatea de a lua cunostinta de continutul acestei obligatii prin examinarea continutului art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020. (parag 46).

Se poate observa, astfel, ca Guvernul nu poate sa prevada in hotararile de Guvern alte masuri decat prevazute in mod expres in cuprinsul Legii nr. 55/2020, art. 5 reprezentand numai un tablou exhaustiv al restului masurilor prevazute in mod expres in aceasta lege.

Drept urmare, vaccinarea COVID-19, testarea COVID-19 sau trecerea prin boala COVID-19 nefiind prevazute in mod expres in Legea nr. 55/2020, Guvernul nu poate sa restranga drepturile si libertatile cetatenilor netestati/nevaccinati/netrecuti prin boala, motiv pentru care CNSU nu poate sa adopte hotarari prin care sa propuna conditionarea drepturilor in perioada starii de alerta de detinerea unui ”certificat verde”, iar Guvernul nu poate sa adopte hotarari de Guvern in acest sens.

In consecinta, va rugam ca in elaborarea propunerilor pentru modificarea anexelor HG nr. 1090/2021 sa aveti in vedere, pe langa buna credinta in exercitarea mandatului de autoritate publica, care se prezuma, si respectarea intru totul a cadrului legal actual (Legea nr. 55/2020), precum si a contextului constitutional (exercitarea de catre Guvern a unui mandat limitat, fara posibilitatea initierii de noi politici publice)”.


* Cititi aici intregul memoriu

Comentarii

# Neanae date 22 October 2021 13:58 +7

Obligatorietatea injectării persoanelor cu un ser nicicum creator absolut de imunitate, nicicum bine cunoscuta compoziția, de loc cunoscute efectele adverse in timp (de fapt deja manifestate, de la decese la invaliditate permanenta), si FĂRĂ ASUMAREA NIMĂNUI DECÂT A “VICTIMEI POTENȚIALE ABANDONATĂ/ABONATA LA UN CEVA NESIGUR”, ei bine e ceva de neconceput. Pandemia nu se oprește așa. CI CU MĂSURI ADECVATE, INFORMARE CONTINUA ASUPRA ATITUDINILOR DE ADOPTAT. Mai ales cu O ORGANIZARE MAI MULT DECÂT EFICIENTĂ si RESPONSABILA A AUTORITĂȚILOR: SANITARE, DE CONTROL, DE APROVIZIONARE ETC ETC ȘI DE COLABORARE. Pâna când oamenii nu vor pricepe ca de fapt primul AJUTOR TREBUIE SA VINA DE LA SINE DÂNDU-ȘI ATENȚIA CUVENITA, de la PRIMUL SEMNAL, pentru mulți nici obligatorietatea de a face orice nu le este de ajutor. VACCINAȚI, NEVACCINAȚI, TRECUȚI PRIN BOALA ȘI ALIENI fiti siguri de rezultate nasoale si super nasoale dacă va căpătați cu un COVID si nu va îngrijiti de la prima beșină calda!

# di ana sosoaca date 22 October 2021 14:04 +55

nu se autosesizeaza nimeni cand se sustine ca este vaccin care imunizeaza serul neaprobat testat pe cobai big farma

# di ana sosoaca date 22 October 2021 15:05 +45

sa aiba pe constiinta situatia guvernu care a furat banii bugetului si ue in loc sa-i redistribuie la sanatate fiind pedepsita si mintita o intreaga po******tie

# Anonim date 23 October 2021 00:24 +57

Partea rea este ca guvernul știe perfect ce face și continuă sa execute niște ordine venite din afară care ne duc sigur si direct la genocid. Este o greșeală să gândiți ca peste tot pe lumea asta politicienii sunt proști si fac erori umane fiind corupți, corect ar fi să realizați că totul este concertat si planuit de câteva decenii bune. Desteptati-va odată oameni buni!

# di ana sosoaca date 23 October 2021 11:22 +38

au venit strainii sa ne interzica accesul in propria tara

# Felicitari doamnei Elena Radu ! Bravo ! date 25 October 2021 20:59 +32

ne-am saturat sa platim parazitii de la servicii , vanduti strainilor, si care sa ne dicteze la noi acasa !!! Jos Muiannis !

# Jos palaria ! date 26 October 2021 17:36 0

Respect pentru doamna avocat . Mai "esista" o speranta ca nepoti nostri sau copii sa nu traiasca intr-o tara-puscarie !

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 14.06.2024 – Guvernul inflameaza grefierii

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva