19 June 2024

"In mintea stramba si lucrul drept se stramba"
- parintele Arsenie BOCA

SANTAJ LA MAGISTRATI – In loc sa arda sinistra Arhiva SIPA de la ANP, ministresa Justitiei Raluca Pruna propune mutarea ei la Arhivele Nationale, pentru ca oricine sa poata consulta „mapele profesionale” ale magistratilor. Atent triate de Vasilica Danilet si Paul Dumitriu, pionii Monicai Macovei, infamele note informative nu sunt altceva decat un instrument de santaj folosit la „reeducarea” si punerea in dependenta a judecatorilor „care au uitat ca servesc Statul”

Scris de: Alex PUIU | pdf | print

26 July 2016 15:52
Vizualizari: 6626

Ministresa Raluca Pruna (foto), fosta asistenta a Monicai Macovei, propune mutarea Arhivei SIPA (a fostului Serviciu Independent pentru Protectie si Anticoruptie) de la Administratia Nationala a Peniteciarelor, la Arhivele Nationale. Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica, luni 25 iulie 2016, „Proiectul de Hotarare privind unele masuri referitoare la arhiva fostei Directii Generale de Protectie si Anticoruptie” - structura din subordinea MJ infiintata in 2004 prin reorganizarea SIPA si desfiintata doi ani mai tarziu. In cazul in care propunerea lui Pruna se materializeaza, orice persoana interesata va putea avea acces la „dosarele de personal si alte documente specifice” privind viata privata sau profesionala a unor fosti si actuali judecatori si procurori. Este vorba despre o imensa baza de date cu note informative (multe dintre ele nesemnate) in care sunt retinute aspecte mai degraba imaginare din trecutul unor magistrati intrati in vizorul Noii Securitati. Adica un instrument de santaj, asa cum bine stim. O parte din aceasta sinistra colectie de informatii compromitatoare pentru judecatori si procurori s-ar afla chiar la SRI, dupa cum au sustinut public persoane avizate din sistemul judiciar, precum presedinta UNJR Dana Girbovan.


Iata anuntul MJ privind dezbaterea publica referitoare la fosta arhiva SIPA:

In temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Justitiei supune dezbaterii publice proiectul de HOTARARE privind unele masuri referitoare la arhiva fostei Directii Generale de Protectie si Anticoruptie.

Proiect de Hotarare privind unele masuri referitoare la arhiva fostei Directii Generale de Protectie si Anticoruptie

Nota de fundamentare HG masuri privind arhiva DGPA

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise in scris pe adresa Ministerului Justitiei, str. Apolodor, nr. 17, cod 050741, sector 5, Bucuresti sau la adresa de e-mail dean@just.ro”.

Proiectul de hotarare prevede ca Arhiva SIPA va fi inventariata de o comisie, timp de cel mult sase luni. Amintim ca o astfel de „comisie” a mai „inventariat” Arhiva SIPA, pe la mijlocul anilor 2000. Din acea comisie, care s-a ingrijit de trierea pretioaselor date atat de utile in „campul tactic” din Justitie, au facut parte actualul membru al CSM Vasilica Danilet si procurorul DNA Paul Silviu Dimitriu, fost sef al Corpului de Control al Ministerului Justitiei condus de Monica Macovei.

Iata ce prevede proiectul ministresei Raluca Pruna, avizat favorabil de ministrul de Interne Petre Toba:

ART. 1 (1) Pentru inventarierea si predarea catre Arhivele Nationale a arhivei apartinand fostei Directii Generale de Protectie si Anticoruptie din subordinea Ministerului Justitiei, in continuare fosta D.G.P.A., arhiva aflata in prezent in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor, se infiinteaza Comisia pentru inventarierea si predarea documentelor din arhiva fostei D.G.P.A., in continuare Comisia.

(2) Comisia are urmatoarele atributii principale:

a) inventariaza arhiva fostei D.G.P.A.;

b) propune structurii de securitate din cadrul Ministerului Justitiei clasificarea, declasificarea, trecerea la un alt nivel de clasificare sau de secretizare a documentelor inventariate, respectiv distrugerea acestora, conform dispozitiilor legale;

c) preda, dupa declasificare, in baza proceselor-verbale de predare-primire, catre Administratia Nationala a Penitenciarelor, dosarele de personal ale fostilor angajati ai D.G.P.A. identificate in arhiva;

d) preda, dupa declasificare, in baza proceselor-verbale de predare-primire, catre Arhivele Nationale documentele cu valoare istorica;

e) preda structurii de securitate a Ministerului Justitiei, documentele clasificate si, respectiv, pe cele propuse spre distrugere.

Art. 2 (1) Documentele cuprinse in arhiva fostei D.G.P.A. nu pot fi puse, pe perioada desfasurarii activitatii Comisiei, la dispozitia niciunei persoane fizice sau juridice in afara celor insarcinate, potrivit legii, sa indeplineasca atributii cu privire la documentele acestei arhive.

(2) Pana la finalizarea inventarierii, documentele cuprinse in arhiva fostei D.G.P.A nu vor fi supuse niciunui proces de copiere - Comisia va putea furniza informatii din documentele cuprinse in arhiva fostei D.G.P.A., daca exista proceduri judiciare in derulare, la cererea instantelor judecatoresti romane sau straine.

(3) Persoanele fizice sau juridice care doresc sa consulte documente din arhiva fostei D.G.P.A se vor adresa, dupa predarea acestora, institutiilor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c), d) si e).

ART. 3 (1) Comisia este alcatuita din urmatoarele persoane:

a) doi reprezentanti al Ministerului Justitiei si doi reprezentanti ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor, desemnati de catre ministrul justitiei, dintre care cel putin unul cu responsabilitati in pastrarea actelor sau documentelor in arhiva si unul cu responsabilitati in gestionarea informatiilor clasificate;

b) un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, desemnat de presedintele Consiliului;

c) un reprezentant al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, desemnat de catre presedintele acesteia;

d) un reprezentant al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, desemnat de catre procurorul general al acestui parchet.

(2) Institutiile prevazute la alin. (1) vor desemna cate un supleant pentru fiecare reprezentant desemnat potrivit prezentei hotarari.

(3) Membrii Comisiei, precum si supleantii acestora vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, intocmita potrivit Anexei nr. 1 la prezenta hotarare, precum si dovada indeplinirii conditiilor de acces la informatii clasificate, potrivit legii.

(4) Comisia este convocata la prima sa sedinta de ministrul justitiei sau de persoana desemnata de catre acesta. Cu ocazia primei sedinte a Comisiei se alege presedintele acesteia cu votul majoritatii membrilor Comisiei.

(5) Comisia se considera legal reunita in prezenta majoritatii membrilor sai.

(6) Deciziile Comisiei se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

(7) Activitatea in cadrul Comisiei nu este remunerata.

ART. 4 Activitatea Comisiei se desfasoara cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celorlalte reglementari in materia prelucrarii informatiilor clasificate si a datelor cu caracter personal.

ART. 5 (1) Dupa inventariere si in vederea predarii arhivei fostei D.G.P.A. catre autoritatile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c), d) si e), Comisia intocmeste un raport pe care il inainteaza structurii de securitate din cadrul Ministerului Justitiei, formuland, dupa caz, propunerile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b).

(2) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, in cel mult 15 de zile de la primirea raportului prevazut in alineatul (1), dispune masurile cu privire la clasificarea, declasificarea, trecerea la un alt nivel de clasificare sau de secretizare a documentelor inventariate, respectiv, cu privire la distrugerea acestora potrivit dispozitiilor legale.

ART. 6 Dupa indeplinirea procedurilor prevazute la art. 5, Comisia va preda in cel mult 30 de zile documentele din arhiva fostei a D.G.P.A catre autoritatile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c), d) si e). Cu ocazia predarii-primirii se incheie un proces-verbal, dupa modelul prevazut in Anexa nr. 2.

ART. 7 (1) Secretariatul Comisiei prevazute de art. 1 alin. (1) este asigurat de Ministerul Justitiei si Administratia Nationala a Penitenciarelor, prin cate doua reprezentanti din cadrul acestor institutii, desemnati prin ordin al ministrului justitiei. Desemnarea celor 2 reprezentanti ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor se face prin ordin al ministrului justitiei la propunerea directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(2) Administratia Nationala a Penitenciarelor asigura indeplinirea atributiilor Comisiei prin organizarea accesului in arhiva, potrivit prezentei hotarari, asigurand, totodata, si custodia acestei arhive.

ART. 8 Ministrul justitiei poate emite ordine in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

ART. 9 (1) In termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, conducatorii institutiilor reprezentate in Comisie vor desemna membrii prevazuti la art. 3 alin. (1), precum si supleantii prevazuti de art. 3 alin. (2). In acelasi termen vor fi desemnati si membrii secretariatului prevazut la art. 7.

(2) Comisia prevazuta la art. 1 alin. (1) va finaliza activitatile prevazute de prezenta hotarare in termen de cel mult 6 luni de la intrarea in vigoare a acesteia. La propunerea motivata a Comisiei, Ministerul Justitiei poate propune Guvernului, o singura data, prelungirea, cu cel mult 6 luni, a termenului prevazut la alin. (2)”.

*Cititi aici integral Proiectul de Hotarare privind unele masuri referitoare la arhiva fostei Directii Generale de Protectie si Anticoruptie

*Cititi aici integral Nota de fundamentare HG masuri privind arhiva DGPA

Comentarii

# pelin date 26 July 2016 16:47 +8

D-na cu halatul de oaie,anume Pruna este predispusa si la alte mutari,asa cum dicteaza Makovei,insa in multe cazuri devine incoierenta.Ex.recent relata:Persoana care este in cursul unei cercetari sau a urm.penale si care nu este inca condamnata este prezumtiva de nevinovatie/PERFECT/Acest lucru nu se poate reglementa la nivel de legislatie,pt.ca intervine bunul simt,-faptul ca cineva se afla intr-o procedura penala ar fi bine poate sa nu se erijeze intr-un model pt.socetate si sa se prezinte drept candidat care sa conduca societatea.Noi putem legifera asta,dar cel mai bine ar fi ca fiecare sa sanctioneze acest lucru prin votul sau.In acest context unde este prezumtia de vinovatie,de care amintea la inceput?Sau nu stie ce vorbeste!?Singura isi da cu stangul in dreptul!!!!!!!!!

# vin pelin date 27 July 2016 17:29 -1

pelin scrie ca un militian :P :P :P :P

# L 358/2002 Arhive date 26 July 2016 17:02 -2

Bota de cand a inregistrat UNBR la Arhivele Nationale: Art. 34. - Creatorii şi/sau deţinătorii de documente sunt obligaţi să comunice în scris, în termen de 30 de zile, Arhivelor Naţionale.

# DODI date 26 July 2016 17:33 +8

Pruna ... a învățat ceva de la tatăl procuror comunist: decât să faci binele rău, mai bine să faci răul bine. Așa că săraca s-a specializat în a face rău cât cuprinde și la cote maxime. Ce mare rău o fi făcut poporul român de a fost blestemat cu așa președinte și așa guvern. În aceste vremuri tulburi numai de așa oameni cu mintea tulbure nu aveam nevoie.

# ceir date 27 July 2016 08:14 0

, era o vorba prin Moldova, zboara cioara cu perja peste hotare - oare noua , ce cioara ne - a adus perja in guvernul acesta de marmelada

# mai fratilor date 27 July 2016 09:19 +3

hotarati-va! plangeti ca lacrimi de crocodil ca nu exista o lege a raspunderii magistratilor ... acu' ca se desecretizeaza arhiva asta, care ar putea scoate la iveala nenorociri facute de magistrati, iar plangeti ... da' cum e bine pt voi? :sigh: :sigh: :sigh:

# Claudiu date 27 July 2016 20:46 +2

E bine cum zice cel care baga fisa... cum sa arzi arhiva? Pai eu daca fur ii zic la procuror arde dosarul? Luju din pacate e la fel de obiectiv ca politicienii...

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

DISCLAIMER

Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

EDITORIAL

Vorbe de fumoar

Vorbe de fumoar – 18.06.2024 – Sentinta TMB motivata dupa 16 luni

+ DETALII

FACEBOOK

Utlimele comentarii
Cele mai citite
LUMEA JUSTITIEI
Arhiva